Het ‘nocebo’ effect bij pijnbestrijding

Auteur: Sjaak Vermeulen | Geplaatst op: 08 juni 2022
Categorie: Chronische Pijn

Door: Sjaak Vermeulen, Manueel Therapeut bij Basalt

Sinds 2019 heeft Basalt een Chronische Pijn Advies Centrum in Alphen a/d Rijn. We zijn hier destijds mee gestart, omdat de toestroom van chronische pijn patiënten voor medisch specialistische pijnrevalidatie heel groot was, terwijl een deel van deze patiënten juist ook baat heeft bij een eerstelijnsbehandelaar in de buurt. In plaats van een wachttijd van 3 tot soms wel 9 maanden, krijgt de patiënt nu binnen vier weken na aanmelding al een behandeladvies. Bij het advies wordt dan ook duidelijk of men in aanmerking komt voor Medisch Specialistische Revalidatie, waarbij een multidisciplinair team van behandelaars zich bezighoudt met de behandeling onder leiding van een revalidatiearts, of dat de patiënt meer gebaat is bij hulp vanuit de eerstelijn zoals bij een fysiotherapeut of een therapeut uit het Netwerk Chronische Pijn in de buurt. Basalt voert in dat laatste geval de regie en verwijst door naar de juiste praktijken. De juiste zorg op de juiste plaats - hiermee wordt de doorstroom van patiënten versneld en komt de patiënt eerder bij de juiste behandelaar terecht.

De werkwijze, waarbij de intake en het eerste onderzoek door een manueel therapeut van Basalt wordt gedaan, werpt z’n vruchten inmiddels af. Het doel is dat uiteindelijk alle patiënten met de diagnose chronische pijn uit de regio Zuid Holland via Zorgdomein verwezen worden naar een CPAC om daar een behandeladvies te krijgen.

Voor mij als manueel therapeut is de toegevoegde waarde van ons centrum meteen heel duidelijk. Ik spreek regelmatig patiënten die al meerdere therapeuten en artsen hebben gezien voordat ze bij ons komen, en weinig vooruitgang en soms zelfs achteruitgang boeken. Dit komt vaak doordat de klachten vanuit één, of de verkeerde discipline worden behandeld. En dat kan vervelende consequenties hebben voor de patiënt. Een therapeut die het niet meer weet, valt niet zelden terug op de boodschap dat de klachten gerelateerd zijn aan weinig zeggende termen als ‘instabiliteit’ of een ‘verkeerde houding’. Daardoor krijgt de patiënt het idee dat hij/zij een uitzondering is en draagt de therapeut onbedoeld bij aan het “nocebo” effect. Oftewel, er ontstaan klachten of ze verergeren, omdat de patiënt een negatieve verwachting krijgt door de woorden die een hulpverlener gebruikt of de ‘diagnose’ die gesteld wordt. Met als gevolg dat de patiënt (meer) pijn ervaart of er moeilijker weer vanaf komt.

Met het CPAC hopen we dat patiënten met langdurige pijnklachten zich melden voordat ze zelf op zoek gaan naar een therapeut. Zo krijgen ze vanaf het begin de juiste therapeut(en) voor hun klachten, kunnen we ze juist informeren en is de kans op succes het grootst. Aan therapeuten die het even niet meer weten wil ik meegeven dat het geen zwaktebod is om te zeggen dat je niet de juiste therapeut bent voor een bepaalde klacht. Het is juist sterk om je grenzen daarin aan te geven. Voordat je patiënten met pijnklachten in je praktijk aanneemt is het raadzaam een totaalbeeld van iemand te krijgen. Zorg er bovendien voor dat je op de hoogte bent van de laatste inzichten in pijn.

Als we als behandelaars elkaar weten te vinden en elkaar helpen de juiste behandeling voor te schrijven kunnen we er door betere samenwerking voor zorgen dat we patiënten met pijnklachten zo goed en efficiënt mogelijk helpen, zodat we de toestroom van patiënten beheersbaar houden en tevreden patiënten hebben bij wie de pijn draaglijker is en minder disruptief in het dagelijks functioneren. Daar is iedereen bij gebaat.       

Deel dit bericht:
Terug