home

Voor  patiënten


Wetenschappelijk onderzoek is nodig om onze behandelingen en kwaliteit van zorg  voortdurend  te kunnen verbeteren. Om goed te kunnen onderzoeken, wordt soms de medewerking van patiënten gevraagd. Wanneer u als patiënt meewerkt aan één van de onderzoeken binnen Sophia Revalidatie, vindt u hier  meer informatie.
 

Medische gegevens

Wetenschappelijk onderzoek moet zich strikt aan een aantal regels houden die uw privacy beschermen. Sophia Revalidatie verwerkt gegevens van patiënten voor behandeling, verpleging, verzorging, onderzoek en het verbeteren van kwaliteit. Het gaat hier om persoons- en identificatiegegevens, financiële, administratieve en medische gegevens. Dit gebeurt volgens de regels die de wet hieraan stelt (de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Sophia Revalidatie beschikt hiertoe over een (geautomatiseerd) patiëntengegevensbestand.
 

Wetenschappelijk onderzoek

In de gezondheidszorg worden steeds nieuwe behandelingsmethoden en medicijnen ontdekt. Dit is mogelijk door wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek kan alleen plaatsvinden met gegevens van patiënten. Uw gegevens worden onder een code (dus niet op naam) verwerkt. Wanneer u het niet goed vindt dat uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u dit bespreken met uw behandelend arts, en heeft u de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar maken. Wanneer het voor de gegevensverzameling van het wetenschappelijk onderzoek toch noodzakelijk is dat de onderzoeker wel weet van wie de gegevens zijn, vraagt uw behandelend arts u om toestemming.
 

Informatie over een onderzoek waaraan u deelneemt

Binnen Sophia Revalidatie lopen verschillende wetenschappelijke onderzoeken . Voordat u toestemt om deel te nemen aan een onderzoek wordt u uitgebreid mondeling en schriftelijk geïnformeerd. Ook wordt u te zijner tijd geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.
 
Heeft u vragen over (mogelijke) deelname aan een onderzoek, neemt u dan contact op met het Kenniscentrum van Sophia Revalidatie via Kenniscentrum@SophiaRevalidatie.nl.


 


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie