Welke arts?


De onderstaande revalidatieartsen hebben een subspecialisatie op het gebied van cerebrale parese. Als u met uw kind een afspraak wilt maken bij de revalidatiearts, kunt u onder aanmelden lezen hoe u dat kunt doen.

Mw. drs. J. Blaauw

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T 015 - 2780230
@ j.blaauw@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Chronische pijn
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Ontwikkelingsachterstand 0-4 jarigen
Bindweefselaandoeningen/reumatoïde artritis

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Poli ontwikkelingsachterstand Reinier de Graaf Gasthuis
Consulent Ipse de Bruggen

Mw. dr. C.B. Bouwhuis

Revalidatiearts


Contactgevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr (Langeland Ziekenhuis)
T 015 - 2780230
@ c.bouwhuis@SophiaRevalidatie.nl


Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Neuromusculaire aandoeningen
Plexus letsel
Psychomotore retardatie/syndromen
Spina bifida

Subspecialisaties
Gangbeeldanalyse
Spasticiteitsbehandeling
Handadviesteam kinderen
Zitadviesteam kinderen
Technisch spreekuur met schoenmaker en instrumentmaker
Sport en Bewegen

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Verbonden aan Mytylgroepen Maurice Maeterlinckschool
Gezamenlijk spreekuur met orthopeed en neuroloog van Reinier de Graaf Gasthuis
Werkzaam in Langeland Ziekenhuis Zoetermeer (polikliniek revalidatie en LAPPOP; een gezamenlijk spreekuur met kinderneuroloog , fysiotherapeut en orthopedagoog

Nevenfuncties
Voorzitter expergroep Cerebrale Parese (CP)
Lid van VSN
Lid kindersectie VRA
Lid werkgroep CP kindersectie VRA
Bestuurslid D-ACD
Lid Ronco (wetenschapscommissie)

Mw. drs. H.E. Kattenbusch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do
T  015 - 2780230
@  r.kattenbusch@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
 Cerebrale Parese
 Chronische pijn
 DCD
 Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij kinderen
 Ontwikkelingsachterstand eci
 Psychomotore retardatie/ syndromen
 Plexusletsel
 Neuromusculaire aandoeningen
 Spina Bifida

Subspecialisaties
Therapeutische  Peuter Groep

Nevenfuncties
Lid van de Nederlandse vereniging voor dans- en muziekgeneeskunde

Mw. drs. F. van Markus-Doornbosch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie (jongerenpoli)
Werkdagen:   ma, di, wo
T  070 - 3593500
@  f.vanmarkus@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Chronische pijn
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multiple Sclerose
Spina Bifida

Subspecialisaties
Jongerenpoli (14-25 jaar)
NAH poli / nazorg voor jongeren (14-25 jaar)

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
NAH spreekuur met de Jutters en Juliana Kinderziekenhuis/ MCH

Nevenfuncties
Lid kinderwerkgroep chronische pijn
Lid kinderwerkgroep NAH (Hersenletsel en Jeugd)
Lid onderzoekscommissie (Hersenletsel en Jeugd) 

Promotieonderzoek
Vermoeidheid en fysieke activiteit in kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Promotor
Mw. prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland, LUMC

Mw. drs. M. van Pomeren

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft,  kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr
T 015 - 2780521
@ m.vanpomeren@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
DCD

Subspecialisaties
Gangbeeldanalyse
Orthesiologie

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Spasticiteitsspreekuur met neuroloog D. J. Kamphuis en orthopeed D.D. Niesten
Spreekuur op het KDC Kind & Zo
Verbonden aan de mytyl/tyltylschool Maurice Maeterlinckschool

Nevenfuncties
Lid werkgroep DCD landelijk
Lid werkgroep mytylscholen
Lid lustrumcommissie VRA
VRA sectie kinderrevalidatie

Mw. drs. C.C. Stut-van Hagen

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Den Haag, kinderrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo (oneven weken),  vr
T 070 - 3593500
@  c.stut@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Ontwikkelingsstoornissen en vroegbehandeling
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 4 - 14 jaar
Andere diagnoses (o.a. Cerebrale Parese, DCD) 4 - 14 jaar

Nevenfuncties
Lid landelijke werkgroep NAH bij kinderen

Mw. drs. T. Veenis

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Westeinde en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) locaties Westeinde en Bronovo, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 088 - 9792758  (Sophia Revalidatie Westeinde)
T 070 - 330 2000 (HMC  locatie Westeinde)
T 070 - 3124141 (HMC  locatie Bronovo)
@ t.veenis@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
CVA
Cerebrale parese
MS
Parkinson

Nevenfuncties
Lid stuurgroep nazorg Sophia
Lid transmuraal CVA
Lid concilium
Voorzitter scholingscommissie
Opleider Sophia Revalidatie

Mw. drs. M.C. Wuisman

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr (even weken)
T 070 - 3593713
@ m.wuisman@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese

Subspecialisaties
Gangbeeld
Spasticiteit
Technisch spreekuur

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Mytylschool (V)SO De Piramide

Nevenfucties
Lid VIM commissie
Werkgroep spasticiteit en gangbeeld
Werkgroep kinderrevalidatieartsen op mytylscholen en passend onderwijs 'KRAMP'


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie