home

Revalidatie bij Cerebrale Parese


Het doel van kinderrevalidatie is dat het kind zo zelfstandig mogelijk wordt. Wij willen graag dat een kind het beste uit zichzelf kan halen, zodat het zich zo goed mogelijk kan redden en net als andere kinderen naar school gaat en plezier maakt. Samen met u en uw kind gaan wij op zoek naar de mogelijkheden hiervoor.

De kracht van de revalidatie is dat een multidisciplinair team ingezet kan worden voor onderzoek en behandeling. Bij Sophia Revalidatie kan dit team bestaan uit fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, pedagogisch medewerker, orthopedagoog/psycholoog, revalidatietechnicus, bewegingsagoog, verpleegkundige en een revalidatiearts die leiding geeft aan het team. Het behandelteam stimuleert u en uw kind zelf de regie te nemen. De vragen van uw gezin zijn bepalend voor de inhoud van de revalidatie.
 

Behandeling van Cerebrale Parese

De behandeling bij CP is gericht op het stimuleren van een voor het kind optimale ontwikkeling, het behandelen van bijkomende problemen en het voorkomen van complicaties. De therapie is vooral gericht op het oefenen van vaardigheden die een kind goed kan gebruiken of die de verdere ontwikkeling ondersteunen.

Bij Sophia Revalidatie behandelen we het kind volgens de CBO-richtlijn: “behandeling bij
spastische Cerebrale Parese”. In deze richtlijn worden behandelingen beschreven op basis van wetenschappelijk bewijs. De behandeling wordt specifiek afgestemd op het kind. Dit houdt in dat gezamenlijk (kind/ouders en behandelteam) een behandelplan opgesteld wordt aan de hand van de problemen die zich op dat moment voordoen en de ontwikkelingsfase van het kind. Oefenen is de belangrijkste behandelmethode bij CP. We oefenen zo mogelijk in functionele situaties. Dit betekent dat er een duidelijk verband is tussen de vragen van u en uw kind, het oefenen van de vaardigheid en de omgeving waarin we oefenen. Daarnaast kunnen specifieke behandelopties worden ingezet.

Behandelmogelijkheden die geboden kunnen worden binnen Sophia Revalidatie
Naast individuele oefentherapie (in de multidisciplinaire setting) zijn er de volgende specialistische behandelmogelijkheden voor kinderen met CP.
 

CP-net

Sophia Revalidatie is aangesloten bij CP-net. Onder deze naam komen professionals, kinderen met cerebrale parese (CP) en hun ouders, en onderzoekers van diverse zorginstellingen bij elkaar. Het doel hiervan is om kennis over CP met elkaar te delen, zodat elke instelling zo goed mogelijk kinderen met CP kan behandelen met de allernieuwste kennis.
 

Fitheidstraining*

Fitheidstraining is erop gericht de fitheid van kinderen met CP te verbeteren zodat bijvoorbeeld lopen of bewegen met de rolstoel of sporten beter kan worden volgehouden. Door middel van groepsgewijze training    (2 keer per week) met behulp van een fysiotherapeut en bewegingsagoog beogen we sprintsnelheid, kracht, wendbaarheid en duurvermogen te verbeteren. Deze behandeling duurt een jaar en evaluatie vindt plaats door een voor, tussen en nameting. Aan het einde van het traject volgt een sport en beweegadvies.
 

*Beschikbaar voor kinderen verbonden aan Maurice Maeterlinck school in Delft en de Piramide in Den Haag.

 

Piratengroep

In de piratengroep leren kinderen met een unilaterale CP in de leeftijd van 2 tot 8 jaar op plezierige en speelse wijze te leren meer gebruik te maken van hun aangedane arm. Dit is een vast protocol (ontwikkeld in de Sint Maartenskliniek) waarbij gedurende 10 weken intensief geoefend wordt om de aangedane arm/hand meer in te zetten bij dagelijkse activiteiten.

 

Mini CIMT – BiT

Voor baby's en peuters van 8 tot  30 maanden gebruiken we de  Mini CIMT-BiT (eveneens ontwikkeld door de Sint Maartenskliniek). Bij deze training oefenen we specifiek met beide handen en staat het toepassen van de geleerde vaardigheden van de aangedane arm en hand centraal.
 

Botulinetoxine behandeling

Kinderen met spasticiteit ondervinden regelmatig hinder van de spastische spieren bij het bewegen. Om de bewegingen van een been (of soms arm) te vergemakkelijken, kan de spier waarin spasticiteit is gevonden worden ingespoten met botuline-toxine A (Botox). Botox blokkeert tijdelijk de prikkeloverdracht van de zenuw naar de spier, waardoor de spasticiteit van de spier vermindert. Omdat er na deze behandeling tijdelijk een normalere spierspanning is, ontstaan de volgende voordelen:
 

  • De spier kan beter groeien.
  • De niet-spastische spieren kunnen beter getraind worden.
  • De ontwikkeling van de normale motoriek is beter mogelijk.
  • Het risico op verkorting van de spier is kleiner.
     

Deze behandeling kan worden ingezet bij problemen rondom verzorging, loopproblemen of problemen met armhandfunctie. De revalidatiearts beoordeeld (eventueel samen met de neuroloog) of deze behandeling geïndiceerd is.
Voor uitgebreide informatie zie folder.
 

Begeleiding bij eetproblemen

Kinderen met CP die een ernstig eetprobleem hebben die een multidisciplinaire aanpak vergen, kunnen terecht bij de verschillende eetteams. Een multidisciplinaire team bestaande uit een arts, een logopedist en een orthopedagoog/kinderpsycholoog, zo nodig aangevuld met de ergotherapeut en fysiotherapeut.
Meer informatie leest u in de folder over het eetadviesteam.
 

Begeleiding bij communicatieproblemen middels het OC-team

Kinderen met cerebrale parese kunnen moeite hebben met communiceren. Zij begrijpen gesproken taal niet goed of hebben juist moeite om zich te uiten. Als een kind zich niet goed kan uiten, ligt het probleem in de taal (zoals het vinden van de juiste woorden, het formuleren van zinnen) of in de spraak (het vormen van de klanken). De logopedist onderzoekt de spraak- en taalvaardigheden van het kind en bekijkt welke oefeningen geschikt zijn. Sommige kinderen komen niet tot verstaanbaar spreken. Toch kunnen ook deze kinderen leren contact te maken en hun wensen, behoeften en gedachten te uiten. Dit gebeurt door gebruik te maken van technieken en hulpmiddelen. Dit kan met gebaren, het aanwijzen van foto's en symbolen, een communicatiemap of spraakcomputer. Hiervoor wordt de term Ondersteunde Communicatie (OC) gebruikt. OC helpt kinderen om zich op andere manieren verstaanbaar te maken.
 

Gespecialiseerd onderzoek


Gangbeeldanalyse

Gangbeeldanalyse wordt gebruikt om het looppatroon in beeld te brengen. Dit wordt ingezet als er problemen zijn met de loopafstand, een kind veelvuldig valt of indien er andere problemen met het lopen zijn. Met behulp van video-opnames, eventueel in combinatie met registratie van de spieractiviteit (elektromyografie, EMG),
en de computer kan letterlijk stap voor stap bekeken worden hoe iemand loopt en wat het lopen belemmert. Vooraf wordt er een standaard lichamelijk onderzoek gedaan door de fysiotherapeut en de bewegingstechnoloog.

Uit de gangbeeldanalyse volgt een advies t.a.v. bijvoorbeeld fysiotherapie, aanmeten of aanpassen van een spalk of aangepaste schoen, botuline toxine behandeling of operatieve ingreep. Hoe een gangbeeldanalyse verloopt, leest u hier.


 

Hand Advies Team (HAT)

Kinderen met spasticiteit in de bovenste extremiteit, waarbij het behandelteam advies vraagt aan het hand-adviesteam (HAT) met betrekking tot mogelijke behandelopties. Er is specifiek kennis van botoxbehandeling en operatieve correctie van de spastische arm/hand.
Het interdisciplinair team (revalidatiearts, fysiotherapeut en ergotherapeut) brengt de arm-handfunctie in kaart om te bepalen of er interventiemogelijkheden zijn en welke het meest geschikt is. Hieruit volgt advies voor team en ouders. Zo nodig wordt na een interventie een evaluatie verricht.
 

Overig


Handspalkenteam

Indien er via de revalidatiearts een hand of arm-spalk voorgeschreven wordt kan dit tijdens het handspalkenspreekuur aangemeten worden.
Lees meer over het handspalkenteam.
 

Technisch spreekuur: orthesen en aangepast schoeisel

Het doel van het technisch spreekuur is het maken van een passende voorziening voor uw kind. Bij voorzieningen kunt u denken aan; schoenvoorzieningen, semiorthopedische schoenen, orthopedische schoenen, steunzolen, armspalken, handspalken, beenspalken, korset, valhelm of redressiehelm. Tijdens dit spreekuur zijn de orthopedisch instrumentmaker, schoenmaker, fysiotherapeut en revalidatiearts gezamenlijk aanwezig.
Lees hier meer over het technisch spreekuur op de locatie in Den Haag.
 

Sportadvies via het sportloket

Wanneer er een vraag is over (aangepast) sporten of meer bewegen voor uw kind , kunt u een advies krijgen via het sportloket


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie