home

Revalidatiebehandeling


Screening

Bij chronisch pijn spelen naast lichamelijke factoren ook psychologische en sociale factoren een rol. Om alle factoren uitgebreider in kaart te brengen, vindt er voorafgaand aan  een eventuele behandeling eerst een screening plaats. Beide ouders en het kind worden gezien door een fysiotherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog. Tijdens deze screening wordt gesproken over de klachten, over de invloed van de pijn op het kind en het gezin en de verwachtingen die er zijn over de behandeling. Aan de hand van deze screening wordt beoordeeld of het kind voldoende kan profiteren van behandeling in het chronische-pijnteam. Blijkt dit niet het geval? Dan ontvangt u advies over een eventuele behandeling elders.


Behandelfase

De behandelfase start met het opstellen van persoonlijke doelen waaraan in de behandelfase gewerkt gaat worden. Deze doelen zijn erop gericht om de gevolgen van pijn te verminderen en zo een betere kwaliteit van leven te bereiken, passend bij de leeftijd van het kind. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat het kind weer mee kan doen met gym op school, weer zelfstandig naar scouting of paardrijden kan gaan, of weer leuke activiteiten kan ondernemen met vrienden of vriendinnen. Een ander doel kan zijn om het juist wat rustiger aan te doen of om 'nee' te leren zeggen en de eigen grenzen te bewaken.

Tijdens de behandeling heeft het team wekelijks overleg waarin zij de voortgang van de revalidatie bespreekt en zo nodig de behandeldoelen bijstelt. Zes tot acht weken na de start van de behandeling vindt er een eerste evaluatie plaats. Het team kijkt dan samen met het kind en de ouders naar het verloop van de behandeling. Drie maanden na de start van de behandeling is de eindevaluatie, waarin ook gekeken wordt of de persoonlijke doelen gehaald zijn. Wanneer dit het geval is, sluiten we de behandeling af. Wanneer dit nog niet het geval is, kan er ook voor gekozen worden de behandeling voor maximaal twee maanden te verlengen.

Drie maanden na afsluiting van de behandeling   volgt er een afspraak op het poliklinisch spreekuur bij de revalidatiearts, om te evalueren hoe het met het kind gaat.
 

Duur revalidatie

De behandelfase duurt drie tot vijf maanden.
 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie