Welke arts?


De onderstaande revalidatieartsen hebben een subspecialisatie op het gebied van DCD. Als u met uw kind een afspraak wilt maken bij de revalidatiearts, kunt u onder aanmelden lezen hoe u dat kunt doen.

Mw. drs. H.E. Kattenbusch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do
T  015 - 2780230
@  r.kattenbusch@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
 Cerebrale Parese
 Chronische pijn
 DCD
 Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij kinderen
 Ontwikkelingsachterstand eci
 Psychomotore retardatie/ syndromen
 Plexusletsel
 Neuromusculaire aandoeningen
 Spina Bifida

Subspecialisaties
Therapeutische  Peuter Groep

Nevenfuncties
Lid van de Nederlandse vereniging voor dans- en muziekgeneeskunde

Mw. drs. M. van Pomeren

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft,  kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr
T 015 - 2780521
@ m.vanpomeren@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
DCD

Subspecialisaties
Gangbeeldanalyse
Orthesiologie

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Spasticiteitsspreekuur met neuroloog D. J. Kamphuis en orthopeed D.D. Niesten
Spreekuur op het KDC Kind & Zo
Verbonden aan de mytyl/tyltylschool Maurice Maeterlinckschool

Nevenfuncties
Lid werkgroep DCD landelijk
Lid werkgroep mytylscholen
Lid lustrumcommissie VRA
VRA sectie kinderrevalidatie

Mw. drs. J.C.M. van Riel-Hagdorn

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag en Tyltylcentrum De Witte Vogel, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, wo, do, vr
T 070 - 3593500 (Sophia Revalidatie)
T 070 - 3364780 (Tyltylcentrum De Witte Vogel)
h.vanriel@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
DCD

Subspecialisaties
EMB (ernstig meervoudig beperkte kinderen)
ZML (zeer moeilijk lerende kinderen)
Overige diagnoses in leeftijdscategorie 4-14 jaar

Nevenfuncties
Lid Integrale Vroeghulp  Den Haag

Mw. drs. C.C. Stut-van Hagen

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Den Haag, kinderrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo (oneven weken),  vr
T 070 - 3593500
@  c.stut@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Ontwikkelingsstoornissen en vroegbehandeling
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 4 - 14 jaar
Andere diagnoses (o.a. Cerebrale Parese, DCD) 4 - 14 jaar

Nevenfuncties
Lid landelijke werkgroep NAH bij kinderen


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie