home

Welke arts?


De onderstaande revalidatieartsen hebben een subspecialisatie op het gebied van DCD. Als u met uw kind een afspraak wilt maken bij de revalidatiearts, kunt u onder aanmelden lezen hoe u dat kunt doen.

Mw. drs. B.E. Impelmans

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do (ochtend), vr (ochtend)
T 070 - 3593593
@ b.impelmans@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
DCD
Kinderen met een (zeer) ernstig meervoudige beperking
Behandeling kinderen 4-14 jaar
Cerebrale Parese
Orthopedische aandoeningen/traumatisch letsel
Neuromusculaire aandoeningen
Spina Bifida

Subspecialisaties
Gangbeeldanalyse
Spasticiteitsbehandeling
Technisch spreekuur
Schoenenspreekuur
Aandoeningen bovenste extremiteit

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Tyltylcentrum De Witte Vogel Den Haag SO en VSO
Consulent ’s-Heerenloo Monster
Gemeenschappelijk Orthopedisch Spreekuur (GOS) Sophia Revalidatie Den Haag

Nevenfucties
Lid Landelijke sectie kinderrevalidatie van de VRA
Buitengewoon lid NOV

Mw. drs. H.E. Kattenbusch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do
T  015 - 2780230
@  r.kattenbusch@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
 Cerebrale Parese
 Chronische pijn
 DCD
 Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij kinderen
 Ontwikkelingsachterstand eci
 Psychomotore retardatie/ syndromen
 Plexusletsel
 Neuromusculaire aandoeningen
 Spina Bifida

Subspecialisaties
Therapeutische  Peuter Groep

Nevenfuncties
Lid van de Nederlandse vereniging voor dans- en muziekgeneeskunde

Mw. drs. M. van Pomeren

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft,  kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr
T 015 - 2780521
@ m.vanpomeren@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
DCD

Subspecialisaties
Gangbeeldanalyse
Orthesiologie

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Spasticiteitsspreekuur met neuroloog D. J. Kamphuis en orthopeed D.D. Niesten
Spreekuur op het KDC Kind & Zo
Verbonden aan de mytyl/tyltylschool Maurice Maeterlinckschool

Nevenfuncties
Lid werkgroep DCD landelijk
Lid werkgroep mytylscholen
Lid lustrumcommissie VRA
VRA sectie kinderrevalidatie

Mw. drs. C.C. Stut-van Hagen

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Den Haag, kinderrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do (even weken),  vr
T 070 - 3593500
@  c.stut@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Vroegbehandeling
Eetproblematiek bij het jonge kind
Mini CIMT BIT behandelingen


Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) regulier spreekuur revalidatiegeneeskunde 0-4 jarigen
Downteam JKZ
IVH regio Haaglanden

Nevenfuncties
Lid landelijke sectie kinderrevalidatie van de VRA
Lid landelijke werkgroep Vroegbehandeling
Lid kernstaf Sophia Revalidatie


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie