home

Welke arts?


De onderstaande revalidatieartsen hebben een subspecialisatie op het gebied van Spina Bifida. Als u met uw kind een afspraak wilt maken bij de revalidatiearts, kunt u onder aanmelden lezen hoe u dat kunt doen.

Mw. dr. C.B. Bouwhuis

Revalidatiearts


Contactgevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr (Langeland Ziekenhuis)
T 015 - 2780230
@ c.bouwhuis@SophiaRevalidatie.nl


Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Neuromusculaire aandoeningen
Plexus letsel
Psychomotore retardatie/syndromen
Spina bifida

Subspecialisaties
Gangbeeldanalyse
Spasticiteitsbehandeling
Handadviesteam kinderen
Zitadviesteam kinderen
Technisch spreekuur met schoenmaker en instrumentmaker
Sport en Bewegen

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Verbonden aan Mytylgroepen Maurice Maeterlinckschool
Gezamenlijk spreekuur met orthopeed en neuroloog van Reinier de Graaf Gasthuis
Werkzaam in Langeland Ziekenhuis Zoetermeer (polikliniek revalidatie en LAPPOP; een gezamenlijk spreekuur met kinderneuroloog , fysiotherapeut en orthopedagoog

Nevenfuncties
Voorzitter expergroep Cerebrale Parese (CP)
Lid van VSN
Lid kindersectie VRA
Lid werkgroep CP kindersectie VRA
Bestuurslid D-ACD
Lid Ronco (wetenschapscommissie)

Mw. drs. B.E. Impelmans

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do (ochtend), vr (ochtend)
T 070 - 3593593
@ b.impelmans@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
DCD
Kinderen met een (zeer) ernstig meervoudige beperking
Behandeling kinderen 4-14 jaar
Cerebrale Parese
Orthopedische aandoeningen/traumatisch letsel
Neuromusculaire aandoeningen
Spina Bifida

Subspecialisaties
Gangbeeldanalyse
Spasticiteitsbehandeling
Technisch spreekuur
Schoenenspreekuur
Aandoeningen bovenste extremiteit

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Tyltylcentrum De Witte Vogel Den Haag SO en VSO
Consulent ’s-Heerenloo Monster
Gemeenschappelijk Orthopedisch Spreekuur (GOS) Sophia Revalidatie Den Haag

Nevenfucties
Lid Landelijke sectie kinderrevalidatie van de VRA
Buitengewoon lid NOV

Mw. drs. H.E. Kattenbusch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do
T  015 - 2780230
@  r.kattenbusch@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
 Cerebrale Parese
 Chronische pijn
 DCD
 Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij kinderen
 Ontwikkelingsachterstand eci
 Psychomotore retardatie/ syndromen
 Plexusletsel
 Neuromusculaire aandoeningen
 Spina Bifida

Subspecialisaties
Therapeutische  Peuter Groep

Nevenfuncties
Lid van de Nederlandse vereniging voor dans- en muziekgeneeskunde

Mw. drs. F. van Markus-Doornbosch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie (jongerenpoli)
Werkdagen:   ma, di, wo
T  070 - 3593500
@  f.vanmarkus@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Chronische pijn
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multiple Sclerose
Spina Bifida

Subspecialisaties
Jongerenpoli (14-25 jaar)
NAH poli / nazorg voor jongeren (14-25 jaar)

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
NAH spreekuur met de Jutters en Juliana Kinderziekenhuis/ MCH

Nevenfuncties
Lid kinderwerkgroep chronische pijn
Lid kinderwerkgroep NAH (Hersenletsel en Jeugd)
Lid onderzoekscommissie (Hersenletsel en Jeugd) 

Promotieonderzoek
Vermoeidheid en fysieke activiteit in kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Promotor
Mw. prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland, LUMC

Mw. drs. P. van der Meer

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr
T 070 - 3593639
@ pa.vandermeer@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Chronische pijn
Dwarslaesie
Perifeer zenuwstelsel
Reconditionering
Multiple Sclerose
Neuromusculaire aandoeningen
Spina Bifida


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie