home

De eerste afspraak van uw kind


Voor de eerste afspraak van uw kind bij Sophia Revalidatie, hebben wij een aantal dingen van u nodig.
 

Registratie

Meldt u bij het eerste bezoek van uw kind bij de afsprakenbalie/receptie van de desbetreffende locatie. Sophia Revalidatie moet de identiteit van haar patiënten vaststellen. Neemt u daarom het volgende mee :

  •  een wettelijk erkend identiteitsbewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs,  identiteitskaart of Nederlands vreemdelingendocument);
  •  het bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekeraar (verzekeringspas of -polis).

 
In onze administratie nemen we aard en nummer van het identiteitsbewijs en het  Burgerservicenummer (BSN) over. Wij gebruiken uw BSN bij het uitwisselen van informatie met andere hulpverleners en het declareren van de kosten aan de zorgverzekeraar. Daarna controleren wij de juistheid van deze gegevens. Bent u niet verzekerd,  leest u dan hier verder. 
 

Belangrijk! Voorkom besmetting

De veiligheid van uw kind en die van anderen staat bij Sophia Revalidatie bovenaan. Wij vinden het belangrijk om eventuele dragers van resistente bacteriën (zoals BRMO en MRSA) op tijd te ontdekken, zodat deze bacteriën niet aan andere patiënten worden overgedragen.
Vóór de eerste afspraak in Sophia Revalidatie bent u door middel van een vragenlijst gevraagd naar situaties met een verhoogd risico op BRMO/MRSA dragerschap. Let op, als wij uw vragenlijst, waarin u een antwoord met ja had moeten beantwoorden, niet voor uw eerste polibezoek ontvangen hebben, kan dit gevolgen hebben voor uw afspraak.  
 
Wilt u ook tijdens uw verdere behandeling bij Sophia Revalidatie het ons zo snel mogelijk telefonisch melden wanneer u  een van onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden?
  • Bent u besmet met MRSA of een andere resistente bacterie (BRMO)?
  • Is iemand in uw directe omgeving besmet met MRSA of een andere resistente bacterie (BRMO)?
  • Bent u in de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een ziekenhuis waar een BRMO- of MRSA-epidemie heerste?
  • Bent u in de afgelopen 2 maanden in een buitenlandse zorginstelling behandeld?
  • Heeft u contact gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens, vleeskalveren of  vleeskuikens en/of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?
  • Bent u in de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?
  • Heeft u een geadopteerd kind vanuit het buitenland, dat korter dan een jaar in Nederland is?
 
Mocht u vragen hierover hebben, e-mail dan naar infectiepreventie@SophiaRevalidatie.nl
 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie