home

Revalidatie voor kinderen


Binnen de Kinderrevalidatie is het uitgangspunt datgene wat uw kind (en/of u, afhankelijk van de leeftijd) als probleem ervaart en behandeld wilt zien. Onze deskundige behandelaars onderzoeken de mogelijkheden om uw kind te helpen bij het verminderen of verhelpen van het probleem.

Revalideren is hard werken, stap voor stap werken kind, ouders en behandelaars aan verbeteringen in het functioneren op één of meer van de volgende gebieden:

  • bewegen (grove en fijne motoriek)
  • spelen en leren
  • communiceren (verbaal en non-verbaal)
  • omgaan met emoties
  • persoonlijke verzorging
 

Kind in ontwikkeling

Omdat een kind in ontwikkeling is, ontstaan er in verschillende periodes verschillende vragen. Dat een peuter niet zonder hulp kan eten of niet kan fietsen is normaal. Maar een kind van 8 jaar wil dat wel graag zelf kunnen. Er zijn in de ontwikkeling van het kind enkele belangrijke periodes te onderscheiden.
 

Van 0 tot 4 jaar

De ontwikkeling van de basisvaardigheden (zoals kruipen, zitten, staan en praten) staat centraal. Met intensieve begeleiding en stimulans kan in deze fase veel bereikt worden. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk met de behandeling te beginnen.
 

Van 4 tot 12 jaar

In deze periode is de basisschool het belangrijkste voor het kind. De revalidatie is ondersteunend. De basisvaardigheden, zoals bijvoorbeeld schrijven en omgaan met andere leeftijdgenootjes worden uitgebreid en verder ontwikkeld.
 

Van 12 tot 18 jaar

In het voortgezet onderwijs ligt het accent op zelfstandigheid en later op scholing en arbeid.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie