home
Aanbevelingen voor verbetering zorg CVA-patiënten

Aanbevelingen voor verbetering zorg CVA-patiënten
05 februari 2018 | Joyce Overgaag
Patiënten die een beroerte (Cerebro Vasculair Accident of CVA) hebben gehad, blijken in de eerste lijn vaak niet de zorg te krijgen die zij nodig hebben. De afstemming tussen zorgverleners onderling en tussen de eerste en tweede lijn kan beter, evenals het gebruik van bewezen effectieve behandelmogelijkheden. Goed gekwalificeerde zorgverleners, georganiseerd in een netwerk met samenwerkingsafspraken met de ketenpartners bieden hiervoor de oplossing. Het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC), Sophia Revalidatie en LUMC onderzochten de kenmerken en de succes- en faalfactoren van 15 eerstelijns CVA-netwerken. Op basis hiervan doen zij aanbevelingen waarmee eerstelijns zorgverleners de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.
 

Snel op de goede plek

Paulien Goossens, revalidatiearts Neurologie en medisch directeur van het RRC: ‘Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 45.000 mensen een beroerte. Eenmaal thuis hebben zij vaak nog hulp nodig van één of meerdere behandelaars in de eerste lijn, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Ook jaren na de beroerte ontstaan geregeld klachten die verband hebben met de beroerte, maar dikwijls over het hoofd worden gezien. Een goede samenwerking tussen eerstelijns behandelaars onderling en tussen eerste- en tweede lijn, maakt dat de patiënt snel op de goede plek terecht komt. Zo verbetert de kwaliteit van zorg en nemen de zorgkosten af. Netwerkvorming zorgt voor een betere samenwerking bij de behandeling van de patiënt, een betere implementatie van richtlijnaanbevelingen en een beter kennisniveau.’
 

Format voor netwerken

Op cvanetwerken.rrc.nl staan de uitkomsten van het onderzoek, aanbevelingen en een overzicht van de 15 onderzochte CVA-netwerken met hun kenmerken. Ook bieden RRC, Sophia Revalidatie en LUMC een format met handvatten voor bestaande en nieuwe CVA-netwerken, een handig middel voor het opzetten, professionaliseren en borgen van een netwerk. De drie organisaties willen met het verrichtte onderzoek, het beschikbaar stellen van de informatie over de netwerken en een vervolg om de geleerde lessen in de praktijk te brengen, de zorg voor CVA-patiënten verbeteren.
Het project werd gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).
 


Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie