Kan CVA-revalidatie voor kwetsbare patiënten beter?

Geplaatst op: 27 november 2023

Ruim 13 procent van de patiënten die na een beroerte revalideren bij een medisch specialistisch revalidatiecentrum was voor de beroerte een zogenaamde kwetsbare patiënt. Wat betekent dat voor de behandeling bij een medisch specialistisch revalidatiecentrum (MSR)?  Die vraag onderzocht Åsa Mennema, samen met collega-onderzoekers van Basalt en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het onderzoek is onderdeel van het SCORE-onderzoek. De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift voor European Geriatric Medicine.

Uit eerder onderzoek blijkt dat patiënten die kwetsbaar zijn, een grotere kans hebben op slechtere uitkomsten na een beroerte. Ze overlijden bijvoorbeeld vaker en worden ook vaker afhankelijk voor hun dagelijkse activiteiten. Wat nog niet duidelijk was, is of deze kwetsbare patiënten na een beroerte ook terecht komen bij de MSR voor revalidatie na een beroerte.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat 13,4 % van de revalidanten die klinische of poliklinische MSR volgden, voor de beroerte kwetsbaar was. Deze groep patiënten is vergeleken met patiënten die niet-kwetsbaar waren voor de beroerte. Uit de resultaten blijkt dat de opnameduur, ontslagbestemming en afhankelijkheid voor algemeen dagelijkse activiteiten (ADL) tussen beide groepen vergelijkbaar waren aan het eind van de revalidatieperiode. De groep kwetsbare patiënten leek op vragenlijsten slechter te herstellen. Ze hadden meer problemen op het gebied van mobiliteit, vertoonden meer symptomen van angst en depressie, en hun algemene levenskwaliteit was lager. Nader onderzoek is nodig om te kijken of de MSR voor deze groep kwetsbare patiënten te verbeteren valt. Bijvoorbeeld door te kijken naar de specifieke behoeftes van deze patiënten.

Publicatie

Het artikel met meer details over de uitkomsten is gepubliceerd in European Geriatric Medicine

Over het SCORE-onderzoek

Kijk voor meer informatie over het SCORE-onderzoek

 


Deel dit bericht:




Terug