Samenwerkingen

IQ+R werkt samen met tal van organisaties, instellingen en mensen. Hieronder vindt u een overzicht van onze samenwerkingen. 

 • Om koploper te blijven op het gebied van eHealth in innovatie is samenwerking met de eindgebruiker van applicaties en toepassingen essentieel. Om een goede inbreng van revalidanten te realiseren werkt Basalt inmiddels 3 jaar samen met een groeiende en representatieve groep ex-revalidanten: de innovatiepartners.

  Wat doen innovatiepartners?

  • meedenken over plannen,
  • zelf vernieuwende ideeën aandragen,
  • innovaties mee ontwikkelen en uitproberen,
  • kritisch advies geven, ook ongevraagd.

  Werkwijze innovatiepartners?
  De innovatiepartners komen vier keer per jaar als groep bij elkaar op een dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur bij de Basalt locatie Vrederustlaan in Den Haag. Ook tussentijds worden de partners ingezet bij projecten die hun belangstelling hebben: individueel of in groepje. Vaak samen met studenten, professionals en bedrijven. Er is geen enkele verplichting. Voor elke avond of extra inzet wordt een cadeaubon als vergoeding gegeven.

  Voorbeelden inzet innovatiepartners?
  Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het gebouw, eHealth of stimuleren van gezonde leefstijl en (aangepast) sporten. De uitdaging is om de innovatiepartners zoveel mogelijk en op het juiste moment bij projecten  betrekken.

 • Basalt werkt samen met onderzoekspartners: mensen die bij Basalt in behandeling zijn geweest en een stem willen hebben in wetenschappelijk onderzoek. Samenwerking tussen onderzoekers en patiënten leidt naar ons idee tot relevante onderzoeksresultaten voor patiënten en het bevordert de kwaliteit van onderzoek. Omdat het wetenschappelijk onderzoek van Basalt zich met name richt op niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hebben we ervaringsdeskundigen op dit gebied gezocht. Op dit moment hebben we een pool van tien ex-patiënten de de rol van onderzoekspartner voor Basalt vervullen.

  Wat is een Onderzoekspartner?
  Een onderzoekspartner is een persoon met een relevante aandoening (in ons geval NAH) die actief en op basis van gelijkwaardigheid samen met professionele onderzoekers, deel uitmaakt van een onderzoeksteam. Doel is in iedere fase van het onderzoeksproject een bijdrage te leveren vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid. Onderzoekspartners worden vertrouwd gemaakt met de beginselen van evidence based onderzoek en leren ze hoe ze aan verschillende fasen van de empirische onderzoekcirkel kunnen bijdragen. Het is van belang dat zij een kritische, constructieve houding ten aanzien van onderzoek aannemen

  Taken van Onderzoekspartners
  De onderzoekspartner werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekspartner kan invloed uitoefenen op alles wat in de toekomst kan leiden tot betere zorg en behandeling en zorgt dat het patiëntenperspectief voldoende wordt meegenomen in alle facetten van onderzoek.

  De onderzoekspartner beoordeelt vanuit patiëntenperspectief onderzoeksplannen en neemt deel aan bijeenkomsten hierover. Het gaat om het geven van mondelinge en schriftelijke reacties op bijvoorbeeld:

  • Relevantie van onderzoek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • De uitvoerbaarheid en patiëntgerichtheid van onderzoek
  • De werving van deelnemers
  • De belasting en logistiek van onderzoek voor de patiënt
  • Informatie voor patiënten die deelnemen aan een onderzoek.
  • De analyse en interpretatie van onderzoeksresultaten
  • Het goed informeren van de achterban over de onderzoeksuitkomsten.

  Ontwikkelingen
   Zodra Basalt nieuwe onderzoekplannen ontwikkelt op het gebied van NAH schakelen wij de onderzoekspartners in. Voor meer informatie over onze onderzoekspartners kunt u contact opnemen met Félicie van Vree, manager IQ+R (f.vanvree@basaltrevalidatie.nl).

Een greep uit uit onze samenwerkingspartners op het gebied van innovatie en onderzoek.