Werkwijze en dienstverlening innovatie

IQ+R hanteert de CeHRes Roadmap als leidraad voor het ontwikkelen van innovatieve (digitale) toepassingen. We hebben deze leidraad vertaald in praktische dienstverlening vanuit IQ+R en deze gekoppeld aan de processen binnen Basalt en onze samenwerkingspartners. Het is een holistische leidraad en de vijf fases worden niet per definitie serieel doorlopen. Binnen de 5 fasen verkennen, bepalen, ontwerpen, implementeren en evalueren we innovatieve (digitale) producten en diensten. Onze klanten zijn; medewerkers van Basalt en revalidatie-instellingen, patiënten(verenigingen), mantelzorgers, studenten en docenten van kennisinstellingen, ondernemers, beleidsmakers, financiers en investeerders en andere geïnteresseerden. Er wordt gewerkt met een volgdocument.

 

 • Het start met een gedachte van een product of dienst voor een probleem, uitdaging of wens tot innovatie. In deze fase van conceptueel inquiry (vraag verheldering) wordt de context in kaart gebracht. Voorwaarden voor een succesvolle digitale toepassing zijn dat het een oplossing biedt voor relevante kwesties en dat het geaccepteerd wordt door belanghebbenden zoals gebruikers, financiers en beleidsmakers.  Ook moet een digitale toepassing passen in de fysieke, sociale en culturele omgeving waarin ze gebruikt gaat worden. De uitkomsten van deze contextuele verkenning, dienen als basis voor de rest van het innovatieproces. Veel gebruikte methoden en technieken zijn stakeholdersanalyse, bronnen onderzoek of context mapping. Dit wordt veelal uitgevoerd met de inzet van studenten. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor de dienstverlening.

  Enkele voorbeelden van onze dienstverlening:

 • In de fase van value specification (waarde bepaling) wordt uitgebreid ingegaan op de knelpunten (knelpunten of verbeterpunten) van een gedachte van een product of dienst. Het gaat om het bepalen van de exacte toegevoegde waarde van een technologie, de eisen van de implementatiecontext te specificeren en uit te zoeken welke eisen de verschillende stakeholders aan de oplossing stellen. (bv. gemakkelijke toegang bieden via een online platform). Een juiste waarde bepaling helpt om erachter te komen wat voor soort doelen de technologie volgens belanghebbenden zou moeten bereiken en wat er moet worden gedaan om deze doelen te bereiken. Bovendien dwingt de waarde specificatie het ontwikkelingsteam om nauwkeurig te zijn, wat hen helpt om met veel implementatie-gerelateerde kwesties om te gaan, zoals adoptie, financiering en gebruik op korte en lange termijn. Veel gebruikte methoden en technieken zijn: SWOT analyse, programma van eisen, verschillende vormen van onderzoek, model business canvas en lean-start-up. Invulling van deze fase kan in samenwerking met de projectleider vanuit Basalt. Dit wordt veelal uitgevoerd met de inzet van studenten. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor de dienstverlening.

  Enkele voorbeelden van onze dienstverlening: 

 • In deze fase van design (ontwerpen) wordt een digitale toepassing ontworpen. Een goed ontwerp hangt ook nauw samen met implementatie, aangezien een technologie die past bij de wensen en behoeften van de stakeholders in de meeste gevallen meer en langer zal worden gebruikt dan een technologie die dat niet doet. De ontwerpfase is een uiterst dynamische, iteratieve en samenwerkingsfase, waarin actief samenwerkt wordt met belanghebbenden zoals ontwerpers, psychologen, gebruikers, inhoudsexperts en financiers. Niet alleen door de prototypes te testen en te ontwikkelen, maar ook door samen ideeën te bedenken, te creëren en te bespreken. Grens ligt bij het opleveren van een marktrijpe digitale toepassing. Veel gebruikte methoden en technieken: User story’s, persona’s en verschillende vormen van onderzoek. Dit kan uitgevoerd worden met de inzet van studenten of met experts vanuit ons netwerk. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor de dienstverlening.

  Enkele voorbeelden van onze dienstverlening: 

 • Operationalization (implementeren) verwijst naar de planning en acties voor introductie, verspreiding, adoptie en internalisering van de ontwikkelde digitale toepassing in de beoogde context. In deze fase wordt de technologie gelanceerd, wordt marketing in gang gezet en worden organisatorische werkprocedures in de praktijk gebracht. Er wordt een concreet plan gemaakt om deze implementatie van de digitale toepassing in context te realiseren.

  Let op: de uitwerking en positionering van Basalt zal afhangen van de gemaakte keuze. In principe treedt Basalt niet op als “fabrikant”. Dit kan uitgevoerd worden met de inzet van studenten of met experts vanuit ons netwerk. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor de dienstverlening.

  Enkele voorbeelden van onze dienstverlening:

 • Deze fase van evaluation wordt er zowel formatief en summatief onderzoek uitgevoerd. Met formatief onderzoek wordt bedoeld een onderzoek dat wordt uitgevoerd tijdens het evaluatieproces en gericht is om de innovatie (digitale) toepassingen te verrijken. Een summatief onderzoek wordt uitgevoerd na afloop van een innovatieproces. IQ+R beschikt over een grote onderzoeksafdeling. Dit kan uitgevoerd worden met de inzet van studenten of met experts vanuit ons netwerk. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor de dienstverlening.

  Enkele voorbeelden van formatie onderzoek:

  Enkele voorbeelden van summatief onderzoek: