Sophia Revalidatie RSS https://www.sophiarevalidatie.nl/ en-us RSS feed Sophia Revalidatie <![CDATA[Sophia Revalidatie wordt Basalt!]]> k.castillogosker@sophiarevalidatie.nl (Karen Castillo Gosker) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-wordt-basalt

Het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie gaan vanaf 1 januari 2019 samen verder. Met dezelfde kwaliteit van zorg, onder een andere naam. Vol trots presenteren wij deze naam vandaag voor het eerst buiten de muren van onze organisatie: Wij heten vanaf 1 januari Basalt.
Basalt is het grootste expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland.

Basalt is hét erkende expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde. Samen met de andere zorginstellingen in de revalidatieketen willen wij excelleren in de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met complexe beperkingen als gevolg van een aangeboren aandoening, ziekte of een ongeval. Het is onze missie de complexe, medisch specialistische revalidatiezorg te verzorgen, de zorg continu te innoveren en de regie te voeren in het revalidatienetwerk. De fusie geeft ons ruimte deze ambities waar te maken.
“Dankzij de fusie kunnen we patiënten nog beter helpen. We hebben alle specialisten onder één dak. Zij werken nauw samen met huisartsen en medisch specialisten in de ziekenhuizen om af te stemmen welke behandeling de patiënt op welk moment nodig heeft”, zegt Willem Wiegersma, lid van de Raad van Bestuur.
 
Basalt telt tien locaties in de regio Leiden, Den Haag, Delft, Alphen aan den Rijn, Gouda en Zoetermeer. Met ruim 1100 medewerkers verzorgt dit revalidatiecentrum straks jaarlijks de medisch specialistische revalidatiezorg voor 9000 patiënten. Onze revalidatieartsen zijn daarnaast in tien topklinische ziekenhuizen werkzaam. Het bestuur van de organisaties wordt op dit moment gevormd door de heer F.A. (Frans) van den Broek d’Obrenan MBA en
de heer drs. W. (Willem) Wiegersma.
 

Koploper in zorginnovatie

Het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie hebben een aantal jaar geleden besloten te fuseren om de ambities waar te kunnen maken. Met een efficiënte organisatie en een gezonde bedrijfsvoering wil en kan Basalt voorop lopen bij het ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van zorginnovaties. In dat kader wordt er nauw samengewerkt met het LUMC. Op die manier kunnen patiënten erop vertrouwen dat zij altijd de meest actuele en bewezen effectieve behandeling krijgen. Basalt zal revalidatiezorg dichtbij de patiënt leveren, zelfs mogelijk bij de patiënt thuis. Door de regie te nemen in de afstemming van zorg in de keten, blijft een productieve samenwerking met verwijzers behouden.
 
Op 1 januari 2019 is de fusie juridisch een feit. Om te zorgen voor optimale bekendheid met ons zorgaanbod en de verwijsmogelijkheden, informeren wij de zorginstellingen waarmee we samenwerken, de patiëntenverenigingen en andere samenwerkingspartners, vanaf deze maand regelmatig.
 

De naam Basalt

Het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie zijn beide ontstaan vanuit een zeehospitium, gelegen in de kuststreek van Zuid-Holland. Bij de keuze voor de naam werd de relatie met de zee dan ook veel gelegd.  “De naam die we hebben gekozen past goed bij deze nieuwe organisatie. Basalt is de steensoort die gebruikt wordt in onder meer golfbrekers in zee. Letterlijk dus de rots in de branding. Basalt symboliseert voor ons de kracht van de patiënten die met de revalidatiebehandeling weer regie nemen over hun eigen leven”, zegt Frans van den Broek d’Obrenan (voorzitter Raad van Bestuur) ]]>
Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Blog: verstoorde balans na hersenletsel]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/blog


Wie is Manon?

Manon is een jonge vrouw met niet-aangeboren hersenletsel met ernstige overprikkelingsklachten. Ze heeft bij ons gerevalideerd en tekent sindsdien de mooiste strips over haar leven met niet-aangeboren hersenletsel. Wij - en hersenletsel-uitleg.nl - delen haar verhalen graag met u!


 ]]>
Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[11 oktober: informatiemarkt]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/11-oktober-informatiemarkt


Waar & wanneer?

De Cliëntenraad van Sophia Revalidatie organiseert op donderdag 11 oktober 2018 van 13.30 tot 15.00 uur een interessante informatiemarkt. Iedereen is van harte welkom in het Binnenhof van Sophia Revalidatie (etage -1), Vrederustlaan 180 in Den Haag. Vooraf aanmelden is niet nodig.


Wat kunt u verwachten?

Op onze markt staan verschillende partijen: patiëntenorganisaties, gemeente Westland, Van Dalen Voet&Schoencentrum, Westland Orthopedie, Bever Autoaanpassingen, MEE, Middin, sportclubs, DOE Reizen.

U kunt bij hen uw vragen stellen over bijvoorbeeld:
 • Aangepast autorijden
 •  Aangepast sporten
 •  Vakantiemogelijkheden, vrijetijdsbesteding
 •  Huishoudelijke hulp, mantelzorg
 •  Aanvragen van voorzieningen
 
Graag tot ziens op onze informatiemarkt op 11 oktober!]]>
Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe uitgave Revalidatie Magazine online]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-uitgave-revalidatie-magazine-online-3 http://www.revalidatiemagazine.nl


In dit nummer is er speciale aandacht voor o.a. het project Brains4U. Sophia Revalidatie en re-integratiebureau Weustink&Partners hebben samen met het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool de krachten gebundeld in Brains4U. Onder het motto ‘denk in mogelijkheden’ worden (jong)volwassenen (18-45 jr) met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) begeleid naar en op het werk.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van artikelen in het Revalidatie Magazine? Abonneert u zich dan op de digitale nieuwsbrief via deze link.]]>
Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Medische en pedagogische zorg op één locatie]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/medische-en-pedagogische-zorg-op-n-locatie


Officiële samenwerking CityKids en Sophia Revalidatie

Beide partijen zijn expert op hun gebied: Sophia Revalidatie biedt excellente medisch specialistische revalidatie en CityKids is een medische kindzorg instelling. “Deze samenwerking is een prachtig initiatief. De patiëntjes van Sophia Revalidatie hebben extra zorg nodig, waardoor zij niet altijd bij een regulier kinderdagverblijf terecht kunnen. Onze medewerkers zijn deskundig, pedagogisch en medisch geschoold en zij kunnen de kinderen wél op de juiste manier begeleiden”, vertelt mevrouw F.M. Russel, directeur-bestuurder van CityKids. Dat de medische kindzorg instelling in hetzelfde gebouw zit als waar de behandeling plaatsvindt, zorgt voor extra ontlasting van de ouders.
 
Vanaf oktober starten er drie verpleegkundige groepen van CityKids op de locatie van Sophia Revalidatie in Delft. Er zijn dan vijf dagen per week zorgmogelijkheden voor kinderen met bijvoorbeeld ernstige longaandoeningen, epilepsie, hartproblemen of voedingsstoornissen. Bij CityKids kunnen ook kinderen terecht die langdurig moeten herstellen na ziekte of die ziekenhuis verplaatste zorg nodig hebben met medische apparatuur of medicatie. Meer informatie is te vinden op www.mkdvcitykids.nl.Mevrouw F.M. Russel, directeur-bestuurder van CityKids en de heer W. Wiegersma, Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.
]]>
Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Diagnostiek, onderzoek en behandeling bij kinderen met CP]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/symposium-cp-up-to-date
]]>
Fri, 17 Aug 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Opleiding revalidatie verpleegkundige]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuw-opleiding-revalidatieverpleegkundige  

Aan blijven sluiten bij de veranderde zorgomgeving van revalidanten nu en in de toekomst vraagt om een herijking van de positie  als revalidatieverpleegkundige. Door kritisch te kijken naar trends en ontwikkelingen binnen de revalidatie is de revalidatieopleiding van essentiële toegevoegde waarde.
 

Programma opleiding

Binnen de opleiding is veel aandacht voor participatie en ambitie van de patiënt.  De autonomie en zelfredzaamheid van de patiënt  staat voorop, persoonlijk contact en de menselijke maat staan daarbij centraal. Daarnaast wordt door middel van klinisch redeneren de reeds aanwezige medische kennis gestructureerd en ingebed in de dagelijkse werkzaamheden van de revalidatieverpleegkundigen. De revalidatieverpleegkundige vormt een belangrijke schakel binnen het interdisciplinaire team. Door middel van persoonlijke effectiviteittraining op het gebied van communicatie en coaching wordt je geleerd jezelf krachtig en doelmatig te positioneren.
 

Meer informatie over deze opleiding?

Bezoek de website of neem contact op met Hilde Hardeman (m.hardeman@vumc.nl).
 

 ]]>
Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Blog]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/blog-hersenletsel-en-vakantie


Wie is Manon?

Manon is een jonge vrouw met niet-aangeboren hersenletsel met ernstige overprikkelingsklachten. Ze heeft bij ons gerevalideerd en tekent sindsdien de mooiste strips over haar leven met niet-aangeboren hersenletsel. Wij - en hersenletsel-uitleg.nl - delen haar verhalen graag met u!
]]>
Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Eindelijk weer rennen met de racerunner]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/eindelijk-weer-rennen-met-de-racerunner

De racerunner is een soort driewieler zonder pedalen maar met een borststeun. Hij is geschikt voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die doorgaans gebruik maken van een rolstoel of rollator. Dankzij de racerunner kunnen zij weer zelfstandig rennen en dat geeft een enorm gevoel van vrijheid!
 

Opening evenement

Ben Drentje van de Rotaryclub opende het evenement. In zijn speech gaf hij aan dat de Rotaryclub Delft-Koningsveld een groot aantal projecten en organisaties steunt. Zij zoeken steeds een balans tussen lokale en nationale projecten en projecten in landen waar hulp extra hard nodig is. Lokale projecten waaraan Rotaryclub Delft-Koningsveld heeft bijgedragen zijn onder andere de Delftse Vakantieactiviteiten (DVA) en Samenloop voor Hoop. En nu dus Sophia Revalidatie met het racerunnerproject: een mooi concreet project bedoeld om kinderen met beperkingen in sportieve activiteiten te kunnen laten participeren.
 

Gevoel van vrijheid

Na de speech van Ben Drentje mochten de kinderen met de racerunners een parcours afleggen richting de binnentuin. “Het is ontzettend gaaf om te zien hoe verbaasd en blij de kinderen zijn als zij weer kunnen rennen,” zegt Yvonne Huisman, bewegingsagoog van Sophia Revalidatie. “Bewegen is gezond, ook als je een beperking hebt. Dankzij de racerunners krijgen deze kinderen nu ook de mogelijkheid hun conditie te verbeteren en fit te blijven. Het reguliere zorgbudget laat extra’s, zoals de aanschaf van een racerunner, niet toe. We zijn de Rotaryclub dan ook ontzettend dankbaar voor hun gift!”

 
 

Trainingsgroep Racerunners bij Atletiekvereniging AV’40

Sophia Revalidatie heeft Atletiekvereniging AV’40 Delft benaderd om hier en mooi sportproject van te maken. “We vinden het geweldig dat AV’40 vanaf september start met een trainingsgroep Racerunners. Voor de kinderen is het een mooie kans om sociale contacten op te doen bij een vereniging!” aldus Yvonne Huisman.
 
AV’40 richt zich voornamelijk op het faciliteren van breedtesport en wil graag een sociaal maatschappelijke bijdrage leveren in de regio. Op dit moment kunnen atleten al bij hen terecht voor onder andere VB-atletiek en vanaf september voegen zij daar dus RaceRunning aan toe. De eerste twee maanden kan er gratis meegetraind worden om te kijken of RaceRunning iets is voor de atleet. Na deze periode kunnen de atleten lid worden van AV’40. Geïnteresseerden in RaceRunning kunnen een bericht sturen naar info@av40.nl of terecht op de website www.av40.nl.
        
     
   

 ]]>
Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Overprikkeling bij hersenletsel]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/23-juni-dag-van-de-overprikkeling-1

De continue stroom aan prikkels is voor gezonde mensen heel goed te reguleren, maar veel mensen met hersenletsel en andere brein-gerelateerde aandoeningen zijn extreem gevoelig voor licht, visuele patronen, geur, bewegingen en geluid (!), met name voor achtergrondgeluiden. Ook worden de cognitieve prikkels niet meer gefilterd, zodat het denken en onthouden een groot probleem is. Deze mensen zien hun leven door het letsel drastisch veranderen. Zij kunnen niet of nauwelijks meer deelnemen aan het openbare leven. Ze zien hun sociale leven sterk achteruitgaan en vaak is deelname aan het werkproces niet meer mogelijk, of niet meer in dezelfde functie.

Download hier de strip voor een groter formaat.

Het is cruciaal om hier aandacht voor te vragen. Hersenletsel-uitleg wil bekendheid geven aan al deze klachten en symptomen. Immers, als mensen door het hersenletsel minder goed kunnen communiceren, wie geeft deze mensen dan een stem? Die stem willen zij hen met deze dag geven.

Meer informatie over deze dag of overprikkeling?
]]>
Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe uitgave Revalidatie Magazine online]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-uitgave-revalidatie-magazine-online-2 http://www.revalidatiemagazine.nl


In dit nummer is er speciale aandacht voor o.a.:
Wilt u op de hoogte gehouden worden van artikelen in het Revalidatie Magazine? Abonneert u zich dan op de digitale nieuwsbrief via deze link.]]>
Mon, 11 Jun 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe behandelwijze is een topprestatie!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-behandelwijze-is-een-topprestatie

Deze nieuwe werkwijze is een topprestatie!, aldus mevrouw Gajadin (patiënt). Lees in het artikel meer over de nieuwe werkwijze en de ervaringen van patiënten.


Download hier het artikel.]]>
Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Locatie Gouda tijdelijk minder goed bereikbaar]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/locatie-gouda-tijdelijk-minder-goed-bereikbaar


Patiënten en bezoekers van onze locatie mogen deze weg nog wel gebruiken

Zij worden gezien als bestemmingsverkeer en mogen naar de parkeerplaats van Sophia Revalidatie rijden en daar parkeren. Dit staat ook op de bewegwijzering bij de wegafsluiting.


Alleen toegankelijk via de Bleulandweg

Er worden omleidingsroutes aangegeven voor de parkeergarage van het Groene Hart Ziekenhuis want deze is alleen vanuit de Ridder van Catsweg bereikbaar. Patiënten kunnen niet vanuit de Ridder van Catsweg over de Büchnerweg naar Sophia Revalidatie rijden, want ook daar is de weg afgesloten ivm de hijswerkzaamheden. Zij worden “teruggeleidt” om via de Bleulandweg naar Sophia Revalidatie te rijden. 

Download hier het kaartje zodat u precies ziet  waar de wegafsluiting is.

]]>
Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Interview revalidatiearts in Telegraaf]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/interview-revalidatiearts-in-telegraaf
Lees hier het interview "Revalideren: een deel is oefenen, een deel is gericht op participeren"

]]>
Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Humorvolle strip over hersenletsel]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/humorvolle-strip-over-hersenletsel  

Wie is Manon?

Manon is een jonge vrouw met niet-aangeboren hersenletsel met ernstige overprikkelingsklachten. Ze heeft bij ons gerevalideerd en tekent sindsdien de mooiste strips over haar leven met niet-aangeboren hersenletsel. Wij - en hersenletsel-uitleg.nl - delen haar verhalen graag met u!

]]>
Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Brain Awareness Week Symposium Meedoen!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/brain-awareness-week-symposium-meedoen

Het thema van dit symposium is “Meedoen” in het alledaagse leven: waarom is dit zo belangrijk, wat zijn bepalende factoren voor succesvolle participatie, welke verbeteringen zijn gewenst in zorg, onderwijs en samenleving voor kinderen en jongvolwassenen met hersenletsel, met name met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of cerebrale parese (CP)? Het programma biedt een ruim aanbod van lezingen en workshops rondom deze onderwerpen.

Het symposium wordt afgetrapt door dr. Dana Anaby, McGill University uit Montreal, die een actueel overzicht schetst vanuit praktijk en onderzoek en een bewezen effectieve interventie introduceert in Nederland. Aansprekende resultaten van onderzoek en good practice worden vervolgens kort gepresenteerd en in de middag tijdens interactieve workshops verdiept.
 

Meer weten?

Informatie over locatie, tijstip, kosten, aanmelden etc. lees je in de  officiële uitnodiging.
 ]]>
Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Symposium rondom veelvoorkomende handproblematiek]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/symposium-rondom-veelvoorkomende-handproblematiek


Programma

Deze avond is geschikt voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen,
handtherapeuten uit de eerste- en tweedelijnszorg.
 
16.30-17.00

Inloop

17.00-17.10

Welkomstwoord

17.10-17.30

Handklachten binnen de revalidatiezorg

M. (Marco) Schults, revalidatiearts Sophia Revalidatie
17.30-18.00

‘Doorpezen over pezen’

A.R. (Richard) Koch, handchirurg HagaZiekenhuis
18.00-18.15

Nabehandeling flexorpeesletsel

N.M. (Nadine) Verhoeks/D. (Dana) Hofstede, handtherapeut Sophia Revalidatie
18.15-18.45

Psychologische aspecten van handletsel

J.W. (Janneke) Terstegge, GZ-psycholoog Sophia Revalidatie
18.45-19.30

            Fingerfood

19.30-20.00

Artrose van de hand

S.M. (Sjoerd) Van der Kooij, reumatoloog HagaZiekenhuis
20.00-20.15

Handtherapie bij artrose van de hand

F. (Fenke) Aarsbergen, handtherapeut Sophia Revalidatie
20.15-20.30

Handtherapie bij onbegrepen polsklachten

J. (Judith) Bakker, handtherapeut Sophia Revalidatie
20.30-21.00

De spastische hand

B.F.J. (Berber) Weitenberg, physician assistant
Sophia Revalidatie/HagaZiekenhuis
21.00

Afsluiting


Praktische informatie

Datumdinsdag 29 mei 2018
Tijdstip17.00 - 21.00 uur
LocatieSophia Revalidatie
Vrederustlaan 180
2543 SW  Den Haag
Kosten€75,- per deelname
AanmeldenAanmelden is niet meer mogelijk.

Aanmeldingen worden op chronologische volgorde van betaling behandeld. Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Mascha de Haan, secretariaat symposiumcommissie Sophia Revalidatie 070 - 3593554 of via Kenniscentrum@SophiaRevalidatie.nl

Download hier de uitnodiging voor het symposium in pdf.

 ]]>
Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[26 april: informatiemarkt]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/26-april-informatiemarkt


Waar & wanneer?

De Cliëntenraad van Sophia Revalidatie organiseert op donderdag 26 april 2018 van 13.30 tot 15.00 uur een interessante informatiemarkt. Iedereen is van harte welkom in het Binnenhof van Sophia Revalidatie (etage -1), Vrederustlaan 180 in Den Haag. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 

Wat kunt u verwachten?

Op onze markt staan verschillende partijen: patiëntenorganisaties, Livit, Westland Orthopedie, Penders, Medipoint, CBR, Bever Autoaanpassingen, MEE, Middin, sportclubs, DOE Reizen en MundoRado Reizen.

U kunt bij hen uw vragen stellen over bijvoorbeeld:
 • Aangepast autorijden
 •  Aangepast sporten
 •  Vakantiemogelijkheden, vrijetijdsbesteding
 •  Huishoudelijke hulp, mantelzorg
 •  Aanvragen van voorzieningen
 
Graag tot ziens op onze informatiemarkt op 26 april!]]>
Fri, 06 Apr 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe uitgave Revalidatie Magazine online]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-uitgave-revalidatie-magazine-online-1 www.revalidatiemagazine.nl.


In dit nummer is er speciale aandacht voor:
Wilt u op de hoogte gehouden worden van artikelen in het Revalidatie Magazine? Abonneert u zich dan op de digitale nieuwsbrief via deze link.]]>
Tue, 03 Apr 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Regionaal Zorgnetwerk ALS groot succes]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/regionaal-zorgnetwerk-als-groot-succes


De patiënt centraal

Bij Sophia Revalidatie staat de patiënt centraal. We kijken naar de behoefte van de patiënt en zijn systeem, ook buiten de grenzen van onze eigen organisatie. We zijn sterk in het samenwerken met ketenpartners en we benutten elkaars mogelijkheden optimaal.


Format voor opzetten zorgnetwerk ALS ontwikkeld

“Vanuit deze visie ontstond het idee voor het opzetten van een regionaal expertisenetwerk rondom ALS patiënten”, vertelt Arthur de Grund. “ALS Nederland werkte hier graag aan mee. Het is immers ook hun wens om de expertise die ligt bij het ALS Centrum Nederland en de diverse ALS-teams meer uit te dragen naar de patiënt en de eerste lijn. Dankzij een subsidie konden wij aan de slag met het uitwerken van ons idee voor een regionaal zorgnetwerk. Afgesproken is dat we het zorgnetwerk op een transparante manier opzetten, zodat andere ALS-teams in het land ons format kunnen overnemen.”


Opzet bijeenkomsten

Voor de komende twee jaar hebben we een scholingsprogramma ontwikkeld waarin we kennis over ALS en aanverwante ziektebeelden uitwisselen. Op die manier ontstaat er een netwerk van behandelaars die actuele kennis heeft en elkaar weet te vinden in het belang van de patiënt. In eerste instantie richten we ons op huis- en verpleeghuisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgmedewerkers. In de toekomst willen we ook zeker andere beroepsgroepen zoals ergotherapeuten en logopedisten uitnodigen.  Voor de diverse kwaliteitsregisters is accreditatie  aangevraagd.


 Zeer positieve reacties

De eerste bijeenkomst werd druk bezocht door voornamelijk fysiotherapeuten en thuiszorgmedewerkers. De reacties waren erg positief. Sommige deelnemers hopen zelfs op meerdere scholingsmomenten per jaar.  Ook de wens om snel andere disciplines zoals ergotherapeuten deel te laten nemen aan het netwerk werd  besproken.  “Dat is een goed teken, want de wil is er in de hele keten om de zorg voor de ALS patiënt optimaal te  laten verlopen. We hebben een mooie eerste stap gezet om dit te bewerkstelligen,”  aldus Arthur.
 

Meer informatie over het netwerk?

Op www.sophiarevalidatie.nl/ALSnetwerk staat alle informatie over het ALS zorgnetwerk met links naar waardevolle sites met richtlijnen en ondersteunende filmpjes. Ook zijn de deelnemers aan het netwerk hierop terug te vinden.

Verdieping: lees het artikel in het Revalidatie Magazine over de opzet van het ALS Netwerk.
 


 ]]>
Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Help ons de VOORbeeld-verkiezing winnen!]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/help-ons-de-voorbeeld-verkiezing-winnen (Om te stemmen, ga naar voor)

Netwerkorganisatie VOOR organiseert elk jaar de VOORbeeld-verkiezing. Het winnende project is een VOORbeeld van hoe je mensen, dichtbij óf ver weg, kunt helpen. De winnaar krijgt een mooi geldbedrag voor de uitvoering van het project.
 

Wij doen mee met onze eigen VOORbeeld: de escaperoom Onbeperkt Ontsnappen, voor CVA-patiënten en hun familie en vrienden.

 
Vrienden en familie laten ervaren wat een CVA-patiënt doormaakt, dat is het doel! Een CVA-patient laat zich samen met familie en vrienden insluiten in deze escaperoom. De naasten krijgen een kunstmatige beperking, bijvoorbeeld een verzwaring aan een been of een verduisterde bril. Zij ervaren aan den lijve hoe het is om te leven met beperkingen. Alle opdrachten zijn toegespitst op beperkingen die CVA-patiënten ondervinden. In de escaperoom gaan plezier en leren hand in hand.
 

Met de escaperoom Onbeperkt Ontsnappen werken wij aan een krachtig netwerk van familie en vrienden, die echt begrijpen wat je doormaakt na een beroerte.


Als we winnen, kunnen we de escaperoom ontwikkelen (met hulp van ex-patiënten, studenten en professionele escaperoombouwers) en in gebruik nemen.

Om te stemmen, ga je naar VOOR en log je in met je LinkedIn of Facebook profiel. Dit kan tot 17 april.

Op VOOR vind je alle informatie over de verkiezing en de deelnemende projecten.
 ]]>
Thu, 29 Mar 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Mobilitheek Sportcampus winnaar Onbeperkt070-prijs]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/mobilitheek-sportcampus-winnaar-onbeperkt070-prijs

 

Mooie woorden van de jury

Volgens de jury is het initiatief van Arend de Kloet het 'perfecte voorbeeld van inclusie' Ze noemt de Mobilitheek een 'innovatief idee, dat vermenigvuldigbaar en uitrolbaar is op andere plekken in de stad'.


Opening Mobilitheek in november 2018

Aan de beeldvormingprijs, die door de Stichting Voorall wordt uitgereikt, zit een geldbedrag van 7.500 euro vast. Dit maakt het uitvoeren van het idee zeker haalbaar. Het streven is om in november dit jaar de Mobilitheek feestelijk te openen.

Bekijk hier nog een mooi filmfragment van de uitreiking en een toelichting op de Mobilitheek.

]]>
Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sophia Revalidatie partner van National eHealth Living Lab]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-partner-van-national-ehealth-living-lab  


Diverse belangenbehartigers uit het werkveld hielden in het LUMC een pleidooi voor het belang van dit initiatief en gingen met elkaar in gesprek. Zo waren onder andere aanwezig Erik Gerritsen (VWS), Toon Verlaan (Ouderenberaad Zorg & Welzijn, Regio Zuid-Holland Noord) en onze collega dr. Jorit Meesters (senior onderzoeker kenniscentrum Sophia Revalidatie & Lectoraat Revalidatie Haagse Hogeschool).
 

eHealth in de revalidatiezorg

Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum (fusiepartners) zetten al langere tijd in op eHealth-toepassingen binnen de revalidatiezorg. Instructievideo’s en games  voor patiënten om thuis zelfstandig extra te oefenen zijn geïntegreerd in ons behandelaanbod. Dankzij eRevalidatie  hebben patiënten meer regie  over hun behandeling en hun herstel. Benieuwd naar onze eRevalidatieprojecten? Klik dan hier.

Klaasjan van Haastrecht, projectmanager SmartLab en Innovatie is blij met de komst van het NeLL.         ‘Het is goed dat de krachten rondom eHealth nu gebundeld worden en we door expertise vanuit verschillende hoeken samen de beste oplossingen kunnen realiseren.‘ Ook Arend de Kloet, lector Revalidatie van De Haagse Hogeschool, ziet de kracht van het NeLL. ‘Het is niet alleen een open platform dat verbindt, maar het is ook de motor in de certificering en validatie van ontwikkelde eHealth-initiatieven.
 

eHealthtoepassingen optimaal afstemmen op eindgebruiker

Nationaal eHealth Living Lab (NeLL) is opgericht door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) om eHealthtoepassingen te ontwikkelen in nauwe samenwerking met nationale en internationale stakeholders binnen de zorg en de technologie. Voorbeelden van digitale toepassingen voor het monitoren en bevorderen van de gezondheid zijn apps, sensoren, wearables, robots en videocommunicatiemiddelen. De toepassingen worden getest door een panel van zorggebruikers, zorgverleners, onderzoekers, studenten en ICT’ers. Door deze opzet kunnen de partijen elkaar informeren en inspireren om tot nieuwe eHealthtoepassingen te komen die optimaal op de eindgebruiker zijn afgestemd.
 

Meer weten over het NeLL?

Ga naar de website: www.nationalehealthlivinglab.nl of lees het officiële persbericht van het LUMC.

 ]]>
Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA["Onze" Renske in PyeongChang!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/onze-renske-in-pyeongchang


Bewegen is voor mensen met een beperking extra belangrijk

Net als Renske willen we onze andere patiënten ook stimuleren te bewegen. Voor mensen met een beperking is dit extra belangrijk; niet alleen voor hun gezondheid, stemming en mobiliteit, maar ook om sociaal en maatschappelijk beter te kunnen participeren.  Daarom krijgt elke patiënt aan het einde van zijn revalidatieperiode een persoonlijk adviesgesprek bij het Sportloket. Onze sportconsulenten inventariseren de wensen, motivatie, sporthistorie, thuissituatie en de eventueel benodigde hulpmiddelen. Vervolgens volgt een  sport- en beweegadvies op maat.  


Het Beweegloket helpt bij de zoektocht naar een passende sport

Sinds kort is dit advies niet alleen weggelegd voor onze patiënten, maar kan iedereen met een beperking in regio Haaglanden terecht voor sport- en beweegadvies bij het Beweegloket in de Sportcampus in het Zuiderpark. Hier werken sport- en beweegconsulenten van Sophia Revalidatie en stichting MEE. Iedereen uit Haaglanden kan zichzelf aanmelden met een hulpvraag over (aangepast) bewegen en sport. Ook kunnen mensen verwezen worden naar deze poli door bijvoorbeeld een jeugd- of bedrijfsarts. Via een beproefde methodiek wordt een advies op maat opgesteld, dat indien gewenst gerealiseerd wordt met inzet van studenten van Mondriaan en De Haagse Hogeschool. Zij kunnen drempels wegnemen, bijvoorbeeld naar de sportvereniging in de woonomgeving.
 

Wil je Renske volgen? Ga snel naar haar persoonlijke pagina.

]]>
Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Onzichtbare gevolgen van NAH]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/onzichtbare-gevolgen-van-nah


Wie is Manon?

Manon is een jonge vrouw met niet-aangeboren hersenletsel met ernstige overprikkelingsklachten. Ze heeft bij ons gerevalideerd en tekent sindsdien de mooiste strips over haar leven met niet-aangeboren hersenletsel. Wij - en hersenletsel-uitleg.nl - delen haar verhalen graag met u!
]]>
Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Kick off Nationaal eHealth Living Lab]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kick-off-nationaal-ehealth-living-lab


Alle landelijke eHealth-initiatieven onder één paraplu

Het ‘NeLL’ wordt de motor achter een regionale en landelijke samenwerking om e-health te stimuleren en onderzoek naar doelmatigheid te coördineren. Met het NeLL wil LUMC-hoogleraar Niels Chavannes alle landelijke eHealth-initiatieven ’onder één paraplu brengen’. Burgemeester Lenferink zal het initiatief op vrijdag 9 maart het officiële startsein geven.

NeLL krijgt vorm in een ruimte in het Poortgebouw van het LUMC waar patiënten, artsen, onderzoekers en ICT’ers apps, sensoren, ’wearables’, robots en videocommunicatiemiddelen kunnen testen en een website. Wij zien hier, samen met Rijnlans Revalidatie Centrum en De Haagse Hogeschool mooie kansen tot nadere samenwerking. In verschillende presentaties komen de mogelijkheden op 9 maart aan bod.

Klik hier voor meer informatie over het programma op 9 maart en een om u aan te melden voor de kick-off bijeenkomst

 ]]>
Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[6 maart: dag van de logopedie]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/6-maart-dag-van-de-logopedie  

Ons Ondersteunde Communicatie team (het OC-team) biedt inzicht en geeft advies over:
 • communicatiemogelijkheden met of zonder hulpmiddelen;
 • de manier waarop u en/of de begeleiders met u kunnen communiceren.

Meer informatie over ons OC-team en de werkwijze leest u op de pagina Ondersteunde Communicatie. Ook heeft de Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie een Factsheet Feiten en cijfers over Ondersteunde Communicatie opgesteld.]]>
Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Opgeven voor ALS expertisenetwerk kan tot 1 maart]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/opzetten-als-netwerk-regio-haaglanden ALS Centrum  Nederland en Sophia Revalidatie zetten zich in om een expertisenetwerk voor progressieve neuromusculaire aandoeningen in de regio Haaglanden op te zetten. Vanaf 2018 organiseren wij jaarlijks twee bijeenkomsten voor huis- en verpleeghuisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgmedewerkers. In de toekomst is uitbreiding met andere beroepsgroepen mogelijk.


Focus van het netwerk

De kennisuitwisseling van het netwerk richt zich primair op Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) waarbij segmentale SMA, PSMA en PLS ook geïncludeerd worden. Deze kennis blijkt ook van grote waarde bij het behandelen van ingrijpende beperkingen bij andere neuromusculaire aandoeningen zoals Multiple Sclerose (MS). Denk hierbij aan ademhalingsproblemen.


Komt u ook naar onze eerste netwerkbijeenkomst?

De eerste avond is een introductieavond over ALS. De vervolgbijeenkomsten hebben ieder een eigen thema en worden voorafgegaan door een uur introductie voor nieuwe deelnemers. Op deze wijze heeft iedereen dezelfde basiskennis. Klik hier voor het programma van de komende twee jaar. Met uitzondering van de eerste bijeenkomst, zullen we voor alle avonden accreditatie aanvragen.
 
Datum: donderdag 22 maart 2018
Tijdstip: 19.30-21.30 uur
Locatie: Sophia Revalidatie, Vrederustlaan 180, 2543 SW  Den Haag


Aanmelden

U meldt zich eenvoudig aan via dit formulier. Aanmelden kan tot 1 maart 2018.


Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met  Ilonca Kraak  via Kenniscentrum@SophiaRevalidatie.nl of
070 - 3593554.
 ]]>
Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Jongerenrevalidatie bestaat 10 jaar!]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/jongerenrevalidatie-bestaat-10-jaar  

De Jongerenrevalidatie is in 2007/2008 opgezet vanuit een zorginnovatie project, in combinatie met het inspelen op landelijke ontwikkelingen. Jongeren (14 tot 25 jaar) maken een dynamische en kwetsbare periode door in hun groei naar volwassenheid. Dat is al zo bij jongeren zonder beperkingen, maar heb je ook nog lichamelijke of cognitieve beperkingen, dan is specifieke aandacht noodzakelijk. Dat rechtvaardigt een team dat goed is ingespeeld op jongeren. 

Met vertrouwen gaan we door naar de volgende 10 jaar! We zullen ons inzetten voor goede samenwerking met onze toekomstige collega's van het Rijnlands Revalidatie Centrum die ook werken met jongeren in een vergelijkbare setting.]]>
Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Aanbevelingen voor verbetering zorg CVA-patiënten]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/rijnlands-revalidatie-centrum-sophia-revalidatie-en-lumc-doen-aanbevelingen-om-zorg-cva-patinten-te-verbeteren  

Snel op de goede plek

Paulien Goossens, revalidatiearts Neurologie en medisch directeur van het RRC: ‘Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 45.000 mensen een beroerte. Eenmaal thuis hebben zij vaak nog hulp nodig van één of meerdere behandelaars in de eerste lijn, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Ook jaren na de beroerte ontstaan geregeld klachten die verband hebben met de beroerte, maar dikwijls over het hoofd worden gezien. Een goede samenwerking tussen eerstelijns behandelaars onderling en tussen eerste- en tweede lijn, maakt dat de patiënt snel op de goede plek terecht komt. Zo verbetert de kwaliteit van zorg en nemen de zorgkosten af. Netwerkvorming zorgt voor een betere samenwerking bij de behandeling van de patiënt, een betere implementatie van richtlijnaanbevelingen en een beter kennisniveau.’
 

Format voor netwerken

Op cvanetwerken.rrc.nl staan de uitkomsten van het onderzoek, aanbevelingen en een overzicht van de 15 onderzochte CVA-netwerken met hun kenmerken. Ook bieden RRC, Sophia Revalidatie en LUMC een format met handvatten voor bestaande en nieuwe CVA-netwerken, een handig middel voor het opzetten, professionaliseren en borgen van een netwerk. De drie organisaties willen met het verrichtte onderzoek, het beschikbaar stellen van de informatie over de netwerken en een vervolg om de geleerde lessen in de praktijk te brengen, de zorg voor CVA-patiënten verbeteren.
Het project werd gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).
 ]]>
Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[CVA-patiënt vertelt over zijn ervaring met thuisoefenprogramma FAST@HOME]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/cva-patint-vertelt-over-zijn-ervaring-met-thuisoefenprogramma-fasthome

Door extra te oefenen kunnen klinische en poliklinische patiënten hun herstel bespoedigen. Fysiotherapeut Janneke: ‘Het is juist voor CVA-patiënten heel belangrijk dat ze in de eerste periode na hun beroerte veel oefenen, om zoveel mogelijk uit hun herstel te halen. Als ze bij ons de kliniek verlaten, komen ze nog ongeveer drie of vier keer per week naar de polikliniek voor therapie. Met e-revalidatie kunnen patiënten élke dag oefenen. Dat is fantastisch.’

Meneer de Kok (58) heeft een rechtszijdige verlamming als gevolg van een hersenbloeding. Hij is ontzettend enthousiast over ons thuisoefenprogramma voor CVA-patiënten. ‘Na twee jaar ga ik dankzij FAST@HOME nog steeds met kleine stapjes vooruit.’

]]>
Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Manon blogt in stripvorm over NAH ]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/manon-blogt-in-stripvorm-over-nah-1


Wie is Manon?

Manon is een jonge vrouw met niet-aangeboren hersenletsel met ernstige overprikkelingsklachten.  Zij heeft haar revalidatietraject bij Sophia Revalidatie gevolgd. Haar revalidatietraject heeft ze al eerder bijzonder treffend in beeld gebracht in het stripverhaal Golfsurfers. Wij - en hersenletsel-uitleg.nl - delen haar verhalen graag met u!

 ]]>
Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sophia Revalidatie en De Haagse Hogeschool halen de banden aan ]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-en-de-haagse-hogeschool-halen-de-banden-aan  

Son Burgers, directeur van de Faculteit voor Gezondheid, Voeding en Sport van De Haagse: “Met het ondertekenen van deze overeenkomst bevestigen we wat de jarenlange samenwerking voor onze beide organisaties betekend heeft. De Haagse Hogeschool heeft de ambitie om een regionaal en internationaal georiënteerde netwerkhogeschool te zijn, die haar studenten opleidt tot wereldburgers. Deze geïntensiveerde samenwerking helpt ons om die ambitie verder te realiseren.”
 
Willem Wiegersma, Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie: “Samenwerking tussen een hogeschool en een revalidatiecentrum is in Nederland uniek en we zijn blij dat we dat vandaag officieel bevestigen. Sophia Revalidatie wil met onderzoek en innovatie op het gebied van eHealth waarde toevoegen aan de zorg voor haar revalidatiepatiënten. Door deze samenwerking kunnen we praktijkgericht onderzoek inzetten in ons living lab.”

v.l.n.r.: Willem Wiegersma en Frans van den Broek dObrenan van de Raad van Bestuur Sophia Revalidatie, en Leonard Geluk, College van Bestuur De Haagse Hogeschool, na de ondertekening van de overeenkomst.
v.l.n.r.: Willem Wiegersma en Frans van den Broek d’Obrenan van de Raad van Bestuur Sophia Revalidatie, en Leonard Geluk, College van Bestuur De Haagse Hogeschool, na de ondertekening van de overeenkomst.
 

Onderwijs

Het (zorg)onderwijs van De Haagse Hogeschool profiteert van de expertise van Sophia Revalidatie, en van de vele mogelijkheden tot het opdoen van zeer relevante praktijkervaring. Zo is in de overeenkomst aandacht voor het faciliteren van stageplaatsen voor studenten van de hogeschool binnen zowel een praktijkleerunit als in het bestaande SmartLab. Ook spreken de twee partijen af gezamenlijk onderwijscurricula te vernieuwen, onder andere bij de minor (keuzemodule) Revalidatie.
 

Onderzoek

Onderzoek is voor de hogeschool, naast onderwijs, een belangrijke tweede kerntaak. En ook Sophia Revalidatie heeft grote ambities op het gebied van onderzoek, om zo bij te dragen aan de kwaliteit van (evidence based) zorg, het verbeteren van behandelprogramma’s en de ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde. Daarom wordt met de nieuwe overeenkomst ook de onderzoekssamenwerking geborgd en verder uitgebouwd. De twee partijen hebben samen al een lectoraat Revalidatie, maar spreken daarnaast de intentie uit om meer met de lectoraten Mantelzorg, Informatie, Technologie en Samenleving, Oncologische zorg, Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, Smart Sensor Systems en Technologie voor Gezondheid de verbinding te zoeken.

Met de bestuurlijke fusie tussen Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum in oktober 2017 is niet alleen het aantal praktijklocaties in de regio sterk toegenomen (samen hebben zij 10 locaties in Den Haag, Delft, Leiden, Gouda, Zoetermeer, en Alphen aan de Rijn), maar is ook de verbinding met wetenschappelijk onderzoek verder verankerd met de bestaande samenwerking met het LUMC. Het doel is om per 1 januari 2019 ook juridisch te fuseren, en daarmee de beide organisaties in één nieuwe organisatie op te laten gaan.
 

Innovatie

Op het gebied van innovatie spreken de twee partijen af om, naast het genoemde onderzoek, ook gezamenlijk valorisatieprojecten uit te voeren, waarbij waarde wordt gecreëerd uit (nieuwe) kennis, bijvoorbeeld door het te vertalen in producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid. Ook willen de twee partijen bestaande living labs professionaliseren, en mogelijk nieuwe living labs opzetten.
 

Professionaliseren Beroepspraktijk

De beide partijen willen een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de beroepspraktijk in de zorg. Met dit doel voor ogen willen zij samen kennis ontwikkelen en delen, zodat een continue professionaliseringsproces kan ontstaan. Uitgangspunt hierbij is dat iedere activiteit een keten van verbeteringen tot doel heeft, waarbinnen informeel en formeel leren elkaar aanvullen. Door met elkaar (zowel beroepskrachten, docenten als studenten) een learning community te vormen, waarin onderzocht wordt ‘wat werkt en wat niet werkt’.
 ]]>
Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Futureproof Rehabilitation]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/futureproof-rehabilitation

Tijdens de bijeenkomst hebben we drie concrete ideeën voorgelegd aan de deelnemers. Zij gingen met elkaar aan de slag met onderwerpen   zoals leefstijlmonitoring, een app die helpt bij complexe taken (zoals koken) en de verkeerstrainingsgame om te komen tot het doorontwikkelen van ideeën naar marktrijpe producten. Waarbij we uiteindelijk de revalidatiezorg toekomstbestendig willen maken. 

Sophia Revalidatie wil met onderzoek en innovatie op het gebied van eHealth waarde toevoegen aan zorg voor revalidatiepatiënten. Met het SmartLab is Sophia Revalidatie toonaangevend op dit gebied.  Het SmartLab is een van de living labs  Rehabilitation Technology van de Medical Delta.  In het SmartLab worden samen met het bedrijfsleven en het onderwijs verschillende eHealth producten en diensten ontwikkeld en getoetst.]]>
Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[LUMC student kiest massaal voor praktijkervaring bij Sophia Revalidatie]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/lumc-student-kiest-massaal-voor-praktijkervaring-bij-sophia-revalidatie


 De meest leerzame dag sinds het begin van mijn studie

De studenten gaan in groepjes en onder begeleiding van een revalidatiearts of therapeut met patiënten in gesprek over het revalidatieproces. Hierbij maken de studenten gebruik van het ICF-model. Voor de studenten is dit het eerste directe patiëntencontact in hun opleiding en dat waarderen zij enorm. "Deze dag was de meest leerzame dag sinds het begin van mijn studie,” aldus een van de studenten van voorgaand jaar. Inmiddels staat in het onderwijs de praktijkervaring bij Sophia Revalidatie en het RRC op nummer 1; zelfs boven de snijzaal. En dat is iets waar we enorm trots op zijn!]]>
Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[.]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-wenst-iedereen-fijne-feestdagen
]]>
Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuwe rolstoelen dankzij gulle gift!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-rolstoelen-dankzij-gulle-gift Stichting Zabawas, Ard Korevaar Personenschade, Medipoint, Adremo en het Sophia Revalidatie Fonds hebben wij een compleet rolstoel uitleenassortiment voor de leerlingen van De Witte Vogel in Den Haag kunnen realiseren waar we vele jaren veelvuldig gebruik van gaan maken!


Dankzij deze uitleenrolstoelen hoeven geopereerde kinderen niet langdurig thuis te zitten, maar kunnen zij gewoon naar school. Ze hoeven dus geen lessen, klasgenootjes en revalidatiebehandelingen te missen. Dit bevordert hun herstel enorm!


Namens alle kinderen van De Witte Vogel: BEDANKT!


De leerlingen van De Witte Vogel zijn blij met hun nieuwe rolstoelen!
 ]]>
Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Afvaardiging Beijing Sport University bezoekt Sophia Revalidatie ]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/afvaardiging-beijing-sport-university-bezoekt-sophia-revalidatie

Beijing Sports University biedt een breed pakket aan opleidingen (o.a. geneeskunde, psychologie, techniek) met een focus op sport, ook in revalidatie. Enkele aanknopingspunten in innovatie en onderzoek zijn besproken, zoals de Sporttech-poli, het Zitadviesteam en rolstoelsporten.

Beijing Sport University bezoekt Sophia Revalidatie]]>
Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sophia Revalidatie en het RRC goed vertegenwoordigd tijdens VRA jaarcongres]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-en-het-rrc-goed-vertegenwoordigd-tijdens-vra-jaarcongres

Samen organiseerden we twee goed bezochte mini-symposia: ‘E-health in progress’ en ‘Care during the chronic phase of recovery after stroke: patients’ needs and organization of primary care’.  In totaal werden er twaalf voordrachten verzorgd en vijf posters gepresenteerd door professionals van het RRC en/of Sophia Revalidatie.

Symposium tijdens DCRM]]>
Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Ontwikkeling opleiding Revalidatie- verpleegkundige]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-draagt-bij-aan-ontwikkeling-opleiding-revalidatieverpleegkundige


Sophia Revalidatie draagt bij aan leerplan

Om te zorgen dat een verpleegkundige over de benodigde expertise beschikt, wordt de vervolgopleiding Revalidatieverpleegkundige ontwikkeld. Sophia Revalidatie is hier nauw bij betrokken. Samen met drie andere revalidatiecentra en opleiders van VUmc Amstel Acadamie wordt hard gewerkt aan het leerplan voor de opleiding Revalidatieverpleegkundige. Ideeën voor de leereenheden zoals Klinisch Redeneren, neurorevalidatie, interdisciplinaire werken en ICT classificatie zijn met elkaar uitgewisseld.
 
Meer informatie? Kijk op http://bit.ly/2cyVxCo

]]>
Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[In het AD: Sporten zonder drempels]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/in-het-ad-sporten-zonder-drempels
Lees het artikel 'Sporten zonder drempels' online in het AD.


 ]]>
Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. trekt in bij Sophia Revalidatie]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/stichting-transmurale-zorg-den-haag-eo-trekt-in-bij-sophia-revalidatie
 
“We waren al wat langer aan het oriënteren op een nieuwe locatie,” vertelt Lisette van den Heuvel, directeur Stichting Transmurale Zorg, “onze stichting is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijn aanbieders in de regio Haaglanden. Toen de mogelijkheid zich aandiende om bij Sophia Revalidatie Den Haag een aantal ruimtes te gaan huren was dit een logische keuze. We zitten dichter op de zorg én we hebben een verbinding met één van onze doelgroepen.”
 
Willem Wiegersma, Raad van Bestuur Sophia Revalidatie en bestuurslid van Stichting Transmurale Zorg is blij dat wij een belangrijke partner als Stichting Transmurale Zorg onderdak kunnen bieden, "Dat past goed bij onze ambitie als regisseur van ons netwerk.”]]>
Mon, 30 Oct 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Golfen iets voor u?]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/golfen-iets-voor-u


In deze video wordt onder andere uitgelegd waarom deze sport goed past in het verlengde van het revalidatieaanbod. Daarnaast vertellen patiënten van Sophia Revalidatie waarom zij voor de golfsport hebben gekozen.


Interesse?

Sophia Revalidatie biedt golf aan  en werkt hierbij samen met Stichting Golf voor Gehandicapten en golfbaan Leeuwenbergh. Het golfproject bestaat uit 4 lessen van 1,5 uur à €15 per les met daarna de mogelijkheid tot het behalen van GVB (golfvaardigheidsbewijs). Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij de afdeling bewegingsagogie.
 ]]>
Mon, 30 Oct 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sportmarkt tijdens opening Beweegloket in Den Haag]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sportmarkt-tijdens-opening-beweegloket-in-den-haag


De sportmarkt is een speciale sportinstuif voor jong en oud met een beperking waarbij iedereen in korte tijd op een laagdrempelige manier kennis kan maken met verschillende sport- en beweegactiviteiten. Iedereen is van harte welkom om mee te doen of te komen kijken naar allerlei aangepaste sport- beweegactiviteiten, ook rolstoelsporten. Op het programma staat onder andere judo, atletiek, voetbal, korfbal, rolstoeldans, hockey, roeien en een wandelcircuit.


Beweegloket

Het beweegloket is gehuisvest in de Sportcampus Zuiderpark en een initiatief van Sophia Revalidatie, stichting Mee, De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Kenniscentrum Sport en Gemeente Den Haag. Hagenaars met een beperking die ondersteuning bij het vinden van een passende sport of beweegactiviteit willen, kunnen contact opnemen met het beweegloket via beweegloketdenhaag@unieksporten.nl of 06-11032034. Door middel van een persoonlijk gesprek wordt gratis gekeken welke activiteit passend is en begeleiding tot uitvoering van deze activiteit geboden.
 

Meer informatie?

Klik hier voor de flyer sportmarkt Den Haag.

 ]]>
Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Cursusdag spirometrie voor ALS behandelteams]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/cursusdag-spirometrie-voor-als-behandelteams

Twee van onze fysiotherapeuten verzorgen deze training samen met een onderzoeksverpleegkundige en een fysiotherapeut van UMC Utrecht. Ruim dertig deelnemers hebben zich aangemeld en zijn werkzaam als revalidatiearts of fysiotherapeut in een van de ALS behandelteams in Nederland.
 ]]>
Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Geslaagde netwerkbijeenkomst]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/geslaagde-netwerkbijeenkomst-hhpc Het Hand en Polscentrum een netwerkbijeenkomst om kennis te delen met zorgverleners uit de eerste lijn. Thema van deze bijeenkomst was perifere zenuwaandoeningen.


Programma

Neuroloog Dr. Mosch gaf o.a. een presentatie over de anatomie van perifere zenuwen in de bovenste extremiteit en zijn rol als neuroloog. Vervolgens deelde handtherapeut Kristal Bal haar kennis over handtherapie na traumatisch perifeer zenuwstelstel. Tot slot kwam het carpaal tunnel syndroom aan bod. Handfysiotherpeut Milou Bakker en handergotherapeut Fenke Aarsbergen deelden hun visie  hierover vanuit hun vakgebied.

Al met al een geslaagde netwerkbijeenkomst!
 
 ]]>
Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Lees de jaaruitgave van Revalidatie Magazine!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/lees-de-jaaruitgave-van-revalidatie-magazine fraaie film waarin te zien is hoe de medisch specialistische revalidatie zich sinds het begin van de vorige eeuw heeft ontwikkeld.


Lees de jaaruitgave op www.revalidatiemagazine.nl of download de gratis Apple of Android app. Met de app ontvangt u ieder kwartaal de nieuwe editie van het magazine, kunt u gedownloade magazines ook offline lezen, kunt u artikelen bewaren om later te lezen, kunt u in uw eigen profiel uw leesvoorkeuren aangeven, enzovoort. Handig!]]>
Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie onder één bestuur]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/rijnlands-revalidatie-centrum-en-sophia-revalidatie-onder-n-bestuur

Het bestuur van de organisaties wordt gevormd door de heer F.A. (Frans) van den Broek d’Obrenan MBA en de heer drs. W. (Willem) Wiegersma. De heer van den Broek d’Obrenan zal de taak van voorzitter van het bestuur vervullen. Het doel is om op 1 januari 2019 de organisaties juridisch te laten fuseren. Beide organisaties gaan dan volledig op in één nieuwe organisatie. Vanaf die datum zal de heer Wiegersma  - sinds april 2017 bestuurder van Sophia Revalidatie - de voorzitterstaak overnemen. Op 1 januari 2019 zal de heer van den Broek d’Obrenan terugtreden.
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van beide organisaties is als volgt samengesteld: de heer prof. dr. A.P.W.P. van Montfort (voorzitter), de heer drs. A.J. Lamping (vice-voorzitter), mevrouw prof. dr. M.J.E. Mourits, de heer A.W. Vreugdenhil RA en de heer drs. P.J. Verhage.
 

Kansen fusie

Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum hebben veel gemeen: ze behandelen zo veel mogelijk volgens Evidence Based Practice (EBP); ze willen excelleren in de interdisciplinaire behandeling van patiënten met complexe problematiek; continu vernieuwen; het zorgnetwerk rondom de patiënt versterken; resultaten meten en inzichtelijk maken.

De revalidatiezorg verandert momenteel sterk. Vlot kunnen inspelen op belangrijke ontwikkelingen is essentieel. Beide centra willen voorop lopen bij het ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van zorginnovaties. Hiervoor zijn flinke investeringen vereist, ondanks beperkte financiële middelen.

Door een fusie kunnen de organisaties samen hun ambities waarmaken in een veranderend speelveld. Uitgangspunt daarbij is revalidatiezorg dichtbij de patiënt, zelfs zoveel mogelijk bij de patiënt thuis. Alleen zeldzame hoog-complexe revalidatiezorg wordt geconcentreerd op één plek, om snel expertise te kunnen opbouwen. De centra verbreden én verdiepen samen het medisch specialistisch revalidatieaanbod voor de regio. Zo kunnen zij de revalidatiezorg optimaal toespitsen op de behoefte van de patiënt en op een vruchtbare samenwerking met verwijzers.]]>
Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sophia Revalidatie goed vertegenwoordigd op ALS congres]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-goed-vertegenwoordigd-op-als-congres
 

Interessante onderwerpen als shared decision making, EHealth (ALS Thuis meten app, mantelzorg app), prognostisch predictiemodel ALS, palliatieve zorg, non-invasieve beademing, herziening van de multidisciplinaire behandelrichtlijn en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek kwamen aan de orde.

Het ALS team Den Haag was goed vertegenwoordigd met twee posters en twee workshops:
 • Uitkomsten evaluatie ALS klinimetrie meetronde locatie Den Haag, Mirjam van Tol, ergotherapeut
 • De invloed van PEG/PRG-plaatsing op de kwaliteit van leven ten gevolge van dysfagie-gerelateerde activiteiten en participatie bij cliënten met ALS, Rixt Sikkes-Jaspers, logopedist

Trees Spendel en Michiel Biever, fysiotherapeuten, verzorgden twee inspirerende workshops over spirometrie en airstacken. Daarnaast namen Yvonne Bastmeijer, fysiotherapeut ALS team Gouda, en Sotice Pieters, revalidatiearts SRDH, deel aan de Rondetafel discussie.]]>
Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[12 oktober: informatiemarkt ]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/12-oktober-informatiemarkt


Waar & wanneer?

De Cliëntenraad van Sophia Revalidatie organiseert op donderdag 12 oktober 2017 van 13.30 tot 15.00 uur een interessante informatiemarkt. Iedereen is van harte welkom in het Binnenhof van Sophia Revalidatie (etage -1), Vrederustlaan 180 in Den Haag. Vooraf aanmelden is niet nodig.


Wat kunt u verwachten?

Op onze markt staan verschillende partijen: patiëntenorganisaties,  Gemeente Westland, Livit, Westland Orthopedie, Penders, Medipoint, CBR, Bever Autoaanpassingen, ANWB rijopleiding De Kleijnen, MEE en Middin.

U kunt bij hen uw vragen stellen over bijvoorbeeld:
Aangepast autorijden
 Aangepast sporten
 Vakantiemogelijkheden, vrijetijdsbesteding
 Huishoudelijke hulp, mantelzorg
 Aanvragen van voorzieningen
 Hulpmiddelen
 Belastingen 

Graag tot ziens op onze informatiemarkt op 12 oktober!]]>
Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Blokje Om genomineerd voor de Dutch Game Awards]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/blokje-om-genomineerd-voor-de-dutch-game-awards Best Serious Game door de Dutch Game Awards, de vakprijzen voor de Nederlandse gamesindustrie. “Wat zijn wij ontzettend trots op onze nominatie,” aldus Vincent Broeren, lead programmer van Jagaco, “uiteraard kijken we erg uit naar de uitreiking op 6 oktober!” Naast Blokje Om zijn er nog drie andere genomineerden in deze categorie.
 

Best Serious Game

Een Serious Game is een toepasbare game voor bijvoorbeeld de zorg, onderwijs of logistiek. Blokje Om is een 3D-verkeerstrainingsgame met een Virtual Reality bril. De game is speciaal ontwikkeld voor kinderen (7-12 jaar) die langdurig afhankelijk zijn van een rolstoel of scootmobiel op een veilige manier te leren deelnemen aan het verkeer. Daarnaast is er gekozen voor een gestileerde virtuele wereld die goed aansluit op de verbeelding van kinderen.
 
Het gebruik van virtual reality voor het trainen van verkeerskennis is een uitkomst omdat het vanzelfsprekend veiliger is dan oefenen in het echte verkeer. Ook biedt de game mogelijkheid om allerlei verkeerssituaties gemakkelijk meerdere keren achter elkaar te oefenen. Patiëntjes die Blokje Om al hebben gespeeld vinden het ontzettend leuk om in de virtuele wereld te oefenen, waardoor ze bijna vergeten dat ze aan het trainen zijn.
 

Samenwerking

De wens om op een betere en veiligere manier te oefenen met patiënten kwam van een van de kinderfysiotherapeuten van Sophia Revalidatie. Blokje Om is tot stand gekomen door samenwerking tussen Jagaco, het SmartLab van Sophia Revalidatie die de rol van opdrachtgever vervult en De Haagse Hogeschool die het onderzoek heeft uitgevoerd en verschillende prototypes maakte. Binnen de driehoek onderwijs, bedrijfsleven en zorg versterken de partijen elkaar, waardoor Blokje Om ook echt toepasbaar is in de revalidatiesector.


 ]]>
Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Revalidatie Nederland 50 jaar!]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/revalidatie-nederland-50-jaar

De revalidatiesector kijkt vooruit in de toekomst en wil inspelen op de veranderende omgeving. Met vragen als 'Wat verwacht de patiënt van ons?' en 'Hoe kan de revalidatiesector hier het beste aan tegemoet komen?' presenteert Revalidatie Nederland tijdens het lustrumsymposium verschillende scenario's.
 

Toekomstscenario's

De afgelopen maanden heeft Revalidatie Nederland aan de toekomstscenario's gewerkt met input van stakeholders en patiënten. Het perspectief van de patiënt is het uitgangspunt van de scenario's. Uitgangspunt bij deze scenario's is het perspectief van de patiënt. Niet voor niets heeft Revalidatie Nederland bij de ontwikkeling van de toekomstscenario's gekozen voor een klankbordgroep die volledig uit patiënten bestaat. 
 

Meer informatie?

Meer informatie kunt u lezen op de website van Revalidatie Nederland.]]>
Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Manon blogt in stripvorm over NAH]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/manon-blogt-in-stripvorm-over-nah


Wie is Manon?

Manon is een jonge vrouw met niet-aangeboren hersenletsel met ernstige overprikkelingsklachten.  Zij heeft haar revalidatietraject bij Sophia Revalidatie gevolgd. Haar revalidatietraject heeft ze al eerder bijzonder treffend in beeld gebracht in het stripverhaal Golfsurfers. Wij - en hersenletsel-uitleg.nl - delen haar verhalen graag met u!


Blog Manon - leven met Niet-Aangeboren Hersenletsel
]]>
Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Revalidatie Magazine van september is uit]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/revalidatie-magazine-van-september-is-uit www.revalidatiemagazine.nl of download de gratis Apple en Android  app.


Met de app ontvangt u ieder kwartaal de nieuwe editie van het magazine, kunt u gedownloade magazines offline lezen, artikelen bewaren om later te lezen,  in uw eigen profiel uw leesvoorkeuren aangeven, enzovoort. Handig!

In dit nummer leest u onder andere over:
 • Nederlandse revalidatiegeneeskunde bij de wereldtop
 • inspanningslab meet vooruitgang
 • van zorgen naar coachen
 • de toekomst van de revalidatiesector
]]>
Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Symposium 'MS, CVA, Parkinson, NAH: een andere manier van kijken naar ziekte en gezondheid?']]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/ms-cva-parkinson-nah-een-andere-manier-van-kijken-naar-ziekte-en-gezondheid

Dit symposium wordt op dinsdag 26 september van 18.30 -21.30 uur georganiseerd door Transmuraal Netwerk Midden-Holland voor mensen met MS, Parkinson, CVA, NAH, mantelzorgers en naasten, professionals en overige geïnteresseerden. Locatie: Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2 in Gouda.

Aanmelden kan tot uiterlijk 19 september 2017 via de website van Transmuraal Netwerk.


]]>
Mon, 11 Sep 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Locatie Delft: inrit vanaf Reinier de Graafweg dicht ]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/locatie-delft-inrit-vanaf-reinier-de-graafweg-dicht  

Waarom is de herinrichting nodig?

Aanleiding van de herinrichting vormt het verbinden van Delft West met het centrum, het verbinden van de A4 met het Reinier de Graaf Gasthuis en het autoluwer maken van het centrum van Den Hoorn.
 ]]>
Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[ACM stemt in met fusie Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/acm-stemt-in-met-fusie-sophia-revalidatie-en-rijnlands-revalidatie-centrum Samen gaan Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie voor de beste medisch specialistische revalidatiezorg voor de regio.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stemt in met een fusie van Rijnlands Revalidatie Centrum (hoofdlocatie Leiden) en Sophia Revalidatie (hoofdlocatie Den Haag). De Raden van Bestuur van beide centra delen de overtuiging dat een fusie de regio zal verrijken. Een bundeling van krachten levert meerwaarde op voor patiënten, partners én medewerkers.

Meerwaarde

Frans van den Broek d’Obrenan (Raad van Bestuur Rijnlands Revalidatie Centrum): “Door samen te gaan, vergroten we onze slagkracht. We combineren kennis en kwaliteit, waardoor meer (financiële) ruimte ontstaat voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Ideeën en kansen voor betere zorg worden sneller benut en uitgevoerd. We zien nu al dat samenwerking mooie projecten oplevert, waarvan patiënten profiteren, bijvoorbeeld ons e-revalidatieproject FAST@HOME.”

Willem Wiegersma (Raad van Bestuur Sophia Revalidatie): “We harmoniseren ons zorgaanbod en stemmen het zo goed mogelijk af met de ziekenhuizen in onze regio. Door concentratie van kleine hoog-complexe diagnosegroepen kunnen we makkelijker nieuwe expertise opbouwen. Ons aanbod voor de regio kan op deze manier zowel verbreden als verdiepen en voor medewerkers ontstaan nieuwe specialisatiemogelijkheden. Wij zien bovendien een regierol voor onze nieuwe organisatie weggelegd in het zorgnetwerk rondom een revalidatiepatiënt.”
 

Volgende stappen

Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum gaan zo snel mogelijk (in 2017) bestuurlijk fuseren. Dat betekent één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht voor twee organisaties. Per 1 januari 2019 volgt de juridische fusie en gaan beide organisaties op in één nieuwe organisatie.
 

Achtergrond fusie

De organisaties hebben veel gemeen: ze behandelen zo veel mogelijk volgens Evidence Based Practice (EBP); willen excelleren in de multidisciplinaire aanpak van complexe patiënten, continu vernieuwen en resultaten meten en inzichtelijk maken. De revalidatiezorg verandert momenteel sterk. Vlot kunnen inspelen op belangrijke ontwikkelingen, zoals thuis behandelen, stepped care (nooit zwaarder behandelen dan strikt noodzakelijk) en zorg op maat, is essentieel. Hiervoor moeten beide centra voorop blijven lopen bij het ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van zorginnovaties. Flinke investeringen zijn vereist, ondanks beperkte financiële middelen. Tegelijkertijd worden kwaliteitseisen strenger, zorgverzekeraars kritischer en komen patiënten zieker naar revalidatiecentra toe vanuit de ziekenhuizen. Ook neemt het aantal nieuwe aanbieders van revalidatie toe, zoals de Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s) en de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Door een fusie kunnen Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie samen hun ambities waarmaken in een veranderend speelveld.]]>
Thu, 31 Aug 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[E-learning zorgcommunicatie RAPP/ICF voor zorgverleners ontwikkeld ]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/e-learning-zorgcommunicatie-rappicf-voor-zorgverleners-ontwikkeld


E-learning ‘Zorgcommunicatie; RAPP en ICF’

Het klassikaal trainen van zorgverleners is een kostbaar, tijdrovend en intensief traject. E-learning bleek een interessant alternatief. Bovendien leren zorgverleners de RAPP/ICF-theorie dan in hun eigen tempo, waar en wanneer zij maar willen. De drie revalidatiecentra bundelden hun krachten en ontwikkelden samen met The Competence Group (TCG) de e-learning ‘Zorgcommunicatie; RAPP en ICF’.


Praktisch en breed inzetbaar

De e-learning is op meerdere manieren inzetbaar; als onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, maar ook om bestaande individuele vaardigheden gericht op te frissen of de kennis van teams als geheel bij te spijkeren. In de e-learning komt de theorie en het praktisch toepassen van de RAPP-methodiek en de ICF-classificatie binnen de zorgcommunicatie aan de orde. Hierna kan de zorgverlener de opgedane kennis toepassen en toetsen in casuïstiek die aansluit op de dagelijkse praktijk.


Meer informatie

De drie revalidatiecentra willen de e-learning RAPP/ICF voor alle centra en zorgverleners toegankelijk maken. De e-learning is daarom tegen laag tarief verkrijgbaar. Leden van Revalidatie Nederland ontvangen bovendien een aantrekkelijke korting. Neem voor het afnemen van deze e-learning contact op met Paul Klinkert (TCG) via (030) 256 56 25 of marketing@competence.biz. Neem voor algemeen inhoudelijke informatie contact op met Angelique Weitmann via (030) 256 13 38 of a.weitmann@dehoogstraat.nl.]]>
Fri, 25 Aug 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe instructievideo's beschikbaar]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-instructievideos-op-ons-youtube-kanaal

Klik hier om ook de filmpjes van andere transfers te zien.


Abonneert u zich ook op ons YouTube-kanaal?

U vindt er diverse soorten video's, zoals instructievideo's, ontspanningsoefeningen, informatieve video's over behandelingen etc. Neem gerust een kijkje op ons YouTube-kanaal door hier te klikken. Als  u zich abonneert (gratis), krijgt u automatisch een bericht wanneer er een nieuwe video verschijnt.]]>
Tue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sophia Revalidatie bij EditieNL]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-bij-editienl
]]>
Fri, 14 Jul 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Symposium: Kinderen met een Ernstig Meervoudige Beperking, je bent er weg van!]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/symposium-kinderen-met-een-ernstig-meervoudige-beperking-je-bent-er-weg-van  


De ruim 100 aanwezige zorgprofessionals luisterden ademloos naar ervaringsdeskundige Elise van de Velde. Haar oudste zoon is zwaar spastisch, niet-sprekend en volledig zorgafhankelijk. In haar presentatie ‘Lieve revalidatieartsen, we luisteren toch niet’ vertelde ze over haar ervaringen rondom het lastige acceptatieproces en de impact op haar gezin.
 
Naast het ervaringsverhaal van Elise vertelden verschillende bevlogen sprekers over de soorten aandoeningen die kinderen kunnen hebben, hoe het verloop eruit kan zien en welke interdisciplinaire behandelingen mogelijk zijn. Ook het belang van de samenwerking tussen onderwijs en revalidatie en de mogelijkheden van innovatie en onderzoek kwamen aan bod.  
 ]]>
Thu, 29 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Locatie Delft: inrit vanaf Buitenhofdreef tijdelijk dicht]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/locatie-delft-inrit-vanaf-buitenhofdreef-tijdelijk-dicht


Waarom is de herinrichting nodig?

Aanleiding van de herinrichting vormt het verbinden van Delft west met het centrum, het verbinden van de A4 met het Reinier de Graaf Gasthuis en het autoluwer maken van het centrum van Den Hoorn.

Omleiding Reinier de Graafweg]]>
Thu, 29 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Presentatie Cue2Walk bij Medical Delta Event]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/presentatie-cue2walk-bij-medical-delta-event


Cue2Walk helpt bij ‘freezing’

Vier van de tien Parkinsonpatiënten ervaren problemen tijdens het lopen door ‘freezing’ verschijnselen. Tijdens ‘freezing’ heeft de patiënt het gevoel dat de voeten aan de grond blijven plakken en kunnen er geen adequate voorwaartse passen meer gemaakt worden, dit kan tot enkele minuten lang aanhouden per keer. Uit onderzoek blijkt dat ‘cueing’ een effectieve methode is om freezing te doorbreken of voorkomen. Cueing is het ritmisch geven van een geluids-, tril- of lichtsignaal waarop stappen gemaakt kunnen worden.


Lees hier een artikel waarin Cue2Walk als showcase gebruikt wordt om te laten zien hoe innovaties versneld kunnen worden.


Medical Delta

Medical Delta is het medisch-technologische consortium van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam,  het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum, plus overheden, science parks en zo'n 150 bedrijven. Het richt zich onder meer op:
 
 • gezond en vitaal ouder worden
 • vroege diagnostiek en behandeling door  onder meer nieuwe beeldvormende technieken
 • minimaal invasieve operatie- en behandeltechnieken, korte ziekenhuisopnames
 • personalised medicine door  fijnmazige moleculaire kennis en technologie
]]>
Tue, 27 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Feestelijke officiële opening nieuwbouw voor speciaal onderwijs]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/feestelijke-officile-opening-nieuwbouw-voor-speciaal-onderwijs

De nieuwbouw herbergt naast twee scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ook een kinderdagcentrum en bijhorende revalidatieruimten. Ingrid van Engelshoven: "Dit soort samenwerkingen zijn uniek in Den Haag en zelfs in Nederland. Bij het proces waren veel partijen betrokken en samen hebben zij dit tot stand gebracht, dat is een groot compliment waard."
 

Nieuwbouw

In maart van dit jaar hebben De Piramide (onderdeel van Stichting Haagse Scholen), Tyltylschool De Witte Vogel (onderdeel van RESPONZ), het kinderdagcentrum (onderdeel Middin) en Sophia Revalidatie hun intrek genomen in de nieuwbouw. Dick Rensen, directeur De Piramide: “We zien nu al dat het gebouw de leerlingen stimuleert tot leren en spelen. Dat komt door de mooie combinatie van hout en kleur en de vriendelijke groepsruimten. Het gebouw is bovendien gebouwd rondom twee gymzalen en herbergt veel bijzondere speelvoorzieningen". De nieuwbouw staat aan de Melis Stokelaan 1189, naast de hoofdlocatie van Sophia Revalidatie.“ Tussen de nieuwbouw en de hoofdlocatie van Sophia Revalidatie is een verbindingsbrug gemaakt. Op deze manier kunnen leerlingen van de scholen makkelijk, snel en droog naar revalidatiebehandelingen in ons hoofdgebouw komen”, licht Willem Wiegersma, Raad van Bestuur Sophia Revalidatie toe.
Duurzaamheid

Alle betrokken organisaties hebben zich ingezet om een duurzaam gebouw te realiseren. Zo is de nieuwbouw voorzien van zonnepanelen op het dak, LED-verlichting en een bron voor warmte/koude opslag. Daarnaast zijn er voor de bouw duurzame materialen gebruikt.
 

Het kind centraal

Het kind centraal; dat is de visie op de samenwerking tussen de scholen voor speciaal onderwijs, het kinderdagcentrum en Sophia Revalidatie. Of het nu gaat om onderwijs, onderwijsondersteuning, zorg of revalidatiebehandeling: de ontwikkeling van het kind staat voorop. Praktisch betekent dit dat alle medewerkers zich inspannen om hun activiteiten en doelen op elkaar af te stemmen: één kind, één plan.
 
]]>
Fri, 23 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Overprikkeling bij hersenletsel]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/23-juni-dag-van-de-overprikkeling geluid, met name voor achtergrondgeluiden. Zij zien hun leven door het letsel drastisch veranderen;  overprikkeling is namelijk echt uitputtend.


Wat is sensorische overprikkeling?

Hersenletsel brengt veelal permanente schade aan de hersenen toe. Dit letsel kan een gevolg zijn van een trauma van buitenaf, bijvoorbeeld door een ongeval, of van een aandoening ín het lichaam zelf. Veel mensen met hersenletsel hebben te maken met sensorische overprikkeling: bijna elke zintuiglijke prikkeling zorgt voor een overmatige reactie van het zenuwstelsel.

"De continue stroom aan prikkels is voor gezonde mensen heel goed te reguleren," legt Ariana van Schaaijk van Hersenletsel-uitleg uit, "maar veel mensen met hersenletsel en andere brein gerelateerde aandoeningen zijn extreem gevoelig voor licht, visuele patronen, geur, bewegingen en geluid, met name voor achtergrondgeluiden. Deze mensen zien hun leven door het letsel drastisch veranderen. Zij kunnen niet of nauwelijks meer deelnemen aan het openbare leven. Ze zien hun sociale leven sterk achteruitgaan en vaak is deelname aan het werkproces niet meer (in dezelfde functie) mogelijk.


Manon, een jonge vrouw met  niet-aangeboren hersenletsel heeft haar revalidatietraject in een strip weergegeven. Zij is een van de velen met ernstige overprikkelingsklachten. Lees hier haar verhaal.


Sensorische overprikkeling is uitputtend

Er zijn zelfs veel mensen die vanwege de prikkelgevoeligheid een ziekenhuisbehandeling niet aan kunnen en er daarom voor moeten kiezen levensreddende ingrepen aan zich voorbij te laten gaan. Hersenletsel-uitleg.nl pleit als erkende belangenorganisatie met de Dag van Overprikkeling voor méér bekendheid van de ingrijpende gevolgen van deze sensorische overprikkeling.  Bekijk hier de video over de Dag van Overprikkeling. Sophia Revalidatie steunt hun initiatief.


Enkele feiten over overprikkeling

 •  In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 nieuwe mensen te maken met een vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk of door een hersenbloeding, herseninfarct, hersentumor, hersenontsteking enzovoorts.
 • Een groot deel van deze groep heeft door het opgelopen hersenletsel last van deze zintuiglijke overprikkelingsklachten.
 • Veel mensen belanden in een sociaal isolement doordat ze door deze overprikkeling niet meer volledig deel kunnen nemen aan het gezins-, werk- en sociale leven.
 •  Mensen die door het hersenletsel moeizaam of niet kunnen communiceren door bijvoorbeeld een afasie hebben vermoedelijk ook grote moeite anderen duidelijk te maken dat zij niet tegen geluid, licht of drukte kunnen.


Meer informatie over overprikkeling?

 Voor meer informatie over de patiëntenbelangenorganisatie Hersenletsel-uitleg.nl en overprikkeling na hersenletsel kunt u terecht op de websites www.hersenletsel-uitleg.nl en www.project-overprikkeling.nl.

 ]]>
Mon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sophia Revalidatie op Sportcampus Zuiderpark]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-op-sportcampus-zuiderpark

“De gemeente Den Haag heeft Sophia Revalidatie en De Haagse Hogeschool uitgedaagd om samen te werken om sport als bindmiddel in de samenleving en voor gezondheidsbevordering in te zetten. Een uitdaging die we graag aangaan! We starten met het beweeg- en sportloket daarnaast verkennen we de mogelijkheden die Sportcampus Zuiderpark ons biedt”, aldus  Arend de Kloet, orthopedagoog Sophia Revalidatie en lector Revalidatie bij De Haagse Hogeschool.
 

Beweeg- en sportloket

In het sportloket werken   sport- en beweegconsulenten van Sophia Revalidatie en MEE. Iedereen uit Haaglanden kan zichzelf aanmelden met een hulpvraag over (aangepast) bewegen en sport. Ook kunnen mensen verwezen worden naar deze poli door bijvoorbeeld een jeugd- of bedrijfsarts. Via een beproefde methodiek wordt een advies op maat opgesteld, dat indien gewenst gerealiseerd wordt met inzet van studenten van Mondriaan en De Haagse Hogeschool. Zij kunnen drempels wegnemen, bijvoorbeeld naar de sportvereniging in de woonomgeving. Monique Berger, vanuit De Haagse Hogeschool verbonden aan het lectoraat en projectleider: “Bewegen en sport is voor mensen met een beperking extra belangrijk, niet alleen voor hun gezondheid, stemming en mobiliteit, maar ook om sociaal en maatschappelijk beter te kunnen participeren”. 
 

Sporttechpoli

De Sporttechpoli is een speciaal spreekuur waar mensen terecht kunnen met vragen over hulpmiddelen voor  sporten, voor zowel de top- als de breedtesport. Denk hier bij aan vragen over speciale sportprothesen en sportorthesen. Het spreekuur is ook voor vragen over aanpassingen aan bijvoorbeeld een (sport-)fiets of een (sport-)rolstoel. Het spreekuur staat onder leiding van een revalidatiearts van Sophia Revalidatie in samenwerking met Livit Orthopedie en De Haagse Hogeschool.
 

Toekomst …

Ook voor de toekomst zijn er voldoende ideeën, bijvoorbeeld een beweeglab voor rolstoelgebruikers en het aanbieden van verschillende sportactiviteiten in het stadspark voor mensen met en zonder een beperking. 
 ]]>
Wed, 14 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Stadsspelen groot succes!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/stadsspelen-wijkbewoners-en-patinten-laten-hun-fitheid-testen

De wijkbewoners en (oud)patiënten die langs kwamen hebben hun fitheid laten testen door een speciaal testteam, advies gekregen van de beweeg- en buurtsportcoach en hebben oefeningen gedaan in onze sportzaal. Ook konden zij in het SmartLab de nieuwste technologische zorginnovaties  uitproberen en langs de bewegingsagoog in het Sportloket.

De stadsspelen waren een succes!


Sport en bewegen van groot belang bij revalideren

Sporten verbetert conditie, kracht en coördinatie en draagt bij aan het opbouwen van zelfvertrouwen en bepalen en verleggen van grenzen. Tijdens de revalidatiebehandelingen zetten wij dan ook veelvuldig sportactiviteiten in. Ook krijgt elke patiënt aan het eind van zijn revalidatieperiode een persoonlijk sport- en beweegadvies bij het Sportloket.


 ]]>
Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Revalidatie Magazine van juni is uit]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/revalidatie-magazine-van-juni-is-uit www.revalidatiemagazine.nl of download de gratis Apple en Android  app. 


Met de app ontvangt u ieder kwartaal de nieuwe editie van het magazine, kunt u gedownloade magazines offline lezen, artikelen bewaren om later te lezen,  in uw eigen profiel uw leesvoorkeuren aangeven, enzovoort. Handig!

In dit nummer leest u onder andere over:
 • Het nut van zorgpaden
 • Diabetesrevalidatie moét breder worden aangeboden
 • CVA-zorg zonder scheidslijn
 • Revalidatiearts in de eerste lijn
 • De specialisten: de looppoli
 • Column Marc de Hond
]]>
Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[30% minder valincidenten]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/30-minder-valincidenten leidde het project valpreventie en vertelt welke initiatieven zorgden voor een afname
van ruim dertig procent van het aantal valincidenten.


Nieuwe uitgave van TranS

Lees het in de nieuwste uitgave van TranS: hét online magazine voor professionals in de zorg in de regio Den Haag e.o.]]>
Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Het Kwaliteitsvenster is fors uitgebreid]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/het-kwaliteitsvenster-is-fors-uitgebreid


Kwaliteitsvenster laat recente cijfers zien

In het Kwaliteitsvenster vindt u de meest recente cijfers, dit zijn gegevens over 2016. Deze cijfers zijn 1 juni aangeleverd aan Zorginstituut Nederland of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Alle cijfers worden afgezet tegen een landelijk gemiddelde en waar mogelijk vergeleken met 2015. Ook zijn sommige cijfers voorzien van een toelichting.

Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: “De informatie is betrouwbaar, omdat we in het Kwaliteitsvenster gegevens tonen die we ook aan de IGZ  en het Zorginstituut aanleveren. Daarnaast staan in het Kwaliteitsvenster cijfers over medewerkerstevredenheid en patiënttevredenheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd door externe organisaties.”

Een kijkje nemen in ons Kwaliteitsvenster? Klik dan hier.
 ]]>
Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Wijkbewoners zijn welkom bij Sophia Revalidatie Den Haag]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/wijkbewoners-zijn-welkom-bij-sophia-revalidatie-den-haag


Revalideren is topsport

Sporten verbetert conditie, kracht en coördinatie en draagt bij aan het opbouwen van zelfvertrouwen en bepalen en verleggen van grenzen. Tijdens de revalidatiebehandelingen zetten wij dan ook veelvuldig sportactiviteiten in. Ook krijgt elke patiënt aan het eind van zijn revalidatieperiode een persoonlijk sport- en beweegadvies bij het Sportloket.


Wat kunt u verwachten van de open dag?

Tijdens de open dag op 13 juni kunt u niet alleen een kijkje nemen in het Sportloket en spreken met de bewegingsagoog, maar het is ook mogelijk uw eigen fitheid te laten testen! De beweegcoach en de buurtsportcoach adviseren u vervolgens graag. Verder kunt u diverse sportoefeningen volgen in de sportzaal en de nieuwste technologische zorginnovaties uitproberen in het SmartLab. In deze proeftuin onderzoekt Sophia Revalidatie of en hoe innovaties een plek binnen de zorgpraktijk kunnen krijgen.
 ]]>
Tue, 30 May 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[18 mei: informatiemarkt ]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/18-mei-informatiemarkt  

Waar & wanneer?

De Cliëntenraad van Sophia Revalidatie organiseert op donderdag 18 mei 2017 van 13.30 tot 15.00 uur een interessante informatiemarkt. Iedereen is van harte welkom in het Binnenhof van Sophia Revalidatie (etage -1), Vrederustlaan 180 in Den Haag. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 

Wat kunt u verwachten?

Op onze markt staan verschillende partijen, zoals: patiëntenorganisaties,  Gemeente Den Haag, Livit, Penders, Medipoint, Bever Autoaanpassingen, MEE en Middin.

U kunt bij hen uw vragen stellen over bijvoorbeeld:
 • Aangepast autorijden
 •  Aangepast sporten
 •  Vakantiemogelijkheden, vrijetijdsbesteding
 •  Huishoudelijke hulp, mantelzorg
 •  Aanvragen van voorzieningen
 •  Hulpmiddelen
 •  Belastingen 

Graag tot ziens op onze informatiemarkt op 18 mei!]]>
Mon, 08 May 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Aandacht voor Dag van de Beroerte]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/aandacht-voor-dag-van-de-beroerte


Informatiestand Sophia Revalidatie

Dit jaar hebben wij twee informatiestands: een in het HagaZiekenhuis (locatie Leyweg) en een in het HMC (locatie Westeinde). Wij vertellen u over onze revalidatiebehandeling waar u de eigen regie in heeft en over onze nazorgpoli. U kunt bij ons terecht tussen 10.00 en 12.00 uur. Bij beide ziekenhuizen is de informatiemarkt in de centrale hal op de begane grond.


Preventie en metingen

De gespecialiseerde verpleegkundige en diëtisten van het ziekenhuizen zelf geven tijdens deze dag informatie en uitleg over (de herkenning van) een beroerte en het beperken van de risicofactoren. Ook kunt u diverse metingen laten uitvoeren waaronder bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol.

Veel mensen weten namelijk nog steeds niet wat een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) is. Hoe herken je een beroerte en wat moet je doen? Jaarlijks overlijden circa 10.000 mensen als gevolg van een beroerte. Ter vergelijking, het aantal verkeersslachtoffers is jaarlijks circa 650. Belangrijk dus om te weten wat een beroerte is en hoe te handelen. Hierdoor kan het aantal ernstige en fatale gevolgen enorm worden teruggedrongen.

Hier vindt u meer informatie over de informatiemarkten in het HagaZiekenhuis en het HMC. ]]>
Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sneller herstellen door e-revalidatie]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sneller-herstellen-door-e-revalidatie  

FAST@HOME

Samen met het Rijnlands Revalidatie Centrum is Sophia Revalidatie in een consortium met kennisinstellingen en bedrijven gestart met een breed programma speciaal voor patiënten die een beroerte hebben gehad, genaamd ‘FAST@HOME’. Het bestaat uit fysieke oefeningen, cognitieve oefeningen, een activiteitenmonitor en psycho-educatie.
 

Individueel programma

Op het FAST@HOME platform krijgt de patiënt zijn persoonlijke pagina, waar de behandelaar de voor hem geschikte oefeningen klaar zet. Daarnaast staan er informatie over CVA en verwijzingen naar relevante websites en patiëntenverenigingen. De patiënt kan digitaal een dagboek bijhouden met zijn ervaringen en vorderingen, waar ook de naaste, desgewenst, toegang tot kan krijgen. De behandelaar kan dit lezen en ook op afstand de training monitoren en bijstellen.
 

Evaluatie

De vorderingen van de patiënten die meedoen aan e-revalidatie worden geëvalueerd door het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool  in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
 ]]>
Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe uitgave Revalidatie Magazine online]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-uitgave-revalidatie-magazine-online www.revalidatiemagazine.nl.


Wilt u op de hoogte gehouden worden van artikelen in het Revalidatie Magazine? Abonneert u zich dan op de digitale nieuwsbrief via deze link.]]>
Thu, 30 Mar 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe TranS verschenen!]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-trans-verschenen

TranS is een uitgave van de Stichting Transmurale Zorg. Het magazine voor zorgprofessionals in de Haagse regio verschijnt vier keer per jaar.

Lees TranS nr. 1 als online magazine of als pdf-versie.]]>
Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Netwerkbijeenkomst voor handtherapeuten - aanmelden vóór 31 maart]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/netwerkbijeenkomst-voor-handtherapeuten-aanmelden-vr-31-maart Het Hand en Polscentrum (in  Haga Ziekenhuis), Sportlaan 600 in Den Haag .


Programma

Mw. Moerman heeft deze interessante avond georganiseerd met het thema ‘De Pols’. Handchirurg Dr. Koch zal een presentatie geven over de biomechanica van de pols en de artroscopische operatiemogelijkheden. Orthopeed Dr. Kraan bespreekt de conservatieve behandelmogelijkheden, waarin het aspect ‘coping strategieën’ ter sprake komt. Tot slot zullen Mw. Moerman en Mw. Lelieveld een discussie op gang brengen over de oefentherapie bij polsklachten, waarin interactie op prijs gesteld wordt.


Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart door een mail met daarin naam en praktijkgegevens te sturen naar Communicatie@SophiaRevalidatie.nl. De kosten voor deze avond bedragen €12,50 p.p. Na afloop van de bijeenkomst zullen wij een factuur per email toesturen.

 ]]>
Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kick-off Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kick-off-medical-delta-living-lab-rehabilitation-technology  


Real-life testen

Revalidatie na trauma of tijdens ziekte vindt plaats in een revalidatiecentrum of 1e-lijnspraktijk (zoals bij de fysiotherapie). Doordat technologie steeds slimmer en goedkoper wordt (robotica, sensoren, eHealth) ontstaan nieuwe mogelijkheden voor intensieve (thuis)revalidatie.
 
Binnen het Living Lab Rehabilitation Technology kunnen bedrijven en revalidatiecentra, samen met eindgebruikers, in co-creatie (nieuwe) innovaties ontwikkelen die bijdragen aan intensieve (thuis)revalidatie. Met als doel het bespoedigen en vergroten van de mobiliteit, en daardoor onafhankelijkheid, van patiënten. Het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology biedt diverse real-life test- en implementatie faciliteiten binnen Rijndam Revalidatie, Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum. Dit maakt het mogelijk om  technologische innovaties in een volledig realistische revalidatieomgeving te ontwikkelen, te testen en in te voeren. Het Living Lab draagt hiermee direct bij aan het verbeteren van de revalidatiezorg en versterking van het economisch vestigingsklimaat in de Medical Delta regio.
 

Medical Delta Living Labs

Medical Delta is een netwerk van publieke en private organisaties op het gebied van life sciences, health & technology. Gesitueerd in de Rijn Delta regio van Nederland, biedt Medical Delta een veelheid aan kennis en ervaring en dient het als een katalysator voor innovaties en samenwerkingen. Medical Delta werkt momenteel aan het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige Living Lab infrastructuur in de Medical Delta regio. Medical Delta Living Labs zet daarmee in op een effectieve en snelle ontwikkeling en aanbod van marktrijpe medisch technologische innovaties. De behoeften van eindgebruikers vormen de basis voor innovatieontwikkeling.
 
]]>
Thu, 23 Mar 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Ons Huis van de Toekomst is genomineerd voor Onbeperkt070-prijs!]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/ons-huis-van-de-toekomst-is-genomineerd-voor-onbeperkt070-prijs

Huis van de Toekomst

Het doel van het Huis van de Toekomst is tweeledig. Allereerst wordt het Huis van de Toekomst gebruikt om (klinische)  patiënten te observeren in hun functioneren met een set aan domotica oplossingen die, waar nodig, ook bij de patiënt thuis ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt het Huis van de Toekomst in het verlengde van het Smartlab gebruikt als Living Lab. Dit wil zeggen dat nog niet bestaande oplossingen bedacht, ontwikkeld en getest kunnen worden op uitdagingen die onze patiënten in hun revalidatietraject tegenkomen. 
 

Prijsuitreiking

Aanstaande vrijdag wordt voor het eerste de Onbeperkt070-prijs uitgereikt voor het beste voorbeeld van toegankelijkheid, inclusie en beeldvorming in Den Haag. De Onbeperkt070-prijs is een initiatief van de gemeente en wordt georganiseerd door Stichting Voorall.

Meer informatie over de prijs is te vinden op www.voorall.nl/onbeperkt070.]]>
Thu, 23 Mar 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Heeft mijn kind DCD?]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/heeft-mijn-kind-dcd filmpje hoe Sophia Revalidatie dan kan helpen.

 
Meer video's van Sophia Revalidatie vindt u op ons YouTube-kanaal.]]>
Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Symposium Samen in Beweging in teken van nieuw aanbod Bewegen en Sport voor Hagenaars met een beperking ]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/symposium-samen-in-beweging-in-teken-van-nieuw-aanbod-bewegen-en-sport-voor-hagenaars-met-een-beperking-

Het symposium is georganiseerd door het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool in samenwerking met de Hersenstichting, Sophia Revalidatie en de gemeente Den Haag in kader van de Brain Awareness Week. Tijdens deze week krijgen hersenen en het belang van onderzoek, zorg en behandeling volop aandacht.
 

Belangrijke stap naar sportaanbod op maat

Mensen met een beperking of chronische aandoening zijn een groeiende groep. Uit onderzoek blijkt dat sport en beweging de gezondheid van deze mensen kunnen bevorderen, vooral als het aanbod op maat is gesneden. De app Uniek Sporten werkt op basis van regionale samenwerking aan sport voor mensen met een handicap. Deze samenwerkingsverbanden of ‘sportloketten’ worden mogelijk gemaakt door verschillende partners en hebben een werkwijze die aansluit bij regionale behoeften. Mensen met een handicap worden geholpen om in hun regio een geschikte vorm van sporten of bewegen te vinden. “Samen kunnen we Hagenaars met een beperking in beweging krijgen én houden. De gemeente Den Haag wil samen met Sophia Revalidatie, De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan werken aan een meer inclusieve gemeente, waarin mensen met een beperking of chronische aandoening volwaardig kunnen meedoen”, vertelt wethouder Baldewsingh.”Het Beweeg- en Sportloket in de Sportcampus Zuiderpark is een mooie stap op weg naar een aanbod op maat, waarbij ook studenten van de sportopleidingen van De Haagse een belangrijke rol kunnen spelen.”
 
Binnen het Beweeg- en Sportloket krijgen verschillende projecten een plaats, zoals Friends4Sports, de Beweegcoach, het Sportloket van Sophia Revalidatie en de sporttechpoli van De Haagse Hogeschool. Monique Berger van de kenniskring revalidatie van De Haagse presenteerde de formule Friends4Sports. Het doel van Friends4Sports is het stimuleren en begeleiden van mensen met een beperking of chronische aandoening in Den Haag en omgeving tot meer bewegen en sport door toeleiding op maat.
 

Symposium ‘Niets aan de hand toch?’

Op woensdag 8 maart komen tijdens het symposium ‘Niets aan de hand toch? de gevolgen van een hersenschudding, preventieve maatregelen en behandelmogelijkheden aan bod. De gevolgen van een hersenschudding bij jongeren tot 25 jaar hebben namelijk een veel grotere impact dan gedacht. Jaarlijks melden minstens 12.000 Nederlandse jongeren zich in een ziekenhuis na een hersenschudding. Bij 15 tot 25 procent kunnen de gevolgen enorm zijn. Dat is aanleiding voor lector Revalidatie Arend de Kloet van De Haagse Hogeschool, de Hersenstichting, Sophia Revalidatie en de gemeente Den Haag om aandacht te vragen voor dit belangrijke thema. Tijdens het symposium wordt onder meer ingegaan op het belang van een goede voorlichting aan jongeren en hun ouders, de mogelijke gevolgen van koppen tijdens het voetballen en de vraag of het dragen van hoofdbescherming in het verkeer verplicht moet worden gesteld.


 ]]>
Tue, 07 Mar 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Multidisciplinaire aanpak helpt mensen met spasticiteit]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/multidisciplinaire-aanpak-helpt-mensen-met-spasticiteit

Bij het LangeLand Ziekenhuis werken diverse specialismen samen om spasticiteit te behandelen of draaglijker te maken. Revalidatiearts Teplova (Sophia Revalidatie) is doorgaans het eerste aanspreekpunt voor patiënten met spasticiteit. Lees in dit artikel hoe een multidisciplinaire aanpak helpt en spasticiteit draaglijker maakt.

 ]]>
Sun, 26 Feb 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad februari 2017]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-februari-2017


Enquête Polikliniek

Vorig jaar is er door de Cliëntenraad een enquête afgenomen onder de poliklinische revalidanten bij alle locaties van Sophia Revalidatie. Hierbij werd onder andere de mening gevraagd over de huisvesting, het behandelteam, de communicatie en planning. In totaal hebben ruim 70 mensen de enquête ingevuld, waarvan het merendeel revalideert op de locaties Delft en Den Haag (Vrederustlaan).
 
Hierbij een impressie van de uitkomsten:
 • De revalidanten zijn zeer tevreden over de behandelaars, de revalidatiearts en de behandelingen.
 • De gesprekken over de gestelde doelen en de voortgang van het revalidatieproces worden als prettig ervaren en worden omschreven als open, duidelijk en eerlijk, waarbij de revalidant zijn/haar mening genoeg kan laten horen.
 • Over de tijden, de frequentie en spreiding van de therapieën is 82% tevreden.
 • Het merendeel is niet geïnformeerd over de patiëntenvereniging van zijn/haar aandoening.
 • Er wordt te vaak gewisseld van therapeuten.
 • Er zijn te weinig en slechte fietsrekken op de locatie Vrederustlaan.
 • Er zijn te weinig (gehandicapten)parkeerplekken op korte loopafstand.
 • Revalidanten doen de suggestie om de fitnessapparatuur na gebruik door de revalidant te laten schoonmaken en het gebruik van handdoeken verplicht te stellen.
 
Zowel de Cliëntenraad als Sophia Revalidatie horen graag van u wat er goed gaat, maar ook waar mogelijke verbetering nodig is en welke ideeën u daarover heeft.
 
Tijdens de vergadering hebben wij de uitkomsten van deze enquête samen met het management van Sophia Revalidatie besproken met als onderstaande reactie:
 

Reactie Sophia Revalidatie (de heer Wardy Doosje, Raad van Bestuur)

Hoewel het aantal respondenten beperkt is in relatie tot het aantal patiënten, is Sophia verheugd over de mate van tevredenheid bij de revalidanten over de behandelaars, revalidatieartsen, behandelingen en schoonmaak. Een score overigens die niet mag leiden tot achteroverleunen, maar aanzet tot voortdurende focus op de kwaliteit van zorg.
 • Medewerkers van Sophia mogen geen gebruik maken van de fietsenstallingsplekken vóór de hoofdingang bij de Vrederustlaan, zodat er genoeg plekken beschikbaar zijn voor revalidanten en bezoekers.
 • Uw aanbeveling om de fitnessapparatuur na gebruik door de revalidant te laten schoonmaken en het gebruik van handdoeken verplicht te stellen, wordt voor alle locaties van Sophia Revalidatie doorgevoerd.
 • Zowel de patiënt als de organisatie heeft belang bij continuïteit van de behandeling. Het kan dus om diverse redenen voorkomen dat patiënten te maken krijgen met andere therapeuten. Met de komst van het R-EPD is de informatie over een patiënt direct inzichtelijk voor de vervangend behandelaar, waardoor de vervanging ook voor de patiënt soepel kan verlopen. Het is wel belangrijk om de noodzaak van continuïteit aan de patiënt goed uit te leggen. Helderheid en afstemming over het behandeldoel, -traject, -duur tussen revalidatiearts en patiënt voorafgaand aan de behandeling draagt hier in belangrijke mate aan bij.
 • Op de locaties Gouda, Delft en Den Haag zijn invalidenplekken in de nabijheid van de entree beschikbaar. Gezien de benodigde aantallen plekken zullen geen extra plekken worden gecreëerd. Het is bekend dat in Den Haag de afstand van de gehandicapten parkeerplaats soms als ‘verder weg‘ wordt gevoeld, dit is ook besproken. Vooralsnog kunnen er echter geen plaatsen dichterbij worden gemaakt. Voor Zoetermeer en de ziekenhuizen (Westeinde, HAGA en Groene Hart Ziekenhuis) kan dit niet beïnvloed worden, aangezien de parkeerterreinen eigendom zijn van de verhuurder/ziekenhuizen.
 

Reactie Cliëntenraad (Bart Groenewegen, lid Cliëntenraad)

De Cliëntenraad is niet verrast, maar wel zeer blij dat Sophia Revalidatie zulke goede rapportcijfers heeft gekregen op het gebied van de kwaliteit van de zorg. Wij zijn hartstikke trots op de geboden zorg op alle locaties van Sophia Revalidatie en de medewerkers die deze hoge kwalitatieve zorg elke dag weer bieden, waarvoor onze dank en waardering.
Uiteraard zijn wij ook trots op u als revalidant dat u in deze (of de voorbije) moeilijke periode in uw leven de draad weer zo goed als het kan, probeert op te pakken en er het maximale uit wilt halen, waarvoor hulde en veel respect!
 

Werkgroep lotgenotencontact / patiëntenvereniging

Uit de enquête is naar voren gekomen dat het merendeel niet geïnformeerd is over de patiëntenvereniging, terwijl u als revalidant aangeeft het contact met lotgenoten / patiëntenvereniging zo belangrijk te vinden. De Cliëntenraad heeft daarom de werkgroep Lotgenotencontact opgericht en gaat kijken hoe we de verbinding tussen Sophia Revalidatie en patiëntenorganisaties / lotgenotencontact kunnen verbeteren, zodat u als revalidant hier zo goedmogelijk van kan profiteren.
 

Refereeravond Mantelzorg op 23 januari 2017

Op deze maandagavond werd er door de Medische Staf in samenwerking met het Kenniscentrum van Sophia Revalidatie een refereeravond georganiseerd waar ook twee leden van de Cliëntenraad bij aanwezig waren. Het thema Mantelzorg werd nog eens goed onder de loep genomen door het samenwerkingsverband van de Haagse Hogeschool, een onderzoekster mevrouw Deirdre Maria Beneken-Kolmer van de Universiteit Tilburg; Tranzo Wetenschappelijk Centrum voor Zorg en Welzijn en behandelaars van Sophia Revalidatie.
De opkomst van de professionals was zeer groot! Naast een plenaire zitting waarin twee onderzoeken gepresenteerd werden werd er een dynamische lezing gegeven over hechting gefocust op de jonge mantelzorger! De workshops waren interessant met name omdat er meer balans tussen mantelzorger, revalidant en professional als triade werd gezocht en besproken. Ook werd het project Family Centered Care, dat voornamelijk in Delft als pilot naar Braziliaans concept zal worden uitgerold, in een workshop eruit gelicht. Ieder onderschrijft het belang van het optimaal betrekken van de mantelzorger.
Mevrouw Deirdre Beneken-Kolmer heeft het boek ‘Kamer zeven’ (Uitgeverij EBURON)geschreven waarin de karakteristieken van de mantelzorger worden beschreven. Dit boek geeft een mooie inkijk in de zwaarte van het mantelzorgen voor onze naasten. De Cliëntenraad heeft de aanwezigen kunnen bedanken voor het feit dat dit onderwerp nu echt en goed in de organisatie wordt opgepakt. Wij blijven de initiatieven op dit gebied volgen.
 

Nieuw lid Cliëntenraad

Per 1 december jl. is Hans Pelgröm de Cliëntenraad komen versterken. In zijn werkende leven heeft Hans bijna 40 jaar gewerkt in de sector Ontwikkelingssamenwerking als levensmiddelentechnoloog, uitgezonden naar Mozambique en sinds 1983 als leidinggevende bij Novib, SNV en het Ministerie van Buitenlandse Zaken totdat hij in 2004 getroffen werd door een CVA, waarna hij projectwerkzaamheden heeft verricht. Na zijn pensionering is hij als bestuurslid toegetreden tot Hersenletsel.nl Zuid-Holland. Met de komst van Hans bestaat de Cliëntenraad uit 10 leden plus een onafhankelijke voorzitter.
 
Op de internetsite van Sophia Revalidatie onder het kopje Cliëntenraad, stellen alle leden en de voorzitter zich nader aan u voor.
 

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie?

Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad;
 • Telefonisch: 070 – 3593520;
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl.

 
 ]]>
Thu, 09 Feb 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[NAH-patiënt brengt revalidatietraject treffend in beeld]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/lees-in-overspoeld-door-nah-hoe-revalidatie-voor-een-nieuwe-begin-zorgt stripverhaal graag met u.


Lees in 'Overspoeld door NAH' hoe revalidatie voor een nieuwe begin zorgt.


 ]]>
Tue, 07 Feb 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Spinningmarathon voor Sophia Revalidatie]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/spinningmarathon-voor-sophia-revalidatie


Opbrengst voor Therapeutische Peutergroep

Deze marathon is een afscheidsgeschenk voor de gepensioneerde Ari van den Hoogen, voormalig medewerker van Gemeente Den Haag. Ari is een zeer dankbare patiënt die zes maanden bij ons op locatie Gouda gerevalideerd heeft. De opbrengst van de marathon wordt geschonken aan onze Therapeutische Peutergroep (TPG) in Gouda.


Ontzettend dankbaar

Al eerder werden wij blij verrast met een donatie voor onze Therapeutische Peutergroep in Gouda. Kort na het revalidatietraject ging Ari namelijk met pensioen en vroeg hij zijn werkgever Gemeente Den Haag om een donatie voor ons revalidatiecentrum in Gouda in plaats van een eigen afscheidscadeau. We zijn hier natuurlijk ontzettend dankbaar voor!

 
Doet u ook mee?

Iedereen kan meedoen aan de spinningmarathon. U bepaalt zelf hoe hoog uw donatie is voor het goede doel. Meer informatie vindt u in deze flyer. Aanmelden kan via fitnessgemdenhaag@highfive.nl. Geef hierbij duidelijk aan hoe laat u op de fiets wilt springen.

 
We hopen op een zo hoog mogelijke opbrengst!

]]>
Tue, 07 Feb 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[dhr. drs. W. (Willem) Wiegersma benoemd als Voorzitter Raad van Bestuur ]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/dhr-drs-w-willem-wiegersma-benoemd-als-voorzitter-raad-van-bestuur
 

Ruime ervaring

Willem Wiegersma (1973) heeft een ruime ervaring opgedaan in de zorgsector. Hij was als directeur verantwoordelijk voor het Thoraxcentrum van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij heeft als ‘directeur programma vernieuwend werken’ bij het Erasmus MC een grote rol gehad in een complete organisatieverandering en heeft als projectdirecteur participatie de samenwerking tussen het Erasmus MC en het Admiraal de Ruijter Ziekenhuis opgezet. Daarvoor was hij negen jaar lang directeur zorg bij het St. Elisabeth Tweesteden ziekenhuis en heeft hij een belangrijke bijdrage aan de fusie tussen het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden Ziekenhuis geleverd.
Wiegersma studeerde bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit.
 
Guus van Montfort, voorzitter van de raad van commissarissen: “Ik ben verheugd met de benoeming van Willem Wiegersma als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie. Zijn ruime ervaring in de zorg komt erg goed van pas en geeft ons het vertrouwen dat hij belangrijke positieve bijdragen zal leveren aan Sophia Revalidatie.”
 ]]>
Tue, 31 Jan 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[eHealthmarkt van het SmartLab goed bezocht!]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/ehealthmart-van-het-smartlab-goed-bezocht  

Op woensdag was Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal ministerie van VWS, op bezoek. Hij heeft alle eHealth-toepassingen zelf kunnen uitproberen en verschillende patiënten, behandelaars, studenten en bedrijven gesproken over eHealth. Hij was erg onder de indruk van wat hij bij ons gezien heeft! ]]>
Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Telefonische bereikbaarheid Sophia Revalidatie Zoetermeer]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/telefonische-bereikbaarheid-sophia-revalidatie-zoetermeer  

Wanneer u de locatie Zoetermeer telefonisch niet kunt bereiken, kunt u via onze hoofdlocatie (070 - 3593593) bellen, waarna we u intern kunnen doorverbinden.

Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor het begrip. Zodra wij weer volledig telefonisch bereikbaar zijn, zullen wij hiervan melding maken. ]]>
Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Aanmelden voor symposium 'je zal er maar mee zitten' nu mogelijk]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/aanmelden-voor-symposium-je-zal-er-maar-mee-zitten-nu-mogelijk

Er zijn lezingen van onder meer dr. Oostenbroek, orthopeed, en in de middag is er een keuze uit diverse workshops. Sleutelbegrippen zijn: dynamisch zitten, actieve leefstijl, participatie, kennisuitwisseling met andere ZitAdviesTeams, drukmetingen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om te netwerken.


Programma 9 maart 2017

09.30 uurInloop
09.45 uurOpening door revalidatieartsen S. Pieters en N. van Kleef
10.00 uurPlenaire lezingen door:
 • H.J. Oostenbroek: kyfose/scoliose, ontstaan en conservatief corrigeren
 
 • A. Compernolle (Permobil): kyfose/scoliose van theorie naar praktijk
 
 • L. van Orsouw (Reade) en L. Valent (Heliomare): biomechanische basis van zitten
 
 • S. de Groot (Reade): het effect van verschillende rolstoelconfiguraties op het rijden in termen van krachtoverbrenging en fysiologische belasting
 
 • L. Sneep (Ipse de Bruggen): welke invloed heeft de lighouding op de zithouding
13.00 uurJe zal het zitten zat zijn! Lunch!
13.30 uurWorkshoprondes (gelegenheid om drie workshops te volgen)
 1. Zitorthese in een actieve rolstoel
  Stefan van Dijk en Dolf Segers
   
 2. Respect the hips: casuïstiek
  Marijse van Rijn en Gabriëlle Meester
   
 3. Rolstoel is een stoel om in te rollen
  Coen Vuijk
   
 4. Uitdaging bij zitten voor mensen met spierziekte
  Leonie van Gemert
   
 5. Drukmeting, wat vertelt het ons
  Wouter Hoppenbrouwer
16.00 uurPlenaire afsluiting
 

 
Aanmelding

U kunt zich hier online aanmelden voor het symposium, uiterlijk tot  21 februari  2017. De kosten bedragen € 90,- per deelnemer. Inschrijvingen worden op chronologische volgorde van betaling behandeld.


Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op het symposium!

]]>
Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Twee symposia tijdens Brain Awareness Week]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/twee-symposia-tijdens-brain-awareness-week


Symposium 7 maart 2017: Samen in beweging in Haaglanden!

Tijdens dit symposium staat sport en bewegen voor mensen met een beperking centraal. De wethouder van gemeente Den Haag vertelt over het beleid vanuit de gemeente om sporten voor Hagenaars met een beperking te stimuleren. Verder wordt er ingegaan op de kracht van sport, wordt er een app 'Uniek Sporten' gelanceerd en hoort u welke initiatieven er zijn  in Den Haag om het sporten te stimuleren. Verder zijn er een aantal verdiepende workshops waar u aan kunt deelnemen.

Meer informatie over het symposium op 7 maart, de kosten en aanmeldprocedure leest u hier.


Symposium 8 maart 2017: Niets aan de hand toch?

Dit symposium staat in het teken van de mogelijke impact van een hersenschudding bij kinderen en jongvolwassenen. Kinderneuroloog bij Erasmus MC-Sophia drs. Maayke Hunsfel geeft meer inzicht in een hersenschudding  en  drs. Frederike van Markus (revalidatiearts Sophia Revalidatie) en drs. Suzanne Lambregts (revalidatiearts Revant Breda) gaan dieper in op persisterende klachten en leefstijladviezen. Verder worden behandelmogelijkheden besproken. De onderwerpen worden tijdens workshops nader uitgediept.

Meer informatie over het symposium op 8 maart, de kosten en aanmeldprocedure leest u hier.]]>
Tue, 24 Jan 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[9 maart 2017: symposium Je zal er maar mee zitten]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/save-the-date-9-maart-2017-symposium-je-zal-er-maar-mee-zitten


Expertise delen en platform bieden

Nederland kent vele experts op het gebied van complexe zitvragen van rolstoelgebruikers. Middels dit symposium willen we de beschikbare expertise delen en een platform bieden. Zodoende kunnen we met elkaar in contact te komen en ervaringen delen aan de hand van casuïstiek.
 

Programma

Er zijn lezingen door onder meer, dr. Oostenbroek, orthopeed, en in de middag een keuze uit diverse workshops van bijvoorbeeld ortheseadviseurs en fysiotherapeuten. Sleutelbegrippen zijn:
 • Dynamisch zitten
 • Actieve leefstijl
 • Participatie
 • ZAT-adviesteams – kennisuitwisseling
 • Drukmetingen

 
Save the date

Wilt u bij het symposium aanwezig zijn? Noteer dan alvast 9 maart van 09.30 uur tot 17.00 uur bij Sophia Revalidatie, Vrederustlaan 180 in Den Haag in uw agenda. De kosten voor deze dag bedragen € 90,-.


Op de hoogte blijven?

Meer informatie over het programma en inschrijven volgt snel! Als u er zeker van wilt zijn, dat u de officiële uitnodiging persoonlijk ontvangt, geef dan uw naam, functie, organisatie en emailadres door op kenniscentrum@SophiaRevalidatie.nl.
 
 ]]>
Tue, 10 Jan 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Brains4U: begeleiding naar én op het werk van jongvolwassenen met NAH]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/brains4u-begeleiding-naar-n-op-het-werk-van-jongvolwassenen-met-nah Werken speelt een belangrijke rol in het leven, ook voor mensen met een beperking. Wij begrijpen dat heel goed. Brains4U zet zich in voor jongvolwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en begeleidt hen naar werk én op het werk.Revalidatiecentrum en re-integratiebureau werken intensief samen

Samen met re-integratiebureau Weustink&Partners ondersteunen wij met het programma Brains4U jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij het re-integreren in een passende en duurzame, betaalde werkomgeving. Dit doen we ook in samenwerking met het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool. We streven naar volwaardige participatie in de reguliere arbeidsmarkt. Een directe aanpak, professionele begeleiding en net dat beetje meer. Wij kijken naar wat wél kan. 
 

Van project naar programma

Brains4U is in 2010 gestart als project en als eerste uitgevoerd in de regio Haaglanden. Het initiatief is ontstaan bij de Hersenstichting die contact legde met Arend de Kloet van het lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool. Hij heeft contact gezocht met een re-integratiebureau. Hieruit is de samenwerking voor Brains4U geboren. Gemeente Den Haag heeft het initiatief vanaf het begin omarmd. Inmiddels is het project uitgegroeid tot een succelsvol (keten)programma.


Meer weten?

Neem een kijkje op de vernieuwde website: www.brains4u.nl

]]>
Mon, 09 Jan 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuwjaarsduik in eigen huis]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwjaarsduik-in-eigen-huis

Unox reageerde enthousiast door een doos met een aantal mutsen op te sturen. Zodoende stond op 2 januari deze groep patiënten klaar om het nieuwe jaar in te duiken. 


 ]]>
Tue, 03 Jan 2017 00:00:00 +0100
<![CDATA[Digitale gespreksgroep voor ALS-patiënten succesvol]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/digitale-gespreksgroep-voor-als-patinten-succesvol

Het idee om e-health op deze manier te gebruiken, kwam van onze maatschappelijk werker Anneliese Ouwehand. Zij deed de suggestie om beeldbellen in te zetten voor groepsgesprekken van patiënten met de ongeneeslijke neurologische ziekte ALS. Met dit idee won ze de innovatieprijs van Sophia Revalidatie; met het prijzengeld kon ze met twee projectleden het concept realiseren. ‘We hebben eerst onderzocht of de behoefte er werkelijk was onder patiënten, en die wás er,’ zegt Ouwehand. ‘Mensen met ALS kunnen door hun ernstige aandoening moeilijk van huis voor lotgenotencontact, en bleken enthousiast over beeldbellen omdat het een sociaal isolement kan helpen doorbreken.’
 

Knoppenles

De pilot eerder dit jaar bestond uit tien keer beeldbellen, eenmaal per week, met een proefgroepje van vier ALS-patiënten. Eerst maakten de deelnemers in het echt kennis met elkaar. Ze kregen ‘knoppenles’ om te kunnen omgaan met een tablet, die in bruikleen werd meegegeven. Een dame op hogere leeftijd kreeg bij het eerste digitale groepsgesprek thuis wat extra hulp van een computervaardige stagiaire van het revalidatiecentrum.

‘Het groepsgesprek stond wekelijks ingepland in het rooster van de patiënten, dat ze samen met het revalidatiecentrum hebben opgesteld. Toch wisten we eerst nog niet of het vanwege het ziekteproces zou lukken de deelnemers elke week op hetzelfde tijdstip virtueel bij elkaar te krijgen. Dat bleek geen enkel probleem te zijn, iedereen zat steeds keurig op tijd klaar. De deelnemers keken er ook echt naar uit, blij dat ze met elkaar konden praten vanuit hun eigen huis.’
 

Regels

Door het succes komt er binnenkort een meer permanente beeldbelgroep met - net zoals bij een fysieke meeting van lotgenoten - maximaal zes deelnemers om voldoende spreektijd voor iedere deelnemer te waarborgen. Van te voren worden voor het digitale groepsgesprek een paar regels afgesproken. Zo treedt een maatschappelijk werker op als gespreksleider en krijgen alle deelnemers de kans om zonder onderbreking te vertellen wat er voor hen op dat moment speelt. ‘Prettig om goed je verhaal te kunnen doen. Maar het heeft ook een technische reden. We gebruiken een computerprogramma waarbij één spreker tegelijk hoorbaar is. Onze ICT-afdeling verkent nu meer technische mogelijkheden.’
 

Obstakels

Voor zover bekend zijn wij het eerste Nederlandse revalidatiecentrum dat beeldbellen voor een groep toepast. Andere centra bieden al wel één-op-één-gesprekken tussen patiënt en arts of therapeut. Op een ALS-congres laatst kreeg Anneliese Ouwehand te horen dat andere centra het knap vonden dat het Sophia Revalidatie die groepsuitdaging was aangegaan, omdat er technische obstakels zijn te overwinnen. De projectleider geeft daarvan een voorbeeld. ‘Op onze vaste werkplekken staan pc’s zonder camera, zodat we van daaraf niet het gesprek kunnen begeleiden. Ook zijn digitale communicatieprogramma’s niet standaard op die computers geïnstalleerd. Maar ieder revalidatiecentrum heeft een ICT-afdeling en die kan daar inspringen. Belangrijk, want groepsbeeldbellen heeft beslist meerwaarde voor patiënten. Hopelijk komt er dus ook een goede oplossing voor installatie van software op de privé-computers bij de mensen thuis. Want we kunnen natuurlijk geen tablets blíjven uitdelen.’
 

Toekomst

We starten nu een onderzoek om te zien of de beeldbelgroep structureel extra kosten met zich meebrengt, of dat dit financieel juist iets gaat opleveren. Ouwehand: ‘Nu is het een initiatief naast de bestaande revalidatiebehandeling. De kosten die we maken beschouwen we dus als extra kosten. Maar het is niet ondenkbaar, natuurlijk, dat er juist wordt bespaard, omdat een maatschappelijk werker door het wekelijkse digitale lotgenotencontact bijvoorbeeld minder op huisbezoek hoeft. Want lotgenotencontact kan voor de cliënt heel ontlastend werken.’ De uitslag van deze kostenberekening wordt volgend jaar zomer verwacht.

Gekeken wordt nu ook of het principe kan worden toegepast voor andere revalidatiegroepen. ‘Zoals bijvoorbeeld voor mensen met MS, andere neuromusculaire aandoeningen, of voor mantelzorgers die ook niet makkelijk van huis kunnen voor lotgenotencontact. Het principe heeft voor ons zijn waarde bewezen.’
 
Auteur: Alice Broeksma
Bron: Revalidatie Magazine (RM) nr. 4 2016]]>
Thu, 29 Dec 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[eHealth week]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/ehealth-week  

De markt vindt plaats bij Sophia Revalidatie, Vrederustlaan 180 in Den Haag in het ‘Binnenhof’ op -1. We laten zien hoe onze proefwoning werkt met verschillende domotica toepassingen om thuis functioneren makkelijker en veiliger te maken. Ook zijn er projecten met beeldbellen, een verkeersgame met de oculus rift, het project fast@home voor cva-patiënten en uiteraard het SmartLab zelf.
 

SmartLab

Sophia Revalidatie en De Haagse Hogeschool bundelden hun expertise om zorginnovaties en technologische ontwikkelingen beter te benutten. Samen hebben zij een Living Lab ontwikkeld vol eHealth oplossingen voor patiënten en zorgprofessionals: het SmartLab.
 
Meer informatie over de eHealthweek, zie www.ehealthweek.net.
 ]]>
Tue, 27 Dec 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad december 2016]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-december-2017

 

Samenwerkend verkennend en verder??

Zoals wij in Spatie nummer 149 meldden, heeft de Cliëntenraad op de teamdag in oktober jl. geconstateerd dat we ons in 2017 graag meer op inhoudelijke thema’s willen concentreren. Het afgelopen halfjaar hebben wij als één van de adviesorganen vaak op organisatorische kwesties van Sophia Revalidatie in moeten gaan, waardoor er (te) weinig tijd en aandacht is geweest voor onderwerpen waar wij ons als belangenbehartiger van patiënten primair mee bezig willen houden.
Wij willen u - nu er meer duidelijkheid is gekomen - op de hoogte stellen van deze organisatorische processen.
Dat er zich in tijden van bezuinigingen en veranderende zorg uitdagingen, bedreigingen en dilemma’s voordoen is voor ons als Cliëntenraad en vertegenwoordiging van alle patiënten van Sophia Revalidatie een klare waarheid. Organisaties zoals revalidatiecentra en speciaal Sophia Revalidatie hebben een zware taak en willen bovenal continuïteit van goede zorg op het gebied van medisch specialistische revalidatie bieden.
De voorzitters van de Cliëntenraden van het Rijnlands Revalidatie Centrum te Leiden en Sophia Revalidatie hebben elkaar in het voorjaar gesproken rondom de op handen zijnde strategische samenwerking tussen de beide organisaties en dit heeft in de loop van 2016 een verder vervolg gehad. De Cliëntenraad heeft hierover kunnen brainstormen met de Raden van Bestuur. Beide cliëntenraden spraken elkaar eenmalig over onze verschillende ’culturen’ en samenstelling. Maar wat ons nu nog steeds en veel meer interesseert zijn de belangen van patiënten en cliënten van de beide organisaties en wat de consequenties zijn van een nauwe samenwerking op diverse gebieden voor onze patiënten in het algemeen en specifiek welke effecten dit op de zorg voor patiënten van Sophia Revalidatie kan hebben. Als resultaat van onze medezeggenschap en betrokkenheid op samenwerking bij dit voorgenomen besluit tot fusie en op basis van het fusiedocument heeft de Cliëntenraad inmiddels op 17 november jl. formeel een positief advies uitgebracht over het voorgenomen besluit tot fusie. Natuurlijk met dien verstande dat de belangen van patiënten van Sophia Revalidatie voorop staan en zullen worden behartigd. Het is ons inziens van belang in het kader van de integrale medezeggenschap dat, wij als vertegenwoordiging van u, staan voor alle patiënten in relatie tot de zorgverlening. U zult immers noch met stagnatie noch met vermindering van kwaliteit van zorg in uw revalidatieproces te maken moeten krijgen. Gedurende dit intensieve fusieproces zullen wij dan ook steeds de vinger aan de pols houden en willen wij betrokken worden in de veranderingen die zullen plaatsvinden.
Wij zijn ervan overtuigd dat er door de Raden van Bestuur van beide instellingen serieus wordt gesproken en zeer zorgvuldig te werk wordt gegaan met betrokkenheid van alle adviesorganen (dus ook de Cliëntenraad). Zij onderstrepen de belangen van de patiënten en houden ons scherp en steeds uitgebreid op de hoogte van de ontwikkelingen.
In januari 2017 komt er een overleg tussen delegaties van beide Cliëntenraden. Wij zullen dan met elkaar van gedachten wisselen over de visie op en toekomst van de medezeggenschap voor de gefuseerde organisatie, zoals bijvoorbeeld de vertegenwoordiging van patiëntenbelangenorganisaties, zittingstermijn en inhoudelijke onderwerpen. U wordt door ons op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen!
 

Patiëntenorganisaties

In 2017 zal extra aandacht uitgaan naar patiëntenorganisaties en lotgenotencontact. Doel is om de patiëntenorganisaties meer bij Sophia Revalidatie binnen te halen. De leden die namens een patiëntenorganisatie lid zijn van de Cliëntenraad hebben in 2016 per toerbeurt een presentatie over hun organisatie gegeven. Op deze manier zijn wij als leden steeds beter geïnformeerd over het belang van de patiëntenorganisaties en verbreedt dit onze kennis van de wereld van de patiënten en hun aandoeningen.
 

Servicekaartjes

In het restaurant vindt u servicekaartjes, waarop u suggesties kwijt kunt. Indien u terugkoppeling wilt wat er met uw opmerkingen op het servicekaartje is gebeurd, geef dit dan aan op het kaartje en vul uw gegevens (naam + mail-/postadres) in, zodat Sophia Revalidatie dit aan u kan terugkoppelen.
 

Kerstwens

De Cliëntenraad van Sophia Revalidatie wenst u voor de maand december alle goeds. De sfeer en de geliefden om ons heen zijn onze pijlers voor het genezingsproces. De fijne samenwerking in huiselijke ‘binnen’ kring, maar ook in ‘buiten’ sferen zal ons helpen een mooie Kerst en een goed nieuwjaar aan te vangen. Op naar 2017!!
 

Samenstelling Cliëntenraad

Zoals eerder in de Spatie genoemd hebben alle Cliëntenraadsleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Op de website van Sophia Revalidatie vindt u het overzicht van en achtergrondinformatie over de leden van de Cliëntenraad.

Wij geven hierna de namen van onze Cliëntenraadsleden:

 • dhr. J.P. (Jan Pieter) de Boer, namens de Dwarslaesie Organisatie Nederland
 • mw. M.A. (Marieke) Brink, onafhankelijk voorzitter
 • mw. P.E. (Petra) Chabas - Roelofs, namens de BOSK
 • mw. D.M.C. (Diane) Fransen - de Ruiter, op persoonlijke titel, met aandachtsgebied kinderen
 • dhr. B.J.H. (Bart) Groenewegen, op persoonlijke titel, met aandachtsgebied VSN
 • mw. E.M. (Elma) van der Hoeven - van Spronsen, namens de RPV Den Haag e.o.
 • mw. C.G. (Ineke) Hoogwerf - van de Wetering, namens KorterMaarKrachtig
 • mw. N.M. (Elma) van der Kooij, namens MS-Vereniging Nederland
 • dhr. J.A. (Hans) Pelgröm, namens Hersenletsel.nl (per 01.12.2016)
 • mw. A.H.M. (Guusje) van der Schot, op persoonlijke titel met aandachtsgebied Mantelzorg en SR Gouda
 • dhr. N. (Nico) Wiese, namens de Harttrimclub Delft e.o.

 

Contact

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:

 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad
 • Telefonisch: 070 – 3593520
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl
 
 
 ]]>
Tue, 27 Dec 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie willen fuseren]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/rijnlands-revalidatie-centrum-en-sophia-revalidatie-willen-fuseren


Samen zijn er meer mogelijkheden om de ambities van de toekomst waar te maken. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de zorg te innoveren en doelmatige inzet van middelen te vergroten. Een bundeling van krachten levert meerwaarde op voor patiënten, partners én medewerkers.  


Ambities verwezenlijken

Het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie werken al jaren samen, onder meer in de opleiding van revalidatieartsen, in wetenschappelijk onderzoek en door kennisuitwisseling. Beide revalidatiecentra kennen elkaar goed en herkennen elkaar in de ambitie om behandelingen in te richten volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.
Met een fusie worden niet alleen ervaring, kennis en kwaliteit gecombineerd. Het zorgt er ook voor dat concrete plannen eerder werkelijkheid worden. Zoals de inzet van eHealth toepassingen (eRevalidatie) waarmee de patiënt de middelen krijgt de revalidatie thuis voort te zetten. Met instructievideo’s en online contact met de behandelaar kan de patiënt meer uit zijn revalidatie halen, het bespaart zorgkosten en er kunnen meer patiënten geholpen worden.
Met een fusie bieden de revalidatiecentra bovendien het hoofd aan de financiële druk die op de revalidatiesector rust. De marktwerking en het overheidsbeleid zorgen dat onze middelen om kwaliteit en innovaties verder te ontwikkelen, aanzienlijk zijn afgenomen. Fusie borgt de continuïteit van complexe, medisch specialistische revalidatie, zodat de specialistische zorg duurzaam beschikbaar blijft voor alle patiënten in ons verzorgingsgebied.


Academische kern

De twee revalidatiecentra vormen samen met het LUMC, de Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool een academische kern die zich bezig houdt met toegepast wetenschappelijk onderzoek. Voor de medewerkers van beide organisaties biedt de fusie mogelijkheden om zich in een groter centrum verder te ontwikkelen op de diverse specialisaties binnen de medisch specialistische revalidatie. Patiënten kunnen er door deze samenwerking op vertrouwen dat de behandelingen altijd ingericht zijn volgens de meest actuele inzichten en tevens bewezen effectief zijn.


Positief advies

De ondernemingsraden, medisch specialisten en de cliëntenraden (vertegenwoordigers van patiënten) van beide organisaties hebben een positief advies over de intentie tot fusie uitgebracht. Het voorgenomen besluit tot fusie wordt nu, zoals wettelijk vereist, voorgelegd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarna zal de voorgenomen fusie bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) worden gemeld. Dit traject neemt enkele maanden in beslag.]]>
Mon, 19 Dec 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Smart Cueing oplossing Cue2Walk wint ParkinsonNet Innovatieprijs]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/smart-cueing-oplossing-cue2walk-wint-parkinsonnet-innovatieprijs  

Cue2Walk helpt bij ‘freezing’

Vier van de tien Parkinsonpatiënten ervaart problemen tijdens het lopen door ‘freezing’ verschijnselen. Tijdens ‘freezing’ heeft de patiënt het gevoel dat de voeten aan de grond blijven plakken en kunnen er geen adequate voorwaartse passen meer gemaakt worden, dit kan tot enkele minuten lang aanhouden per keer. Uit onderzoek blijkt dat ‘cueing’ een effectieve methode is om freezing te doorbreken of voorkomen. Cueing is het ritmisch geven van een geluids-, tril- of lichtsignaal waarop stappen gemaakt kunnen worden.
 

Van goed idee tot veilige zorgapplicatie

In 2013 is het idee voor de ontwikkeling van Cue2Walk geboren bij Sophia Revalidatie. Samen met De Haagse Hogeschool ontwikkelden ze in het kader van zorgvernieuwingsprojecten een werkend prototype. In 2016 is het bedrijf Cue2Walk opgericht om de oplossing verder te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor patiënten. Dit bedrijf ontwikkelt een ‘wearable’ met sensoren en een daaraan gekoppelde App. “Het winnen van deze prijs is echt geweldig nieuws. We kunnen de app doorontwikkelen tot een officiële zorgapplicatie en starten nu met het registreren van beweging bij patiënten die freezing ervaren. Op basis van de verkregen data kan het voorspellend algoritme worden geoptimaliseerd.”, aldus Elmer Tiebackx, fysiotherapeut en medewerker Innovatie, Zorg & ICT bij Sophia Revalidatie. Cue2Walk roept mensen op om zich aan te melden via www.cue2walk.nl, zodat ook voor hun situatie de oplossing geschikt gemaakt kan worden.
 ]]>
Wed, 14 Dec 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[NAH-TV: Interview met onze seksuoloog]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nah-tv-interview-met-onze-seksuoloog


NAH-TV

NAH-TV is een online televisiezender met programma's en college's over Niet Aangeboren Hersenletsel. Deze zender is een initatief van Hersenletsel.nl, een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en voor hun naasten.

U kunt het interview hier bekijken.]]>
Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sophia Revalidatie Gouda bij Omroep West programma 'Van de kaart']]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-gouda-bij-omroep-west-programma-van-de-kaart  Omroep West .

]]>
Thu, 08 Dec 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Site voor vrijwilligerswerk gelanceerd]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/site-voor-vrijwilligerswerk-gelanceerd-op-de-dag-van-de-vrijwilliger vrijwilligerswerkvacatures.nl gelanceerd.  


Veel informatie voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerkvacatures is de nieuwe site voor vrijwilligerswerk in Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Het platform biedt ruimte voor verhalen van vrijwilligers en vacatures. Iedere organisatie die werkt met vrijwilligers heeft een eigen wervende organisatiepagina met daarin overzichtelijk op een rij wat zij vrijwilligers te bieden hebben. Ook wet- en regelgeving voor vrijwilligers en werkgevers komt aan de orde. In een later stadium zullen ook de verschillende gemeenten in deze regio’s betrokken worden, zodat ook inzichtelijk wordt wat zij doen om het werken als vrijwilliger aantrekkelijk te maken. Hoewel vrijwilligers in alle branches onmisbaar zijn, zijn zij in de zorg extra gewenst. Vrijwilligers zijn nodig om kwetsbare mensen te helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid.


Het verhaal van onze vrijwilliger Ton Seesink 

“Ton staat voor de patiënten klaar en laat zien dat er nog heel veel mogelijk is, ondanks een beperking. Patiënten trekken zich aan hem op. Hij heeft zelfspot en humor, iets wat we ook veel terug zien bij andere patiënten.”

Naast deze bijzondere vrijwilliger, doen nog zo’n 99 andere vrijwilligers fantastisch werk bij Sophia Revalidatie. Wij prijzen ons dan ook al jaren heel gelukkig met al onze vrijwilligers. Zij geven, ieder op zijn of haar eigen manier, een hele waardevolle invulling aan het vrijwilligerswerk, voor zowel de patiënten als de medewerkers. We zijn heel erg trots op hen!

 ]]>
Wed, 07 Dec 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Dag van de Vrijwilliger]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/dag-van-de-vrijwilliger


Vrijwilligers maken de revalidatie voor de patiënt prettiger

Bij Sophia Revalidatie hebben wij bijna honderd vrijwilligers die helpen met activiteiten en andere werkzaamheden. Ze werken in alle locaties van Sophia Revalidatie en ondersteunen patiënten waar mogelijk en maken hun revalidatie prettiger.


Ook vrijwilliger worden?

We blijven altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kent of bent u iemand die ook graag vrijwilliger wil worden? Neem dan contact met ons op via info@SophiaRevalidatie.nl]]>
Wed, 07 Dec 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Ook EKEP-keurmerk voor De Witte Vogel en Sophia Revalidatie]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/ook-ekep-keurmerk-voor-de-witte-vogel-en-sophia-revalidatie

 Het keurmerk is meer dan alleen erkenning; het straalt de kracht uit van De Witte Vogel en biedt een goede basis voor de doorontwikkeling van de Een Kind Een Plangedachte voor de komende jaren. De omgeving verandert, de moederorganisaties veranderen, maar het belang van EKEP, de samenwerking tussen onderwijs, revalidatie en ouders moet voorop blijven staan. Dit keurmerk geeft ons juist een extra stimulans om te blijven investeren en alles te doen dat ten goede komt aan de leerling, met alle partners rond een kind. Het Kind Centraal!

Helaas konden De Witte Vogel en Sophia Revalidatie niet aanwezig zijn bij de centrale uitreiking van de keurmerken. Maar daarom hebben heeft Martijn Klem (voorzitter van de BOSK), een van de initiatiefnemers van dit keurmerk, het keurmerk persoonlijk uitgereikt tijdens een werkbezoek. 
 

Initiatief van LOOK

Het keurmerk is een initiatief van LOOK (het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie).
LOOK: 'De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. In onderwijs, zorg en opvoeding werken school, revalidatiecentrum en ouders helaas niet altijd optimaal met elkaar samen. Gehandicapte kinderen worden daardoor over- of onderbehandeld en onvoldoende voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven als volwassene.  In Nederland werken daarom tal van deze scholen en revalidatiecentra in samenwerking met ouders vanuit de filosofie EKEP; een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. We zijn verheugd dat  momenteel ongeveer de helft van de scholen en revalidatiecentra het Keurmerk hebben!'

 ]]>
Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuw magazine TranS verschenen]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuw-magazine-trans-verschenen-1

TranS is een uitgave van de Stichting Transmurale Zorg. Het digitale magazine voor zorgprofessionals in de Haagse regio verschijnt vier keer per jaar.

Lees TranS nr.  4 als online magazine of als pdf-versie.]]>
Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[EKEP (Eén Kind Eén Plan) keurmerk behaald!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/ekep-en-kind-en-plan-keurmerk-behaald


Initiatief van LOOK

Het keurmerk is een initiatief van LOOK (het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie).
LOOK: 'De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. In onderwijs, zorg en opvoeding werken school, revalidatiecentrum en ouders helaas niet altijd optimaal met elkaar samen. Gehandicapte kinderen worden daardoor over- of onderbehandeld en onvoldoende voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven als volwassene.  In Nederland werken daarom tal van deze scholen en revalidatiecentra in samenwerking met ouders vanuit de filosofie EKEP; een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. We zijn verheugd dat  momenteel ongeveer de helft van de scholen en revalidatiecentra het Keurmerk hebben!'

]]>
Tue, 29 Nov 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad november 2016]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-november-2016
 

Servicekaartjes

In het restaurant vindt u servicekaartjes, waarop u suggesties kwijt kunt. Indien u terugkoppeling wilt wat er met uw op-merkingen op het servicekaartje is gebeurd, geef dit dan aan op het kaartje en vul uw gegevens (naam + mail- of postadres) in, zodat Sophia Revalidatie dit aan u kan terugkoppelen.
 

Informatiemarkt

De informatiemarkt van donderdag 13 oktober 2016 in Sophia Revalidatie Den Haag werd niet zo druk bezocht. Het wordt steeds duidelijker dat patiënten informatie rechtstreeks en/of digitaal opvragen.  De Cliëntenraad zal zich dan ook beraden hoe zij u zo veel mogelijk van dienst kan zijn. Mogelijk zijn er andere manieren dan het twee keer per jaar organiseren van een informatiemiddag. U leest hier meer over in het voorjaar van 2017.
 

Enquête onder patiënten opgenomen in de Kliniek

Op woensdag 26 en donderdag 27 oktober zijn de klinische patiënten van Sophia Revalidatie door leden van de Cliëntenraad (CR) geënquêteerd. Doel is te horen hoe tevreden of ontevreden patiënten over hun behandeling en verblijf in Sophia Revalidatie zijn. Het is heel fijn te merken dat de patiënten hier spontaan aan mee hebben gewerkt. Uiteraard is de uitslag nog niet bekend, maar deze zal zo snel mogelijk worden uitgewerkt. De Cliëntenraad bedankt alle patiënten hartelijk voor hun medewerking.
 

Cliëntenraad Intern

Op 18 oktober heeft de Cliëntenraad van een teambuildingsdag genoten. Deze dag werd ondersteund door het LSR (Landelijk Steunpunt [mede]zeggenschap). Wij hebben onderdelen van medezeggenschap en adviesrecht van Cliëntenra-den weer eens onder de loep genomen. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt binnenkort aangepast en zal een scherpere doelstelling geven door nog betere positiebepaling tegenover de zorgaanbieders waarin de cliënt centraal staat! Dit geeft een betere basis voor lokale cliëntenraden om te adviseren Ook zal meer maatwerk mogelijk worden in deze medezeggenschap, zodat betere aansluiting gevonden wordt in de praktijk van zorg. Ook is gesproken over ieders motivatie voor deelname aan de CR. Tevens zijn van ieder lid de persoonlijke sterke specialiteiten geïnventariseerd, zodat die kunnen worden gebruikt bij specialistische vraagstukken. Geconstateerd werd dat de CR wel heel veel tijd moet besteden aan organisatorische vraagstukken en niet of te weinig toekomt aan die onderwerpen, waar het voor patiënten echt om gaat, zoals bijvoorbeeld lotgenotencontact en vertegenwoordiging van de achterban (patiëntenorganisaties).
 

MSVN

De Cliëntenraad van Sophia Revalidatie heeft in haar vergadering van 25 oktober een presentatie gekregen van mw. Elma van der Kooij over de landelijke Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN - 9.5000 leden) waar het belang voor en door de leden die MS hebben voorop staat. Nederland telt ca. 16.000 mensen met de diagnose MS. Er zijn regio’s die in kleinere samenstelling lezingen organiseren en informatie over MS (bijv. over research en mantelzorg voor MS-patiënten) steeds actueel naar de leden brengen. Ook bij de MSVN is lotgenotencontact, maar ook belangenbehartiging van MS-patiënten en hun mantelzorgers essentieel!.

De landelijke vereniging is statutair in 1993 van stichting naar verenigingsvorm overgestapt. Het informatieblad van de vereniging MSVN wordt 2 maandelijks uitgegeven. Ook is er een folder beschikbaar. Naast de vereniging is er nog een aantal kleine stichtingen actief. Het hoofdkantoor van de MSVN is gehuisvest bij MS Research, dat onafhankelijk opereert en verbonden is met onderzoekers uit de gehele wereld. De Cliëntenraad van Sophia Revalidatie is weer goed geïnformeerd over de MSVN en kan u van dienst zijn.
 

Presentatie Family Centered Care

In Brazilië is een revalidatiecentrum waar Sophia Revalidatie contact mee heeft gelegd. Een klein team van Sophia Revalidatie heeft daar een werkbezoek afgelegd. Het thema ‘Van zorgen voor naar coachen van het Systeem’ staat centraal en sluit mooi aan bij de participatie van onze samenleving. De ervaringen die aldaar zijn opgedaan sluiten ook aan bij het respect, de inzet, de kennis en kunde alsmede de betrokkenheid van mantelzorgers. En dit sluit tevens aan bij het feit dat patiënten en cliënten meer eigen regie willen in hun revalidatie proces.
 
De focus van Family Centered Care ligt vooral op het betrekken van ouders bij de behandeling. Wij zijn blij dat ook Sophia Revalidatie met steun van en in samenwerking met de Haagse Hogeschool (HHS) deze benadering gaat toepassen in een pilot (proeffase) bij de Kinderrevalidatie in Den Haag. Wij worden bij de evaluatie van deze ‘proeftuin’ graag uitgenodigd! U leest hier vast meer over in een volgende Spatie!
 

Leden Cliëntenraad

Op de website van Sophia Revalidatie vindt u het overzicht van en achtergrondinformatie over de leden van de Cliëntenraad.
 
Op dit moment hebben zitting in de Cliëntenraad:
 • dhr. J.P. (Jan Pieter) de Boer, namens de Dwarslaesie Organisatie Nederland
 • mw. M.A. (Marieke) Brink, onafhankelijk voorzitter
 • mw. P.E. (Petra) Chabas - Roelofs, namens de BOSK
 • mw. D.M.C. (Diane) Fransen - de Ruiter, op persoonlijke titel, met aandachtsgebied kinderen
 • dhr. B.J.H. (Bart) Groenewegen, op persoonlijke titel, met aandachtsgebied VSN
 • mw. E.M. (Elma) van der Hoeven - van Spronsen, namens de RPV Den Haag e.o.
 • mw. C.G. (Ineke) Hoogwerf - van de Wetering, namens KorterMaarKrachtig
 • mw. N.M. (Elma) van der Kooij, namens MS Vereniging Nederland
 • mw. A.H.M. (Guusje) van der Schot, op persoonlijke titel met aandachtsgebied Mantelzorg en Sophia Revalidatie Gouda
 • dhr. N. (Nico) Wiese, namens de Harttrimclub Delft e.o.
 
Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad
 • Telefonisch: 070 – 3593520
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl
]]>
Tue, 29 Nov 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Parkinsonapp (Cue2Walk) genomineerd voor Innovatieprijs van ParksinonNet]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/parkinsonapp-cue2walk-genomineerd-voor-innovatieprijs-van-parksinonnet


Hoe helpt de  app  patiënten met de ziekte van Parkinson?

Loop- en balansproblemen komen veelvuldig voor bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Tijdens “freezing” heeft de patiënt het gevoel dat de voeten aan de grond blijven plakken en er geen adequate voorwaartse passen meer gemaakt kunnen worden. In 2013 is er vanuit Sophia Revalidatie een idee gekomen om een app te ontwikkelen voor deze Parkinsonpatiënten. Deze app zou moeten herkennen wanneer een patiënt “freezing of gait” vertoont om vervolgens automatisch een geluidsignaal op te starten die patiënten helpt om weer goed te kunnen lopen. Dit idee is in samenwerking met de Haagse Hogeschool, in het kader van een zorgvernieuwingsproject, uitgewerkt. Aan het einde van het project was er een werkend prototype beschikbaar.


Doorontwikkelen prototype tot  veilige zorgapplicatie

Voordat  het prototype aangeboden kan worden aan een breed publiek,  dient de app verder ontwikkeld te worden. Daar is het bedrijf Totem Open Health nu mee bezig.  Dit bedrijf ontwikkelt een “wearable” met verschillende sensoren. De afgelopen tijd is er in samenwerking met de Haagse Hogeschool, de TU Delft en Totem Open Health gewerkt aan de sensor en de applicatie.  De app is nog niet helemaal klaar om aan onze patiënten aan te kunnen bieden, maar daar wordt hard aan gewerkt.
 

Genomineerd voor Innovatieprijs van ParkinsonNet

De app is inmiddels genomineerd voor de Innovatieprijs van ParkinsonNet. De prijs, een bedrag van   € 15.000,-  wordt om het jaar uitgereikt en kan worden gebruikt om het project verder uit te werken. Op  8 december a.s.  wordt op het Parkinsoncongres in Rotterdam de winnaar bekend gemaakt.]]>
Thu, 17 Nov 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Maak kennis met handtherapie op de Dag van de Plastische Chirurgie]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/maak-kennis-met-handtherapie-op-de-dag-van-de-plastische-chirurgie e Dag van de Plastische Chirurgie het thema ‘Huid’ Centraal. Het Hand en Polscentrum, een samenwerkingsverband tussen het Haga Ziekenhuis en Sophia Revalidatie, laat u tijdens deze dag graag kennismaken met handtherapie. Daarnaast kunt u een kijkje achter de schermen nemen bij de afdeling Plastische Chirurgie van het Haga Ziekenhuis.  


 Welke activiteiten organiseren we?    

De plastisch (hand)chirurgen houden een inloopspreekuur en geven diverse presentaties en rondleidingen. Ook is het mogelijk langs te gaan bij de handtherapeuten. Zij vertellen u graag over hun vak. Dat bestaat namelijk niet alleen uit het geven van oefeningen voor de hand en pols, maar kent vele facetten zoals: controleren van wondgenezing, littekenbehandeling, aanmeten van spalken, bestrijden van zwellingen en begeleiden van werkhervatting.
 

Komt u ook bij ons langs op 25 november? 

U bent van harte welkom tussen 13.00 en 17.00 uur op Sportlaan 600, 3e etage, route 184. Het volledige programma kunt u bekijken op de website van Het Hand  en Polscentrum.


 

]]>
Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Lunchconcert op de Dag van de Muziektherapie: 15 november]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/lunchconcert-op-de-dag-van-de-muziek-15-november


Wat wordt er tijdens muziektherapie gedaan?

Muziektherapie is het gericht inzetten van muziek bij de behandeling. Wat er tijdens de muziektherapie gedaan wordt is o.a. muziek maken met zowel muziekinstrumenten als met de stem, muziek luisteren, stemoefeningen, bewegen op muziek en samenspelvormen. De muziektherapeut biedt verschillende muzikale werkvormen aan. De therapeut zal muzikaal en verbaal uitnodigen, ondersteunen en soms uitdagen met het oog op de te behalen doelen. Een patiënt hoeft geen muzikale kennis of vaardigheden te hebben, affiniteit is voldoende.
 

Welke doelgroepen hebben baat bij muziektherapie?

Muziektherapie is inzetbaar bij veel verschillende doelgroepen. Verschillende voorbeelden hiervan zijn kinderen met een verstandelijke beperking, ADHD, autisme of een gedragsstoornis, en volwassenen met depressies, trauma, angst(stoornissen) en bij rouwverwerking. Muziektherapie is ook geschikt mensen met een CVA / NAH, voor ouderen met dementie, de ziekte van Alzheimer en Parkinson.

Neurologische muziektherapie wordt ingezet bij patiënten met neurologische aandoeningen en hersenbeschadigingen, waarbij er allerlei lichamelijke functies geoefend en versterkt kunnen worden. Muziek stimuleert namelijk een netwerk van zones in de hersenen die niet alleen betrokken zijn bij het muziek beluisteren als uitsluitend zintuiglijke waarneming, maar ook bij de aandacht, taalgebruik zoals het verwoorden, het geheugen en dus ook de motorische functies. Muziek is hierdoor ook een uitstekend middel om in combinatie met logopedie in te zetten om de spraak te verbeteren bij afasiepatiënten.

Met Parkinsonpatiënten kan er gewerkt worden aan het soepeler bewegen, dit soms in combinatie met fysiotherapie. Bij patiënten met dementie en Alzheimer gaat het om het (weer) prettig voelen en zelfs het terug halen van verloren herinneringen.
 

Behandeldoelen muziektherapie

Voorbeelden van behandeldoelen voor de muziektherapie kunnen zijn: het vergroten van eigenwaarde, zelfvertrouwen en inzicht, verbeteren van concentratie, het stimuleren van de ontwikkeling, het beter kunnen uiten van emoties, verwerken van traumatische ervaringen, verbeteren van de stemming en soepeler bewegen of vloeiender spreken.
 
 Van muziektherapie merk je snel effect en er zijn geen vervelende bijwerkingen!
 

Lunchpauzeconcert

Tijdens de Dag van de Muziektherapie, dinsdag 15 november 2016, wordt er door een patiënt en een oud-patiënt een Lunchpauzeconcert gegeven op onze locatie in Den Haag, Vrederustlaan 180 (etage -1, Het Atrium).
 
 • Van 12.00-12.30 uur Covers uit de oude Popmuziek
  door Paul Bogaard - Gitaar en Tineke Geurtsen - Basgitaar
 
 • Van 12.30-13.00 uur Sonates uit de Barok
  door Iris Broska - Vleugel en Tineke Geurtsen - Alt Blokfluit
]]>
Mon, 14 Nov 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Website NAH-onderzoeksproject Meedoen?! online]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/website-nah-onderzoeksproject-meedoen-online  site  leest u over het onderzoek ‘Meedoen?!’.  Het onderzoek richt zich op de mogelijke gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen (-25 jaar) en hun gezin.  


De website geeft informatie aan  kinderen, jongeren, jongvolwassenen,  ouders  en belangrijke andere personen, die meer willen lezen over dit onderzoek.  Ook informeert de website  professionals en de deelnemende revalidatiecentra.   Aan dit multicenter onderzoek werken 13 verschillende revalidatiecentra in Nederland mee.  

Neem snel een kijkje op: http://meedoen-nah.nl/
 ]]>
Tue, 08 Nov 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuw magazine TranS verschenen]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuw-magazine-trans-verschenen  

TranS is een uitgave van de Stichting Transmurale Zorg. Het magazine voor zorgprofessionals in de Haagse regio verschijnt vier keer per jaar. Met ingang van 2016 verschijnt TranS digitaal.

Lees TranS nr. 3 als online magazine of als pdf-versie.
 

 ]]>
Mon, 07 Nov 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[1e verwijzersnieuwsbrief verstuurd]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/1e-verwijzersnieuwsbrief-verstuurd digitale verwijzersnieuwsbrief verstuurd. Met deze nieuwsbrief houden we onze verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en therapeuten in de 1e lijn) op de hoogte van  de ontwikkelingen bij Sophia Revalidatie. 
 

De nieuwsbrief  kent een aantal vaste onderwerpen: behandeling uitgelicht, ontwikkelingen, Kenniscentrum en voorstellen van een revalidatiearts. Daarnaast komen in elke nieuwsbrief een agenda en vaste links terug. 

Ik wil de nieuwsbrief ook ontvangen!]]>
Wed, 02 Nov 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Website voor mensen met hersenletsel en naasten online!]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/website-voor-mensen-met-hersenletsel-en-naasten-online www.nahlokethaaglanden.nl vindt u informatie over de verschillende vormen van zorg en ondersteuning voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten in regio Haaglanden. Bij welke instanties kunt u bijvoorbeeld terecht met vragen? Waar vindt u lotgenoten? Welke hulp kunt u inschakelen als u weer aan het werk wil?
 

De website is gericht op mensen met hersenletsel en hun naasten. Maar ook professionals kunnen de website raadplegen als zij hun patiënt/cliënt willen helpen bij het vinden van de juiste zorg en/of ondersteuning.
 
Het Netwerk NAH Haaglanden heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de website. Dit heeft het netwerk gedaan naar aanleiding  de implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in de regio. Hieruit werd duidelijk dat de informatievoorziening voor mensen met (traumatisch) hersenletsel en naasten erg versnipperd was. Er bleek behoefte te zijn aan één punt waar alle informatie uit de regio te vinden is.
 

Meer informatie

Hebt u vragen over de website of hebt u aanvullingen? Neem dan contact op met Heleen van Milligen:  heleen.vanmilligen@transmuralezorg.nl.
 ]]>
Wed, 26 Oct 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Innovaties in de revalidatie]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/ontwikkelingen-in-het-smartlab nieuwsbrief van het SmartLab. Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en onze  innovatieve projecten in het SmartLab.  


Het SmartLab

Het SmartLab  van  Sophia Revalidatie is een proeftuin waarin innovatieve producten getoetst worden op bruikbaarheid binnen de (revalidatie) zorg. Ook ondersteunen we bij de ontwikkeling van eHealth producten. De Haagse Hogeschool investeert in het SmartLab met studenten docenten en expertise. We werken samen met uiteenlopende partijen zoals de Medical Delta, de TU Delft en het bedrijfsleven.
 

Volg  het SmartLab

Wilt u de nieuwbrief ook in uw mailbox ontvangen, meldt u dan aan via  SmartLab@SophiaRevalidatie.nl. Het SmartLab is ook te volgen  op  Twitter (@hetSmartLab)  en  LinkedIn.
 ]]>
Thu, 20 Oct 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Artikel over revalidatieseksuologie in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/artikel-over-revalidatieseksuologie-in-het-nederlands-tijdschrift-voor-revalidatiegeneeskunde  

Dit is gepubliceerd in het  Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde.  
Bekijk het artikel ‘Is de revalidatie aan seks toe?’  
 
 ]]>
Tue, 18 Oct 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad oktober 2016]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-oktober-2016


Servicekaartjes

In het restaurant vindt u servicekaartjes, waarop u suggesties kwijt kunt. Indien u terugkoppeling wilt wat er met uw opmerkingen op het servicekaartje is gebeurd, geef dit dan aan op het kaartje en vul uw gegevens (naam + mail- of postadres) in, zodat Sophia Revalidatie dit aan u kan terugkoppelen.
 

Informatiemarkt

Op donderdag 13 oktober 2016 vindt in Sophia Revalidatie Den Haag weer een informatiemarkt plaats. We hebben ons weer goed voorbereid. Bij de verschillende kraampjes kunt informatie vinden over uiteenlopende onderwerpen, zoals patiëntenorganisaties, hulpmiddelen, mantelzorg, aangepast sporten en autorijden. U en uw familie zijn van harte welkom tussen 13.30 – 15.00 uur.
 

Cliëntenraad Intern

Op 18 oktober a.s. heeft de Cliëntenraad een teambuilding met elkaar onder leiding van het LSR (Landelijk Steunpunt Cliëntenraden). Tijdens deze bijeenkomst zullen we met elkaar een opfriscursus krijgen over de taken en rechten van een cliëntenraad in het kader van medezeggenschap van cliënten binnen het kader van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) en hopen we nog meer met elkaar in contact te komen en te leren en ervaren waar ieders motivatie en deskundigheid voor het werken in de Cliëntenraad ligt. Immers de meesten van ons vertegenwoordigen een vereniging en behartigen de belangen voor cliënten met diverse aandoeningen.
Zo heeft mevrouw Petra Chabas ons op zeer adequate wijze in de laatste vergadering van 20 september voorgelicht over de vereniging BOSK die in 1952 opgericht is als Bond van Ouders met Spastische Kinderen. Nù is deze vereniging actief voor mensen met meervoudige complexe handicap, mensen met Spina Bifida, Schisis en Cerebrale Parese. Meer informatie over BOSK leest u op hun website:  www.bosk.nl.
 
Betreffende bijscholing en ontwikkelen van ons netwerk waren op 13 september jl. drie leden van de Cliëntenraad aanwezig bij een bijeenkomst van Innovatiepartners, georganiseerd door het Kenniscentrum met studenten van de Haagse Hogeschool, medewerkers van het Smartlab en oud-patiënten. Er was een enquête uitgezet over beeldbellen (contact tussen hulpvrager en hulpverlener via een videoverbinding) en er werd een presentatie gegeven over het “Huis van de Toekomst”.  Dankzij de toegekende subsidie (€ 25.000,-) uit het Innovatiefonds van de Rabobank, kunnen straks de nieuwste toepassingen op het gebied van Domotica en sensortechnologie gerealiseerd worden in de proefwoning van Sophia Revalidatie.

De elf deelnemers waren van verschillende leeftijden. Dit gaf soms ook verschillende inzichten. Voorbeeld: een drempel bij de achterdeur van de proefwoning. ‘Ouderen’ willen de drempel weg. Opmerking van een jong iemand was: “Niet alle drempels weghalen.”
 

Enquête klinische afdeling in Den Haag

Zoals u mogelijk eerder heeft gelezen zal er binnenkort aan de klinische patiënten een vragenlijst worden aangeboden, waarin u kunt aangeven hoe tevreden of ontevreden u over uw opname bent op verschillende aspecten. Op woensdag 26 en donderdag 27 oktober a.s. komen leden van de Cliëntenraad tussen 19.00 – 21.00 uur bij u langs om u de enquête te overhandigen en zo nodig samen met u in te vullen. Ook het personeel is op de hoogte gebracht van deze activiteit. De uitslagen zullen, na bespreking met het management, worden gepubliceerd in SPATIE. Aan het management van Sophia Revalidatie zal gevraagd worden waar mogelijk en nodig verbeteringen aan te brengen in de zorg door en faciliteiten binnen Sophia Revalidatie. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er onder u leeft en waar verbeteringen nodig zijn, roepen wij u op aan de enquête deel te nemen.

Op de website van Sophia Revalidatie vindt u het overzicht van en achtergrondinformatie over de leden van de Cliëntenraad.
 

Samenstelling Cliëntenraad

Op dit moment hebben zitting in de Cliëntenraad:
 • dhr. J.P. (Jan Pieter) de Boer, namens de Dwarslaesie Organisatie Nederland;
 • mw. M.A. (Marieke) Brink, onafhankelijk voorzitter;
 • mw. P.E. (Petra) Chabas - Roelofs, namens de BOSK;
 • mw. D.M.C. (Diane) Fransen - de Ruiter, op persoonlijke titel, met aandachtsgebied kinderen;
 • dhr. B.J.H. (Bart) Groenewegen, op persoonlijke titel, met aandachtsgebied VSN;
 • mw. E.M. (Elma) van der Hoeven - van Spronsen, namens de RPV Den Haag e.o.;
 • mw. C.G. (Ineke) Hoogwerf - van de Wetering, namens KorterMaarKrachtig;
 • mw. N.M. (Elma) van der Kooij, namens MS Vereniging Nederland;
 • mw. A.H.M. (Guusje) van der Schot, op persoonlijke titel met aandachtsgebied Mantelzorg en Sophia Revalidatie Gouda
 • dhr. N. (Nico) Wiese, namens de Harttrimclub Delft e.o.
 

Contact

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad

 • Telefonisch: 070 – 3593520

 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl

]]>
Thu, 13 Oct 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Patiënt is blij met het toesturen van afsprakenoverzicht per e-mail]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/patint-is-blij-met-het-toesturen-van-afsprakenoverzicht-per-e-mail Haga Hand- en Polscentrum (HHPC) het afsprakenoverzicht per e-mail naar de patiënten die daarvoor toestemming hebben gegeven.


Het is een succes: ruim 75% van onze patiënten ontvangt nu per e-mail zijn afspraken in plaats van het papieren overzicht dat per post werd toegestuurd. De patiënt kan het overzicht gemakkelijk bekijken op de mobiele telefoon en heeft de afspraken zo altijd bij de hand. De verwachting is dat we op korte termijn patiënten van al onze locaties de mogelijkheid bieden om het afsprakenoverzicht per e-mail te ontvangen.]]>
Tue, 11 Oct 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[ALS team Sophia Revalidatie goed vertegenwoordigd op landelijk ALS congres]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/als-team-sophia-revalidatie-goed-vertegenwoordigd-op-landelijk-als-congres

Collega's Arthur de Grund, Michiel Biever en Annet Smits hebben de workshops met de volgende onderwerpen verzorgd:
 • ALS en EBP, klinimetrie en gevolgen voor de behandeling
 • ALS en longfunctieproblematiek
 • ALS en de digitale gespreksgroep

De posterpresentatie werd verzorgd door collega Yvonne Gram. Zij lichtte hierin haar werkzaamheden als ALS verpleegkundige na haar opleiding tot Verpleegkundig Specialist toe. ]]>
Tue, 04 Oct 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Patiënteninformatiemarkt op 13 oktober]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/patinteninformatiemarkt-op-13-oktober

Download hier de flyer.]]>
Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[De website van onderzoeksproject FAST@HOME is online. ]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/de-website-van-onderzoeksproject-fasthome-is-online

In FAST@HOME wordt hiervoor een digitale omgeving samengesteld op basis van de wensen van CVA-patiënten, hun mantelzorgers en professionals.  Inmiddels is de website van FAST@HOME online. Neem gerust een kijkje   op: http://www.FastAtHome.org.  Op de site staat alle informatie over het project.


 ]]>
Mon, 03 Oct 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Samenwerkingsverbanden onderwijs vinden onderdak bij Sophia Revalidatie]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/samenwerkingsverbanden-onderwijs-vinden-onderdak-bij-sophia-revalidatie  

“We waren al langer aan het oriënteren op een nieuwe locatie voor onze samenwerkingsverbanden,” vertelt Jan de Grauw, directeur PPO Delflanden “we zochten naar een plek waarbij we de verbinding gemakkelijk leggen en de samenwerking vergemakkelijkt”. Trudie Klooster van SWV VO vult aan: “We bevinden ons in de achtertuin van een aantal scholen, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs en daarnaast zorgt de fysieke verbinding met Sophia Revalidatie als ‘buurvrouw’ ervoor dat we samenwerking kunnen zoeken in onderwijs/zorgarrangementen.”

Henny Renne, manager Servicebedrijf Sophia Revalidatie is blij met de nieuwe huurder: “Vorig jaar heeft het medisch kinderdagverblijf dat in dit pand zat aangegeven deze zomer (na ruim 25 jaar!) uit het pand te vertrekken. Ik hoopte opnieuw een huurder te kunnen vinden, met raakvlakken met Sophia Revalidatie. Volgens mij is dat prima gelukt met PPO Delflanden en SWV VO. Dat maakt de verbinding en daarmee ook de samenwerking een stuk makkelijker.”]]>
Wed, 28 Sep 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Internationaal bezoek uit Oostenrijk bij Sophia Revalidatie]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/internationaal-bezoek-uit-oostenrijk-bij-sophia-revalidatie

De internationale delegatie werd verwelkomd door Jolanda Hennink, manager Volwassenenrevalidatie bij Sophia Revalidatie. Hierna volgde een presentatie en een rondleiding door de architect, gericht op de architectuur en de indeling van het nieuwe gebouw van Sophia Revalidatie Den Haag. De rondleiding richtte zich vooral op de specials, zoals restaurant, sportzaal, Smartlab   en verschillende commerciële ruimten. Daarnaast uiteraard een patiëntenkamer en een behandelruimte.]]>
Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Studenten lopen stage bij onze samenwerkingspartner in Brazilië]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/studenten-lopen-stage-bij-onze-samenwerkingspartner-in-brazili

Als vervolg hierop zijn vier studenten Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool afgereisd naar SARAH Networks in Brazilië om daar drie maanden stage te lopen. Zij zullen helpen bij het realiseren van een Smartlab, zoals dat draait bij Sophia Revalidatie in Den Haag en de samenwerking tussen deze beide labs opzetten.

Ook worden de procedures in het beweeglab van SARAH Networks vergeleken met die bij Sophia Revalidatie, waaruit een voorstel zal komen voor de meest efficiënte werkwijze voor enkele revalidatiegroepen.

Natuurlijk wensen wij de studenten een mooie en leerzame tijd toe!]]>
Tue, 06 Sep 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Iedereen is bijzonder welkom in restaurant Sophia Revalidatie Delft]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/iedereen-is-bijzonder-welkom-in-restaurant-sophia-revalidatie-delft
De groep mensen met een verstandelijke beperking wordt begeleid bij de verschillende werkzaamheden die zij uitvoeren in het restaurant, bij de ondersteuning in de catering en bij het op orde brengen van de vergaderzalen. Daniëlle (21) is een van de cliënten van Ipse de Bruggen en is heel enthousiast over haar nieuwe werkplek, “Ik vind het heel leuk om met mensen te werken en af en toe een babbeltje te maken. In het restaurant wil ik een taak graag van A tot Z afmaken en verleen ‘service met een glimlach’. Hiervoor werkte ik in het bedrijfsrestaurant van het servicekantoor van Ipse de Bruggen, door mijn nieuwe functie, kan ik weer een stukje zelfstandiger werken.”

“Het assortiment gaan we steeds verder uitbreiden, de komende periode ontdekken we waar de vraag ligt en zoeken we naar wat in dit restaurant werkt.” legt Marco van Giessen, coördinator catering van Sophia Revalidatie uit. “Binnenkort starten we met een broodje van de week. En ook voor de aankleding van het restaurant hebben we al leuke ideeën.”

De samenwerking zorgt voor een win-win situatie bij beide partijen. De cliënten van Ipse de Bruggen kunnen arbeidservaring opdoen midden in de maatschappij. De groep cliënten heeft een vaste begeleider en samen zorgen zij ervoor dat het restaurant draait. “Er is nog ruimte voor cliënten met een indicatie voor langdurige zorg om het restaurantteam te versterken." vertelt Sylvia. Als mensen geïnteresseerd zijn kunnen ze binnenlopen in het restaurant of contact opnemen met Sylvia via 06-13695754 of sylvia.advocaat@ipsedebruggen.nl.


v.l.n.r.: Marco van Giessen, Daniëlle en Sylvia Advocaat]]>
Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[De Witte Vogel behaalt EKEP keurmerk]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/de-witte-vogel-behaalt-ekep-keurmerk
De Witte Vogel staat al meer dan 50 jaar voor dit concept; samen met onderwijs (RESPONZ), revalidatie (Sophia Revalidatie) en ouders willen wij vanuit een (individueel handelings-)plan voor elk kind een passend aanbod bieden, om zo een optimale ontwikkeling tot stand te brengen. Dit keurmerk is specifiek ingezet voor scholen, maar dit concept geldt ook voor ons KDC waarin Middin en Sophia Revalidatie samen met ouders de driehoek vormen.
  
We zijn heel blij met dit keurmerk, maar leunen niet achterover, uiteraard gaan we aan de slag met de verbeterpunten die uit de vragenlijsten naar voren kwamen. Dit biedt namelijk input voor het schoolplan/centrumontwikkelplan 2017 - 2020. Ook hier hebben wij elkaar nodig en zullen alle partijen met elkaar moeten blijven afstemmen.]]>
Tue, 30 Aug 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Samenwerking SmartLab en ADJUVO Motion leidt tot fantastische zorginnovatie!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/samenwerking-smartlab-en-adjuvo-motion-leidt-tot-fantastische-zorginnovatie ADJUVO Motion, een jong technisch bedrijf van voormalig studenten van de TU Delft, bundelen hun kennis en kwaliteiten én met succes. Zij ontwikkelen samen een prototype van een slimme  handschoen voor patiënten met een fysieke beperking aan de arm als gevolg van beroerte. De handschoen helpt de inzetbaarheid van de aangedane arm bij dagelijkse activiteiten te verbeteren.  


Hoe werkt de slimme   handschoen?

De slimme handschoen neemt bewegingen van de arm/hand waar, registreert informatie over de type en kwantiteit van de bewegingen op een dag, en helpt de gebruiker zich te herinneren wanneer hij de arm/hand niet inzet. Daarnaast worden alle oefeningen die de patiënt uitvoert geregistreerd in het digitale platform. Al deze waardevolle informatie is inzichtelijk voor de behandelaar. Op deze manier kan de revalidatiebehandeling voor de patiënt geoptimaliseerd worden en (deels) op afstand plaatsvinden.
 

Doorontwikkelen prototype

Dankzij financiële steun van UNIIQ kan ADJUVO Motion het product nu uitgebreid gaan testen en verder ontwikkelen. UNIIQ is een investeringsfonds die ondernemers in Zuid-Holland helpt om hun unieke innovatie sneller naar de markt te brengen. Sophia Revalidatie is er trots op aan deze ontwikkeling mee te werken en hoopt de handschoen snel via het SmartLab bij patiënten te kunnen testen.

* afbeeldingen in dit nieuwsbericht zijn  prototypes.

]]>
Tue, 30 Aug 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad augustus 2016]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-augustus-2016


Servicekaartjes

Indien u terugkoppeling wilt wat er met uw opmerkingen op het servicekaartje is gebeurd, geef dit dan aan op het kaartje en vul uw gegevens (naam + mail- of postadres) in, zodat Sophia Revalidatie dit aan u kan terugkoppelen.
 

Informatiemarkten

De volgende informatiemarkt vindt plaats op donderdag 13 oktober 2016 in Sophia Revalidatie Den Haag. Aldaar kunt u informatie krijgen over het aanbod van organisaties die met revalidatie en nazorg te maken hebben. Het lijkt ver weg maar misschien goed deze datum alvast in uw agenda te zetten.
 

Clientenraad Intern

IBabs
Ook wij zijn, net als de organisatie SR, gestart om zoveel mogelijk papierloos te vergaderen met behulp van tablets en de vergaderapp iBabs. Een groot aantal leden van de Cliëntenraad heeft inmiddels instructies ontvangen hoe deze app te gebruiken en maakt er nu al zoveel mogelijk gebruik van.
 
Gezien de betrekkelijk nieuwe samenstelling van de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie willen wij nog meer samenhang, rolverdeling en onze kennis en ervaring beter in beeld krijgen voor de samenwerking onderling. Zo zijn we bezig met de voorbereidingen op onze 'teambuilding'. Hiervoor wordt een sessie gepland.
 

Mantelzorg

Wij hebben u in de vorige SPATIE beloofd de adviezen van de Cliëntenraad aan de Raad van Bestuur met u te delen. Natuurlijk doet Sophia Revalidatie al veel met betrekking tot dit onderwerp! Maar het kan altijd beter en soms moet het opnieuw op de agenda gezet worden. Daarom is het goed dat de Cliëntenraad opnieuw aandacht voor dit onderwerp heeft gevraagd.
 
 • De Cliëntenraad heeft de Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie geadviseerd structureel aandacht voor de mantelzorg bij het revalidatieproces te geven en de mantelzorger intensief te betrekken bij het revalidatieproces.
 • Het is ook belangrijk dat gedurende het revalidatieproces behandelaars bij mantelzorgers signaleren en informeren hoe het met hèn gaat en of het te verwachten is dat veranderingen in de thuissituatie of op het werk zullen optreden, maar vooral of er verandering in de draagkracht/draaglast bij de mantelzorger is geko-men. Voor de behandelaars van revalidatie is bewustwording van belang en onderkenning van de impact van ondersteuning aan mantelzorgers.
 • Hierbij kan Sophia Revalidatie verwijzen naar mantelzorgsteunpunten in de omgeving van de patiënt!
 • Het aanbieden van groepsgesprekken voor mantelzorgers .
 • Het aanbieden van lotgenotencontact kan zeer steunend en stimulerend werken.
 • Wij adviseren ook terugkomdagen voor revalidanten èn hun mantelzorgers te organiseren.
 • Het ontwikkelen van een checklist met aandachtspunten voor de mantelzorger bij ontslag van de revalidant.
 • Ook het ontwikkelen van een brochure met mogelijkheden van mantelzorgondersteuning in de omgeving van de patiënt lijkt ons een ware steun voor mantelzorgers.
 
Wij hebben er vertrouwen in dat Sophia Revalidatie en haar professionals onze adviezen ter harte nemen.  Alhoewel wij als Cliëntenraad hebben besproken dat ons aandachtsgebied zich dit jaar zal concentreren op de Patiëntenverenigingen, zullen we blijven meedenken over verbeterpunten voor mantelzorg en te ontwikkelen mogelijkheden van zorg waar de mantelzorger altijd bij betrokken is.
 

Samenstelling Cliëntenraad

Op de website van Sophia Revalidatie vindt u het overzicht van en achtergrondinformatie over de leden van de Cliëntenraad.  Op dit moment hebben zitting in de Cliëntenraad:
 •  dhr. J.P. (Jan Pieter) de Boer, namens de Dwarslaesie Organisatie Nederland;
 • mw. M.A. (Marieke) Brink, onafhankelijk voorzitter;
 • mw. P.E. (Petra) Chabas - Roelofs, namens de BOSK;
 • mw. D.M.C. (Diane) Fransen - de Ruiter, op persoonlijke titel, met aandachtsgebied kinderen;
 • dhr. B.J.H. (Bart) Groenewegen, op persoonlijke titel, met aandachtsgebied VSN;
 • mw. E.M. (Elma) van der Hoeven - van Spronsen, namens de RPV Den Haag e.o.;
 • mw. C.G. (Ineke) Hoogwerf - van de Wetering, namens KorterMaarKrachtig;
 • mw. N.M. (Elma) van der Kooij, namens MS Vereniging Nederland;
 • mw. A.H.M. (Guusje) van der Schot, op persoonlijke titel met aandachtsgebied Mantelzorg en Sophia Revalidatie Gouda
 • dhr. N. (Nico) Wiese, namens de Harttrimclub Delft e.o.
 

Contact

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad;
 • Telefonisch: 070 – 3593520;
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl.
 
 ]]>
Tue, 16 Aug 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Brainstormen over Huis van de Toekomst]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/brainstormen-over-huis-van-de-toekomst Rabobank innovatiefonds kan Sophia Revalidatie voor 25.000 euro de proefwoning op de Vrederustlaan inrichten als Huis van de Toekomst. Maar met welke domotica zijn onze patiënten gebaat? Hierover heeft een  inspirerende brainstorm plaatsgevonden met behandelaren en verpleging.  


Het doel van het Huis van de Toekomst is tweeledig. Allereerst zal het Huis van de Toekomst gebruikt worden om (klinische)  patiënten te observeren in hun functioneren met een set aan domotica oplossingen die, waar nodig, ook bij de patiënt thuis ingezet kunnen worden. Daarnaast zal de proefwoning in het verlengde van het Smartlab gebruikt worden als Living Lab. Dit wil zeggen dat nog niet bestaande oplossingen bedacht, ontwikkeld en getest kunnen worden op uitdagingen die  onze patiënten in hun revalidatietraject  tegenkomen. 

Zo benoemd een ALS-patiënt zonder arm/handfunctie dat hij zo graag een oplossing zou vinden om zelf  de dekens van zich af te krijgen als hij het warm krijgt in bed. Wat zou het mooi zijn  als  zulke praktische  vragen via het Huis van de Toekomst opgelost  kunnen worden!

Wilt u ook meedenken of heeft u  vragen? Mail dan naar SmartLab@sophiarevalidatie.nl.


 ]]>
Mon, 15 Aug 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Revalidanten doen mee met golfwedstrijd]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/revalidanten-doen-mee-met-golfwedstrijd

Sophia Revalidatie biedt haar patiënten golf aan in het verlengde van het revalidatieaanbod. Wij werken hier hierbij samen met de stichting  GvoorG   en golfbaan Leeuwenbergh. De stichting beoogt met het golfspel het revalidatieproces van gehandicapte volwassen te bevorderen. Golfbaan Leeuwenbergh stelt haar faciliteiten hiervoor wekelijks ter beschikking.
 
 ]]>
Thu, 11 Aug 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Heb je NAH? Kom bij ons zwemmen!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/heb-je-nah-kom-bij-ons-zwemmen Edwin van der Sar Foundation kan Sophia Revalidatie speciale zwemuren voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) aanbieden. Het zwemmen is zeer geschikt voor het verbeteren en onderhouden van de motoriek  en komt de algehele conditie ten goede. Daarnaast leer je weer zelfstandig zwemmen en bewegen in het water. Je wordt hierbij begeleid door een ervaren bewegingsagoog en studenten sportstudies van de Haagse Hogeschool.  


Enthousiast geworden?

Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je hier.]]>
Tue, 09 Aug 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Heeft u NAH? Kom bij ons zwemmen!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/heeft-u-nah-kom-bij-ons-zwemmen Edwin van der Sar Foundation kan Sophia Revalidatie speciale zwemuren voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) aanbieden. Het zwemmen is zeer geschikt voor het verbeteren en onderhouden van de motoriek  en komt de algehele conditie ten goede. Daarnaast leert u weer zelfstandig zwemmen en bewegen in het water. U wordt hierbij begeleid door een ervaren bewegingsagoog en studenten sportstudies van de Haagse Hogeschool.  


Enthousiast geworden?

Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden vindt  u hier.]]>
Tue, 09 Aug 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[De nieuwe Oculus Rift in het SmartLab]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/de-nieuwe-oculus-rift-in-het-smartlab SmartLab    is een bij Sophia Revalidatie opgezette proeftuin om innovatieve producten, zoals de Oculus Rift, te onderzoeken op bruikbaarheid en doelmatigheid in de revalidatiezorg.
 

Virtual Reality

De Oculus Rift CV1 is een virtual reality bril met een breed stereoscopisch gezichtsveld en is speciaal ontwikkeld voor gamers, maar de CV1 is ook zeer goed bruikbaar in de zorg. Deze nieuwste versie kenmerkt zich door de hoge resolutie en het vloeiende beeld. Bovendien is er een headset ingebouwd voor levensecht geluid. Hierdoor wordt je met de bril als het ware de virtuele wereld ingezogen en heb je al heel snel het idee dat je je in een andere omgeving bevindt.
 

Hoe gaan we de Oculus Rift gebruiken binnen de revalidatie?

Met de Oculus kun je een virtuele wereld beleven en is daarom bijzonder geschikt als oefenomgeving. Het SmartLab gebruikt de bril onder andere om revaliderende kinderen door middel van een verkeersgame te leren om (weer) veilig aan het verkeer deel te nemen. Dit bijzondere project loopt nu en is een samenwerking tussen Sophia Revalidatie en de Haagse Hogeschool.  Daarnaast hebben studenten van de Hogeschool Leiden vanuit het SmartLab praktijkgericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van virtuele spiegeltherapie voor revalidatie van de bovenste extremiteit.
 
Ook elders in het land ontwikkelen zich initiatieven om de Oculus Rift in de zorg te gebruiken:
de behandeling van angststoornissen en hoogtevrees  (GGZ) en om het cognitief functioneren realistisch in kaart te brengen met behulp van de Oculus (UMC Utrecht).

 
Beleef de Oculus Rift

Wilt u de Oculus Rift uitproberen?  Het SmartLab is vrij toegankelijk voor patiënten, mantelzorgers en medewerkers van Sophia Revalidatie, waarbij producten onder toezicht van zorgprofessionals mogen worden uitgeprobeerd.
 
Heeft u interesse of vragen, stuur gerust een e-mail naar: SmartLab@SophiaRevalidatie.nl
 ]]>
Tue, 12 Jul 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[SmartLab ontvangt mooie subsidie voor Huis van de Toekomst]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/smartlab-ontvangt-mooie-subsidie-voor-huis-van-de-toekomst


Huis van de Toekomst

Binnen het lectoraat Revalidatie en het SmartLab is het idee ontstaan om de proefwoning bij Sophia Revalidatie te transformeren tot een ‘Huis van de Toekomst’. Dankzij de subsidie zijn hier straks de nieuwste toepassingen in domotica en sensortechnologie beschikbaar om te demonstreren, uit te proberen en verder te ontwikkelen. Onze therapeuten en patiënten zijn al uitgebreid bevraagd, zij zullen bij de inrichting en het gebruik nauw betrokken blijven.
 

SmartLab

Het SmartLab van Sophia Revalidatie is een proeftuin waarin innovatieve producten getoetst worden op bruikbaarheid binnen de (revalidatie)zorg.  Dit gebeurt in nauwe samenwerking met De Haagse Hogeschool en andere onderwijsinstellingen, zorgprofessionals en ontwikkelaars. eHealth-ontwikkelingen, die toegevoegde waarde voor de patiënt opleveren, worden ingezet als regulier onderdeel van onze zorg. Sophia Revalidatie is met het SmartLab inmiddels koploper op het gebied van innovatie-revalidatie.
 
 ]]>
Tue, 28 Jun 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Artsen voeren landelijk actie op dinsdag 21 juni]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/artsen-voeren-actie-op-dinsdag-21-juni  

Waarom deze actie?

Sinds 1 januari 2015 heeft de overheid bepaald, dat er geen pensioen wordt opgebouwd over het inkomensdeel boven de 100.000 euro. Dit principe heet pensioenaftopping. Sindsdien betalen werkgevers en werknemers over dat hoogste deel van het inkomen geen pensioenpremie meer. De medisch specialisten willen nu dat de zorginstellingen het gehele werkgeversdeel van de pensioenpremie naar hen overmaakt. De belangenverenigingen van de medisch specialisten hebben hierover onderhandeld met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maar zijn niet tot een oplossing gekomen. De acties zijn hiervan een direct gevolg.
 

Wat merkt u van deze actie bij Sophia Revalidatie?

Artsen van Sophia Revalidatie die aan de actie deelnemen, hebben op dinsdag 21 juni geen nieuwe opnames en afspraken laten inplannen. Bestaande afspraken zijn zo mogelijk verzet. Er zijn deze dag revalidatieartsen beschikbaar om eventuele incidenten op te vangen. Onze patiënten ondervinden op 21 juni dus geen hinder van deze actie.
 
 ]]>
Mon, 20 Jun 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Revalidanten fietsen 200 kilometer tijdens Fiets4daagse van Sophia Revalidatie]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/revalidanten-fietsen-200-kilometer-tijdens-fiets4daagse-van-sophia-revalidatie

“De Fiets4daagse is bedoeld om het fietsen als ontspanning en sport te ervaren, maar vooral om revalidatiedoelen te bereiken zoals het verbeteren van balans, spierkracht en conditie. Daarnaast helpt het om het vertrouwen in de eigen fietsvaardigheden in het verkeer weer op te bouwen of te herstellen”, vertelt Jolanda Hennink, manager Volwassenenrevalidatie bij Sophia Revalidatie. Het fietsen en het opbouwen van de conditie wordt van tevoren getraind door middel van een trainingsprogramma onder leiding van ervaren fysiotherapeuten.

De deelnemers zijn ontzettend dankbaar voor deze kans: “Het is zo heel veel meer dan gezellig door de mooie natuur fietsen. Het heeft mij geholpen om mijn zelfvertrouwen terug te krijgen. Mede door deze fietstocht heb ik zoveel meer bereikt dan ik ooit gedacht had vlak nadat ik kwam revalideren.”

Sophia Revalidatie en de deelnemers zijn het Sophia Revalidatie Fonds dankbaar voor het mogelijk maken van deze fantastische reis. Het Sophia Revalidatie Fonds steunt revalidatieprojecten die buiten het reguliere zorgbudget vallen.
 ]]>
Thu, 09 Jun 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad juni 2016]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-juni-2016
 

Patiëntenorganisaties

In 2016, zoals eerder vermeld, zal extra aandacht uitgaan naar patiëntenorganisaties. Doel is de patiëntenorganisaties bij Sophia Revalidatie meer binnen te halen. De leden die namens een patiëntenorganisatie lid zijn van de Cliëntenraad geven in 2016 per toerbeurt een presentatie over hun organisatie. Op deze manier worden wij als leden geïnformeerd over het belang van de patiëntenorganisaties en verbreedt dit onze kennis in de wereld van de patiënten en hun aandoeningen. Zo heeft mw. E.M. (Elma) van der Hoeven - van Spronsen, namens de Reumapatiënten Vereniging Den Haag uitleg gegeven over activiteiten van de vereniging in Den Haag e.o. De regionale Reumapatiëntenverenigingen zijn onafhankelijk en hebben een eigen informatieprogramma voor diverse aandoeningen en beperkingen.
 

Servicekaartjes

Indien u terugkoppeling wilt wat er met uw opmerkingen op het servicekaartje is gebeurd, geef dit dan aan op het kaartje en vul uw gegevens (naam + mail- of postadres) in, zodat Sophia Revalidatie dit aan u kan terugkoppelen.
 

Informatiemarkten

De informatiemarkt op 21 april 2016 is zeer goed verlopen. De patiënteninformatiemarkt heeft met een ruim aanbod van deelnemende organisaties grote belangstelling gekregen. De volgende informatiemarkt vindt plaats op 13 oktober 2016 op de hoofdlocatie in Den Haag.
 

Mantelzorg

Binnenkort brengt de Cliëntenraad een definitief advies uit aan de Raad van Bestuur met aanbevelingen en verbeterpunten die voortvloeien uit de resultaten van het onderzoek, dat in 2015 is afgenomen door de Cliëntenraad onder mantelzorgers . Ook hebben twee HBO studenten Maatschappelijk werk/Verpleegkunde (in hun afstudeerscripties) advies omtrent de benadering van Mantelzorgers kunnen geven. In het voorgestelde vervolg hierop zal er een refereerbijeenkomst worden gepland voor de professionals en belangstellenden in het najaar van 2016. Alhoewel wij als Cliëntenraad hebben besproken dat ons aandachtsgebied dit jaar zich zal concentreren op de Patiëntenverenigingen, is ons gevraagd mee te denken aan de uitwerking van de adviezen/aanbevelingen en verbeterpunten voor Sophia Revalidatie en dus mantelzorg weer op de agenda te zetten. Wij zullen hier de aankomende vergadering van 14 juni weer over spreken. Wij houden u op de hoogte en zetten in de volgende Spatie de adviezen weer voor u op een rijtje en zullen u informeren over wat de agenda gaat geven.
 

Samenstelling Cliëntenraad

Wij mogen als nieuw lid verwelkomen mw. Bouw, die namens de vereniging Hersenletsel.nl als opvolgster van dhr. F.M. (Frans) Witte in de Cliëntenraad zitting gaat nemen. Zoals eerder in de Spatie genoemd, wordt aan alle Cliëntenraadsleden gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
 
Op de website van Sophia Revalidatie vindt u het overzicht van en achtergrondinformatie over de leden van de Cliëntenraad. Op dit moment hebben zitting in de Cliëntenraadsleden:
 • dhr. J.P. (Jan Pieter) de Boer, namens de Dwarslaesie Organisatie Nederland;
 • mw. T. Bouw, namens Hersenletsel.nl
 • mw. M.A. (Marieke) Brink, onafhankelijk voorzitter;
 • mw. P.E. (Petra) Chabas - Roelofs, namens de BOSK;
 • mw. D.M.C. (Diane) Fransen - de Ruiter, op persoonlijke titel, met aandachtsgebied kinderen;
 • dhr. B.J.H. (Bart) Groenewegen, op persoonlijke titel, met aandachtsgebied VSN;
 • mw. E.M. (Elma) van der Hoeven - van Spronsen, namens de RPV Den Haag e.o.;
 • mw. C.G. (Ineke) Hoogwerf - van de Wetering, namens KorterMaarKrachtig;
 • mw. N.M. (Elma) van der Kooij, namens MS Vereniging Nederland;
 • mw. A.H.M. (Guusje) van der Schot, op persoonlijke titel met aandachtsgebied Mantelzorg en Sophia Revalidatie Gouda
 • dhr. N. (Nico) Wiese, namens de Harttrimclub Delft e.o.
 • dhr. F.M. (Frans) Witte, namens Hersenletsel.nl (t/m 14 juni 2016).
 

Contact

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad;
 • Telefonisch: 070 – 3593520;
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl.
]]>
Thu, 09 Jun 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuw magazine TranS]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuw-magazine-trans Op pagina 11 leest u een artikel over de Geneesmiddelencommissie van Sophia Revalidatie.
 

TranS is een uitgave van de Stichting Transmurale Zorg. Het magazine voor zorgprofessionals in de Haagse regio verschijnt vier keer per jaar. Met ingang van 2016 verschijnt TranS digitaal.

Lees TranS nr. 2 als online magazine of als pdf-versie.
 
 ]]>
Tue, 07 Jun 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Fiets4daagse van start!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/fiets4daagse-van-start-1

De Fiets4daagse is bedoeld om het fietsen als ontspanning en sport te ervaren, maar ook om revalidatiedoelen te bereiken zoals het verbeteren van balans, spierkracht en conditie. Tijdens de reis zal ook de zelfredzaamheid in een niet aangepaste omgeving een revalidatiedoel zijn.

Deze reis wordt volledig mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Sophia Revalidatie Fonds. Wilt u op de hoogte blijven van de belevenissen van onze patiënten? Volg het Sophia Revalidatie Fonds op Facebook.]]>
Sun, 05 Jun 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kinderrally groot succes!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kinderrally-groot-succes

Het was een geweldige gebeurtenis voor de patiëntjes van Sophia Revalidatie. Ze mochten een dagje mee in een oldtimer voor een puzzelrit. Tijdens de  route  waren er drie stops waarvan de ontvangst bij de brandweer toch wel het hoogtepunt was. De finish vond plaats op het Marktplein in 's-Gravenzande. In colonne reden we vanaf de brandweerkazerne onder begeleiding van twee brandweerwagens met sirene naar de finish alwaar een dweilband vrolijke deuntjes speelde en het volume van de brandweerwagens overnam!

Marga de Goeij Wethouder Zorg (jeugdzorg en WMO) en Welzijn Gemeente Westland sprak de kinderen en hun ouders toe en reikte de prijzen uit. Maar daar bleef het niet bij: alle deelnemertjes ontvingen uit haar handen ook een cadeautje!   Moe maar voldaan en opgeladen vertrokken de kinderen  aan het eind van de dag huiswaarts.

Deze rally heeft tot stand kunnen komen dankzij vele vrijwilligers, bijdragen van bedrijven en particulieren, de brandweer van ’s-Gravenzande en De Lier en op initiatief van Jan de Leeuw, vader van Brady.   Sophia Revalidatie is dankbaar voor de inzet van iedereen om deze dag mogelijk te maken!

Volg  alle activiteiten van het Sophia Revalidatie Fonds op  hun Facebookpagina   of  via www.SophiaRevalidatieFonds.nl ]]>
Mon, 30 May 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Mensen met verstandelijke beperking runnen restaurant Sophia Revalidatie Delft]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/mensen-met-verstandelijke-beperking-runnen-restaurant-sophia-revalidatie-delft  

Vanaf 1 september 2016 gaat een groep mensen met een verstandelijke beperking het restaurant van Sophia Revalidatie Delft runnen. Directeur zorg Aimee Heijdenrijk van Ipse de Bruggen: “Onze cliënten kunnen op deze manier arbeidservaring opdoen midden in de maatschappij.” De cliënten op deze werkplek hebben een vaste begeleider en samen zorgen zij ervoor dat het restaurant draait. “Door deze constructie kunnen onze  patiënten en medewerkers de hele dag door gebruikmaken van het restaurant. Voor iedereen een echt pluspunt!”, meent Henny Renne.
 
Om de officiële ondertekening extra feestelijk te maken, verzorgden de cliënten van Ipse de Bruggen heerlijke, zelfgebakken appeltaart voor alle medewerkers van Sophia Revalidatie Delft.
 ]]>
Fri, 27 May 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Inspiratiebijeenkomst Haagse Hogeschool en Sophia Revalidatie]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/inspiratiebijeenkomst-haagse-hogeschool-en-sophia-revalidatie

Tijdens de bijeenkomst is er in groepen gebrainstormd over mogelijke richtingen voor verdere samenwerking rondom de thema's ICT en e-Health, het verpleegkundig beroep, leren en sport en bewegen. Dit leverde veel  bruikbare ideeën  op.  

De bestuurders van beide instellingen onderstreepten de toegevoegde waarde van de bestaande samenwerking, de wens voor bestendiging en uitbouw naar de toekomst en het belang om de vertaling naar concrete doelen te maken.

]]>
Thu, 26 May 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Koninklijke onderscheiding voor Jan Verberne ]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/koninklijke-onderscheiding-voor-jan-verberne  

“Ik wist van de maatschappelijke betrokkenheid van Jan Verberne. Naast alle activiteiten, naast zijn functie als fysiothearpeut, die hij voor Sophia Revalidatie heeft gedaan, heeft hij  diverse verenigingen opgericht en in het belang van de fysiotherapie heeft hij jarenlang bij het KNGF in allerlei belangengroeperingen gezeten en de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie Fysiotherapie mede opgericht. Als er iemand is die een lintje verdiend is Jan het!” vertelt zijn collega Evelien van de afdeling fysiotherapie. “Normaal gesproken is Jan niet degene die je om de tuin kunt leiden, maar het lintje moest echt geheim blijven … en dat is gelukt, hij reageerde vol verbazing en ongeloof.”
 

Afscheid

Jan neemt afscheid met gemengde gevoelens. Hij heeft maar liefst 42 jaar, 2/3 van zijn leven, voor Sophia Revalidatie gewerkt. Jan Verberne: “Ik vind het mooi een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij, samen te werken met fijne collega’s  en het is boeiend om patiënten te motiveren. Aan de andere kant lijkt het me ook fijn om vrij te zijn en meer aandacht aan mijn gezin te kunnen besteden en op te passen op mijn kleinkinderen … en natuurlijk ga ik ook weer op zoek om iets voor mensen te kunnen betekenen.”
 ]]>
Fri, 20 May 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Dag van de Zorg]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/dag-van-de-zorg

Op deze dag zetten we al onze medewerkers in het zonnetje voor het goede werk dat zij doen voor onze patiënten. Dit doen zij allemaal met bevlogenheid en passie voor hun vak.  Vandaag staat er voor iedere medewerker een fruitig tussendoortje klaar!

]]>
Thu, 12 May 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Internationale samenwerking ]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/internationale-samenwerking

SARAH Networks vormt een grote keten van revalidatiecentra in Brazilië. Het heeft een wereldwijd sterke reputatie in het aanbieden van vernieuwende behandelingen en onderzoek. Hun projecten zijn in lijn met die van het lectoraat,’ vertelt Arend de Kloet, lector Revalidatie aan De Haagse en orthopedagoog bij Sophia Revalidatie. ‘Ook zij houden zich bezig met het bevorderen van participatie door omgevingsinterventies (community based),  ICT en serious gamen en sport en technologie. Een voorbeeld van  een  bewezen effectieve methode is  ‘Meta Cognitive Dimension’, waarin studenten intensief samenwerken met jongeren met hersenletsel , ook voor studenten een unieke leerervaring.
 

Uitwisseling

De komende jaren wil het lectoraat Revalidatie een uitwisseling tussen Nederland en Brazilië mogelijk maken voor studenten en docenten van de faculteiten  Gezondheid, Voeding & Sport en Sociaal Werk & Educatie en revalidatieprofessionals. De Kloet: ‘Al in september zal de eerste groep studenten aan de slag gaan om de beweeglabs van Sophia Revalidatie en SARAH op elkaar af te stemmen en wordt eenzelfde e-health proeftuin als in Den Haag (‘het SmartLab’) ook opgezet in Brasilia. Ook zal SARAH partner zijn in FAST@HOME,  een project waarin digitale revalidatie thuis voor mensen na een beroerte wordt ontwikkeld.De ondertekenaars vlnr:  Antwan van Ooijen namens Sophia Revalidatie, Lúcia Willadino Braga namens Sarah Networks en Son Burgers-Geerinckx namens De Haagse Hogeschool.]]>
Mon, 09 May 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kom langs bij Sophia Revalidatie op de Dag van de Beroerte]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kom-langs-bij-sophia-revalidatie-op-de-dag-van-de-beroerte  

Wat is een beroerte?

Bij een beroerte, ook CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd, gaat er iets mis met de bloedcirculatie in de hersenen. Het kan gaan om een hersenbloeding of een herseninfarct.
Een deel van de hersencellen krijgt dan geen voedingsstoffen en zuurstof meer waardoor hersenweefsel beschadigt.  In Nederland worden meer dan 100 mensen per dag door een CVA getroffen. Het is hiermee één van de meest levensbedreigende aandoeningen en de grootste oorzaak van invaliditeit. 
 

Voorlichtingsactiviteiten

Op deze Dag van De Beroerte staat bij Sophia Revalidatie het thema ‘bewegen’ centraal. Bewegen is immers niet alleen belangrijk in het voorkomen van een CVA, maar ook in de revalidatie ná een CVA. Binnen dit thema worden er verschillende activiteiten voor patiënten, oud-patiënten, mantelzorgers en andere geïnteresseerden georganiseerd. De toegang is gratis en u hoeft zich niet aan te melden. Kom langs, laat u informeren en beweeg mee! 
 

Activiteiten locatie Den Haag (Vrederustlaan  180)

 • SmartLab
Maak kennis met de nieuwste ICT-toepassingen op het gebied van bewegen. Ontdek over wat u thuis kunnen doen om uw beweeggedrag te monitoren en laat u informeren over het FAST@home onderzoek naar E-health bij thuisrevalidatie na een beroerte.
 
 • Fitcircuit-training
Kijk, en doe vooral mee met deze bewezen groepsbehandeling na een beroerte.
 
 • Sportloket
Onze sport- en beweegconsulent staat tijdens de inloopspreekuren voor u klaar voor een sport- en beweegadvies op maat.
 
Locatie Den HaagActiviteitTijdstip
OchtendprogrammaSmartLab10.30 - 12.30 uur
 Fitcircuit-training11.00 - 12.00 uur
 Sportloket11.30 - 12.30 uur
MiddagprogrammaSmartLab13.00 - 16.30 uur
 Sportloket13.00 - 14.00 uur
 Fitcircuit-training15.30 - 16.30 uur


Activiteiten locatie Delft (Reinier de Graafweg 1)

 • Informatiestand over therapieën
Ervaar zelf verschillende therapiemogelijkheden die wij patiënten na een CVA aanbieden. Een ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist geven interactief voorlichting.
 
Locatie DelftActiviteitTijdstip
MiddagprogrammaInformatiestand13.30 -15.00 uur

Sophia Revalidatie is partner in de CVA-keten DWO. Deze keten organiseert op de Dag van de Beroerte op meerdere locaties preventie- en voorlichtingsactiviteiten. Informatie over de activiteiten van de andere CVA-ketenpartners vindt u op: http://cvaketendwo.nl/locaties-dag-van-de-beroerte/.
 

Meer informatie

Heeft u vragen over de Dag van de Beroerte en de activiteiten die bij Sophia Revalidatie plaatsvinden? Dan kunt u mailen naar communicatie@SophiaRevalidatie.nl.


 ]]>
Thu, 28 Apr 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe website Sophia Revalidatie Fonds]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-website-sophia-revalidatie-fonds www.SophiaRevalidatieFonds.nl.  


 Dankzij financiële steun en/of steun in natura van haar Vrienden helpt het Sophia Revalidatie Fonds om revalidatieprojecten, diverse faciliteiten en innovatief wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken voor de patiënten van Sophia Revalidatie. Daarnaast zet zij zich in voor extra voorzieningen die het verblijf voor patiënten aangenamer maken en helpt zij grenzen te verleggen.]]>
Thu, 28 Apr 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sophia Revalidatie behaalt belangrijk veilgheidskeurmerk]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-behaalt-belangrijk-veilgheidskeurmerk  

Sterke punten

Het VMS is opgebouwd rond vijf inhoudelijke thema's: basis medische zorg, incidenten patiënten, medicatie, infectiepreventie en veilig toepassen van medische apparatuur. Judith te Linde, coördinator Veiligheid & Kwaliteit van Sophia Revalidatie: “Van DNV-GL, de organisatie die de certificering verzorgt, kregen we een aantal sterke punten teruggekoppeld. Dit zijn bijvoorbeeld de waarneembare  veiligheidscultuur (kwaliteit en veiligheid wordt breed gedragen), medewerkers hebben oog voor veiligheid en zijn actief betrokken bij verbeterplannen, ook spreken zij elkaar maar ook patiënten aan op onveilige situaties. Het Servicebedrijf laat een sterke ontwikkeling zien in veilig werken, risico’s voor de organisatie zijn bekend.”
 

HKZ certificaat verlengd

Hetzelfde auditteam bepaalde tegelijkertijd dat het HKZ-certificaat weer voor drie jaar verlengd wordt. Dit certificaat betekent dat Sophia Revalidatie haar werk zo heeft georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om kwalitatief optimale zorg te kunnen leveren.
 ]]>
Tue, 26 Apr 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Regionaal Zorgpad Amputatie beschikbaar in app Transmurale Werkafspraken Den Haag e.o.]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/regionaal-zorgpad-amputatie-beschikbaar-in-app-transmurale-werkafspraken-den-haag-eo


Meer informatie over de app Transmurale Werkafspraken Den Haag e.o.

In de app 'Transmurale Werkafspraken Den Haag e.o.' staan alle transmurale werkafspraken en regionale richtlijnen uit de regio. Het doel van de app is het bevorderen van kennisdeling in de regio. De basis voor het maken van transmurale werkafspraken is het Regionale Zorgpad dat ontwikkeld is door Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
 

Werkafspraken

Alle werkafspraken zijn (ook offline) beschikbaar via smartphones en tablets waardoor ze overal en op elk moment door zorgverleners geraadpleegd kunnen worden. Ook bij patiënten die geen internet hebben.]]>
Thu, 21 Apr 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwsbrief van het SmartLab]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwsbrief-van-het-smartlab nieuwsbrief van het SmartLab. Met deze nieuwsbrief, die wij vier keer per jaar uitbrengen, willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het SmartLab. In deze nieuwsbrief vertellen we u graag over de laatste innovatieve projecten.


Het SmartLab

Het SmartLab van Sophia Revalidatie is een proeftuin waarin innovatieve producten getoetst worden op bruikbaarheid binnen de (revalidatie) zorg. Ook ondersteunen we bij de ontwikkeling van eHealth producten. De Haagse Hogeschool investeert in het SmartLab met studenten docenten en expertise. We werken samen met uiteenlopende partijen zoals de Medical Delta, de TU Delft en het bedrijfsleven.
 

Volg het SmartLab

Wilt u de nieuwbrief ook ontvangen, meldt u dan aan via SmartLab@SophiaRevalidatie.nl. Het SmartLab is ook te volgen op Twitter (@hetSmartLab) en LinkedIn.]]>
Mon, 18 Apr 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Therapeuten nemen eigen aandachts- en ontspanningsoefeningen op]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/therapeuten-nemen-eigen-aandachts-en-ontspanningsoefeningen-op

De oefeningen zijn op onze website te beluisteren en te downloaden: http://www.sophiarevalidatie.nl/ontspanning. Ook is er een aparte categorie ‘ontspanningsoefeningen’ op ons eigen YouTube kanaal. (Oud)-patiënten zijn erg enthousiast, want er wordt al zeer lang gevraagd naar een mogelijkheid om de stemmen van de eigen therapeut thuis te kunnen horen!]]>
Thu, 14 Apr 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Project FAST@HOME haalt Braziliaanse media]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/project-fasthome-haalt-braziliaanse-media

Sophia Revalidatie is erg onder de indruk van de betrokkenheid van familie in het revalidatieproces bij het Braziliaanse revalidatiecentrum. Je ziet er een nauwe samenwerking tussen artsen, behandelaren en familie van de patiënt.


Project FAST@HOME

SARAH is een samenwerkingspartner in het project FAST@HOME waarbij de betrokkenheid van familie ook belangrijk is. Het doel van het FAST@HOME project is om op een efficiënte manier technologie en E-health tijdens de revalidatie na een beroerte (CVA) in te zetten, zowel in het revalidatiecentrum als in de thuisomgeving. Tijdens het werkbezoek is gezamenlijk onderzoek gedaan om te kijken hoe het FAST@HOME project ook bij SARAH Networks geïmplementeerd kan worden.

Lees hier het (Engelstalige) artikel over het onderzoek en de samenwerking dat verscheen in de Braziliaanse media.

]]>
Tue, 05 Apr 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sophia Revalidatie genomineerd voor de Timmie Award]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-genomineerd-voor-de-timmie-award

Afgelopen week was Stichting DaDa bij ons op bezoek om filmopnames te maken bij de buitenspeelplaats en de Snoezelruimte die wij in 2014 realiseerden. Dat beide gerealiseerde projecten met plezier gebruikt worden was goed te zien aan de kinderen en hun begeleidsters.
Het zijn veilige plekken voor kwetsbare kinderen waar zij heerlijk kunnen spelen en ontspannen.

]]>
Tue, 05 Apr 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Knotz Kinderopvang en Sophia Revalidatie Delft werken samen!]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/knotz-kinderopvang-en-sophia-revalidatie-werken-samen  

 De Therapeutische Peutergroep (TPG) van Sophia Revalidatie is een revalidatiebehandeling voor kinderen tot vier jaar, waarbij onder andere de motorische ontwikkeling anders loopt dan verwacht. Binnen het revalidatietraject wordt het kind binnen de groep begeleid door pedagogisch medewerkers en volgt het verschillende therapeutische behandelingen, zoals ergotherapie, logopedie en fysiotherapie.  Deze vorm van revalidatie vindt plaats op twee tot maximaal vier dagdelen per week, afhankelijk van de ontwikkeling en de leeftijd van het kind. Voor veel ouders is het moeilijk om tussen het werk door hun kind op te halen bij Sophia Revalidatie. “Ouders liepen tegen het probleem aan dat zij de TPG niet gecombineerd kregen met hun werk, de verwachting is dat door deze samenwerking dat geen belemmering meer is”, vertelt Antwan van Ooijen. Pim Lubbers vult aan: “Villa Duimelot, een van onze locaties, voorziet al in incidentele opvang, als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis moet zijn. Dat hebben we nu uitgebreid met de mogelijkheden voor opvang van de kinderen van de TPG van Sophia Revalidatie Delft.” Door deze samenwerking kunnen ouders hun kind ’s morgens naar de TPG brengen en aan het einde van de dag ophalen bij het naastgelegen Villa Duimelot.
 ]]>
Fri, 01 Apr 2016 00:00:00 +0200
<![CDATA[Acht patiëntjes van Sophia Revalidatie op kinderrevalidatieskireis]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/acht-patintjes-van-sophia-revalidatie-op-kinderrevalidatieskireis

Voor kinderen met een beperking is wintersport een enorme uitdaging. Niet alleen is skiën normaalgesproken onmogelijk vanwege de fysieke en mentale handicaps waar zij dagelijks mee te maken hebben. Ook moeten zij omgaan met zware spullen, koude en een totaal andere omgeving dan thuis. Dankzij Sophia Revalidatie worden ze op diverse manieren uitgedaagd en ondersteund om buiten hun eigen ‘comfort zone’ te treden.  Hierdoor werken zij aan hun zelfredzaamheid, zelfstandigheid en aan het vinden van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid.  Hoe trots de deelnemers aan de kinderrevalidatieskireis zijn blijkt wel uit de reacties: “Wauw, ik ging wel  41 kilometer per uur, ik lijk Verstappen wel!”

Sophia Revalidatie en de patiëntjes zijn het Sophia Revalidatie Fonds dankbaar voor het mogelijk maken van deze fantastische skireis. Het Sophia Revalidatie Fonds steunt revalidatieprojecten die buiten het reguliere zorgbudget vallen.


 ]]>
Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad maart 2016]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-maart-2016
In de vergadering van de cliëntenraad in februari stonden wij stil bij het afscheid van de vertrekkende bestuurder mw. M.E. (Marien) van der Meer en hebben wij kennis gemaakt met dhr. W. (Wardy) Doosje. Totdat een nieuwe bestuurder is geworven, is dhr. Wardy Doosje Raad van bestuur ad interim.
 

Patiëntenorganisaties

In 2016 zal extra aandacht uitgaan naar patiëntenorganisaties. Doel is patiëntenorganisaties Sophia Revalidatie meer binnen te halen.  De leden die namens een patiëntenorganisatie lid zijn van de Cliëntenraad geven in 2016 per toerbeurt een presentatie over hun organisatie. Op deze manier worden wij als leden geïnformeerd over het belang van de patiëntenorganisaties en verbreedt dit onze kennis in de wereld van de patiënten en hun aandoeningen.
Zo heeft dhr. Nico Wiese ons uitleg gegeven over de Harttrimclub in Delft. Leden van deze organisatie maken gebruik van de sportfaciliteiten van Sophia Revalidatie Delft, waar zij na een revalidatieproces in groepsverband kunnen blijven sporten en elkaar ontmoeten en ervaringen delen.
 

Servicekaartjes

Indien u terugkoppeling wilt wat er met uw opmerkingen op het servicekaartje is gebeurd, geef dit dan aan op het kaartje en vul uw gegevens (naam + mail-/postadres) in, zodat Sophia Revalidatie dit aan u kan terugkoppelen.
 

Informatiemarkten

De informatiemarkten in 2016 zijn gepland op 21 april en 13 oktober 2016.
 

Mantelzorg

Meerdere leden van de Cliëntenraad zijn op 29 februari op uitnodiging aanwezig bij een vergadering van de Medische Staf van Sophia Revalidatie in Den Haag. De Cliëntenraad heeft een presentatie gegeven over Mantelzorg, een onderwerp waaraan wij de laatste jaren veel aandacht besteed hebben. Wij hebben de resultaten van de enquête gepresenteerd. In deze vergadering werd het de Medische Staf duidelijk dat mantelzorgers belangrijke co-partners zijn om het revalidatieproces van vooral kinderen, maar zeker ook van volwassenen te stimuleren en te faciliteren. Mantelzorgers behoeven ook aandacht door hen zoveel mogelijk te betrekken in deze rol met onderkenning van hun mogelijke belastbaarheid.

 
Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende personen. Via deze link kunt u meer achtergrondinformatie over de leden vinden.
dhr. J.P. (Jan Pieter) de Boer, namens de Dwarslaesie Organisatie Nederland;
mw. M.A. (Marieke) Brink, onafhankelijk voorzitter;
mw. P.E. (Petra) Chabas - Roelofs, namens de BOSK;
mw. D.M.C. (Diane) Fransen - de Ruiter, op persoonlijke titel, met aandachtsgebied kinderen
dhr. B.J.H. (Bart) Groenewegen, op persoonlijke titel, met aandachtsgebied VSN;
mw. E.M. (Elma) van der Hoeven - van Spronsen, namens de RPV Den Haag e.o.;
mw. C.G. (Ineke) Hoogwerf - van de Wetering, namens KorterMaarKrachtig;
mw. N.M. (Elma) van der Kooij, namens MS Vereniging Nederland;
mw. A.H.M. (Guusje) van der Schot, op persoonlijke titel met aandachtsgebied SR Gouda
dhr. N. (Nico) Wiese, namens de Harttrimclub Delft e.o.
dhr. F.M. (Frans) Witte, namens Hersenletsel.nl


Jaarverslag

Op de website vind u ook het jaarverslag 2015. Dit geeft een inkijkje in de onderwerpen, waar de Cliëntenraad in 2015 mee bezig is geweest. Veel leesplezier!
 
Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad
 • Telefonisch: 070 – 3593520
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl

 ]]>
Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Eerste deel onderzoek naar verschillen in CVA-revalidatie afgerond]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/eerste-deel-onderzoek-naar-verschillen-in-cva-revalidatie-afgerond


Zorg verbeteren

Het onderzoek  richt  zich  op  de verschillen in de revalidatie van CVA-patiënten tussen revalidatiecentra en hoe die mogelijk invloed hebben op de uitkomsten van de behandeling voor de patiënt. Als hier inzicht in is, zullen  de  onderzoekers*  aanbevelingen doen waar alle centra hun zorgprogramma voor CVA-patiënten mee kunnen verbeteren.


Grote verschillen

Het eerste deel van het onderzoek betrof een vergelijking van de structuur van revalidatie tussen Heliomare, Rijndam, Rijnlands Revalidatie Centrum en  Sophia Revalidatie. Structuur houdt in: de ‘randvoorwaarden’ voor revalidatie. Het bleek dat er op alle punten verschillen zijn: in bijvoorbeeld opnamecriteria, zorgpaden, faciliteiten, frequentie van teamoverleg en klinimetrie. Het enige onderdeel dat overeenkwam tussen de centra was de betrokkenheid van de patiënt tijdens de behandeling.  De informatie is in kaart gebracht op basis van behandelplannen en andere protocollen en besproken met artsen in alle centra. Omdat er momenteel veel veranderingen in de zorg plaatsvinden, zal de analyse in de toekomst worden herhaald. Toch verwachten de onderzoekers dat de structuurverschillen grotendeels hetzelfde blijven.


Vervolg van het onderzoek

Het volgende deel van het onderzoek is het in kaart brengen van de verschillen in de behandeling zelf, bijvoorbeeld de ligduur van de patiënt in de kliniek en verschillen in de uitkomsten  qua functioneren en kwaliteit van leven. Hierin worden het Rijnlands Revalidatie Centrum  en  Sophia Revalidatie met elkaar vergeleken.  Iris Groeneveld, coördinator SCORE-onderzoek: ‘Op basis van de resultaten van het eerste deel van het onderzoek verwachten we verschillen in proces én in uitkomsten van revalidatie tussen centra.’

* Paulien Goossens (Rijnlands Revalidatie Centrum/ LUMC), Thea Vliet Vlieland (LUMC/ Rijnlands Revalidatie Centrum/ Sophia Revalidatie), Jorit Meesters (LUMC/ Sophia Revalidatie), Henk Arwert (Sophia Revalidatie), Nienke Roux (Sophia Revalidatie), Coen van Bennekom (Heliomare), Gerard Ribbers (Rijndam)
 ]]>
Mon, 21 Mar 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Expertmeeting Peer-Assisted Interventions]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/expertmeeting-peer-assisted-interventions

Deze expertmeeting vormde een site-event van het International Brain Injury Association (IBIA) congres, dat van 2 t/m 5 maart in Den Haag plaatsvond.
 Bekijk hier  de presentaties die tijdens de expertmeeting door de sprekers zijn gegeven. 

 

 ]]>
Mon, 14 Mar 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[ Geslaagd symposium over participatie na NAH]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/-geslaagd-symposium-over-participatie-na-nah  

In de ochtend namen enkele keynote sprekers,  waaronder Arend de Kloet, lector Haagse Hogeschool en Mia Verschaeve, Manager Afasie centrum Capelle a/d IJssel , de deelnemers mee in de ontwikkelingen bij de NAH doelgroep qua innovatie en patiëntparticipatie. Na de lunch waren er een drietal workshops op het gebied van E-health, sport  en werkhervatting.]]>
Mon, 14 Mar 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Studenten geneeskunde laaiend enthousiast over practicum bij Sophia Revalidatie ]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/studenten-geneeskunde-laaiend-enthousiast-over-practicum-bij-sophia-revalidatie

De studenten gingen in groepjes van vier en onder begeleiding van een revalidatiearts of therapeut drie keer een half uur met een patiënt in gesprek over het revalidatieproces. Hierbij maakten de studenten gebruik van het ICF-model.

Voor de studenten is dit het eerste directe patiëntencontact in hun opleiding geweest en dat waarderen zij enorm. ‘Deze dag was de meest leerzame dag sinds het begin van mijn studie,” aldus een van de studenten. Inmiddels staat in het onderwijs de praktijktoets bij Sophia Revalidatie op nummer 1; zelfs boven de snijzaal. En dat is iets waar Sophia Revalidatie enorm trots op is!

Mascha de Haan, coördinator opleiden, vertelt: “De organisatie achter dit bezoek is enorm. Op sommige dagen waren er wel veertien groepen, dus even zoveel patiënten, ruimtes en begeleiders. Dat vraagt om een goede logistiek en enthousiaste deelnemers. Ik vond het weer mooi om te zien, dat patiënten zichtbaar plezier hadden in het gesprek met de studenten, ruimte vonden om hun verhaal te doen en dat begeleiders genoten van de leergierigheid van de studenten die mogelijk straks onze collega’s worden.”
 ]]>
Mon, 07 Mar 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sophia Revalidatie goed vertegenwoordigd op IBIA congres 2016]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-goed-vertegenwoordigd-op-ibia-congres-2016
Gisteren organiseerde Sophia Revalidatie in samenwerking met de Hersenstichting en de Haagse Hogeschool een site-event. Tijdens deze expertmeeting wisselden onderzoekers en behandelaars van gedachten over ‘Peer-Assisted Interventions’.
 
Op 4 maart geeft Arend de Kloet,  lector Revalidatie en orthopedagoog/GZ-psycholoog bij Sophia Revalidatie, als uitgenodigd spreker een voordacht op het IBIA congres. Zijn presentatie zal gaan over het programma ‘Brains4U’: An Intervention to Guide Young People with Acquired Brain Injury to Work.
 
Bovendien is Sophia Revalidatie op het congres vertegenwoordigd met 5 posters van ons eigen onderzoek of onderzoek waaraan we een belangrijke bijdrage leveren:
 • Determinants of Participation among Children and Adolescents with Acquired Brain Injury: A Systematic Review. Arend De Kloet
 • Cognitive Gaming after Stroke: A Randomised Controlled Trial. Manon Wentink
 • Long-Term Social Participation Following Pediatric ABI-Design of a Dutch Multi-Centered Study. Stefanie Rosema
 • Factors Related To Fatigue After Pediatric Acquired Brain Injury (ABI). Frederike Van Markus-Doornbosch
 • Fit after Stroke (FAST@HOME): A Project on the Development and Evaluation of an Integrated eHealth Intervention in Stroke Rehabilitation. Berber Brouns en Manon Wentink
]]>
Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad februari 2016]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-februari-2016
 
Het lijkt lang geleden maar wij hopen dat u in december van de kerstbijeenkomst rond muziek, poëzie en verhalen en van de Kerst Sing-In hebt kunnen genieten. Wij als Cliëntenraad gaan het nieuwe jaar weer met veel enthousiasme aan `t werk en hopen ook dan weer alle zeilen bij te kunnen zetten om de belangen van de cliënten van Sophia Revalidatie te behartigen.


Patiëntenorganisaties

De leden die namens een patiëntenorganisatie deelnemen, geven vanaf september 2015, per toerbeurt een presentatie over hun organisatie. Op deze manier worden wij als leden geïnformeerd over het belang van de patiëntenorganisaties en verbreedt onze kennis in de wereld van de patiënten en hun aandoeningen. De Cliëntenraad heeft afgesproken dat er steeds bij elke vergadering een van onze leden haar/zijn achterban presenteert, zodat alle leden weten waar elke vereniging mee bezig is en wat elke specifieke aandoening van patiënten kan betekenen en betekent voor de mens met een beperking. Zo heeft mevrouw I. Hoogwerf 14 september jl. de presentatie namens KorterMaarKrachig gegeven. Dit is de landelijke vereniging voor mensen met een amputatie en/of aangeboren reductie van een ledemaat. Op 9 november jl. heeft de heer F.W. Witte over de organisatie Hersenletsel.nl gesproken en folders uitgedeeld.


Servicekaartjes

Indien u terugkoppeling wilt wat er met uw opmerkingen op het servicekaartje is gebeurd, geef dit dan aan op het kaartje en vul uw gegevens (naam + mail-/postadres) in, zodat Sophia Revalidatie dit aan u kan terugkoppelen.
 

Informatiemarkten

De informatiemarkten in 2016 zijn gepland op 21 april en 13 oktober 2016.
 

Actief naar zelfredzaamheid en eigen regie

Meerdere leden van de Cliëntenraad zijn op 18 januari aanwezig geweest bij een zeer zinnige en vruchtbare beleidsochtend van de Medische Staf van Sophia Revalidatie. Aldaar hebben wij mogen meedenken aan een vooruitziende blik op de uitvoering van de VRA (Vereniging van Revalidatieartsen). De beleidsnotitie ‘Actief naar zelfredzaamheid en eigen regie’ gold als leidraad en hield in dat er vooral over strategische ideeën en over de missie en visie werd nagedacht. De Medische staf wilde met de Cliëntenraad en het Managementteam en de Raad van Bestuur van gedachten wisselen over deze beleidsnotitie. Centraal hierbij stond hóe en wát zij als sturende professionals in de toekomst kunnen doen om patiënten, hun mantelzorgers en ook verwijzers bij het behandelproces te betrekken.
 

Samenstelling Cliëntenraad

Per 1 januari 2016 zijn twee nieuwe leden benoemd:
 • mw. N.M. van der Kooij. Zij zal voor de MSVN (MS Vereniging Nederland) mevr. C. Willems vervangen
 • mw. D.M.C. Fransen - de Ruiter. Zij treedt op persoonlijke titel toe in de vacature die is ontstaan door het vertrek van mw. S. Stadhouders - Keet.
 
Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad
 • Telefonisch: 070 – 3593520
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl
]]>
Mon, 15 Feb 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Symposium: Doet u ook Mee ? ]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/symposium-doet-u-ook-mee-  

Het symposium vindt plaats in samenwerking met het lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool en Sophia Revalidatie.

Tijd: 12 maart 2016 van 10:00-15:00 uur
Locatie:  Sophia Revalidatie, Vrederustlaan 180, Den  Haag.


Programma

10.00 uurInloop en koffie                                                
10.30 uurOpening door bestuurslid stichting Hersenletsel Zuid-Holland
10:45 uur                  Participatie van mensen met NAH: belang en ontwikkelingen.
Arend de Kloet, Lector Haagse Hogeschool
11:15 uurErvaringen  met de Hersenletselcentra: feit of toekomst?         
Mia Verschaeve , Manager  Afasiecentrum Capelle a/d IJssel
12.00  uur  Lunch
13.00 uurParallelle workshop: 
ronde 1 van 13:00 -14:00 en ronde 2 van 14:00-15:00


Workshops

Workshop 1:   Bewegen en sport: moet dat nou?
Jacobine Schoenmaker/ Frederik Dinges/ Arend de Kloet.
Belang van bewegen en aanbod Haagse regio. Wat zijn mijn beweegdoelen + eigen voorbeelden van beweeg/sportactiviteiten . Introductie meetme@the gym in fitnessruimte, promotie app Oefengids, NAH-zwemmen, golf en jeu de boules.

Workshop 2.Hoe blijf ik bij met behulp van e-Health, fit in de chronische fase  
Eelco Sengers.
Wat kan ik met e-health? Wat gebruik ik nu al ,welke belemmeringen ervaar ik? Top 5 voor thuisgebruik.

Workshop 3. Werk na CVA
Henk Arwert (MCH, Sophia Revalidatie)
Persoonlijke plussen en minnen, welke mogelijkheden zijn er voor mij; resultaten onderzoek Haaglanden, bijv. Brains 4U.
 

Deelnemen aan het symposium?

Belangstellenden kunnen zich inschrijven op het e-mailadres:  inschrijving120316@gmail.com
Wilt u hierbij uw voorkeur voor de workshops aangeven? 

Voor deelname wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de lunch en koffie/thee van €3,00 per lid en €5,00 voor de niet leden.  U kunt het inschrijvingsbedrag storten op rekeningnr. NL39RABO 3161694759 t.n.v. Stichting Hersenletsel Zuid-Holland o.v.v. 12 maart.]]>
Thu, 11 Feb 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[De EyePlay tovert het SmartLab om in een interactieve speelruimte]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/de-eyeplay-tovert-het-smartlab-om-in-een-interactieve-speelruimte

De EyePlay wordt nu voor het eerst ingezet in de revalidatiewereld. Het daagt onze patiënten uit om te bewegen onder professionele begeleiding. Door de fun die dit apparaat met zich meebrengt, wil Sophia Revalidatie onderzoeken of patiënten extra gemotiveerd worden om langer te bewegen, waardoor de behandeleffectiviteit vergroot wordt en er een beter of sneller behandelresultaat uit voortvloeit.

Klik hier voor meer informatie en een filmpje over de Eyeplay.

    ]]>
Tue, 26 Jan 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[Interim-bestuurder Sophia Revalidatie benoemd]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/interim-bestuurder-sophia-revalidatie-benoemd


Ruime ervaring

Wardy Doosje (1961) werkt als adviseur en interim-manager en heeft ruime ervaring in zowel de care- als de curesector.  Wardy en Sophia Revalidatie kennen elkaar goed. Tot voor kort was hij  gedurende anderhalf jaar werkzaam als transitiemanager bij Sophia Revalidatie.
 

Continuïteit

Wardy Doosje zal het revalidatiecentrum besturen tot een definitieve opvolger van Marien van der Meer is gevonden. Met deze benoeming wordt voorzien in de continuïteit van het bestuur. Het geeft de Raad van Commissarissen de gelegenheid  om een opvolger te zoeken die de ingezette strategische koers  van Sophia Revalidatie voortzet. De werving hiervoor start op korte termijn.

 ]]>
Mon, 11 Jan 2016 00:00:00 +0100
<![CDATA[SmartLab stimuleert gebruik Medido medicijndispenser]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/smartlab-stimuleert-gebruik-medido-medicijndispencer


Er is een aantal verpleegkundigen aangesteld om patiënten en professionals uitleg te geven over de Medido. Indien gewenst brengen zij hen in contact met de juiste personen voor daadwerkelijk gebruik.   Ook thuiszorgorganisaties zullen de Medido inzetten.  


Medido

Het apparaat van Focus Cura maakt medicatiebegeleiding op afstand mogelijk. De automatische dispenser is via internet verbonden met de apotheek of zorginstelling. Daardoor is het niet meer noodzakelijk dat een verpleegkundige langskomt om de juiste medicatie te geven aan personen die dat niet meer zelfstandig kunnen doen. Hier vindt u meer informatie over de Medido.
 ]]>
Thu, 31 Dec 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad december 2015]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-december-2016


De Cliëntenraad heeft op 27 november het genoegen gehad om in Den Haag gastvrouw te zijn voor de cliëntenraden van Nederland. Allen waren uitgenodigd door LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschapsraden). Zowel een delegatie uit Groningen als Friesland (Beetsterzwaag), Gelderland (Groot Klimmendael), Utrecht en Brabant als vanuit de Cliëntenraad van het Rijnlands Revalidatie Centrum te Leiden e.o. (onze samenwerkende organisatie!) waren aanwezig. Het programma was goed voorbereid met als agendaonderwerpen in de ochtend: Smartlab, Sportlab en Mantelzorg.  Over het laatste werd door één van onze cliëntenraadsleden inzicht gegeven over de enquêteresultaten onder mantelzorgers betrokken bij het revalidatieproces van hun dierbaren bij Sophia Revalidatie en een historisch overzicht over Mantelzorg in onze samenwerking met Sophia Revalidatie.
In de middag, na een goed verzorgde lunch, hebben we met elkaar gesproken over de belangenbehartiging van patiënten en de ontwikkelingen die zich in ons land voordoen op het gebied van nazorg, samenstelling en  ervaringen in eigen organisatie en erkenning van het belang van de Cliëntenraad.


Vertrek mevrouw Marien van der Meer: Raad van Bestuur Sophia Revalidatie

Het zal ook u niet zijn ontgaan dat mevrouw Marien van der Meer ons gaat verlaten. Vanaf maart 2016 zal zij niet meer bij onze vergaderingen zijn. Wij hebben heel fijn met haar samen kunnen werken en hebben haar ervaren als een betrokken en zeer alert bestuurder! Veel positieve veranderingen op het gebied van bedrijfsvoering en cultuur zijn door haar gestimuleerd en ingezet. Hier heeft ook de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie baat bij gehad! Wij hopen dan ook dat haar beleid in veel aspecten zal worden voortgezet door haar opvolg(st)er. Op 15 december hebben wij onze laatste vergadering alwaar bovenstaande zeker aan de orde komt.


Enquête

In december 2015 houden wij een andere enquête onder de poliklinische patiënten. En we hopen op significante informatie over patiëntervaringen om wederom verbeterpunten aan te kunnen dragen.


Servicekaartjes

Wanneer u terugkoppeling wilt wat er met uw opmerkingen op het servicekaartje is gebeurd, geef dit dan aan op het kaartje en vul uw gegevens (naam + mail-/postadres) in, zodat Sophia Revalidatie dit aan u kan terugkoppelen.


Onderwerpen voor 2016

De Cliëntenraad heeft afgesproken dat er steeds bij elke vergadering een van onze leden haar/zijn achterban presenteert zodat alle leden weten waar elke vereniging mee bezig is en wat elke specifieke aandoening van patiënten kan betekenen en betekent voor de mens met een beperking. Ook de digitalisering ten gunste van alle doelgroepen, bejegening, veiligheid, mantelzorg en vele andere onderwerpen zal (weer) op de agenda staan.


Wijziging samenstelling Cliëntenraad

Wij denken en hopen dat onze Cliëntenraad per 1 januari 2016 compleet zal zijn. En ……………..Wij blikken terug op een zeer bewogen en actief raadsjaar, waarin we steeds weer hebben geprobeerd uw belangen te behartigen en u te steunen in de onderwerpen die aan de orde kwamen. Wij danken u dan ook voor de mooie samenwerking.
Ook danken we de organisatie Sophia Revalidatie en haar personeel voor de faciliteiten die wij mochten ontvangen om goed te kunnen functioneren als Cliëntenraad!
De Cliëntenraad wenst u fijne feestdagen en een heel goed en gezond Nieuwjaar.

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad;
 • Telefonisch: 070 – 3593520;
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl. 
]]>
Mon, 21 Dec 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Subsidie voor project passende zorg voor mensen met CVA]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/subsidie-voor-project-passende-zorg-voor-mensen-met-cva Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten heeft het samenwerkingsverband tussen Sophia Revalidatie, Rijnlands Revalidatiecentrum en het LUMC subsidie toegekend voor het project ‘Passende zorg en substitutie in zorgnetwerken voor mensen met CVA’. 

Zorg bij een beroerte

Jaarlijks krijgen rond de 45.000 mensen in Nederland een eerste Cerebro Vasculair Accident (CVA of beroerte). Er zijn in Nederland regionale zorgnetwerken voor CVA. De verbinding tussen tweede- en eerste lijn is echter niet altijd goed uitgewerkt. Hierdoor krijgen mensen met CVA in de chronische fase niet altijd de zorg die zij nodig hebben.


Het project passende zorg voor mensen met een CVA

De kern van het project omvat het inventariseren van de huidige CVA-netwerken in Nederland en het opzetten van een format voor dergelijke netwerken. Hierbij moet een betere afstemming ervoor zorgen dat de patiënt passende zorg krijgt: overgang naar laagcomplexe zorg in de eerste lijn zodra dat mogelijk is en doorverwijzing naar de tweede lijn als dat nodig is.
 

Doelen van het project

 1. Het inventariseren en in een rapport beschrijven van de kenmerken van bestaande zorgnetwerken voor mensen met CVA in Nederland (structuur, proces en uitkomst) en het hieruit afleiden van succes- en faalfactoren.
 2. Het, aan de hand van deze inventarisatie, opzetten van een evidence based format voor een multidisciplinair netwerk in CVA-zorg gespecialiseerde zorgverleners, die samenwerken en elkaar complementeren om optimale en adequate zorg te verlenen aan de CVA-patiënt in de thuissituatie.
 3. Het opstellen van aanbevelingen over de optimale organisatie van deze netwerken op nationaal en regionaal/lokaal niveau. Aspecten die in dit project worden geadresseerd, zijn:
• Een gemeenschappelijk zorgpad en samenwerkingsafspraken met korte lijnen en openheid in communicatie.
• Afspraken voor verwijscriteria binnen het zorgpad.
• Focus op kwaliteit en innovatie door gebruik te maken van de richtlijnen van de eigen beroepsgroep en de richtlijn beroerte.
• Borging van de kwaliteit van de behandelaars die deelnemen aan een CVA-zorgketen, bijvoorbeeld door certificering van deelnemers met periodieke herregistratie. Scholing en intervisie kunnen deel uitmaken van de voorwaarden voor herregistratie.
• Samenwerking van complementaire disciplines volgens het zorgpad en het kennen van elkaars expertise.
• Afspraken over het uniform meten van kwaliteit van de geleverde zorg in de keten.]]>
Tue, 08 Dec 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Bestuursvoorzitter Marien van der Meer vertrekt bij Sophia Revalidatie]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/bestuursvoorzitter-marien-van-der-meer-vertrekt-bij-sophia-revalidatie Antoni van Leeuwenhoek.


Bereikte resultaten

Marien van der Meer heeft als bestuursvoorzitter  in enkele jaren substantiële vooruitgang bij  Sophia Revalidatie tot stand gebracht. De  nieuwbouw op de hoofdlocatie  is binnen budget en tijdsplanning gerealiseerd, de resultaat verantwoordelijke eenheden zijn ingevoerd en  de strategie voor 2015-2018 is uitgezet. 

Dhr. mr. R.H.W.M. (Rob) van Wylick, (wrnmd) voorzitter van de Raad van Commissarissen wijst op de kwalitatieve ontwikkeling binnen Sophia Revalidatie, ook in innovatief zorginhoudelijk, budgettair en organisatorisch opzicht,  die onder leiding van  Marien van der Meer  heeft plaats gevonden. “De Raad van Commissarissen is Marien dan ook zeer erkentelijk voor haar inzet en de door haar bereikte resultaten.”

Marien van der Meer  zegt over haar vertrek: “Ik heb met veel plezier samengewerkt met de medewerkers en partners van Sophia Revalidatie.  Dat ga ik missen. Bovendien ben ik enorm trots op de  organisatie en medewerkers. In een tijd van veel  veranderingen ontwikkelt Sophia Revalidatie zich tot een topklinisch revalidatiecentrum. Ik ben blij daar vier jaar aan bijgedragen te hebben.” Hoewel de Raad van Commissarissen het vertrek van Marien betreurt voor de instelling, feliciteert  zij haar persoonlijk  met gepaste trots op deze mooie nieuwe stap in haar loopbaan. 

Opvolging

Voorzitter Rob van Wylick benadrukt de prioriteit die de Raad van Commissarissen legt bij de continuïteit van de dienstverlening door  Sophia Revalidatie. “Juist de verdienste dat Marien van der Meer de afgelopen jaren zo’n stabiele organisatie heeft weten op te bouwen, waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie liggen, biedt waarborgen  voor het 'gewoon' kunnen doorgaan van onze zorg aan patiënten en alle bijbehorende processen .” De Raad van Commissarissen is inmiddels gestart met de voorbereiding op de werving en selectie van een nieuwe bestuurder, die  sturing en leiding zal geven aan de volgende fase in de ontwikkeling van Sophia Revalidatie. 
]]>
Mon, 30 Nov 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Anonieme donatie voor kinderzitski]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/anonieme-donatie-voor-kinderzitski Een anonieme sponsor heeft voor de aanschaf van een kinderzitski een bedrag van € 4200, - ter beschikking gesteld. Heel hartelijk dank hiervoor!]]>
Thu, 26 Nov 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad november 2015]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-november-2015 Hieronder leest u het nieuws van de Cliëntenraad zoals  ook verschenen in de SPATIE (Sophia Revalidatie Patiënteninformatie).

De Cliëntenraad heeft op 29 oktober weer een patiënteninformatiemarkt georganiseerd en is zeer verheugd door het feit dat er veel belangstelling voor de aangeboden onderwerpen was. De sfeer was bijzonder goed!


Enquête

Weer een enquête? U zal wel denken waarvoor? En waarom zo vaak? Wel …………..het is de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur maar ook het personeel van Sophia Revalidatie een serieuze zaak en taak om de kwaliteit van de zorgverlening steeds te verbeteren en te optimaliseren zodat u kunt rekenen op een goede dienstverlening. In december 2015 zullen wij dan ook een andere enquête houden namelijk onder de poliklinische patiënten. We hopen natuurlijk dat velen deze enquête zullen invullen om een beeld te krijgen van hun ervaringen en daar ook verbeterpunten uit te kunnen halen ten behoeve van goede zorg!

Elk jaar organiseert het Kenniscentrum een middagbijeenkomst op de locatie in Delft. Dit jaar, op 10 november, kwamen bijvoorbeeld de thema’s medicatieveiligheid en valincidenten aan de orde. De Cliëntenraad is nauw betrokken bij deze onderwerpen en we waren dan ook vertegenwoordigd op deze middag.


Servicekaartjes

Wanneer u terugkoppeling wilt wat er met uw opmerking op het servicekaartje is gebeurd, geef dit dan aan op het kaartje en vul uw gegevens (naam + mail-/postadres) in, zodat Sophia Revalidatie dit aan u kan terugkoppelen.


Landelijke Steunpunt Medezeggenschap

Het Landelijke Steunpunt Medezeggenschap (LSR), waar ook onze Cliëntenraad onder valt, heeft haar jaarlijkse bijeenkomst op onze hoofdlocatie in Den Haag op 27 november. Hier wordt door meerdere cliëntenraadsleden met elkaar gesproken over de belangenbehartiging van revalidanten en de ontwikkelingen die zich in ons land voordoen op het gebied van bijvoorbeeld SmartLab, Mantelzorg en Sporten voor mensen met een handicap. Als gastvrouw zal de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie de vertegenwoordigers van de Cliëntenraden van de andere revalidatiecentra op die dag ontvangen. Wij zullen daar ons steentje aan bijdragen.


Wijziging samenstelling Cliëntenraad

Voor leden van de Cliëntenraad geldt een maximale zittingstermijn van 2 x 4 jaar (voorheen 3 x 3 jaar). Tijdens ons jaarlijks uitje hebben inmiddels de twee leden (mevrouw Rodenrijs, RPV Den Haag en omstreken en mevrouw Zuijderwijk, Hersenletsel.nl voorheen Vereniging Samen Verder) op gepaste wijze afscheid kunnen nemen van de Cliëntenraad.
Voor mevrouw Stadhouders-Keet (op persoonlijke titel) was onze plenaire vergadering op 9 november 2015 de laatste vergadering. Ook zij werd op gepaste wijze bedankt voor haar inzet tijdens de afgelopen jaren. Inmiddels zijn wij ook voor deze vacature met een potentiële kandidaat in gesprek over toetreding tot de Cliëntenraad.

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad
 • Telefonisch: 070 – 3593520
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl
   
Op de website van Sophia Revalidatie: www.SophiaRevalidatie.nl (onder ‘REVALIDEREN’) vindt u informatie over de Cliëntenraad.]]>
Thu, 26 Nov 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Eerbetoon slachtoffers Parijs: 1 minuut stilte om 12.00 uur]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/eerbetoon-slachtoffers-parijs-1-minuut-stilte-om-1200-uur
]]>
Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Week van de Patiëntveiligheid: 16 t/m 20 november]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/week-van-de-patintveiligheid


Meehelpen aan veiligheid in de zorg

Als patiënt of bezoeker kunt u ook een bijdrage leveren aan de veiligheid. Bijvoorbeeld door vragen te stellen als zaken anders lopen dan u had verwacht. Of als u een onveilige situatie opmerkt. U kunt dergelijke zaken melden bij: uw behandelaar, een andere medewerker, bij de balie, de patiëntencontactpersoon of persoonlijk begeleider van de verpleging.

Natuurlijk kunt u voor vragen en suggesties ook terecht bij onze  Cliëntenraad. Voor meer informatie zie: http://www.sophiarevalidatie.nl/revalideren/clientenraad
                                                                                                                                           .
Zó werken we, samen met u, aan uw (patiënt)veiligheid.]]>
Thu, 12 Nov 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Mantelzorgers bedankt!]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/mantelzorgers-bedankt


Respect en erkenning

Dagelijks ontmoeten onze medewerkers mantelzorgers in ons revalidatiecentrum. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg en het welzijn van onze patiënten. Ook onze Cliëntenraad adviseert over mantelzorg en vraagt aandacht voor hun plaats en draagkracht in het revalidatieproces.  Sophia Revalidatie bedankt alle mantelzorgers voor hun zorg aan hun dierbaren. Mantelzorgers, bedankt voor jullie waardevolle inzet! Jullie verdienen alle respect en erkenning.


Mantelzorg

In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Op de Dag van de Mantelzorg worden in heel Nederland diverse activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd. Een overzicht vindt u op de website van Mezzo.


]]>
Tue, 10 Nov 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Officieel startsein nieuwbouw tyltylcentrum De Witte Vogel en (V)SO De Piramide]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/officieel-startsein-nieuwbouw-tyltylcentrum-de-witte-vogel-en-vso-de-piramide

Uniek concept

Met de realisatie van deze nieuwbouw, ontstaat een uniek concept in Nederland, Kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking in de leeftijd van 0 - 20 jaar (Tyltylcentrum De Witte Vogel (bestaande uit een kinderdagcentrum en een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs) en langdurig zieke en lichamelijk beperkte leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (SO de Piramide) krijgen hier een combinatie van speciaal onderwijs, ondersteuning, zorg en revalidatie.

Een prettige leer- en zorgomgeving

Een prettige leer- en zorgomgeving is de boodschap die de architect heeft meegekregen met het ontwerp van de nieuwbouw. Een gebouw waarin een kwetsbare doelgroep zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Het gebouw is ruim van opzet (6500m2 BVO), opent zich naar zijn omgeving en is beschut van opzet daar waar lesgegeven en behandeld wordt. Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen en een souterrain. Het hart van het gebouw wordt gevormd door de twee gymzalen, dit zorgt voor een heldere en herkenbare structuur op elke verdieping. Het toepassen van duurzame installaties, zoals zonnepanelen, bron voor warmte/koude opslag en LED-verlichting wordt door alle deelnemende organisaties zeer belangrijk bevonden. In de nieuwbouw worden duurzame en onderhoudsarme materialen toegepast.

De nieuwbouw wordt van alle gemakken voorzien, waardoor de leerlingen en kinderen van het kinderdagcentrum zich goed door het gebouw kunnen verplaatsen. Een drempelloos gebouw met twee ruime liften draagt zeker bij aan hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid.]]>
Wed, 04 Nov 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Subsidie voor virtuele verkeerstraining revaliderende kinderen ]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/subsidie-voor-virtuele-verkeerstraining-revaliderende-kinderen--1


Oculus Rift

Verkeerstraining is een onderdeel van de revalidatie van kinderen. Het inplannen en uitvoeren van zo'n training is arbeidsintensief en niet altijd zonder risico. De verkeersgame moet het straks mogelijk maken, dat  kinderen met een langdurige maar tijdelijke handicap veilig en eenvoudig in een virtuele wereld kunnen oefenen in het verkeer. Zij krijgen daarbij een Oculus Rift op, een soort duikbril waar aan de binnenkant een virtuele wereld wordt getoond en gebruikers vrij rond kunnen kijken.

Smartlab

Momenteel zijn studenten informatietechnologie van de Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory bezig om de software te ontwikkelen waarin voorwaarden voor veilige verkeersdeelname getraind kunnen worden. Mede dankzij de subsidie zijn binnen een half jaar de eerste prototypes beschikbaar en kan in het SmartLab van Sophia Revalidatie geëxperimenteerd gaan worden met de virtuele game. Het Smartlab is een bij Sophia Revalidatie opgezette proeftuin om e-health toepassingen te onderzoeken op bruikbaarheid en doelmatigheid in de revalidatiezorg. Mochten de eerste resultaten met de verkeersgame succesvol zijn, is het de bedoeling om te kijken hoe dit product binnen revalidatiedoeleinden verder uit te bouwen is.


afbeelding: eerste screenshot verkeersgame]]>
Mon, 26 Oct 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Legionella update]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/legionella-update-1 1 oktober  hebben we een nieuwsbericht geplaatst  over het feit dat bij een reguliere controle de legionellabacterie aangetroffen is in het waterleidingsysteem van de herendouches bij het zwembad van Sophia Revalidatie Den Haag. 

Sophia Revalidatie heeft direct alle noodzakelijke maatregelen genomen om de legionellabacterie te verwijderen. Voorbeelden hiervan zijn extra spoelen met heet water (70° C) en het aanbrengen van speciale douchekoppen met een legionella filter. Hierdoor zijn de douches nu weer te gebruiken.

Voor algemene informatie kunt u terecht op www.rivm.nl. Als u nog vragen hebt, kunt u op werkdagen tussen 8.00 - 15.30 uur contact opnemen met mw. M.A.E. (Rianne) de Wit, voorzitter Infectie Preventie Commissie, T 070 - 3593846 of met mw. drs. S. (Sotice) Pieters, Medisch Manager, T 070 - 3593510. ]]>
Thu, 22 Oct 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Inspirerend symposium Zorg voor Seks]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/inspirerend-symposium-zorg-voor-seks


Opening

De heer J. (Jan) Troost verwelkomt als dagvoorzitter de deelnemers uit Nederland en België en de diverse beroepsgroepen. Het onderwerp heeft de interesse van onder meer revalidatieartsen, therapeuten, seksuologen en verpleegkundigen.  Mevrouw drs. M.E. (Marien) van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur Sophia Revalidatie, licht in haar openingswoord toe waarom er voor dit bijzondere onderwerp gekozen is.


Seksuele ontwikkeling begint in de wieg

De eerste spreker  mevrouw dr. D.J.H.G. (Diana) Wiegerink maakt inzichtelijk dat de seksuele ontwikkeling niet pas in de puberteit start, maar al in de wieg.  Als klinisch psycholoog en kinder- en jeugdspecialist pleit ze voor een seksualiteitsbewuste opvoeding van kinderen met beperkingen. Trots presenteert Wiegerink  het boekje (gemaakt in samenwerking met de BOSK) “Kun je seks hebben met CP? 121 antwoorden over seks en CP”.


TO MAXimize

Dhr. dr. M.L.E. (Max) Overgoor legt in heldere taal uit dat mannen met Spina Bifida, lage dwarslaesie en mannen met Cauda-syndroom weer gevoel in hun genitaliën kunnen krijgen via de TOMAX-procedure. Plastisch chirurg Overgoor heeft deze innovatie operatie inmiddels al 60 keer in Nederland en 4 keer in Seattle uitgevoerd. Overgoor komt met het positieve nieuws dat hij op dit moment naar manieren zoekt om de ingreep ook bij vrouwen te kunnen toepassen.


De impact bij NAH

Voor Dhr. drs. N.H. (Niels) Farenhorst is het een feit dat niet aangeboren hersenletsel (NAH) de seksuele respons beïnvloedt, hoewel hier nog steeds weinig onderzoek naar gedaan is. De klinisch psycholoog toont ons de grote impact hiervan op het leven van een patiënt met NAH en zeker ook op de partner.


20 jarig seksuologie bij Sophia Revalidatie

In de pauze vindt er een high tea plaats ter ere van het 20-jarig jubileum seksuologie bij Sophia Revalidatie. Hierna neemt  Dhr. drs. J.L. (Jim) Bender, seksuoloog NVVS bij Sophia Revalidatie het woord. Hij vertelt enthousiast hoe Sophia Revalidatie seksuologie een vaste plek heeft gegeven, waarbij de seksuoloog onderdeel uitmaakt van het team en er structureel aandacht is voor seksualiteitsvraagstukken van patiënten.


Seksualiteit bespreekbaar maken

De heer  E. (Egbert) Kruijver geeft de deelnemers praktische tips om het onderwerp seksualiteit ter sprake te brengen. De seksuoloog NVVS bij Sophia Revalidatie benoemt diverse technieken aan, van voorzichtige tot meer directe, die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Hij verwijst naar het wetenschappelijk beschouwend artikel over het unieke seksualiteitsbeleid van Sophia Revalidatie in het  Tijdschrift voor Seksuologie.


Verhalen van patiënten

Tot slot gaat de heer drs. J.L. (Jim) Bender  in gesprek met twee ervaringsdeskundigen. De eerste ervaringsdeskundige, mevrouw E. (Erika) Espinola y Vazquez is partner en mantelzorger van haar man die 14 jaar geleden door een ongeluk NAH opliep. De tweede ervaringsdeskundige, mevrouw L. (Lilian) Wolthuis-Droste, vertelt over het hervinden van haar lichaam na twee CVA’s.


Dank

Graag danken we alle deelnemers voor hun komst en de sprekers voor hun inspirerende bijdrage!
Met dit geslaagde symposium wil Sophia Revalidatie een mooie traditie starten:  ieder jaar een groot landelijk symposium organiseren met een spraakmakend onderwerp.]]>
Thu, 15 Oct 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad oktober 2015]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-oktober-2015

Enquête

Vorig jaar heeft de Cliëntenraad een enquête afgenomen in de kliniek in Den Haag, waarbij uw mening als revalidant werd gevraagd over onder andere de verpleging, de therapie, huisvesting en (tijdstip en kwaliteit van) voeding. Wij horen graag van u wat er goed gaat, maar ook waar mogelijke verbetering nodig is en welke ideeën u daarover heeft. Wij hechten zeer aan uw mening en ervaringen en hebben besloten om dit jaar de enquête te herhalen voor de kliniek. In oktober 2015 zal de Cliëntenraad de enquête komen afnemen, waarin we deze keer ook uw mening zullen vragen over de schoonmaak, het intake- en evaluatiegesprek alsmede de informatiebehoefte. Wij stellen het meer dan op prijs als u hieraan mee werkt. De uitkomsten van deze enquête zullen te zijner tijd op de website worden gepubliceerd. In november of december 2015 zullen wij ook een enquête houden onder de poliklinische revalidanten.


Servicekaartjes

De Cliëntenraad probeert zo goed mogelijk uw belangen als revalidant te behartigen en de zorg en dienstverlening van Sophia Revalidatie zo nodig te verbeteren. Uiteraard kan dit niet zonder geluiden vanuit u als revalidant. Door middel van het bijwonen van onder andere spiegel- en evaluatiegesprekken, informatiemarkten (klik hier voor meer informatie over de informatiemarkt op 29 oktober 2015), alsmede de bestudering van servicekaartjes zijn/worden signalen opgepakt en besproken met het management en/of de Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie. De servicekaartjes zijn dan ook een terugkerend agendapunt in de vergadering, die de Cliëntenraad heeft met de Raad van Bestuur. Wij willen u dan ook vragen uw ideeën, suggesties dan wel aandachtspunten op deze servicekaartjes te blijven noteren, zodat uw/onze stem gehoord wordt en wij tezamen met Sophia Revalidatie de organisatie waar nodig blijven verbeteren. 

Wanneer u terugkoppeling wilt wat er met uw opmerking op het servicekaartje is gebeurd, geef dit dan aan op het kaartje en vul uw gegevens  (naam + mail-/postadres) in, zodat Sophia Revalidatie dit aan u kan terugkoppelen.


Wijziging samenstelling Cliëntenraad

Voor leden van de Cliëntenraad geldt een maximale zittingstermijn van 2 x 4 jaar (voorheen 3 x 3 jaar). Begin september traden twee leden af (mevrouw Rodenrijs, RPV Den Haag en omstreken en mevrouw Zuijderwijk, Hersenletsel.nl voorheen Vereniging Samen Verder) aangezien de maximale zittingstermijn voor hen verstreken was.

Per 1 september 2015 zijn twee nieuwe leden tot de Cliëntenraad toegetreden, te weten mevrouw (Elma) van der Hoeven namens de RPV Den Haag e.o. ( ReumaPatiëntenVereniging ) en de heer (Jan Pieter) de Boer namens de DON ( Dwarslaesie Organisatie Nederland).

Aan het einde van het kalenderjaar zullen drie leden de Cliëntenraad verlaten. Inmiddels zijn wij ook voor deze vacatures met een aantal potentiële leden in gesprek over toetreding tot de Cliëntenraad, zodat wij als Cliëntenraad voldoende bezetting hebben en houden om uw belangen als revalidant zo goed als mogelijk te kunnen behartigen.


Contact

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad
 • Telefonisch: 070 – 3593520
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl
]]>
Mon, 12 Oct 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Legionellabacterie aangetroffen]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/legionellabacterie-aangetroffen-srdh herendouches bij het zwembad van Sophia Revalidatie Den Haag. Uiteraard zijn direct de nodige maatregelen genomen om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. 

Geringe hoeveelheid

In de watermonsters van deze douches zijn geringe hoeveelheden van de legionella- bacterie (legionella pneumophila serotype 1) gevonden. Het risico op besmetting is door de hygiënist als gering benoemd, vanwege de lage hoeveelheden van de bacterie die zijn aangetroffen in het watermonster. Op dit moment zijn bij ons geen ziektegevallen bekend. De douches zijn inmiddels uitgerust met een speciale douchekop met legionellafilter, dankzij deze maatregel kunt u de douches gewoon gebruiken.

Eventuele besmetting

De meeste mensen merken niets van een besmetting of ervaren deze als een kortdurende griep. Behandeling is in dat geval niet nodig. Als er al sprake is van besmetting, is het goed te weten dat de ziekte niet van mens op mens kan worden overgedragen. De tijd tussen besmetting en het eventueel optreden van ziekteverschijnselen is doorgaans 2 tot 19 dagen.

Legionellagriep

Na 36 - 48 uur treden acute griepachtige verschijnselen op, zoals koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Spontaan herstel treedt op na 2-7 dagen.

Legionella longontsteking

Incubatieperiode duurt 2 tot 19 dagen, maar bij de meeste mensen treden klachten meestal 5 tot 6 dagen na besmetting op. Verschijnselen zijn: hoest zonder slijmvorming met pijn op de borst.

Bij bovenstaande klachten, raden we u aan om direct contact op te nemen met uw huisarts en te melden dat u mogelijk in aanraking bent geweest met legionellabacterie. De ziekte is vervolgens met de juiste antibiotica goed te behandelen.

Getroffen maatregelen

Sophia Revalidatie betreurt deze situatie. Uiteraard hebben wij alle noodzakelijke maatregelen genomen om de legionellabacterie te verwijderen en eventuele nieuwe besmettingen te voorkomen.  Onze excuses voor het ongemak.

Voor algemene informatie kunt u terecht op www.rivm.nl.]]>
Thu, 01 Oct 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sophia Revalidatie Zoetermeer verhuist]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-zoetermeer-verhuist Brechtzijde 20, 2725 NS Zoetermeer.  Het telefoonnummer blijft gelijk: 070 - 3593400.

]]>
Mon, 28 Sep 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kunstproject 'De Loop der Tijd' in Delft]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kunstproject-de-loop-der-tijd-in-delft
Toen Jikke 7 jaar was, belandde haar vader door een mislukte operatie in een rolstoel. Hun relatie veranderde drastisch en ze deden steeds minder samen.  Voor Jikke  was het maken van dit project een belangrijk onderdeel in het accepteren van de situatie. Het is dan ook meer dan een afstudeerproject geworden. Jikke wil graag binnen de zorg (medewerkers in de zorg, maar ook de familieleden van patiënten) onder de aandacht brengen hoe het een kind kan beïnvloeden wat er is gebeurd.

Jikke wil graag openheid creëren over het feit dat er iets veranderd is, dit is iets wat zij heeft gemist in die moeilijke periode binnen haar eigen  gezin. Alles ging altijd  maar door en ze stonden  nauwelijks stil bij wat er eigenlijk gebeurd was. Er was weinig plaats voor dat verdriet en die boosheid, terwijl het juist zo belangrijk is daar plaats voor te maken.

In juli 2014 studeerde De Gruijter met dit project af als fotograaf aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Van september  tot november  2015 worden de foto's en de film van De Loop der Tijd bij  Sophia Revalidatie Delft getoond (resp. naast de receptie en tegenover de receptie) ]]>
Thu, 03 Sep 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Revalidatie, Sport en Bewegen zaterdag 8 augustus op RTL4]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/revalidatie-sport-en-bewegen-zaterdag-8-augustus-op-rtl4

Twee (ex-)patiënten, revalidatiearts Esther Jacobs en bewegingsagoog Yvonne Huisman van Sophia Revalidatie vertellen op enthousiaste wijze over het Sportloket en het belang van sporten bij revalidatie.

De uitzending is aankomende zaterdag 8 augustus om 13.25 uur op RTL4!]]>
Thu, 06 Aug 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad augustus 2015]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clientenraad-augustus-2015


Patiënteninformatiemarkten

Op 25 juni jl. organiseerde de Cliëntenraad de patiënteninformatiemarkt. Op de informatiemarkt kunnen bezoekers (waaronder u als (oud)revalidant en uw familie en mantelzorger) informatie inwinnen omtrent uw aandoening en hoe u met/na uw aandoening uw leven weer op de rit kunnen krijgen. De Cliëntenraad bestaat hoofdzakelijk uit ervaringsdeskundigen, die hebben ondervonden dat er veel op een revalidant en hun familie/vrienden afkomt, door de recentelijke (medische) gebeurtenissen die hebben geleid tot opname/behandeling in Sophia Revalidatie. De Cliëntenraad hoopt dat we middels de informatiemarkt u als (oud)revalidant en uw familie/mantelzorger meer wegwijs kunnen maken in wat er allemaal mogelijk is op het gebeid van zorg, hulpmiddelen, (aangepast) sporten, (aangepast) autorijden, patiëntenverenigingen, lotgenotencontact etc.

Standhouders zijn o.a.:
 •  Patiëntenvereniging Samen verder en Cerebraal (beide verenigingen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel)
 •  Reumavereniging
 •  MS vereniging
 •  Korter maar krachtig (vereniging voor geamputeerden)
 • Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)
 • Mantelzorg
 • Stichting MEE
 • De Belastingdienst
 • CBR
 • Bedrijven voor aanpassingen voor de auto
 • Autorijschool Traject gespecialiseerd in het lesgeven aan mensen met een handicap en/of beperking

Voor het succes van de patiënten informatiemarkten zijn wij mede afhankelijk van uw ervaringen en wensen op het gebied van verstrekte informatie. Wanneer er organisaties zijn waarmee u graag in contact wil komen c.q. wanneer er gebieden zijn waarover u graag geïnformeerd wilt worden, kunt u dit aan ons kenbaar maken zodat wij als Cliëntenraad kunnen kijken of en op welke wijze wij aan deze wensen gehoor kunnen geven. U kunt uw bericht sturen aan Clienten-raad@SophiaRevalidatie.nl. In het najaar zullen wij wederom een patiënten informatiemarkt organiseren. Wanneer de datum en locatie hiervan bekend is, zullen wij u dit uiteraard laten weten.

Enquête

Begin oktober 2014 heeft de Cliëntenraad een enquête afgenomen in de kliniek in Den Haag, waarbij uw mening als revalidant werd gevraagd over o.a. de verpleging, de therapie, huisvesting en (tijdstip en kwaliteit van) voeding.

De belangrijkste uitkomsten van deze enquête zijn als volgt:
 •  De patiënten zijn allen (zeer) tevreden over de aangeboden therapie en over de behandelaars en verpleging (alle 100%-score).
 • Over het middageten is 92% tevreden, over het avondeten is de tevredenheid 80%.
 • Ook is er door de patiënten aangegeven wat hun wensen zijn aangaande de rookruimte. De huidige rookruimte is een tijdelijke ruimte.
 • Op het gebied van huisvesting geeft iedereen aan zeer content te zijn met de eenpersoonskamer en zich op zijn gemak te voelen in het pand.

Uit de enquête van oktober 2014 kwamen de volgende aanbevelingen/signalen naar voren:
 • Verbetering communicatie tussen de patiënten en de verpleging en/of behandelaar(s).
 • (Incidentele) medicatiefouten.
 • Betere spreiding van therapieën over de dag/week.
 •  Mogelijkheid om ’s avonds iets later te kunnen eten.
 • Wensen t.a.v. een grotere rookruimte, warme(re) plek voor in de winter en de locatie waar deze ruimte moet komen.

Wij horen graag van u wat er goed gaat, maar ook waar mogelijke verbetering nodig is en welke ideeën u daarover heeft. Wij hechten zeer aan uw mening en ervaringen en hebben besloten om dit jaar de enquête te herhalen voor de kliniek  (planning 4e kwartaal 2015) en ook een aparte enquête te houden onder de poliklinische revalidanten (planning eind 3e kwartaal 2015)

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad
 • Telefonisch: 070 – 3593520
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl
]]>
Sat, 01 Aug 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Ambitie tot verdere samenwerking met Haagse Hogeschool]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/ambitie-tot-verdere-samenwerking-met-haagse-hogeschool
Tijdens dit overleg is er  gesproken over de speerpunten van beide organisaties en de samenwerking in het Lectoraat Revalidatie, waarvan  drs. A.J. de Kloet (orthopedagoog bij Sophia Revalidatie) lector is. Beide organisaties spraken de ambitie uit tot verdere samenwerking in onderzoek en het SmartLab in het bijzonder. De komende periode zal een en ander uitgewerkt worden. ]]>
Tue, 21 Jul 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Snel inzicht in prestaties via Kwaliteitsvenster voor revalidatie ]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/snel-inzicht-in-prestaties-via-kwaliteitsvenster-voor-revalidatie

Het Kwaliteitsvenster is een online overzicht dat bestaat uit tien thema’s die informatie geven over de kwaliteit van onze revalidatiezorg. Voorbeelden zijn patiëntervaringen, aantal valincidenten, doorligwonden en het percentage mensen dat weer zelfstandig gaat wonen na revalidatie. Alle revalidatiecentra in Nederland en 18 revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen doen mee met het Kwaliteitsvenster voor revalidatie.

U kunt hier het Kwaliteitsvenster bekijken. ]]>
Mon, 29 Jun 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Fiets4daagse geslaagd!]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/fiets4daagse-geslaagd
De bus met de fietsers vertrok op 1 juni  uur vanaf Sophia Revalidatie Den Haag naar de start van de tocht in Waalwijk. De eerste etappe ging naar Moergestel, alwaar een prachtige locatie was gereserveerd voor de nacht. De volgende dag vervolgen ze hun weg naar Noordeloos. De derde etappe leidde de groep naar Snelrewaard/Oudewater, waar ze de laatste nacht verbleven. De laatste dag keren de fietsers terug naar Sophia Revalidatie Den Haag, waar ze hartelijk welkom werden geheten en een certificaat van deelname ontvangen voor hun prestatie.  

Doelstellingen voor deelnemers van de Fiets4daagse kunnen uiteenlopen van het verbeteren van conditie, fietsangst overwinnen, tot het uitbreiden van zelfredzaamheid binnen een niet aangepaste omgeving. Tijdens deze vierdaagse wordt er elke dag 30 tot 50 kilometer gefietst.

 

Sponsors

Het vervoer van de fietsers naar het startpunt en het vervoer van de fietsen worden mede mogelijk gemaakt dankzij Excellent Travel en Autohaag Zeeuw, filiaal Delfgauw.   Fonds 1818,   Van der Mandele stichting en   St. Vrienden van Sophia Revalidatie hebben financieel bijgedragen  aan de Fiets4daagse.  Alle sponsoren hartelijk dank, zonder deze steun van maatschappelijk betrokken partijen was de Fiets4daagse niet mogelijk geweest.

]]>
Thu, 18 Jun 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Side event WK Beach volleybal]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/side-event-wk-beach-volleybal In samenwerking met de gemeente hebben wij de mogelijkheid gekregen om een side event te organiseren naast het WK beachvolleybal op Scheveningen. Dit event vindt plaatst op vrijdag 3 juli van 12.00 - 15.00 uur in het  Beachstadium  in Scheveningen.

Dit side event hebben we ingevuld met een clinic Beach soccer en een clinic (para) beach volleybal.
We mogen gebruikmaken van het echte beachvolleybal veld op scheveningen en hopen op veel deelnemers.   Het evenement is toegankelijk voor alle patiënten vanaf 16 jaar. Uiteraard mag iedereen komen kijken en aanmoedigen.

Patiënten kunnen zich aanmelden via de afdeling bewegingsagogie. ]]>
Thu, 18 Jun 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Active8 in het SmartLab]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/active8-in-het-smartlab SmartLab@SophiaRevalidatie.nl! 


Wat is Active8

Activ8 bestaat uit een intelligente fysieke beweegmonitor (de Activ8 activity tracker) in combinatie met het Activ8 persoonlijk online dashboard.Hoe werkt de Active8

Draag de Activ8 activity tracker simpelweg in uw broekzak en het registreert uw dagelijkse activiteiten en calorieverbruik. Sluit de Activ8 activity tracker aan op uw pc en uw data wordt automatisch ge-upload naar uw persoonlijk online dashboard. Activ8 biedt een online platform voor een individueel coachingsplan om stap voor stap een meer actieve leefstijl te realiseren. Professionals kunnen  je activiteiten scores op afstand beoordelen. Op basis van de verkregen inzichten kan een behandelaar als een persoonlijke coach adviezen geven om stap- voor-stap de routine van patiënten te verbeteren, geheel passend in de persoonlijke leefstijl.

Wat kunnen wij ermee?

Dat is precies de vraag aan onze medewerkers! Waar zit de meerwaarde voor onze patiënten? Is het wel relevant voor patiënten bij Sophia Revalidatie en hoe bruikbaar is dit systeem? Via het SmartLab hebben zowel patiënten als professionals de mogelijkheid om laagdrempelig te experimenteren met zo'n beweegmonitor. Studenten van De Haagse Hogeschool zullen onderzoeken wat onze patiënten en onze medewerkers van deze mogelijkheid vinden.

Vindt meer info op: https://www.activ8all.com/nl/  of mail naar SmartLab@SophiaRevalidatie.nl]]>
Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kunstproject 'De Loop der Tijd']]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kunstproject-de-loop-der-tijd


Verslag van acceptatie

Toen Jikke 7 jaar was, belandde haar vader door een mislukte operatie in een rolstoel. Hun relatie veranderde drastisch en ze deden steeds minder samen. Het maken van dit project was vijftien jaar later voor de kunstenares een belangrijk onderdeel in het accepteren van de situatie. Na een lange worsteling met gevoelens leidde dit uiteindelijk tot haar film en boek ‘De loop der Tijd’, dat tegelijkertijd in juli 2014 haar eindexamenpresentatie was aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Met de expositie in het Sophia Revalidatie wil Jikke graag binnen de zorg bij medewerkers, maar ook familieleden van patiënten onder de aandacht brengen hoe een handicap in het gezin een kind kan beïnvloeden.

Kunst en zorg

Sophia Revalidatie is blij ‘De Loop der Tijd’ van Jikke de Gruijter tentoon te kunnen stellen. Het revalidatiecentrum heeft als visie dat kunst een positieve invloed kan hebben op patiënten, familieleden en medewerkers. Om die reden geeft het kunst een prominente rol binnen de organisatie. Zo heeft Sophia Revalidatie de afgelopen jaren een bescheiden kunstcollectie opgebouwd bestaande uit 50 werken. Hiertoe behoren onder andere twee foto’s van Ahmet Polat, die in april 2015 tot Fotograaf des Vaderlands benoemd is.
De zorginstelling  werkt bovendien  samen met Haagse kunstinstellingen, bedrijven en particuliere verzamelingen om kunstwerken in bruikleen te krijgen. Daarnaast wordt onderzocht hoe Sophia Revalidatie kunst kan inzetten als onderdeel van de behandeling van patiënten. Het kunstbeleid bij Sophia Revalidatie wordt gefinancierd uit fondsenwerving.

]]>
Wed, 10 Jun 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Friends4Friends maatjesproject]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/friends4friends-maatjesproject

Na een korte introductie werden kaartjes ingevuld door de studenten en jongeren welke zij later op de dag met elkaar aan de juiste persoon moesten koppelen. Hugo van 2sur5, die de samenwerkingsspellen organiseerde, speelde hier al goed op in door de vragen die op de kaartjes stonden tussen de spellen door te stellen. In de pauze is al uitgezocht wie met welke persoon het liefste maatjes wilde vormen. Ook hier speelde Hugo leuk op in door te eindigen met een activiteit waarin de maatjes aan elkaar verbonden zaten door middel van twee touwen en van elkaar los moesten zien te komen. Dit bleek toch lastiger dan gedacht, maar niet getreurd want voorlopig zijn de koppels nog niet van elkaar af. Met de maatjes is afgesproken om ten minste één afspraak elkaar te maken. Ook is er een WhatsApp groep gemaakt, zodat de maatjes elkaar op de hoogte kunnen houden van hun afspraken, er ook nog met anderen een afspraak gemaakt kan worden of om met een groter groepje dan twee personen af te kunnen spreken. De groepsactiviteit beviel zo goed dat besloten is om nog een groepsactiviteit te organiseren in juni! 

[photoalbum_38]]]>
Wed, 03 Jun 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad juni 2015]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-juni-2015

In de vorige Spatie hebben wij u gemeld dat wij u zullen informeren over de activiteiten/doelen die de Cliëntenraad zich heeft gesteld voor dit lopende kalenderjaar.
De Cliëntenraad blijft de Raad van Bestuur informeren en desgewenst adviseren over relevante zaken betreffende de zorg en behandeling voor revalidanten. Zo volgen wij de ontwikkelingen van Sophia Revalidatie als organisatie bijvoorbeeld op het gebied van strategie 2015 t/m 2018, jaarverslagen, half jaar/kwartaal rapportages, actueel het bezoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ), vrijwilligersmanagement en kwaliteitsverbetering. Na breed intern overleg heeft onze voorzitter (Mw. Marieke Brink-Zimmerman) de Raad van Bestuur uitgebreid geadviseerd inzake de Strategie van Sophia Revalidatie waar zij, met name in ons advies, de revalidant voldoende in beeld wilde krijgen. Hier is ook uitgebreid en naar tevredenheid door de Raad van Bestuur antwoord op gegeven.

Ook hebben we ons Jaarverslag 2014 besproken en aan de organisatie aangeboden.

Dit jaar hebben we zoals u weet als speerpunt “Mantelzorg”. Naast het feit dat dit onderwerp ook landelijk aandacht vraagt en belangrijk is, zijn we bezig met de verwerking van de enquête die door u is ingevuld. Na de plenaire vergadering van de Cliëntenraad op 15 juni hopen we de gegevens en de verdere plannen ten aanzien van dit onderwerp aan u te kunnen presenteren. Op 6 juli zal er een studiedag over Mantelzorg voor de Cliëntenraadsleden onder leiding van Mezzo plaatsvinden.

De Cliëntenraad organiseert in samenwerking met Sophia Revalidatie de patiënteninformatiemarkt. Deze zal weer plaatsvinden op 25 juni 2015 op de locatie Sophia Revalidatie in Den Haag. Hier zullen bedrijven en programma’s hun aanbod presenteren in hun betreffende kraam en u zo goed mogelijk informeren en wegwijs maken in hun aanbod.
2x per jaar overleggen leidinggevenden en medewerkers van het Kenniscentrum over verbeteringen ten aanzien van de patiëntenzorg bij Sophia Revalidatie. Er worden vaak vragen behandeld die door de cliënten zelf zijn aangedragen! De Cliëntenraad schuift daarbij aan om vanuit het cliëntperspectief mee te denken aan de-ze veranderingen en verbeteringen. Op allerlei terreinen wordt er gekeken naar oplossingen zoals de kwaliteit van het eten, de etenstijden, algemene bereikbaarheid, klantgerichtheid en bijvoorbeeld mogelijkheden tot avondtherapieën.
(bijeenkomst 1 juni jl.).

De werkgroep Veiligheid Incident Meldingen (VIM) is aanwezig bij de trendbesprekingen van de VIM commissie en denkt mee aan voorkoming van veiligheidsincidenten.
De werkgroep Innovatie Sport denkt vanuit de Cliëntenraad mee over sportadvisering en motivatie bij de keuze van een sport voor (ex) revalidanten.
Op ICT gebied waar onder You Tube wordt actief meegedacht aan verbetering en bereik voor revalidanten. Vooral de jeugd is hier natuurlijk bij gebaat.
De werkgroep Communicatie blijft de website en de Spatie als permanente informatie voor u zoveel mogelijk up-to-date houden en aanvullen.

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 •  Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad
 • Telefonisch: 070 – 3593520
 •  Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl
]]>
Mon, 01 Jun 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Zitskireis 2013 schenkt appelboom]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/zitskireis-2013-schenkt-appelboom
]]>
Tue, 26 May 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Geslaagde opening buitenruimte]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/geslaagde-opening-buitenruimte

Na de officiële openingshandeling hebben zij  samen met de klasgenoten van Damian ballonnen in de (speel)tuin geplaatst. Vivek Ori heeft ter gelegenheid van de opening een gedichtje geschreven dat zijn klasgenoot Damian mocht voordragen.
Ik speelde in de stad.
en ik at een zak patat.
Jij vroeg: “Kom je spelen op ons nieuwe plein?”
Ik zei: “Nee, ik moet terug met de trein.”


Gastvrij voor de wijk

Vorig jaar was de officiële opening van de nieuwbouw van Sophia Revalidatie Den Haag en namen ruim 2000 buurtbewoners een kijkje in het nieuwe gebouw. Ook bij de opening van de buitenruimte en de speeltuin was er een ruime belangstelling vanuit de wijk. 

Het terrein rondom Sophia Revalidatie is onderdeel van het zogenoemde Groene Assenkruis, het groengebied tussen Natuurpark De Uithof en het Zuiderpark. Het water uit dit gebied is doorgetrokken naar het terrein van Sophia Revalidatie, waardoor het revalidatiecentrum op een eiland is komen te liggen. Hierdoor worden hekken om het terrein af te sluiten overbodig en kunnen omwonenden vrij gebruik maken van deze nieuwe groenvoorziening in stadsdeel Escamp.

Sophia Revalidatie heeft bovendien de beschikking over een grote sportzaal, een fitnessruimte en een therapiebad (33°C). Overdag gebruiken patiënten deze faciliteiten intensief voor hun therapie.  In de avonduren en in het weekend huren sportclubs deze ruimtes. Diverse zwemscholengebruiken het bad voor zwemlessen. En een rolstoelbasketbalclub traint in de sportzaal. Ook zijn er verenigingen die hydrotherapie en diverse vormen van bewegingstherapieën verzorgen.

Naast sportfaciliteiten zijn er ook vergaderfaciliteiten beschikbaar in de avonduren. Deze kunnen wijkverenigingen bijvoorbeeld huren voor hun maandelijkse bijeenkomsten. Ook start Sophia Revalidatie weer met het mozaïeken van de SocialSofa, waarbij buurtbewoners worden uitgenodigd om mee te mozaïeken.

Kijk voor de verschillende mogelijkheden op www.SophiaRevalidatie.nl/gvw

Sponsors Speeltuin

Dankzij de opbrengst van het evenement DaDa Run for Value (samenwerking tussen Stichting DaDa en Peak Value) en de bijdrage van Fonds 1818 heeft Sophia Revalidatie de speeltuin kunnen realiseren. ]]>
Thu, 21 May 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Subsidie toegekend aan belangrijk samenwerkingsproject digitale revalidatie]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/subsidie-toegekend-aan-belangrijk-samenwerkingsproject-digitale-revalidatie

Doel FAST@HOME

Het doel van het project is om een digitale revalidatieomgeving samen te stellen met een geïntegreerd aanbod van relevante e-health interventies, zoals games, e-coaching en draagbare technologie. Hiermee kan een behandelprogramma worden opgesteld op basis van de wensen van professionals, CVA-patiënten en mantelzorgers. Op die manier wordt thuis revalideren na een CVA mogelijk. 

Tegelijkertijd beantwoordt FAST@HOME in een Randomised Controlled Trial met 150 patiënten de centrale onderzoeksvraag: “In welke mate wordt de kwaliteit van behandelen door professionals verbeterd als gevolg van digitale ondersteuning van thuisrevalidatie voor CVA-patiënten?” Deze vraag wordt beantwoord vanuit het perspectief van de patiënt en van de zorgverleners.


Behoefte vanuit het werkveld

De aanleiding voor dit project is de vraag vanuit revalidatieprofessionals naar efficiënte en effectieve behandelprogramma’s die inspirerend zijn en de therapietrouw vergroten. Het behandelprogramma moet thuis gevolgd kunnen worden waarbij  de behandelaar goed de mogelijkheden heeft om de CVA-patiënt te  begeleiden en het behandelproces te monitoren. Door het overweldigende en snelgroeiende aanbod van e-health toepassingen is het maken van een onderbouwde en passende keuze door de professional nauwelijks mogelijk.

FAST@HOME past binnen de onderzoekslijnen van Sophia Revalidatie en het lectoraat. Bovendien sluit het project uitstekend aan bij de ambities en activiteiten van “het SmartLab”, een bij Sophia Revalidatie opgezette proeftuin om e-health toepassingen te onderzoeken op bruikbaarheid en doelmatigheid in de revalidatiezorg.

 

Consortium

Penvoerder/projectleider is dr. Arend de Kloet, lector Revalidatie. Hoofdonderzoeker is Prof. dr. Thea Vliet Vlieland, hoogleraar Doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie.

Als partners zijn betrokken, met vetgedrukt de 5 werkpakketten en hiervoor verantwoordelijke collega’s:

• De Haagse Hogeschool, faculteiten Gezondheid, Voeding en Sport en ICT en media: Monique Berger (monitoren beweeggedrag) en het lectoraat Informatie, Technologie en Samenleving: Bert Mulder (samenstellen geïntegreerde webomgeving)
• Sophia Revalidatie, o.a. kenniscentrum, drs. Nishy Hofmeijer, drs. Henk Arwert
• Rijnland Revalidatiecentrum, o.a. drs. ir. Felicie van Vree, dr. Pauline Goossens
• Leids Universitair Medisch Centrum, o.a. dr. Thea Vliet Vlieland (onderzoek doelmatigheid en kosten), dr. Jorit Meesters (onderzoek perspectief patiënt, mantelzorger, professional), dr.Leti van Bodegom-Vos (implementatie FAST@HOME)
• Hogeschool Leiden, lectoraat Eigen Regie (dr. John Verhoef), Technische Universiteit Delft, Industrial Design Engineering (Prof. dr. Richard Goossens) en Valorisatie (dr. Puck van den Bovenkamp) en Erasmus MC, revalidatiegeneeskunde & fysiotherapie, Hans Bussmann (monitoren beweeggedrag)
• Bedrijven: Dr. Kinetic (Fysiogaming), Physitrack Limited (Physitrack), Dezzel Media B.V. (BrainGymmer) en 2MEngineering (Activ8)
• Klankbord met ‘onderzoekspartners ‘ (ex-revalidanten), de Hersenstichting Nederland, het Nederlands Paramedisch Instituut en SARAH networks (Brazilië).

]]>
Thu, 21 May 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Convenant tilt zorg voor patiënten met een beroerte naar een nog hoger plan ]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/convenant-tilt-zorg-voor-patinten-met-een-beroerte-naar-een-nog-hoger-plan
De ondertekening in de serre van de Bieslandhof van Pieter van Foreest werd bijgewoond door de Delftse wethouder voor wonen, stedelijke vernieuwing en zorg, Raymond de Prez. Met een korte zoekopdracht op de nieuwe site www.cvaketendwo.nl onderstreepte hij het belang van de samenwerking voor Delft en omgeving. De website biedt alle informatie voor patiënten en mantelzorgers over de zorg voor patiënten die een beroerte hebben gehad.

De CVA Keten Delft-Westland-Oostland: patiënten na een beroerte optimale zorg bieden

De CVA-keten zorgt ervoor dat iemand met een CVA –een beroerte- op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats kan ontvangen. Het is de bedoeling dat de zorg die geboden wordt door de verschillende partners een samenhangend en geïntegreerd geheel vormt. Zonder drempels of schotten tussen de verschillende schakels van de keten. Iedere partner heeft zijn eigen specialisaties die een cliënt ten goede komen. Door maximale samenwerking en afstemming tussen de deelnemende partijen en permanente ontwikkeling van professionals, stellen de ketenpartners elkaar in staat om toegankelijke, adequate en steeds betere zorg te organiseren en te verlenen.


Fotograaf: Bertus Klarenbeek. V.l.n.r.:  dhr. Lommerse (Careyn), mevr. Van Driel (Reinier de Graaf ziekenhuis), mevr. Van der Meer (Sophia Revalidatie) en dhr. Bleijenberg (Pieter van Foreest).

]]>
Wed, 13 May 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Save the date: Symposium Zorg voor seks op 13 oktober]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/save-the-date-symposium-zorg-voor-seks-op-13-oktober

 

Hoe heeft de revalidatieseksuologie zich de laatste decennia ontwikkeld? Hoe wordt seksualiteit anno 2015 binnen revalidatiecentra behandeld? En wat is de best practice binnen de revalidatiebranche? Tijdens dit symposium, speciaal voor revalidatieartsen, seksuologen, revalidatietherapeuten en andere geïnteresseerden, worden deze vragen uitgebreid beantwoord.


Wilt u aanwezig zijn bij het symposium Zorg voor seks?

Noteer alvast 13 oktober  van 13.00 uur tot 17.15 uur in Den Haag in uw agenda. Meer informatie over het programma en inschrijven volgt snel!

Wilt u er zeker van zijn, dat u de officiële uitnodiging persoonlijk ontvangt? Geef dan uw naam, functie en emailadres door op kenniscentrum@sophiarevalidatie.nl.


 

 

]]>
Mon, 11 May 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Lachen voor ALS]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/lachen-voor-als

Loes van der Linden uit Den Haag hoopt op 14 mei 60 jaar te worden. Op deze dag wil zij haar hartenwens in vervulling laten gaan. Zij organiseert een lachworkshop, tussen 10.30 - 12.30 uur, bij Sophia Revalidatie in Den Haag. “Ik heb al 300 aanmeldingen binnen en ik hoop dat daar nog eens 300 bij komen”, aldus Loes.

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd en ondanks de moeilijke periode die Loes en haar familie nu doormaken, is dit nog steeds haar credo. “Ik wil niet alleen bezig zijn met mijn ziekte, door lachen voel je je lekker en samen lachen schept een band. De druk gaat van de ketel en daarna kun je weer meer aan.”

Ook meedoen?

Deelname kost € 5. Opgeven kan nog tot 12 mei via lachenvoorals@hotmail.com. De opbrengsten van de lachworkshop komen volledig ten goede aan de Stichting ALS Nederland, voor onderzoek naar de niets ontziende en dodelijke ziekte ALS.

ALS en Sophia Revalidatie

Dat Loes gebruik maakt van de locatie van Sophia Revalidatie is niet raar. Sophia Revalidatie behandelt en begeleidt ALS-patiënten, waaronder ook Loes, vanaf het moment dat de diagnose gesteld wordt. De behandeling van Sophia Revalidatie richt zich erop dat de patiënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen functioneren, eventueel met gebruik van hulpmiddelen, voorzieningen en hulp van anderen. ]]>
Wed, 06 May 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Officiële opening openbare buitenruimte en speeltuin]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/officile-opening-openbare-buitenruimte-en-speeltuin

Vorig jaar verhuisde Sophia Revalidatie van de oudbouw naar de nieuwbouw en stelde zij haar deuren open om de binnekant te komen bekijken tijdens de openingsweek in juni 2014. Het groen rondom het gebouw en de speeltuin tussen de school en Sophia Revalidatie is inmiddels aangelegd. Nu het beter weer wordt, is de tijd rijp om de openbare ruimte én de speeltuin officieel te openen. 


Gastvrij voor de wijk

Sophia Revalidatie heeft de beschikking over een grote sportzaal, een fitnessruimte en een therapiebad (33°C). Overdag gebruiken patiënten deze  faciliteiten intensief voor hun therapie.  In de avonduren en in het weekend huren sportclubs deze ruimtes. Diverse zwemscholen, zoals ‘Zweminstutuut BV’, ‘Zero2Hero’, ‘de Guppies’ en ‘zwemschool Uniek’ gebruiken het bad voor zwemlessen en om kinderen watervrij te maken. Rolstoelbasketbalclub ‘De Kameleon’ traint wekelijks in de sportzaal. De Reumapatiëntenvereniging en Haag88 verzorgen hydrotherapie en diverse vormen van bewegingstherapieën. Naast sportfaciliteiten zijn er ook vergaderfaciliteiten beschikbaar in de avonduren. Deze kunnen wijkverenigingen bijvoorbeeld huren voor hun maandelijkse bijeenkomsten. Kijk voor de verschillende mogelijkheden op www.SophiaRevalidatie.nl/gvw


Groene Assenkruis

Het terrein rondom Sophia Revalidatie is onderdeel van het zogenoemde Groene Assenkruis, het groengebied tussen Natuurpark De Uithof en het Zuiderpark. Het water uit dit gebied is doorgetrokken naar het terrein van Sophia Revalidatie, waardoor het revalidatiecentrum op een eiland is komen te liggen. Hierdoor worden hekken om het terrein af te sluiten overbodig en kunnen omwonenden vrij gebruik maken van deze nieuwe groenvoorziening in stadsdeel Escamp.


Sponsors speeltuin

Dankzij de opbrengst van het evenement DaDa Run for Value (samenwerking tussen Stichting DaDa en Peak Value) en de bijdrage van Fonds 1818 heeft Sophia Revalidatie de speeltuin kunnen realiseren.
]]>
Mon, 04 May 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Legionella-update]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/legionella-update (zie ook het nieuwsbericht van 15 april 2015)    in de douches van het zwembad  en de medewerkersgarderobe is hard gewerkt aan een oplossing. Uit onderzoek blijkt dat de (te hoge) aanwezigheid wordt veroorzaakt door een combinatie van te weinig gebruik (personeelsgarderobe) en het (automatisch) spoelen met water van een te lage temperatuur.

Inmiddels wordt de douche van de personeelsgarderobe handmatig extra gespoeld en werkt de installateur aan een oplossing om de douches in het zwembad automatisch met heet water te kunnen spoelen (midden in de nacht zodat er geen risico is voor gebruikers). In de tussentijd kan er veilig gebruikgemaakt worden van de douches door de  plaatsing van speciale douchekoppen met legionellafilters.]]>
Mon, 04 May 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Strategie 2015 - 2018]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/strategie-2015-2018 Strategie Sophia Revalidatie 2015-2018. In dit strategisch plan presenteert Sophia Revalidatie haar visie voor de komende jaren. Onze medische staf, managementteam, cliëntenraad, ondernemingsraad en vele medewerkers hebben hierin meegedacht, en kijkend naar onze toekomst, een nieuwe bijbehorende missie en visie geformuleerd.


Dit strategisch plan is een plan op hoofdlijnen. Hoofdlijnen die een richting geven waar onze ambitie ligt. De kern van deze strategie is het vergroten van de waarde voor onze patiënten. Dat is onze leidraad; in de zorg voor onze patiënten, in de ontwikkeling van onze medewerkers en in de transparantie en zichtbaarheid van onze organisatie. We focussen ons hierbij op vijf speerpunten binnen onze medisch specialistische revalidatie.
1. Hersenletsel
2. Kinderrevalidatie
3. Chronisch neurologisch progressieve aandoeningen (MS en ALS)
4. Oncologische- en Hartrevalidatie
5. Complexe multitrauma
We streven ernaar onze kwaliteit en veiligheid continu te verbeteren, door onder andere ontwikkeling van zorgpaden, innovaties, wetenschappelijk onderzoek en het permanent meten van de waarde van onze zorg. We zijn transparant en zichtbaar naar onze patiënten en hun naasten, verwijzers, samenwerkingspartners en andere stakeholders.]]>
Mon, 20 Apr 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Legionella aangetroffen locatie Den Haag]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/legionella

Geringe hoeveelheid

In de watermonsters van deze douches zijn geringe hoeveelheden van de legionella- bacterie (legionella pneumophila serotype 1) gevonden. Omdat deze hoeveelheid echter net boven de norm ligt, zijn de douches momenteel buiten gebruik. Het risico op besmetting is door de hygiënist als gering benoemd, vanwege de lage hoeveelheden van de bacterie die zijn aangetroffen in het watermonster. Op dit moment zijn bij ons geen ziektegevallen bekend.

Eventuele besmetting

De meeste mensen merken niets van een besmetting of ervaren deze als een kortdurende griep. Behandeling is in dat geval niet nodig. Als er al sprake is van besmetting, is het goed te weten dat de ziekte niet van mens op mens kan worden overgedragen. De tijd tussen besmetting en het eventueel optreden van ziekteverschijnselen is doorgaans 2 tot 19 dagen.

Legionellagriep

Na 36 - 48 uur treden acute griepachtige verschijnselen op, zoals koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Spontaan herstel treedt op na 2-7 dagen. 

Legionella longontsteking

Incubatieperiode duurt 2 tot 19 dagen, maar bij de meeste mensen treden klachten meestal 5 tot 6 dagen na besmetting op. Verschijnselen zijn: hoest zonder slijmvorming met pijn op de borst.

Bij bovenstaande klachten, raden we u aan om direct contact op te nemen met uw huisarts en te melden dat u mogelijk in aanraking bent geweest met legionellabacterie. De ziekte is vervolgens met de juiste antibiotica goed te behandelen.

Getroffen maatregelen

Sophia Revalidatie betreurt deze situatie. Uiteraard hebben wij alle noodzakelijke maatregelen genomen om de legionellabacterie te verwijderen en eventuele nieuwe besmettingen te voorkomen. Er zijn reeds nieuwe watermonsters genomen. In afwachting van de uitkomst hiervan blijven de douches buiten gebruik. Onze excuses voor het ongemak.

Voor algemene informatie kunt u terecht op www.rivm.nl. ]]>
Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Grote opkomst bij refereeravond Evidence Based Management]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/grote-opkomst-bij-refereeravond-evidence-based-management


Een introductie van EBP

Anandi van Loon (AIOS) trapte de avond af met een korte inleiding over Evidence Based Practice (EBP). EBP is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik maken van het huidige beste bewijsmateriaal om hiermee op transparante wijze de beste zorg voor patiënten te leveren. Paulien Goossens (revalidatiearts) ging vervolgens in op hoe managers het gebruik van Evidence Based Practice kunnen ondersteunen. Daarnaast vertelde Paulien over het doorlopen van de PDCA (plan-do-check-act)-cirkel, zowel voor de behandeling van de individuele patiënt als voor behandelprogramma’s.

Evidence Based managementbesluiten

De volgende spreker was Eric Barends, managing director bij Center for Evidence Based Management. Evidence Based Management (EBM) is het bewust, expliciet en afgewogen nemen van managementbeslissingen op basis van beschikbare informatie.  Eric geeft aan dat met EBM managers beslissingen nemen die gefundeerd zijn op logica en adequate kennis. In de mini case  “The performance of knowledge workers”  werd EBM toegepast.

Strategisch Project Implementatie EBP 2015

Deze refereeravond vormt een onderdeel van het strategisch project ‘Implementatie Evidence Based Practice 2015’ bij Sophia Revalidatie. ]]>
Thu, 02 Apr 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Braingames als onderdeel van de revalidatie na een beroerte: nuttig en aantrekkelijk!]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/braingames-als-onderdeel-van-de-revalidatie-na-een-beroerte-nuttig-en-aantrekkelijk


Spelenderwijs

In 2013 en 2014 hebben in Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum 107 (ex-)revalidanten van 45 tot 75 jaar oud meegedaan aan het onderzoeksproject ‘Spelenderwijs’, één tot drie jaar nadat zij door een beroerte (CVA) werden getroffen. Doel van het onderzoek was te achterhalen wat het effect is van gamen op het verwerken van informatie (cognitieve functioneren) bij mensen die een CVA hebben gehad.

Vijftig personen hebben thuis, gedurende acht weken, de cognitieve braingames van ‘Lumosity’ gespeeld. Dit zijn online spellen bedoeld om werkgeheugen, aandacht, snelheid en flexibiliteit van informatieverwerking te trainen. De proefpersonen deden dit vijf dagen per week en 15 tot 20 minuten per dag. Een controlegroep van 57 personen deed de spellen niet, maar kreeg in diezelfde periode wekelijks informatie over hersenen aangeboden.

Beide groepen werden direct voor en na de onderzoeksperiode onderzocht. Een acht weken na het onderzoek nog eens. Na de onderzoeksperiode werd geregistreerd:
– wat de resultaten waren in de games.
– de scores op testen van het werkgeheugen, aandacht, tempo, flexibilteit en het probleemoplossend vermogen.
– de scores op vragenlijsten over ervaring van de mensen zelf op het gebied van cognitieve problemen, kwaliteit van leven en zelfvertrouwen om zelf taken te kunnen vervullen.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

 1. Het werkgeheugen, het tempo van informatieverwerking en het zelfvertrouwen van de groep ‘gamers’ verbeterde significant in vergelijking met de controlegroep.
 2. De ‘gamers’ scoorden na de acht weken gamen in vergelijking met hun beginscores significant beter in de computergames en op de meeste cognitieve testen. Na een pauze van acht weken zwakken de resultaten af.
 3. De deelnemers zijn onverdeeld positief: de cognitieve games zijn aantrekkelijk om te spelen, afwisselend en geven het gevoel dat je jezelf traint en dat dit ook werkelijk helpt. De deelnemers hadden deze games daarom zelf eerder in het revalidatietraject willen spelen en bevelen dit andere revalidanten aan te doen.
 4. Vooral patiënten die vooraf meer cognitieve problemen ervoeren maar na de beroerte minder hadden ingeboet in kwaliteit van leven, waren therapietrouw.

 

Wat kunnen we met deze resultaten?

Spelenderwijs levert onvoldoende wetenschappelijk bewijs om cognitieve games als bewezen, effectieve interventie aan te bevelen. Wel zijn positieve effecten gevonden en is de kwalitatieve beoordeling van de deelnemers van grote waarde. Ook is duidelijk geworden bij welke groep (ex-)revalidanten cognitief gamen het beste aansluit.

Als (ex-)revalidanten mentaal voldoende belastbaar zijn, is gamen daarom een stimulerende en aantrekkelijke activiteit om naast of na revaldatiebehandeling in te zetten, zonder hierbij te verwachten dat dit meetbare resultaten op functie- of activiteitenniveau oplevert. De games Lumosity en Braingymmer worden daarom toegankelijk gemaakt om tijdens of na een revalidatietraject te kunnen inzetten. Er zijn voldoende aanknopingspunten voor nader onderzoek gevonden waarbij deze interventie, gekoppeld aan het behandeltraject en met de juiste ondersteuning, aangeboden zal worden.

Het onderzoeksproject Spelenderwijs is mogelijk gemaakt door:

Fonds NutsOhra, het Revalidatiefonds, Lumosity, Sophia Revalidatie, Rijnlands Revalidatie Centrum, De Haagse Hogeschool.]]>
Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[De eerste (zit)skireis voor kinderen met een beperking]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/de-eerste-zitskireis-voor-kinderen-met-een-beperking het filmpje.


De eerste groep deelnemers

De eerste groep die mee op reis ging, bestond uit acht kinderen met diverse diagnoses. Ze worden allemaal behandeld bij de kinderrevalidatie van Sophia Revalidatie.

Zo is daar Puck, een meisje van acht met een motorische ontwikkelingsachterstand. Haar ouders zijn echte wintersporters en willen dit plezier ook graag met haar delen. Ze vragen zich af of dit haalbaar is. Zou hun dochter  kunnen leren skiën? Puck heeft moeite om motorische vaardigheden aan te leren. Daarnaast is ze een beetje angstig voor de witte sneeuw. Toen het hier sneeuwde in december 2014 durfde ze niet van de voordeur naar de auto te lopen over de besneeuwde stoep. Puck heeft warme positieve begeleiding nodig om haar angst te kunnen overwinnen en haar de techniek van het skiën aan te leren.

Pim, een achtjarige jongen heeft cerebrale parese met als gevolg spasticiteit in zijn benen. Hij heeft snel rugklachten. Staand skiën is niet geschikt voor hem, maar in de zitski zou het wellicht kunnen. Houdt hij dat wel vol en moeten  er misschien nog verdere aanpassingen worden gedaan? Hij heeft ook last van driftbuien. Er moet worden gezocht naar een aanpak die het best past bij hem om de techniek van het skiën te leren.

Alle kinderen hebben zo hun eigen verhaal, maar ze hebben ook dingen met elkaar gemeen: ze durven nieuwe uitdagingen aan te gaan, zijn sportief en willen leren bewegen in de sneeuw.

Revalidatieweek

In Oostenrijk verblijft de groep in een aangepast appartement dat geschikt is voor rolstoelgebruikers. De buschauffeur met aangepaste bus staat de groep de gehele week bij en verzorgt het vervoer van en naar de piste. Ze hebben aangepast skimateriaal tot hun beschikking.

Kinderen en ouders worden op de berg naast het behandelteam van Sophia Revalidatie bijgestaan door lokale skileraren. Eén van deze skileraren, Sepp, kan door een ernstig ongeluk niet meer lopen. Voor zijn ongeluk was hij al skileraar nu geeft hij les in de zitski. Dit is voor de jonge zitskiërs erg bijzonder. Hij is vanaf de eerste dag hun grote voorbeeld.  Ook de medewerkers van de skilift helpen de kinderen en begeleiders waar ze kunnen.  Op de piste trekken ze veel bekijks. Ze ontvangen ontzettend veel positieve reacties van mensen die vol bewondering naar deze groep positieve kinderen kijkt.  

De skireis is een week van hoogtepunten en intense ervaringen, kortom een indrukwekkende revalidatieweek. Naast het skiën en lol maken, worden behandeldoelen van de kinderen de hele dag in de praktijk geoefend. Dit kan variëren van dagelijkse vaardigheden, zoals: eten snijden en aan- en uitkleden tot motorische vaardigheden zoals: staan, lopen, zichzelf verplaatsen, praten en slikken. Maar ook op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden, waarbij het functioneren binnen de groep of de relatie tussen ouder en kind wordt begeleid.

Het resultaat

“Ik ga even achter het lifthuisje staan hoor”, zegt een stoere vader die zojuist de piste afskied. Hij heeft voor het eerst zijn dochter zelf begeleid achter de zitski. Zij is vol trots en lacht uitbundig. De vader is geëmotioneerd van geluk en laat zijn tranen de vrije loop: “Wat is dit uniek! Ik had 9,5 jaar geleden niet kunnen dromen ooit met mijn dochter de berg af te kunnen skiën”.

Puck, die voor de reis nog angst voor sneeuw had, gaat nu zelfstandig in de sleeplift de besneeuwde berg op. Pim heeft geleerd om twee uur achter elkaar te skiën zonder dat hij pijn krijgt. Op de laatste dag is er natuurlijk de slalom. De therapeuten staan langs de kant, met daarnaast nog heel veel geïnteresseerde toeschouwers. De kinderen in de zitski worden vol trots begeleid door hun vader of moeder. De staande skiërs nemen de afdaling zo goed als zelf. Het is geweldig om te zien hoe goed de kinderen laten zien wat zij de afgelopen week hebben geleerd. Dit keer wordt er niet toegekeken hoe andere kinderen in een skiklas de berg af gaan en een medaille ontvangen. Nee, nu doen ze het  gewoon zelf! Ze staan klaar boven aan de slalom. Hun naam galmt door de luispeakers en daar gaan ze, naar beneden. Hup, hup, hup klinkt er op de piste en zo gaan ze over de finish. Zo trots als een pauw nemen ze die avond hun medaille in ontvangst.

 

Trots

 Juist om deze momenten is het de therapeuten van Sophia Revalidatie te doen. Dit zijn de zaadjes die geplant zijn om verder te kunnen groeien naar iets moois. Iets duurzaams waar kind en gezin nog jaren profijt  van hebben. 

Dank aan de sponsoren van de eerste reis

Deze eerste kinderzitskireis is mede mogelijk gemaakt met behulp van bijdragen van: Stichting Vrienden van Sophia Revalidatie, Jeugdvakantieloket Samenwerkende Haagse Fondsen, Vaillantfonds, Lions Club Hoeksche Waard, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), MK Skiservice en Fonds 1818. ]]>
Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vrijwilligersacties tijdens NLdoet geslaagd]]> m.denheijer@sophiarevalidatie.nl (Mariëlle den Heijer) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/vrijwilligersacties-tijdens-nldoet-geslaagd

Massage voor medewerkers

Om medewerkers en vrijwilligers in het zonnetje te zetten kwam er bij Sophia Revalidatie in Delft een professionele masseur vrijwillig langs. Veertien medewerkers hebben hier gebruik van gemaakt. Zij ontvingen een heerlijke stoelmassage.

Verven speelhuisje kinderrevalidatie

Het huisje op het speelterrein van de Kinderrevalidatie in Den Haag is door medewerkers in de grondverf gezet.  Vanuit de gemeente hebben drie vrijwilligers zich aangemeld om tijdens NLdoet het speelhuisje  in mooie kleuren te verven op basis van een aangeleverd ontwerp.  De vrijwilligers hebben er met veel enthousiasme een mooi en fleurig speelhuisje van gemaakt.
We danken alle vrijwilligers  hartelijk voor hun bijdrage!

Vrijwilligerswerk

Naast de activiteiten tijdens NLdoet heeft Sophia Revalidatie gedurende het hele jaar ondersteuning van vrijwilligers nodig. Op dit moment hebben we 85 vrijwilligers bij ons in huis waar wij zeer dankbaar voor zijn. Wilt u ons ook helpen? Neemt u dan contact op met de coördinator voor vrijwilligers Inge van Driel.]]>
Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sophia Revalidatie maakt geen gebruik van Terumo injectienaalden]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-maakt-geen-gebruik-van-terumo-injectienaalden
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft besloten om een onderzoek op te starten naar de mogelijke problemen.  In afwachting van de onderzoeksresultaten adviseert de IGZ  zorginstellingen de betreffende injectienaalden uit voorzorg tijdelijk niet te gebruiken. Sophia Revalidatie blijft uiteraard gebruikmaken van injectienaalden van andere fabrikanten dan Terumo. ]]>
Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Toetsing Inspectie voor de Gezondheidszorg]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/toetsing-inspectie-voor-de-gezondheidszorg

 

Voor de branche is het belangrijk om duidelijker in beeld te komen en voor ons om te kunnen aantonen dat wij het belangrijk vinden om (patiënt)veilig te werken. Daarom krijgt Sophia Revalidatie in april, mei of juni een bezoek van de IGZ. Dit bezoek is onaangekondigd en vindt plaats op een van de locatie(s) van Sophia Revalidatie. Daarmee wil de IGZ toetsen of Sophia Revalidatie de juiste procedures en richtlijnen heeft, ernaar handelt en dit blijft bewaken. Het bezoek duurt één dag en bestaat uit een aantal gesprekken met de Raad van Bestuur, medewerkers en mogelijk met een vertegenwoordiger van de Cliëntenraad. Ook zullen zij controleren of richtlijnen en processen duidelijk zijn weergegeven en voor onze medewerkers beschikbaar zijn. Een ander belangrijk punt voor de inspectie is of de privacy van de patiënt gewaarborgd is.


Wij zien dit bezoek met vertrouwen tegemoet. Bij Sophia Revalidatie staat kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. We bieden veilige zorg én daarin blijven we investeren. Dit jaar richten we onder andere een nieuw VeiligheidsManagementSysteem in en passen we de bedrijfskleding aan. ]]>
Thu, 19 Mar 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[NLdoet klussen bij Sophia Revalidatie]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nldoet-klussen-sophia-revalidatie


Massage voor medewerkers

Om onze hardwerkende collega's en vrijwilligers in het zonnetje te zetten komt er een professionele masseur vrijwillig langs bij Sophia Revalidatie in Delft. 

Verven speelhuisje kinderrevalidatie

Het huisje op het speelterrein van de Kinderrevalidatie in Den Haag wordt door collega’s van de Kinderrevalidatie in de grondverf gezet, een ontwerp wordt aangeleverd en zij ontvangen de gasten. De vrijwilligers maken er een mooi, fleurig en uniek huisje van!  Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 

Vrijwilligerswerk

Naast de activiteiten tijdens NLdoet heeft Sophia Revalidatie gedurende het hele jaar ondersteuning van vrijwilligers nodig. Op dit moment hebben we 85 vrijwilligers bij ons in huis waar wij zeer dankbaar voor zijn. Wilt u ons ook in raad en daad bijstaan? Neemt u dan contact op met de coördinator voor vrijwilligers Inge van Driel.
 

Sophia Revalidatie is  erg blij met de inzet van vrijwilligers die dit mogelijk maken.
Op onze Facebookpagina kunnen we alle vrijwilligers aanmoedigen met een reactie en een 'like'!]]>
Mon, 16 Mar 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[HKZ audit succesvol afgerond]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/hkz-audit-succesvol-afgerond

Het zit er weer op: twee dagen van interviews, leerzame ervaringen en indrukken en ook een eindoordeel. Vorig jaar zijn er moeilijke tekortkomingen op het systeem gesteld. Een compliment voor de wijze waarop dit is erkend, opgepakt en de energie waarmee dit is opgepakt. Alle zes tekortkomingen zijn weggewerkt. Dit is een groot compliment voor de gehele organisatie. Managers die ervoor hebben gezorgd dat er veel draagvlak is om met de zes tekortkomingen aan de slag te gaan en medewerkers die een groot kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn hebben en energie hebben gestoken in bijvoorbeeld dossiervoering, SMART doelen stellen, de registratie van risicovolle medicatie, interne audits en privacy van patiëntendossiers. 

Datgene wat in gesprekken naar voren kwam was niet nieuw voor de geïnterviewden, de verbeterpunten en plannen van aanpak waren bekend. Er is sprake van kwaliteits- en veiligheidsdenken binnen de organisatie, zoals de manier van intakes houden, en het denken in oorzaken. Er is positieve roering, beweging,  in de organisatie, het centraliseren van zaken en ook het bottom-up denken. Patiënt staat centraal maar veel meer vanuit de kwaliteits- en veiligheidsgedachte.

De auditoren waren enthousiast over de ontwikkeling en gebruik van het R-EPD, we hebben hier een goede kwaliteitsslag gemaakt.

Er zijn naast sterke punten ook twee kleine verbeterpunten geconstateerd:
1. Analyses met betrekking tot jaarverslagen van onder andere de VIM adviescommissie en klachtenfunctionaris zijn onvoldoende diepgaand uitgevoerd.
2. Risico-inventarisatie van het nieuwe gebouw is nog niet uitgevoerd.

Bij de volgende audit in februari 2016 beoordelen zij deze tekortkomingen en onze manier van aanpak weer opnieuw. Dit is dus onderdeel van onze verbeteragenda voor 2015. ]]>
Mon, 16 Mar 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Klimmen tegen MS]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/klimmen-tegen-ms


Doneren

Als tegenprestatie zal Ronald  de Mont de Ventoux beklimmen. 
Doneren is mogelijk via:  http://deelnemers.klimmentegenms.nl/acties/wetering/omhoog-tegen-ms/    Delen van dit bericht binnen uw netwerk wordt op prijs gesteld.]]>
Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sophia Revalidatie organiseert eerste kinderzitskireis]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-organiseert-eerste-kinderzitskireis
“Sophia Revalidatie heeft de grootste poliklinische kinderrevalidatie van Nederland en we zijn erg trots op deze primeur,” aldus Antwan van Ooijen. Bijzonder aan de kinderzitskireis is dat van elk kind een ouder meegaat. Ook de ouders worden tijdens de reis intensief begeleid zodat zij voldoende kennis, kunde en vertrouwen opbouwen om in de toekomst zelfstandig met hun kind op wintersportvakantie te kunnen gaan.

Foto's

[photoalbum_36]

Media-aandacht

Er is veel aandacht besteed aan het zitski-event. Alle media-uitingen, waaronder het nieuwsbericht in De Telegraaf en de uitzending door Hart van Nederland, zijn te vinden op onze Facebookpagina: www.facebook.nl/sophiarevalidatie Vergeet ons niet te 'liken' om op de hoogte te zijn van leuke ontwikkelingen en bovenal om dit te delen binnen uw vriendenkring! 

Sponsoren

Deze eerste kinderzitskireis is mede mogelijk gemaakt met behulp van bijdragen van Stichting Vrienden van Sophia Revalidatie, Jeugdvakantieloket Samenwerkende Haagse Fondsen, Vaillantfonds, Lions Club Hoeksche Waard, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), MK Skiservice en Fonds 1818.

Het volledige persbericht is te vinden op : http://www.sophiarevalidatie.nl/over-sophia-revalidatie/pers/persberichten]]>
Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Fiets4daagse 2015]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/fiets4daagse-2015


Waarom een fiets4daagse?

Voor mensen met een lichamelijke beperking is buitenvervoer vaak een belangrijk doel binnen de revalidatie. Fietsen kan een goede manier zijn om onszelf buitenshuis te kunnen verplaatsen.  Om het fietsen meer onder de aandacht te brengen tijdens de revalidatie is de fiets4daagse opgezet. Met dit evenement wil Sophia Revalidatie patiënten laten zien wat de mogelijkheden zijn van (al dan niet aangepast) fietsen.

Doelstellingen voor deelnemers van de fiets4daagse kunnen uiteenlopen van het verbeteren van conditie, het overwinnen van fietsangst, tot het uitbreiden van zelfredzaamheid binnen een niet aangepaste omgeving. 

Deelname

Patiënten van Sophia Revalidatie  zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de fiets4daagse. Aanmelden is mogelijk via deze link. De trainingen voor de fietsweek starten op maandag 30 maart (week 14). Dit is een reeks van acht trainingen.

Doneren

Kunt u niet deelnemen, maar wilt u wel een bijdrage leveren? Dat kan!  U kunt een financiële  bijdrage is mogelijk via www.SophiaRevalidatie.nl/onzewensen. Bent u geïnteresseerd om op andere wijze de reis ondersteunen,  middels vervoer, overnachting of fotografie? U kunt hiervoor contact opnemen met fondsenwerver Jim Svenoy via fondsenwerving@SophiaRevalidatie.nl
]]>
Thu, 12 Mar 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Uitnodiging: zitski-event op zaterdag 7 maart]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/uitnodiging-zitski-event-op-zaterdag-7-maart

Sinds tien jaar organiseert Sophia Revalidatie jaarlijks een zitskireis in Oostenrijk en heeft hiermee veel ervaring opgedaan over zitskiën als onderdeel van het revalidatieproces. Door de intensieve begeleiding tijdens deze week worden veel revalidatiedoelen behaald. Zitskiën, ofwel zittend skiën, is mogelijk voor mensen die niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van de beide benen. Maar ook patiënten met een andere lichamelijke beperking kunnen deelnemen aan de zitskireis. 

Positieve impuls

Sophia Revalidatie biedt in de basis kwalitatief hoogwaardige revalidatiezorg. Voor deze bijzondere aanvulling op de revalidatie is echter geen geld beschikbaar. De kosten van de zitskireizen worden gedekt met externe gelden, afkomstig van fondsen, bedrijven en particulieren. Het is ieder jaar een enorme uitdaging om de reizen gefinancierd te krijgen. De bijzondere samenwerking tussen Sophia Revalidatie en De Uithof zal hier een positieve impuls aan geven.

Uw hulp is heel hard nodig! Kom skiën en borrelen en geef naar wat u missen kunt. Voor bedrijven en particulieren is een sponsorprogramma opgesteld waarvan gebruik kan worden gemaakt.

Programma

15.00 uur             Inloop en kennismaking
15.15 uur             Welkom door wethouder Rabin Baldewsingh
15.30 uur             Toelichting door Marien van der Meer (vz. Raad van Bestuur Sophia Revalidatie) en Eugene de la Croix (directeur De Uithof)
15.45 uur             Ondertekening convenant
15.55 uur             Startschot gratis skiën door wethouder Rabin Baldewsingh
16.00 uur             Netwerkmoment met mogelijkheid om te doneren
16.15 uur mogelijkheid tot skiën
18.00 uur             Afsluiting

Wees er snel bij, want vol is vol!

Er kunnen slechts een beperkt aantal personen de baan op.  Om te voorkomen dat u door drukte niet de baan op kunt, kunt u zich middels deze link aanmelden.

Locatie en bereikbaarheid

De Uithof beschikt over 900 gratis parkeerplaatsen en is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer: Randstadrail 4. In het pand kunt u zich melden bij de ontvangstbalie van Sophia Revalidatie waar u wordt verwezen naar de ruimte waar het evenement plaatsvindt.

Vragen?

Bij algemene vragen kunt u terecht bij mw. M. (Mirjam) Kleijn, managementassistent, via  070-3593564 of per e-mail via m.kleijn@SophiaRevalidatie.nl.

Voor meer informatie over dit evenement, interviewafspraken, beeldmateriaal en aanmelding kunt u contact opnemen met mw. T.M. (Therese) Flemminks via 06 -54963933 of per e-mail via t.flemminks@SophiaRevalidatie.nl]]>
Tue, 03 Mar 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad maart 2015]]> m.kleijn@sophiarevalidatie.nl (Mirjam Kleijn) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-maart-2015


Koninklijke onderscheiding Ria Rodenrijs

Op 17 maart jl. is Ria Rodenrijs (lid van de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar verdiensten voor (onder andere) de Reumapatiënten Vereniging Den Haag e.o. (RPV). Sinds 1999 was Ria bestuurslid van de RPV en van 2001 t/m 2015 was zij voorzitter van de RPV.  Ria maakt sinds september 2006 deel uit van de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie en zal komende september afscheid nemen.


Wijziging samenstelling Cliëntenraad

Voor leden van de Cliëntenraad geldt een maximale zittingstermijn van 2 x 4 jaar (voorheen 3 x 3 jaar). In september a.s. treden twee leden af (mw. Rodenrijs, RPV Den Haag e.o. en mw. Zuijderwijk, Hersenletsel.nl voorheen Vereniging Samen Verder) aangezien de maximale zittingstermijn voor hen dan verstreken is.

Momenteel bestaat de Cliëntenraad uit negen leden en een onafhankelijke voorzitter. Met het wegvallen van deze twee ervaren en gewaardeerde leden, zou de Cliëntenraad de belangen van u als revalidant niet goed genoeg kunnen behartigen. Daarom zijn wij al enige tijd op zoek naar nieuwe mensen. Inmiddels zijn wij met een aantal potentiële leden in gesprek over toetreding tot de Cliëntenraad.

Met trots kunnen wij u mededelen dat wij een nieuw lid hebben weten aan te trekken in de persoon van Ineke Hoogwerf-Van de Wetering. Ineke is toegetreden op voordracht van de Vereniging KorterMaarKrachtig (KMK), waar zij jarenlang actief is geweest als lotgenotencontactpersoon voor de landelijke KMK. Momenteel is Ineke actief als regiocoördinator voor de regio West (Noord- en Zuid-Holland).


Jaarverslag 2014 Cliëntenraad

Het Jaarverslag van de Cliëntenraad over 2014 is inmiddels opgesteld, besproken en definitief vastgesteld door de Cliëntenraad.  U kunt het verslag hier nalezen.
In dit verslag willen wij u als revalidant informeren over onder andere de door de Cliëntenraad uitgebrachte adviezen (gevraagd en ongevraagd) aan Sophia Revalidatie en de door de Cliëntenraad verrichte werkzaamheden en vertegenwoordiging in werkgroepen.
De Cliëntenraad probeert zo goed mogelijk uw belangen als revalidant en patiëntenorganisatie te behartigen en de zorg en dienstverlening van Sophia Revalidatie zo nodig te verbeteren. Uiteraard kan dit niet zonder geluiden vanuit u als revalidant alsmede geluiden van de achterban. Door middel van het bijwonen van onder andere  spiegel- en evaluatiegesprekken, informatiemarkten, bijeenkomsten belangenorganisaties, de inloopspreekuren, alsmede de bestudering van servicekaartjes en de in 2014 gehouden enquête binnen de Kliniek in Den Haag, zijn/worden signalen opgepakt en besproken met het management en/of de Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie.
Uw openheid en eerlijkheid bij het afgeven van deze signalen wordt door de Cliëntenraad zeer op prijs gesteld. Dat onze stem gehoord wordt en wij tezamen met Sophia Revalidatie de organisatie waar nodig blijven verbeteren, wordt door de Cliëntenraad zeer gewaardeerd.
In de volgende Spatie zullen we u informeren over onze doelen en op te zetten en uitgezette acties voor 2015.

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 •  Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad
 •  Telefonisch: 070 – 3593520
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl
]]>
Sun, 01 Mar 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Informatiebijeenkomsten over hersenletsel]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/informatiebijeenkomsten-over-hersenletsel

Inhoud van de bijeenkomst

Na hersenletsel kunnen mensen te maken krijgen met zichtbare gevolgen, zoals verlammingen, maar ook niet zichtbare gevolgen, zoals zich niet meer goed kunnen concentreren, geheugenproblemen of plannings- en organisatieproblemen.
Juist de niet zichtbare gevolgen zijn voor de omgeving vaak moeilijk te begrijpen.
Om hier meer uitleg over te geven, zullen er maandelijks informatie bijeenkomsten georganiseerd worden voor partners, familieleden, mensen die de patiënt erg na staan en de patiënt zelf. Tijdens de bijeenkomsten zal onder andere uitleg gegeven over wat hersenletsel is, de oorzaken en gevolgen (op cognitief, lichamelijk en emotioneel gebied), algemene uitleg over de werking van de hersenen en leefstijl adviezen.

De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur in de Maxima- en Willem-Alexanderzaal op etage 0 achter het restaurant.

De volgende data staan al gepland: 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 14 en 28 april en 12 en 26 mei 2015. ]]>
Mon, 23 Feb 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Uitnodiging: Sport op Maat voor (voormalig) hartrevalidanten]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/uitnodiging-sport-op-maat-voor-voormalig-hartrevalidanten
]]>
Mon, 23 Feb 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad februari 2015]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-februari-2015

Mantelzorg is vanuit Cliëntenraad voor u en uw mantelzorgers als speerpunt 2014/2015 op de agenda gezet. De Cliëntenraad onderzoekt in hoeverre Sophia Revalidatie uw mantelzorger ondersteunt en of deze ondersteuning voldoende is of verbeterd moet en kan worden.

Hiervoor is een vragenlijst samengesteld die in te vullen is via www.SophiaRevalidatie.nl/mantelzorg

Wij vragen u met klem uw mantelzorgers dan te vragen deze enquête in te vullen.
Bespreking van de uitkomsten van deze enquête en dus de ervaring en beleving van mantelzorgers vindt hierna plaats met meerdere gelederen van de organisatie. De Cliëntenraad kan dan adviseren over verbeteringen en suggesties die voortvloeien uit de enquête.
Het verwerken en openbaar maken van gegevens die voortvloeien uit deze enquête heeft even tijd nodig. Het bespreken van de advisering met suggesties over verbeteringen
over het betrekken van mantelzorgers bij het behandelingsproces in de organisatie van Sophia Revalidatie zal zorgvuldig moeten plaatsvinden.
 

Inloopspreekuur

Er zal een evaluatie plaatsvinden inzake dit spreekuur en het rendement ervan versus de investering van Cliëntenraadsleden.
 

Jaarverslag

De Cliëntenraad zal haar jaarverslag  in concept tijdens de komende Cliëntenraadsvergaderingen bespreken.

In de volgende SPATIE zult u de data van informatiemarkten lezen en krijgt u informatie over de andere werkgroepen.

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkhe-den:
• Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secre-taris Cliëntenraad;
• Telefonisch: 070 – 3593520;
• Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl 
 

Colofon

SPATIE is de nieuwsbrief voor de klinische patiënten van Sophia Revalidatie. 


Het volgende nummer verschijnt  in de week van 30 maart 2015.]]>
Fri, 20 Feb 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Revalidatietechniek, een afdeling vol mogelijkheden]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/revalidatietechniek-een-afdeling-vol-mogelijkheden

Wat biedt de Revalidatietechniek?

Naast het inzetten van voorzieningen, onderhoud en reparaties aan de hulpmiddelen van Sophia Revalidatie, zijn bij de afdelingen Revalidatietechniek volop mogelijkheden om op maat gemaakte hulpmiddelen te laten ontwerpen en te vervaardigen. Hierbij kan gedacht worden aan ADL hulpmiddelen, aanpassingen op rolstoelen, aanpassingen voor op school en hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij hobby- of sportactiviteiten. 


De bewegingstechnoloog

De Bewegingstechnologen op de verschillende locaties zijn in staat een heldere analyse te maken van het vaak praktische probleem van de patiënt. Op basis van deze analyse zal er samen met de betrokken therapeut en revalidant een oplossing worden bedacht, welke daarna wordt vervaardigd in de werkplaats.

Locaties

De afdeling Revalidatietechniek is gevestigd in Sophia Revalidatie Den Haag en Delft en Tyltylcentrum de Witte Vogel. Binnen de Revalidatietechniek zijn vijf vaste medewerkers werkzaam. Zij worden ondersteund door stagiaires, vrijwilligers en een therapie assistent.
Naast de eerder genoemde werkzaamheden, heeft elke locatie zijn eigen kwaliteiten en/of specifieke werkzaamheden:

Den Haag

In Den Haag is naast de polikliniek ook de kliniek gevestigd, waar veel werkzaamheden voor worden verricht. Daarnaast wordt de Revalidatietechniek ingezet bij verschillende innovatieve projecten: ZitAdviesTeam voor volwassen, de Sporttechpoli en het SmartLab. Binnen deze projecten kunnen wij onze expertise op het gebied van oplossingen voor complexe en technische problemen toepassen.

Delft

De Revalidatietechniek in Delft zal binnenkort de beschikking krijgen over een 3D printer, waardoor er professionele innovatieve hulpmiddelen vervaardigd kunnen worden en deze gemakkelijk te reproduceren zijn. Daarnaast wordt er in Delft een ZitAdviesTeam voor kinderen opgezet, waar de Revalidatietechniek werkzaamheden voor zal gaan verrichten.

De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel onderscheidt zich van de andere werkplaatsen, doordat deze midden in de school gevestigd is. Hierdoor is er nauwcontact met de schoolkinderen, leerkrachten en therapeuten.

Voor alle bewegingsproblemen waarbij de reguliere hulpmiddelen niet voldoen, kunnen patiënten van Sophia Revalidatie voor oplossingen bij de Revalidatietechniek terecht. Heeft u een aanpassing nodig? Geef dit aan bij uw ergotherapeut. De ergotherapeut neemt contact met ons op, zodat een oplossing op maat wordt gemaakt.
]]>
Thu, 19 Feb 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Jubileum: 10e keer met patiënten op zitskireis]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/jubileum-10e-keer-met-patinten-op-zitskireis

Sophia Revalidatie heeft in de afgelopen 10 jaar veel ervaring opgedaan over zitskiën als onderdeel van de revalidatie. Zitskiën, ofwel zittend skiën, is mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking die niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van de beide benen. De beperking is veelal een gevolg van ziekte of ongeval. Door het succes van de afgelopen 10 jaar wordt in maar 2015 de eerste zitskireis voor kinderen georganiseerd.

De succesfactor

Door het directe contact en de intensieve begeleiding van een compleet behandelteam worden tijdens de zitskireis veel revalidatiedoelen bereikt. De revalidatiedoelen lopen zeer uiteen. Naast de fysieke training werken patiënten aan hun zelfredzaamheid, zoals rolstoelrijden buitenshuis, zichzelf verplaatsen in een andere omgeving, aan hun zelfstandigheid, zoals op tijd een maaltijd bereiden, aan het vinden van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid en aan het op stap gaan naar een eigen vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Het onderlinge support van patiënten draagt ook bij aan het succes van de zitskireis. Onderling delen ze tips en ervaringen om elkaar verder op weg te helpen.

Persoonlijke confrontatie

De zitskireis is niet te vergelijken met een wintersportvakantie zoals de meesten die kennen. Er wordt gedurende de ski-week heel hard gewerkt om het revalidatieproces te bevorderen.
De patiënten ondervonden persoonlijke confrontaties, omdat bijna alles wat ze op de piste en in het appartement wilden doen, lichamelijk anders moet dan vroeger. De slalom, met de gondel naar boven of koken voor een groep aan het einde van de dag. Niets is van zelfsprekend. De overwinning was groots toen de patiënten ondervonden op eigen kracht vooruitgang te boeken.


“Dit was veruit de beste dag sinds mijn CVA (beroerte)!”

Alle deelnemende patiënten hebben een enorme vooruitgang geboekt. Voor de één betekent deze ervaring dat hij het wintersporten fysiek en mentaal weer aandurft met zijn familie, ondanks de benodigde aanpassingen. Voor de ander heeft het maken van de reis de drempel verlaagd om thuis nieuwe uitdagingen aan te durven gaan.

De zitskireis in 2015 is mede mogelijk gemaakt door:
Busmaatschappij Th. Lubbe Reizen, BMT koeriers, MK skiservice, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Fonds 1818, Lionsclub Hoekse Waard, Medux/Hartingbank, VSB fonds, Revalidatiefonds, stichting Vrienden van Sophia Revalidatie en online donaties van particulieren.

Ook voor 2016 hoopt Sophia Revalidatie genoeg sponsors te vinden, zodat de zitskireis voor volwassenen en voor kinderen weer kunnen worden georganiseerd. Meer informatie vindt u op www.sophiarevalidatie.nl/zitskireis]]>
Thu, 05 Feb 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Goed nieuws! NSGK verdubbelt opbrengst nieuwjaarsconcert Lions Club]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/goed-nieuws-nsgk-verdubbelt-opbrengst-nieuwjaarsconcert-lions-club

Sophia Revalidatie is erg blij met  het eindbedrag dat is opgehaald voor de kinderzitskireis.  Het eindbedrag  om in maart 2015 samen met onze jonge patiënten op reis te kunnen is hiermee bijna behaald. Geeft u ons het laatste zetje in de rug? Doneren is mogelijk via deze link.]]>
Tue, 03 Feb 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[SmartLab: samenkomst van innovatieve zorg en technologie]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/smartlab-samenkomst-van-innovatieve-zorg-en-technologie

Het SmartLab is een fysieke ruimte bij Sophia Revalidatie Den Haag, waar de nieuwste technologische revalidatiezorg producten en/of diensten  worden getoond. Het SmartLab heeft als doelstelling om medewerkers en patiënten van Sophia Revalidatie te inspireren in de gebruiksmogelijkheden van technologische middelen en/of diensten. Het SmartLab heeft een katalysatorfunctie om aanvullingen op bestaande therapieën te vinden en/of te ontwikkelen en kan gezien worden als proeftuin. Ook heeft het SmartLab een belangrijke functie als helpdesk voor patiënt, mantelzorger en medewerker van Sophia Revalidatie.

Het SmartLab biedt de mogelijkheid om:
• De patiënten de kans te geven om in contact te komen met de laatste ICT-technologie gericht op revalidatie.
• De patiënten te ondersteunen in het vinden van technologische mogelijkheden om ook buiten de behandeluren aan de revalidatiedoelen te blijven werken.
• Kansen te bieden voor samenwerking met ontwikkelaars, onderwijs en zorgprofessionals.
• Vanuit de patiënt of behandelaar de toepassing en ontwikkeling van zorgtechnologie af te stemmen op de eisen van de gebruikers door direct contact.

Het SmartLab is vrij toegankelijk voor patiënten, mantelzorgers en medewerkers van Sophia Revalidatie. Producten en/of diensten mogen de gehele werkweek onder toezicht van zorgprofessionals worden uitgeprobeerd.

Heeft u interesse of vragen, stuur gerust een e-mail naar: SmartLab@SophiaRevalidatie.nl]]>
Tue, 03 Feb 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[15e editie en laatste Wollebrandcross]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/15e-editie-en-laatste-wollebrandcross


Programma

De slotdag op 31 januari start met een wandeltocht om 08.30 uur. De kidscross start om 13.00 uur en de recreatieve funloop start om 13.45 uur. Bij alle onderdelen op 31 januari geldt €8,- deelnamekosten per persoon. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis.
Rond 15.30 uur zal de Westlandse burgemeester het eindbedrag van de 15e editie van de Wollebrandcross bekend maken. De dag wordt afgesloten met een feestelijke afterparty met een optreden van de Westlandse band No Comment.


Het volledige programma is terug te vinden op de website van Van den Bos Wollebrandcross.


Sophia Revalidatie


Sophia Revalidatie heeft de droom een vaste en overdekte loopbrug te bouwen tussen Mytylschool de Piramide en Sophia Revalidatie, zodat onze kinderen veilig, droog en efficiënt kunnen pendelen tussen onderwijs en behandeling. Een van de manieren waarop wij dit willen realiseren is door onze deelname aan de Wollebrandcross. Het volledige verhaal is hier terug te lezen.


Goede Doelen marktstraat

Sophia Revalidatie presenteert zich als een van de goede doelen bij de ‘Goede Doelen marktstraat’. Alle opbrengsten namens Sophia Revalidatie zijn ten behoeve van onze patiëntenactiviteiten. De marktstraat bevindt zich in de grote hal van Hamiplant, Venus 280 in Honselersdijk.


Doneer nu!

Van den Bos Wollebrandcross, bedrijven en particulieren zetten zich in om ook dit jaar weer een geweldig geldbedrag op te halen voor alle goede doelen. Voelt u zich geroepen hier aan bij te dragen! Doneren kan makkelijk en snel via deze link.
]]>
Tue, 27 Jan 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Brain Awarness Week 2015]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/brain-awarness-week-2015


‘Bewegen? Ja, natuurlijk’

Eric Scherder en Thea Vliet Vlieland openen het symposium ‘Bewegen? Ja, natuurlijk!’ op dinsdag 3 maart: waarom is bewegen zo belangrijk na hersenletsel,  waar moet een aanbod voor bijvoorbeeld mensen na een NAH/CVA aan voldoen? Verschillende, nieuwe voorbeelden van good practice worden kort gepresenteerd. ‘s Middags (in Sophia Revalidatie) is er een gevarieerd aanbod van workshops.

‘Een stille epidemie? Traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren’

Op woensdag 11 maart:  ‘Een stille epidemie? Traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren’. Naast Andrew Maas, een bevlogen  ‘ambassadeur’ voor niet-aangeboren hersenletsel met een reputatie als hoogleraar neurochirurgie en coordinator van Center-TBI-research, presenteren 2 veelbelovende onderzoekers over leren, geheugen en social-emotionele ontwikkeling van traumatisch hersenletsel zich. Op deze dag ontmoeten de NAH-teams van de revalidatiecentra elkaar, waarbij ook regionale partners aanwezig zullen zijn.

Vragen?

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met mw. M. (Mirjam) Schoenmaeckers via 070 - 4457372 of m.schoenmaeckers@hhs.nl
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met dhr. A. (Arend) de Kloet via 070 - 3593735 of a.j.dekloet@hhs.nl]]>
Tue, 27 Jan 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Kijken naar kunst als therapie]]> h.vanderweg@SophiaRevalidatie.nl (Hannah van der Weg) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kijken-naar-kunst-als-therapie Op 11 december 2014 volgden vier patiënten van Sophia Revalidatie een bijzondere rondleiding door Museum Beelden aan Zee, waarbij ‘samen kijken’ centraal stond. Het doel van de rondleiding was om het kijken, luisteren, concentreren en interpreteren te bevorderen. Rondleiding Beelden aan Zee

De rondleiding vormde al snel een vraag en antwoordgesprek tussen rondleiders, patiënten en begeleiders, bestaande uit José Woesthuis (activiteitentherapeut Sophia Revalidatie) en Marianne Bergsma (fysiotherapeut PRV Sophia Revalidatie en lid Kunstcommissie). Een aantal kunstwerken werden door de groep uitvoerig bekeken en besproken. Het materiaalgebruik, de kleuren en de ideeën achter de werken vormden onderwerp van gesprek. De patiënten verlieten enthousiast het museum. Ze hadden een nieuwe ervaring opgedaan en voor sommigen voelde het alsof ze een hoge drempel, om naar het museum te gaan, hadden overwonnen.


Kunst als onderdeel van revalidatie

Dit bezoek is één van de manieren waarmee de Kunstcommissie van Sophia Revalidatie verkent hoe het kijken naar kunst in de revalidatietherapie kan worden ingezet. Door het kijken naar kunst leer je nauwkeurig te observeren, te formuleren en te onderbouwen wat je ziet. Hiervoor is geen specifieke kennis vereist, maar moet je vertrouwen op wat je zelf ziet. Iedere interpretatie en kijk op kunst is mogelijk. 
]]>
Mon, 26 Jan 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Ook zitskireis Sophia Revalidatie voor kinderen!]]> noreply@SophiaRevalidatie.nl (Sophia Revalidatie) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/ook-zitskireis-sophia-revalidatie-voor-kinderen

Met genoeg financiële ondersteuning gaan de kinderen en jongeren van 14 tot en met 21 maart 2015 naar het mooie en sneeuwzekere Alpbach in Oostenrijk. De zitskireis is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 20 jaar die binnen Sophia Revalidatie poliklinisch in behandeling zijn en graag, samen met hun ouder/verzorger, zouden willen deelnemen aan de wintersport in vorm van zitskieën of aangepast skieën. Er kunnen maximaal acht deelnemers mee met de zitskireis.

Doel van de reis is om het (zit)skiën als sport te ervaren, maar ook om revalidatiedoelen te bereiken op het gebied  van balans, spierkracht, conditie en het trainen van zelfredzaamheid in een onaangepaste omgeving. Ook biedt de zitskireis de gelegenheid tot het onderzoeken van de mogelijkheid voor wintersport met het gezin.

Kinderen/jongeren, die voldoen aan de doelgroep en bij wie het behalen van de beschreven doelstellingen waardevol kan zijn, kunnen door therapeuten worden aangemeld voor dit project.
Na goedkeuring van de behandelend revalidatiearts zal er begonnen worden met maximaal vier trainingen op de skibaan om vervolgens mee te kunnen met de reis.

Wilt u ons meehelpen om deze bijzondere zitskireis voor kinderen en jongeren mogelijk te maken? Doneer dan nu!  of neem deel aan het zitski-event op zaterdag 7 maart.]]>
Thu, 08 Jan 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vooraankondiging Brain Awareness Week 2015]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/vooraankondiging-brain-awareness-week-2015

]]>
Tue, 06 Jan 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Opbrengst decemberacties]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/opbrengst-decemberacties

De bruto-opbrengst van de decemberactiviteiten is 1.700 euro. We willen iedereen die financieel heeft bijgedragen door bijvoorbeeld het kopen van kerstkaarten of oliebollen hartelijk bedanken. Daarnaast zijn wij alle vrijwilligers die hebben meegeholpen erg dankbaar: zonder jullie was het niet gelukt! ]]>
Mon, 05 Jan 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuwe introductiecursus golf]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-introductiecursus-golf

In vier lessen van vier uur komen het slaan, chippen, putten, de baan en de golfregels onder leiding van John Labree aan bod.

De lessen vinden plaats bij de Rijswijkse Golfclub en in samenwerking met de Stichting Golf voor Gehandicapten. Voor de introductiecursus wordt een vrijwillige bijdrage van 40 euro gevraagd.  Patiënten die ook interesse hebben in een introductiecursus golf kunnen voor meer informatie terecht bij Melchior Bigirimana

]]>
Mon, 05 Jan 2015 00:00:00 +0100
<![CDATA[Locaties gesloten op vrijdag 2 januari]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/locaties-gesloten-op-vrijdag-2-januari

Wij wensen u een fijne jaarwisseling en hopen u in 2015 weer te kunnen helpen met uw revalidatieproces.]]>
Wed, 31 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Lions Club organiseert concert met opbrengst voor Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/lions-club-organiseert-concert-met-opbrengst-voor-sophia-revalidatie
]]>
Mon, 22 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Jongerenvakantieweek voor jongeren met reuma]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/jongerenvakantieweek-voor-jongeren-met-reuma


]]>
Fri, 19 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad december 2014]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-december-2015

Evaluatie- en /of focusgesprekken

Wanneer er evaluatie- en/of focusgesprekken plaatsvinden is een vertegenwoordiger van de Cliëntenraad uitgenodigd om deze gesprekken met ouders van revaliderende kinderen of volwassen patiënten bij te wonen.

De volgende data hiervoor waren door de organisatie van Sophia Revalidatie gepland op:
 • Dinsdag 11 november jl. Volwassenenrevalidatie Den Haag;
 • Woensdag 19 november jl. Volwassenenrevalidatie Gouda;
 • Dinsdag 9 december jl. Volwassenenrevalidatie Den Haag.

Wij luisteren naar wat er leeft en kunnen daarover meedenken.

Er is een direct verband met inloopspreekuur en evaluatie- en/of focusgesprekken  binnen de organisatie Sophia Revalidatie. Er wordt twee maal per jaar een bespreking georganiseerd  met leidinggevenden en hoofd Kwaliteit & Veiligheid om patiëntenfeedback te verwerken  Dit houdt in dat alle klachten, opmerkingen en vragen die bij patiënten leven worden gebundeld en verwerkt tot verbeteringen in de diensten.
Tijdens zo’n bespreking  (bijvoorbeeld op 27 november jl. waar een lid van de Cliëntenraad aanwezig was) wordt naar oplossingen gezocht om de organisatie en haar dienstbaarheid voor patiënten te optimaliseren.

Patiëntenenquête

Begin oktober 2014 heeft de Cliëntenraad een enquête afgenomen in de kliniek in Den Haag, waarbij de mening van de patiënten werd gevraagd over o.a. de verpleging, de therapie, huisvesting en (tijdstip en kwaliteit van) voeding.
De belangrijkste uitkomsten van deze enquête zijn als volgt:
 • De patiënten zijn allen (zeer) tevreden over de aangeboden therapie en over de behandelaars en verpleging (alle 100%-score).
 • Over het middageten is 92% tevreden, over het avondeten is de tevredenheid 80%.
 • Ook is er door de patiënten aangegeven wat hun wensen zijn aangaande de rookruimte. De huidige rookruimte is een tijdelijke ruimte.
 • Op het gebied van huisvesting geeft iedereen aan zeer content te zijn met de eenpersoonskamer en zich op zijn gemak te voelen in het pand.

Uit de enquête komen  de volgende aanbevelingen/signalen naar voren:
 • Verbetering communicatie tussen de patiënten en de verpleging en/of behandelaar(s);
 • (incidentele) medicatiefouten;
 • Betere spreiding van therapieën over de dag/week;
 • Mogelijkheid om ’s avonds iets later te kunnen eten;
 • Wensen t.a.v. een grotere rookruimte, warme(re) plek voor in de winter en de locatie waar deze ruimte moet komen.

Het is aan Sophia Revalidatie om te bekijken of aan deze wensen tegemoet kan worden gekomen, ook vanwege het rookbeleid;
 •  Signalen zoals tocht in de kantine, rolstoelgebruikers die moeite hebben met drempels en/of snel dichtgaande liftdeuren.

Wij willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de enquête en we gaan de uitkomsten van deze enquête bespreken met de verantwoordelijke personen binnen Sophia Revalidatie.
Wij als Cliëntenraad zijn er trots op, dat Sophia Revalidatie op alle punten zo goed scoort en we zullen samen met u en Sophia de organisatie - waar nodig – blijven verbeteren.

Project Mantelzorgondersteuning

Nu en in de afgelopen maanden hebben we extra aandacht voor de mantelzorger! Dit blijkt uit de formatie van een kleine projectgroep van drie Cliëntenraadsleden, die graag met u en uw begeleiders c.q. mantelzorgers in de nabije toekomst willen kijken in hoeverre wij kunnen meewerken aan nog meer betrokkenheid vanuit Sophia Revalidatie van de mantelzorger tijdens en na uw behandeling. En….uiteraard worden wij ondersteund door Sophia Revalidatie. Hiervoor zullen wij begin januari 2015 een beroep op u moeten doen om meer te weten te komen over de mate waarin uw begeleiders en/of mantelzorgers  tevreden zijn en welke behoeften er bij hen leven om meer betrokkenheid en nog meer effect bij uw behandeling en nazorg te garanderen. De Cliëntenraad denkt dat de behandeling en goede nazorg verbeterd kan worden. De steun die de mantelzorgers  aan u bieden kunnen we koesteren en waarborgen door hen eventuele praktische en morele verlichting te bieden in de soms zware taken die zij hebben. Zo kunnen zij het wellicht beter en langer volhouden en samen met u voortgang en vooruitgang maken. Uiteindelijk werken we allen samen!

Decembermaand

We lopen weer aan het einde van een bewogen jaar en hopen op een mooie Kerst en een heel goed begin in 2015.
De Cliëntenraad wenst u allen fijne tijd toe!!!!

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad;
 • Telefonisch: 070 – 3593520;
 • Per e-mail: clientenraad@SophiaRevalidatie.nl.

Meer informatie over de Cliëntenraad vindt u hier.]]>
Wed, 17 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Uitbreiding parkeerterrein Sophia Revalidatie Den Haag]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/uitbreiding-parkeerterrein-sophia-revalidatie-den-haag
Aangezien vanaf de 15e de leveranciers via het parkeerterrein naar de leveranciersingang rijden is het van belang dat er alléén wordt geparkeerd in de parkeervakken.

Door de uitbreiding van het parkeerterrein zal de parkeercapaciteit fors worden uitgebreid. ]]>
Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Radiocommercial Sophia Revalidatie bij Omroep West]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/radiocommercial-sophia-revalidatie-bij-omroep-west

De radiocommercial beluisteren? Dat kan:

]]>
Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Lions Club haalt 3.500 euro op voor zitskireis]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/lions-club-haalt-3500-euro-op-voor-zitskireis de zitskireis van Sophia Revalidatie tijdens een avond van de Lions Club. De opbrengst van die avond was voor de zitskireis 2015 van Sophia Revalidatie. In totaal is er 3.500 euro op gehaald, een prachtig bedrag! Wij willen de Lions Club dan ook heel erg bedanken voor deze gulle donatie.


Het was een mooie avond en de zitskireis voor patiënten komt weer een stapje dichterbij. Het eindbedrag is echter nog niet gehaald, dus alle donaties zijn nog welkom. U kunt online doneren of uw eigen actie starten. Hiervoor kunt u contact opnemen met fondsenwerver Jim Svenoy

Zitskireis

Eenmaal per jaar wil Sophia Revalidatie acht patiënten die de training hebben gevolgd, het skiën in echte wintersportomstandigheden laten beleven. Echter kan de reis alleen met voldoende externe financiele middelen doorgaan. De zitskireis is bedoeld om skiën in echte sneeuw te kunnen ervaren, om zelfstandigheid te bevorderen, als opstap naar eigen vrijetijdsbesteding en als fysieke training. In de revalidatiewereld is zitskiën bij uitstek een nieuwe invulling van de mobiliteit. De zitskireis geeft iedere patiënt nieuwe inzichten in het eigen revalidatieproces en verbetering in techniek. Dit leidt tot betere mobiliteit, maar ook tot betere perspectieven op de eigen mogelijkheden en geeft mentaal een enorme boost. Meer over de ervaringen van onze patiënten leest u hier. ]]>
Fri, 05 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Kerstkaarten gemaakt door patiënten]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kerstkaarten-gemaakt-door-patinten
Alle deelnemers aan de ontwerpwedstrijd worden natuurlijk hartelijk bedankt voor hun enthousiasme en mooie inzendingen. De winnaars zijn:

 • Jorianne (8 jaar)
 • Manon (23 jaar)
 • Joël (7 jaar)
 • Yvonne
 • Onze eigen ijsbeer Lars

Een pakketje met 5 van deze mooie kerstkaarten kost 5 euro. Deze kan worden gekocht bij:

 • Kerstkraam Sophia Revalidatie Den Haag en Delft van 1 december t/m 19 december,
van 11.30 tot 13.00 en van 15.30 tot 17.00 uur
 • Kerstkraam Sophia Revalidatie Gouda van 11.30 tot 13.00 uur
 • Kerstkraam van Sophia Revalidatie bij Lichtjesavond in Delft op dinsdag 9 december
 • Kerstkraam tijdens sing-in bij Sophia Revalidatie Den Haag op woensdag 17 december van 15.00 tot 17.00 uur
 • Kerstkraam van Sophia Revalidatie op de Kerstmarkt in Den Haag op zaterdag 20 en zondag 21 december

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, maar wilt u wel deze kerstkaarten bestellen? Dat kan door een e-mail te sturen naar fondsenwerving@SophiaRevalidatie.nl of via onze donatiemodule. U kunt onder 'opmerkingen' uw adres invullen en dan worden de kerstkaarten naar u verstuurd.

Alles over onze kerstactiviteiten op een rijtje: www.SophiaRevalidatie.nl/kerst.]]>
Tue, 02 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad december 2014]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-december-2014

Verslag patiënteninformatiemarkt

Op donderdag 30 oktober jongstleden vond de halfjaarlijkse patiënten informatiemarkt plaats in de Binnenhof. Patiënten konden met hun vragen over lotgenotencontact, voorzieningen, maar ook vragen over belastingaangelegenheden of vrije tijd, terecht bij verschillende deelnemende organisaties, zoals patiëntenorganisaties, de Belastingdienst, MEE en enkele organisaties voor aangepast sporten, een autorijschool en een bedrijf voor autoaanpassingen. Helaas was de Gemeente Dan Haag verhinderd, evenals het CBR.

Ondanks dat er via verschillende kanalen bekendheid is gegeven aan de markt (o.a. door middel van brieven aan (oud-)patiënten, vermelding in de vorige SPATIE en posters op diverse plaatsen) viel de opkomst enigszins tegen. Dat neemt niet weg dat de meeste deelnemende organisaties positief terugkijken op de markt. Meerdere keren werd gemeld: “Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit”.

Graag wil de Cliëntenraad de vrijwilligers, die geholpen hebben de markt op te bouwen en aanwezig waren voor de koffie en thee, bedanken voor hun hulp. Fijn dat we een beroep op hen konden doen.

De werkgroep organisatie informatiemarkten zal zich beraden over het voortzetten van deze activiteit. Mocht u een mening hebben over nut en noodzaak van deze markten dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt uw bericht sturen aan clientenraad@sophiarevalidatie.nl

Inloopspreekuur

Op maandag 27 oktober jongstleden heeft de Cliëntenraad haar derde inloopspreekuur gehouden. Tijdens dit spreekuur kunnen patiënten terecht met hun vragen, ideeën of andere zaken die zij met iemand van de Cliëntenraad willen bespreken. Wij horen graag van u wat er goed gaat, maar ook waar mogelijke verbetering nodig is en welke ideeën u daarover heeft. Wij hechten zeer aan uw mening en ervaringen en daarvoor bent u meer dan welkom op ons volgende inloopspreekuur welke gehouden zal worden:
 • Maandag 15 december 2014 tussen 11.00 en 12.00 uur bij Sophia Revalidatie in Den Haag bij de koffiecorner.
   

Patiënten-enquête

Begin oktober 2014 heeft de Cliëntenraad een enquête afgenomen in de Kliniek in Den Haag, waarbij de mening van de patiënten werd gevraagd over o.a. de verpleging, de therapie, de huisvesting en (tijdstip en kwaliteit van) de voeding. Momenteel zijn wij bezig met het uitwerken van de resultaten van de enquête. In de eerstvolgende Spatie zullen wij de uitkomsten van deze enquête aan u terugkoppelen. Wel willen we alvast iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld.

Locatiebezoek Gouda

Maandag 3 november jl. heeft de Cliëntenraad een bezoek gebracht aan locatie Gouda. Liselotte Klein, unitmanager RVE Kinderen locatie Gouda hield een presentatie over Sophia Revalidatie en locatie Gouda in het bijzonder, waarbij o.a. de behandelmethoden werden uiteen gezet. Locatie Gouda is een belangrijke regionale aanbieder van revalidatiezorg en een belangrijk onderdeel van Sophia Revalidatie. Na deze presentatie hebben we een rondleiding gehad door het gebouw.

Aansluitend aan dit bezoek hebben we als Cliëntenraad een informele bijeenkomst gehad, waarbij wij o.a. afscheid hebben genomen van Anton Melchior. Anton is sedert mei 2004 een meer dan verdienstelijk lid geweest van de Cliëntenraad en is dit jaar teruggetreden uit de Cliëntenraad. Wij bedanken Anton voor zijn verdiensten en wensen hem en zijn familie een hele gezonde en mooie toekomst.

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad ;
 • Telefonisch: 070 – 3593520;
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl

Meer informatie over de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie vindt u hier. ]]>
Mon, 01 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nationale Vrijwilligersdag]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nationale-vrijwilligersdag-1

Er zijn inmiddels 80 vrijwilligers werkzaam: zeven binnen Sophia Revalidatie Delft, één in Zoetermeer, één vrijwilliger op de locatie van het Haga Ziekenhuis en 71 binnen Sophia Revalidatie Den Haag. Ook zijn we bezig vrijwilligers te werven op de locatie in Gouda. De vrijwilliger heeft een eigen plaats in de organisatie ter ondersteuning en veraangenaming van de revalidatie van de klinische of poliklinische patiënt. De vrijwilliger staat naast de beroepskracht, maar maakt geen deel uit van het behandelteam.

Waar zijn onze vrijwilligers actief?

Delft

Bij de locatie Sophia Revalidatie Delft werken zeven vrijwilligers: er is één gastvrouw die ondersteuning biedt aan de afdeling Ergotherapie en het Medisch Secretariaat. Daarnaast zorgt een gastvrouw ervoor dat de folderrekken bijgevuld worden. Ook zorgen beide gastvrouwen voor de koffie bij de hartrevalidatiegroepen. Daarnaast zijn er drie vrijwilligers die ondersteuning geven bij de afdeling Revalidatietechniek, zoals bijvoorbeeld fietsbanden plakken en fietsen repareren, en één vrijwilliger geeft ondersteuning bij de Technische Dienst, zoals bijvoorbeeld  verven, gaten boren, klaarzetten van stoelen, etc.

Marterrade (Den Haag)

In het Afasiecentrum locatie Marterrade krijgt een afasiegroep begeleiding van logopedisten en vijf vrijwilligers. Het doel is het verbeteren van de communicatie en het werken aan een zo zelfstandig mogelijk leven.

Den Haag

 • In Sophia Revalidatie Den Haag zijn vrijwilligers werkzaam in restaurant het Buitenhof. Zij helpen de patiënt bij het aanreiken van de maaltijd.
 • Ook zijn er vrijwilligers die helpen bij de afdeling Activiteitentherapie: bijvoorbeeld bij het bloemschikken met patiënten. Het spelletje mahjong wordt geleid door een vrijwilliger en ook hebben we een vrijwilliger bij het bridgen en klaverjassen.
 • De afdeling Muziektherapie kan ook rekenen op de hulp van een vrijwilliger. De vrijwilliger verzorgt de koffie en thee, en haalt de patiënten van de afdeling om ze naar de muziektherapie te brengen.
 • Patiëntenbegeleiding: er gaan regelmatig vrijwilligers mee met patiënten naar het ziekenhuis. In het geval er geen familieleden of vrienden beschikbaar zijn, kan een patiënt het prettig vinden, wanneer er een vrijwilliger mee kan.
 • Vrijwilligers delen in de avonduren koffie en thee op de verpleeg¬afdelingen.
 • Er zijn vrijwilligers die helpen met speciale activiteiten, zoals tijdens de viering van Sinterklaas, Kerst, tijdens concerten en bij de jaarlijkse barbecue.
 • Overdag zijn er op de verpleegafdelingen gastvrouwen/gastheren aanwezig. Twee gastvrouwen zorgen dat de folder¬rekken op de kinderrevalidatie en de andere etages gevuld blijven. De andere gastvrouw zorgt voor de tijdschriften.
 • Sinds kort hebben we ook vrijwilligers in het zwembad, bij de Revalidatietechniek en de Facilitaire Dienst.
 • Op de kinderafdeling brengen de vrijwilligers de kinderen van de mytylschool van en naar de therapie.
 • Op de locatie van Sophia in het Haga Ziekenhuis hebben we sinds enige tijd ook een vrijwilliger bij het Haga Hand- en Polscentrum.
   

Zoetermeer

In Zoetermeer is er sinds kort ook een vrijwilliger. Deze vrijwilliger verricht kopieerwerkzaamheden, houdt de wachtkamer op orde en staat bezoekers te woord.

Wat doen gastvrouwen/gastheren?

 • De gastvrouw/gastheer maakt desgewenst uw fruit voor u schoon. Hebt u perssinaasappelen, dan kan de gastvrouw/gastheer die voor u persen.
 • Hebt u bloemen of planten op uw kamer, dan kunt u de gastvrouw/gastheer vragen deze te verzorgen.
 • Ook kunt u de gastvrouw/gastheer vragen een boodschap voor u, of samen met u te gaan doen.
 • Daarnaast hebben de gastvrouwen/gastheren altijd tijd voor een praatje of spelletje.
 • U kunt ze ook vragen met u te gaan wandelen. U kunt dit aan de gastvrouw/gastheer zelf vragen, of uw wens doorgeven aan de verpleging. De verpleging kan dan een gastvrouw/gastheer hierover benaderen.
 • De vrijwilligers brengen ook de patiënten van en naar de therapie.

Wanneer u andere wensen of ideeën hebt, geef het door aan de vrijwilligers, medewerkers van de afdeling of aan de coördinator van de vrijwilligers, Inge van Driel. Wilt u zelf kijken wat u als vrijwilliger voor Sophia Revalidatie kunt betekenen? Ook dan kunt u contact opnemen met coördinator Inge van Driel.]]>
Thu, 27 Nov 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Decemberactiviteiten Sophia Revalidatie – Steun onze patiënten!]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/decemberactiviteiten-sophia-revalidatie-steun-onze-patinten

Welke activiteiten vinden er plaats?

Er staan kerstkramen op de locaties van Sophia Revalidatie in Delft, Den Haag, Gouda en Zoetermeer. Op alle locaties wordt deze kraam op werkdagen bemand van 11.30 tot 13.00 uur. Op de locaties Delft en Den Haag kunt u ook terecht van 15.30 tot 17.00 uur. Hier kunt u onder andere de unieke, door patiënten van Sophia Revalidatie ontworpen, kerstkaarten kopen! Daarnaast vindt u ons ook op:

 • Lichtjesavond in Delft

Op dinsdag 9 december vindt in Delft de bekende Lichtjesavond plaats. Het is de jaarlijkse traditie om de kerstboom te ontsteken en licht te geven aan de Donkere Dagen van Delft. Er staan verlichte kerstkraampjes en ook Sophia Revalidatie is vertegenwoordigd. Van 16.00 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij onze kraam.
 • Kerstmarkt Den Haag

Dit jaar komt er voor het eerst een eigen kerstmarkt in Den Haag, die volgens de organisatie moet lijken op de kerstmarkt in Maastricht. De markt is te bezoeken op het Lange Voorhout en de Lange Vijverberg van 17 tot en met 21 december. Sophia Revalidatie staat op zaterdag 20 en zondag 21 december ook op deze kerstmarkt van 12.00 tot 21.00 uur met een eigen kraam.

Kerst sing-in Sophia Revalidatie Den Haag

Een gezellige middag met muziek, meezingen en een kerstmarkt, dat is de kerst sing-in bij Sophia Revalidatie Den Haag. Op 17 december zijn patiënten, buurtbewoners en medewerkers van harte welkom tussen 15.00 en 17.00 uur om deze gezellige middag in het Binnenhof (op onze locatie aan de Vrederustlaan) bij te wonen.

Oliebollenverkoop

Heerlijke oliebollen voor oudjaarsavond kunt u dit jaar kopen bij Sophia Revalidatie Den Haag. We willen u vragen om de oliebollen vooraf te reserveren via SophiaRevalidatie.nl/Kerst. Bestellen kan vóór 29 december. U kunt op 31 december van 09.00 tot 13.00 uur oliebollen afhalen.

Kerstkaarten bestellen

Wilt u de unieke door patiënten ontworpen kerstkaarten bestellen? Dat kan door een e-mail te sturen naar fondsenwerving@SophiaRevalidatie.nl. U kunt de kerstkaarten ook bestellen via de donatiemodule. U kunt onder 'opmerkingen' uw adres invullen en dan worden de kerstkaarten naar u verstuurd. De kaarten zijn uiteraard ook op alle locaties van Sophia Revalidatie te koop van 1 tot en met 19 december, tijdens de Haagse kerstmarkt en Lichtjesavond in Delft. Een set kaarten (5 stuks) kost 5 euro, inclusief enveloppen.

Opbrengsten

Alle opbrengsten van bovenstaande gaan naar patiëntenactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de zitskireis of de fietsvierdaagse.

Foto door Desiree M. Boom, gemaakt op 23 december 2013. Bron: Flickr.
]]>
Thu, 27 Nov 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Save the date: kerst sing-in op 17 december]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/save-the-date-kerst-sing-in-op-17-december
]]>
Tue, 25 Nov 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Week van de Patiëntveiligheid 17 t/m 21 november 2014 ]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/week-van-de-patintveiligheid-17-tm-21-november-2014-

Het melden van een (bijna-)incident is één van de mogelijkheden om te leren van de fouten die we helaas nog steeds maken en zullen blijven maken.
“Melden, Meedenken, Minder incidenten” is dan ook de slogan voor deze patiëntveiligheidsweek.

Er wordt intern deze week iedere dag een stukje geschreven door één van de VIM-commissie leden over verschillende onderwerpen die met kwaliteit en veiligheid hebben te maken.

Linda Mos
Voorzitter VIM-commissie]]>
Mon, 17 Nov 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Week van de Chronisch Zieken – Projecten van Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/week-van-de-chronisch-zieken-projecten-van-sophia-revalidatie-2

Omdat het thema van deze week innovatie is, worden er in de komende dagen enkele mooie projecten van Sophia Revalidatie onder de aandacht gebracht. Vandaag willen wij u vertellen over het Sophia Revalidatie YouTube-kanaal.

Sophia Revalidatie YouTube-kanaal

Het Sophia Revalidatie YouTube-kanaal is een videokanaal waar patiënten voorlichtingsfilmpjes en instructiefilmpjes kunnen kijken. Zo kunt u de sportmogelijkheden bekijken waaronder golfen met een beperking. Hierin komen ook patiënten aan het woord die vertellen wat de sport voor hen betekent.
TV West volgde patiënten van Sophia Revalidatie in de 9-delige realityserie ‘Pure Kracht’. Ook deze bijzondere serie kijkt u terug via ons YouTube-kanaal.
Naast deze filmpjes, zijn er diverse oefeningen te vinden in deze video-omgeving. Op deze manier kunt u thuis de oefeningen die u hebt meegekregen van uw behandelaar als opdracht nog eens nakijken. Dit zorgt voor een opfrissing van het geheugen en het zo optimaal mogelijk uitvoeren van de oefeningen. 

Bent u benieuwd geworden naar het Sophia Revalidatie YouTube-kanaal en wilt u een kijkje nemen? Ga dan naar www.SophiaRevalidatie.nl/YouTube.]]>
Thu, 13 Nov 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Foto-expositie bij Sophia Revalidatie Delft]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/foto-expositie-bij-sophia-revalidatie-delft

Het gaat hierbij om foto's van patiënten van Sophia Revalidatie, van verschillende leeftijden en met verschillende aandoeningen.]]>
Thu, 13 Nov 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Subsidie voor onderzoek behandeling beroerte]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/subsidie-voor-onderzoek-behandeling-beroerte
Onderzoekers van het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) en Sophia Revalidatie inventariseren nu hoe de verschillende ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland de behandeling van deze patiënten organiseren. Vervolgens kijken zij op  welke manier het misschien doelmatiger kan, zonder dat de patiënt minder goed geholpen wordt. Daar hebben zij nu subsidie voor gekregen.

Het RRC en Sophia Revalidatie hebben subsidie ontvangen van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten voor onderzoek naar de meest efficiënte revalidatie van patiënten die een beroerte (‘Cerebro Vasculair Accident’ / CVA) hebben gehad.

Een onderzoeksteam onderzoekt en beschrijft de verschillende CVA behandeltrajecten van ziekenhuizen en revalidatiecentra in de regio  en zoekt naar verklaringen voor verschillen in aanpak. De onderzoekers inventariseren de resultaten per behandeltraject en beschrijven welke invloed de verschillende trajecten hebben op het functioneren en de kwaliteit van leven van de patiënt.

Op basis van de bevindingen  formuleren de onderzoekers aanbevelingen voor gepaste, doelmatige inrichting van de ziekenhuisbehandeling en revalidatie na een CVA, waarbij de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

Waarom onderzoek naar CVA behandelingen?

Jaarlijks krijgen rond de 45.000 mensen een eerste CVA. Een beroerte leidt vaak tot ernstige beperkingen in lichamelijk, cognitief en psychisch functioneren, die meestal slechts  gedeeltelijk herstellen. De zorgketen rond CVA-patiënten is zo ingericht dat patiënten in het ziekenhuis starten met revalidatie, waaronder mobilisatie en voorkomen van slikproblemen. Een deel van de patiënten gaat vervolgens naar een revalidatiecentrum voor klinische en/of poliklinische revalidatie. Daar werkt een multidisciplinair team toe naar zelfstandig functioneren en maatschappelijke participatie.

Ondanks de beschikbaarheid van richtlijnen en behandelkaders is er sprake van aanzienlijke variatie in de ziekenhuis- en revalidatiefase. Vanwege de intensieve en dure behandeling, het groot aantal behandeluren en de lange ligduur is revalidatie na een CVA bij uitstek een gebied waarin doelmatigheid onderzocht dient te worden.

Uit onderzoek bij andere diagnoses blijkt dat verbetertrajecten kunnen leiden tot reductie van de behandelduur en –intensiteit, waarbij de patiëntbeleving en de kwaliteit van zorg niet achteruit gaan.

Betrokken zorgketens

De twee ketens die in dit project participeren zijn het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) en de verwijzende ziekenhuizen (primair het Leids Universitair Medisch Centrum) en Sophia Revalidatie Den Haag en de verwijzende ziekenhuizen (primair het Medisch Centrum Haaglanden).

Alle andere CVA-zorgketens in het land kunnen met de onderzoeksresultaten de eigen zorg onder de loep nemen en de aanbevelingen die uit dit project voortkomen, implementeren. Dat kan leiden tot doelmatigere zorg voor de grote toestroom van toekomstige CVA-patiënten. Onderzoekers van het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) en Sophia Revalidatie inventariseren nu hoe de verschillende ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland de behandeling van deze patiënten organiseren. Vervolgens kijken zij op  welke manier het misschien doelmatiger kan, zonder dat de patiënt minder goed geholpen wordt. Daar hebben zij nu subsidie voor gekregen.

Het RRC en Sophia Revalidatie hebben subsidie ontvangen van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten voor onderzoek naar de meest efficiënte revalidatie van patiënten die een beroerte (‘Cerebro Vasculair Accident’ / CVA) hebben gehad.

Een onderzoeksteam onderzoekt en beschrijft de verschillende CVA behandeltrajecten van ziekenhuizen en revalidatiecentra in de regio  en zoekt naar verklaringen voor verschillen in aanpak. De onderzoekers inventariseren de resultaten per behandeltraject en beschrijven welke invloed de verschillende trajecten hebben op het functioneren en de kwaliteit van leven van de patiënt.

Op basis van de bevindingen  formuleren de onderzoekers aanbevelingen voor gepaste, doelmatige inrichting van de ziekenhuisbehandeling en revalidatie na een CVA, waarbij de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

Waarom onderzoek naar CVA behandelingen?
Jaarlijks krijgen rond de 45.000 mensen een eerste CVA. Een beroerte leidt vaak tot ernstige beperkingen in lichamelijk, cognitief en psychisch functioneren, die meestal slechts  gedeeltelijk herstellen. De zorgketen rond CVA-patiënten is zo ingericht dat patiënten in het ziekenhuis starten met revalidatie, waaronder mobilisatie en voorkomen van slikproblemen. Een deel van de patiënten gaat vervolgens naar een revalidatiecentrum voor klinische en/of poliklinische revalidatie. Daar werkt een multidisciplinair team toe naar zelfstandig functioneren en maatschappelijke participatie.

Ondanks de beschikbaarheid van richtlijnen en behandelkaders is er sprake van aanzienlijke variatie in de ziekenhuis- en revalidatiefase. Vanwege de intensieve en dure behandeling, het groot aantal behandeluren en de lange ligduur is revalidatie na een CVA bij uitstek een gebied waarin doelmatigheid onderzocht dient te worden.

Uit onderzoek bij andere diagnoses blijkt dat verbetertrajecten kunnen leiden tot reductie van de behandelduur en –intensiteit, waarbij de patiëntbeleving en de kwaliteit van zorg niet achteruit gaan.

Betrokken zorgketens

De twee ketens die in dit project participeren zijn het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) en de verwijzende ziekenhuizen (primair het Leids Universitair Medisch Centrum) en Sophia Revalidatie Den Haag en de verwijzende ziekenhuizen (primair het Medisch Centrum Haaglanden).

Alle andere CVA-zorgketens in het land kunnen met de onderzoeksresultaten de eigen zorg onder de loep nemen en de aanbevelingen die uit dit project voortkomen, implementeren. Dat kan leiden tot doelmatigere zorg voor de grote toestroom van toekomstige CVA-patiënten. ]]>
Tue, 11 Nov 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Week van de Chronisch Zieken – Projecten van Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/week-van-de-chronisch-zieken-projecten-van-sophia-revalidatie-1
Omdat het thema van deze week innovatie is, worden er in de komende dagen enkele mooie projecten van Sophia Revalidatie onder de aandacht gebracht. Vandaag willen wij u vertellen over Brains4U.

Brains4U

Uit onderzoek blijkt dat voor alle werkzoekenden de kans op werk toeneemt wanneer rechtstreeks een werkgever betrokken is bij de (re-)integratie. Om deze reden werkt Brains4U met een aanpak waarbij een diversiteit aan werkgevers vanaf het begin betrokken zijn en samenwerken met NAH jongeren. Vanuit een rol als coach begeleidt de werkgever (‘maatje’) een jongere op het gebied van de mogelijkheden die op werkgebied haalbaar zijn. Deze persoonlijke aanpak, netwerk contacten en de deskundigheid van het team van Leads on Demand leidt tot de gewenste succesvolle plaatsingen in duurzame arbeid.

Arbeid is een belangrijk domein van maatschappelijk participeren (zelfstandigheid, inkomen, mobiliteit) dat invloed heeft op de ervaren kwaliteit van leven. Voor het merendeel van de mensen (jongeren en volwassenen) met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is maatschappelijk participeren een complex en chronisch probleem, met negatieve invloed op de kwaliteit van leven en toekomstig functioneren.

De overgang van opleiding, die vaak door de gevolgen van NAH niet of op een lager niveau wordt afgerond, naar werk lukt veelal niet. Het merendeel van jongvolwassenen met NAH wordt op basis van hun beperkingen voor een hoog percentage arbeidsongeschikt verklaard, voordat zij een kans op de arbeidsmarkt hebben gekregen.

Als NAH ontstaat na een start op de arbeidsmarkt is de kans op een succesvolle terugkeer in hetzelfde of ander werk sterk verlaagd. Binnen de arbeids(re-)integratie staat de doelgroep NAH bekend als ‘moeilijkst te bemiddelen’.

Opzet

Brains4U is in 2010 gestart als project en als eerste uitgevoerd in de regio Haaglanden. Het initiatief is oorspronkelijk ontstaan bij de Hersenstichting die contact legde met Arend de Kloet, van het lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool. Hij heeft contact gezocht met Ad van Tilburg van Leads on Demand. Hieruit is de samenwerking voor Brains4U geboren. Gemeente Den Haag heeft vanaf het begin het initiatief omarmd.

Door succes van het project Brains4U is het in mei 2012 omgezet naar een definitief aanbod. Het sluit aan op het revalidatieprogramma van jongvolwassenen met NAH bij Sophia Revalidatie Den Haag.

Meer informatie is te vinden op de website van Brains4U.]]>
Tue, 11 Nov 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Week van de Chronisch Zieken – Projecten van Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/week-van-de-chronisch-zieken-projecten-van-sophia-revalidatie
Omdat het thema van deze week innovatie is, worden er in de komende dagen enkele mooie projecten van Sophia Revalidatie onder de aandacht gebracht. Vandaag willen wij u vertellen over het Afasiecentrum.

Wat is afasie?

Mensen staan midden in het leven. Plotseling verandert een beroerte, hersenbloeding of ongeluk hun leven. Afasie houdt in dat een persoon door het hersenletsel moeilijker kan praten, begrijpen, lezen en schrijven.
Naast de afasie kunnen verlammingen en/of problemen optreden met:
 • Het bewuste handelen;
 • Het waarnemen van de omgeving;
 • Het concentreren, het nemen van initiatieven en het geheugen.
Mensen kunnen geen twee dingen meer tegelijkertijd doen.

Het Afasiecentrum

“Ik wil een gesprek kunnen voeren met bekenden in de eigen situatie thuis, maar ik wil ook weer durven praten met onbekenden."
"Ik wil kunnen e-mailen om mijn oude contacten te behouden."
"Ik wil zelfstandig boodschappen doen, van het boodschappenlijstje maken tot het halen van de boodschappen."

Zomaar een paar voorbeelden van doelen die mensen met een afasie kunnen hebben. In het Afasiecentrum kan gewerkt worden aan deze doelen. Het Afasiecentrum is bedoeld voor mensen met afasie (en hun partners) om onder professionele begeleiding beter te leren communiceren en actiever deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven.

In het Afasiecentrum wordt door middel van groepstherapie gewerkt aan individuele doelen die door cliënten zelf gesteld worden. De indeling in groepen wordt gemaakt op basis van de gestelde doelen. Het werken in de groep stimuleert mensen zelfstandiger te functioneren. Men kan zich optrekken aan lotgenoten en zodoende de eigen communicatieve mogelijkheden ontdekken en benutten.

Het Afasiecentrum Den Haag en omstreken is een initiatief van Sophia Revalidatie en Zorgaanbieder Florence. Binnen het Afasiecentrum wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de Afasie Vereniging Nederland (AVN).

Meer weten?

Kijk dan op de website van Afasiecentrum Den Haag en omstreken. Het Afasiecentrum in Den Haag is geopend op dinsdag en donderdag van 9.30-16.00 uur.

Adres

Afasiecentrum Den Haag e.o.
Marterrade 24
2544 JM Den Haag

Contact

Het Afasiecentrum is bereikbaar op dinsdag en donderdag van 8.30-17.00 uur.
U kunt contact opnemen door te bellen naar 070-7541842 of 070-7541837, of door een e-mail te sturen naar GHS.Afasiecentrum@Florence.nl. ]]>
Mon, 10 Nov 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Livestream Nationale Zorgvernieuwingsdag]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/livestream-nationale-zorgvernieuwingsdag
Patiënten en medewerkers kunnen hier gezamenlijk kijken naar het volgende programma:

11.30-12.20 uur         

Jan van Amstel in gesprek over thuisrevalidatie met:
 • Willemijn Faber, revalidatiearts Heliomare over Google Glass
 • Eric Drewes, fysiotherapeut Vivium over oefenapps
 • Kelly Scholte-Lampers over mode
 • Alex Hanssen, RMC Groot Klimmendaal over muziektherapie
 • Prof. Miriam Vollenbroek, Roessingh Research and Development over telerevalidatie

13.20-14.10 uur         

Pitches over innovaties in thuisrevalidatie
 • Japie Bakers, UMCU, over elke beweging telt CVA
 • Peter Reichardt, Fietsen op maat
 • Heleen Mensinga, ADCA vereniging
 • Hans van de Berg, Cemex BV, over smartcrutch
 • Baldwin Aalders, Boogh, over tilcursus voor mantelzorgers
 • Mireille Oud, Universiteit Utrecht, Cardio TG
 • Mechteld van den Beld over kinderen met kanker

Kijkers kunnen tijdens de uitzending ook reageren via Twitter, door gebruik te maken van #weekcz. Veel interessante vernieuwingen zullen tijdens dit symposium de revue passeren. Het gehele programma zal op een beamer in het Binnenhof worden uitgezonden. U bent van harte uitgenodigd!]]>
Fri, 07 Nov 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Succesvol benefietconcert voor Haagse nachtburgemeester]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/succesvol-benefietconcert-voor-haagse-nachtburgemeester

Bom kreeg begin oktober een herseninfarct en verblijft sinds vorige week bij Sophia Revalidatie Den Haag in de kliniek. Op Facebook en Twitter doet hij op geheel eigen wijze verslag van zijn revalidatie.

Initiatief voor het benefiet is afkomstig van een aantal vrienden van René, die voor deze gelegenheid de Stichting Vrienden van Bom hebben opgericht. De Haagse nachtburgemeester sprak zelf tijdens zijn toespraak op het podium de wens uit om de stichting eventueel voort te laten bestaan wanneer hij weer hersteld is, voor andere patiënten in eenzelfde situatie.
Het doel van de benefietavond was geld op te halen om een stuk inkomen te dekken en hem een hart onder de riem te steken.

De avond in Het Paard van Troje in Den Haag werd geopend door de Haagse rockband Di-rect. Ook onder anderen De Kraaien, Gruppo Sportivo en Rob Bolland traden op. Tijdens het evenement mocht Dorien Korsten namens Sophia Revalidatie een woordje doen op het podium. Vervolgens introduceerde zij onder luid applaus René Bom. Deze was zichtbaar geraakt door de grote opkomst en de steun. Uiteindelijk is er tijdens de avond ruim 10.000 euro opgehaald.

Benieuwd naar de avond? Bekijk onderstaande foto’s en filmpjes!
[photoalbum_34]


 ]]>
Thu, 06 Nov 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Levenslange gevolgen hersenletsel jeugd onderschat]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/levenslange-gevolgen-hersenletsel-jeugd-onderschat

De wereldgezondheidsorganisatie heeft NAH als een urgent en groeiend maatschappelijk probleem gemarkeerd. “Vooral de vaak minder zichtbare gevolgen hiervan in leren en gedrag kunnen ernstig zijn, maar deze worden lang niet altijd onderkend,” zegt Arend de Kloet. “Met name participatieproblemen thuis, op school, werk en in de samenleving op langere termijn zijn tot dusver onderbelicht gebleven.”

Verstoring ontwikkelingsproces

Arend de Kloet becijferde dat dagelijks ruim 50 Nederlandse kinderen en jongeren hersenletsel oplopen. “Het brein ontwikkelt zich ongeveer tot en met het 24ste levensjaar. We dachten lange tijd dat jonge hersenen flexibel zijn en hersenletsel in de jeugd dus minder ernstige gevolgen zou hebben. Het omgekeerde is echter vaak waar: hersenschade op jonge leeftijd kan het ontwikkelingsproces verstoren,” aldus de Kloet, die naast zijn werkzaamheden bij Sophia Revalidatie ook lector revalidatie is bij De Haagse Hogeschool, het enige lectoraat in Nederland dat zich begeeft op het terrein van NAH.

Openbaring problematiek

De gevolgen van hersenletsel op jonge leeftijd blijken soms pas jaren later, vaak op transitiemomenten in het leven. “Wanneer een kind naar de middelbare school gaat of op zichzelf gaat wonen, wordt er opeens een veel groter beroep gedaan op vaardigheden als organiseren en plannen. Onverwacht openbaren zich soms dan pas duidelijke problemen. De relatie met het letsel, dat soms jaren daarvoor heeft plaatsgevonden, wordt dan niet altijd gelegd. Soms wordt het kind laksheid verweten of worden ouders hierop aangekeken.”

Registratie- en volgsysteem

De Kloet pleit ervoor om kinderen met niet-aangeboren hersenletsel beter te volgen. Hij vertaalde en corrigeerde vragenlijsten waarmee het risico op langdurige gevolgen van hersenletsel gemeten kan worden. “Door deze regelmatig af te nemen kunnen we de ontwikkeling en participatie van kinderen volgen en tijdig hulp bieden en niet pas nadat het in het gezin, met vrienden of op school is vastgelopen.” Samen met het Erasmuc MC (prof. dr. Gerard Ribbers) en het LUMC (prof. dr. Wilco Peul) zet de Kloet zich in om hiertoe een registratie- en volgsysteem voor kinderen en jongeren met NAH te implementeren, ook om kosteneffectiviteit van zorg te kunnen toetsen. Daarnaast wordt met ziekenhuizen en revalidatiecentra in de regio een grootschalig gezamenlijk onderzoek naar participatie van kinderen met hersenletsel opgezet.

Serious gaming

De promovendus keek ook naar de effecten van ‘serious gaming’ bij jongeren met hersenletsel. Zowel de lichamelijke activiteit als verschillende cognitieve functies bleken na 12 weken gericht oefenen met de Nintendo Wii meetbaar verbeterd te zijn. “Gamen lijkt een veelbelovende en aantrekkelijke aanvulling  te zijn op de revalidatiebehandeling. Nader onderzoek moet aantonen hoe gamen het verbeteren van activiteiten en participatie daadwerkelijk kan ondersteunen.”

Arend de Kloet (1955) promoveert op 6 november op zijn proefschrift Participation of children and youth with Acquired Brain Injury bij prof. dr. Thea Vliet Vlieland en prof. dr. Rob Nelissen van het LUMC.]]>
Thu, 06 Nov 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Geslaagde gameworkshop voor jongeren]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/geslaagde-gameworkshop-voor-jongeren

Oculus Rift

Naast de andere beschikbare games is speciaal voor deze workshop de Oculus Rift in het SmartLab. Wat dat is? De Oculus Rift is een virtual reality-bril met een breed stereoscopisch gezichtsveld, ontwikkeld voor gamers. Het toestel meet de bewegingen van het hoofd van de speler zodat deze bewegingen gebruikt kunnen worden als besturing van het spel. Dit zorgt er voor dat de speler zich meer ondergedompeld voelt in de virtuele wereld.

Enthousiasme

De workshop werd door de jongeren met veel enthousiasme ontvangen. Een van de deelnemers, die rolstoelgebonden is: "Zo vaak maak je een achtbaan niet mee!" Ook andere patiënten (en behandelaars) zetten vol enthousiasme de virtual reality-bril op.

Poliklinische Revalidatie Jongeren

Het zorgaanbod van de Poliklinische Revalidatie Jongeren (PRJ) is speciaal ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 25 jaar met een lichamelijke of cognitieve beperking. De overgang van kind naar volwassene is voor een jongere al lastig genoeg, zeker in combinatie met een beperking. Samen met behandelaren werken de jongeren aan verbeteringen op het gebied van communicatie, mobiliteit, verzorging, wonen, dagbesteding en relaties.

Jubileumjaar

Er is gekozen voor het zesjarige in plaats van het vijfjarige jubileum in verband met de overgang van de oud- naar de nieuwbouw. Het jubileum kan nu gevierd worden in een prachtig nieuw gebouw!

De workshop werd georganiseerd in samenwerking met de Haagse Hogeschool (opleiding Communication & Multimedia Design). Naast de Oculus Rift mochten ook de andere apparaten in het SmartLab worden uitgetest. ]]>
Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Kerstkaart ontwerpwedstrijd]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kerstkaart-ontwerpwedstrijd

Kerstkaart ontwerpwedstrijd

Alle patiënten van Sophia Revalidatie worden aangemoedigd een tekening op papier te maken met als thema kerst. Een formulier is beschikbaar op de website maar zal ook verspreid worden binnen Sophia Revalidatie. De creaties worden vervolgens ingeleverd bij de betreffende behandelaar en/of de afdeling Marketing, Communicatie & Fondsenwerving. De tekeningen worden gebruikt als input voor de uiteindelijke kerstkaarten die we in december gaan verkopen. De kerstkaart ontwerpwedstrijd loopt tot en met 12 november.

Welke activiteiten vinden er nog meer plaats?

- Kerstkraam op locatie Sophia Revalidatie Delft, Den Haag, Gouda en Zoetermeer
- Kerstmarkten extern: Delft, 9 december en Den Haag, 20 en 21 december
- Sing-In voor buurtbewoners, patiënten en medewerkers, Den Haag, Vrederustlaan, woensdag 17 december
- Sophia Revalidatie Oliebollenverkoop, woensdag 31 december

Kerstkaarten bestellen

Wilt u de unieke door patiënten ontworpen kerstkaarten bestellen? Dat kan door een e-mail te sturen naar fondsenwerving@SophiaRevalidatie.nl. U kunt de kerstkaarten ook bestellen via de donatiemodule. U kunt onder 'opmerkingen' uw adres invullen en dan worden de kerstkaarten naar u verstuurd. De kaarten zijn uiteraard ook op alle locaties van Sophia Revalidatie te koop van 1 tot en met 19 december. Een set kaarten (5 stuks) kost 5 euro, inclusief enveloppen.


 

Foto door Desiree M. Boom, gemaakt op 23 december 2013. Bron: Flickr.
]]>
Thu, 30 Oct 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad oktober 2014]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-oktober-2014
De Cliëntenraad van Sophia Revalidatie heeft dinsdag 17 september jl. (Prinsjesdag) uitgebreid over het onderwerp weekendactiviteiten voor Sophia Revalidatie Den Haag gesproken.
Met steun van het Kenniscentrum is een enquête opgesteld om u persoonlijk te gaan vragen wat u van de weekendactiviteiten vindt en welke nieuwe of andere suggesties u heeft om deze activiteiten te vermeerderen dan wel te verbeteren.
U zal ons (vertegenwoordigers van de Cliëntenraad) dan in de avonden gaan treffen op 6, 7, 8 of 9 oktober tussen 18.30 en 20.30 uur.

Het 2e inloopspreekuur heeft plaatsgevonden op diezelfde dinsdag 17 september. Zoals het altijd gaat met nieuwe initiatieven zal de bekendheid hiervan nog meer verspreid kunnen worden met “hoort zegt het voort”.  In de vorm van een inloopspreekuur kunnen patiënten terecht met hun vragen, ideeën of andere zaken die zij met iemand van de Cliëntenraad  willen bespreken. Het inloopspreekuur is geen Klachtencommissie.
De Cliëntenraad neemt uw bevindingen serieus en kan uw ervaringen en ideeën in de organisatie bespreekbaar maken. Wij horen dus graag wat er goed gaat, maar ook waar mogelijk verbetering nodig is en welke ideeën u daarover heeft.
Twee leden van de raad zullen steeds aanwezig zijn. Het volgende inloopspreekuur is op 27 oktober 2014 tussen 11.00 – 12.15 uur bij Sophia Revalidatie in Den Haag in de koffiecorner, bij het restaurant .
N.B. Natuurlijk wordt dit initiatief geëvalueerd en ook kan bekeken worden om dit uit te breiden naar andere locaties.

Met ondersteuning van het Kenniscentrum van Sophia Revalidatie  heeft de Cliëntenraad  dit najaar gepland meer zicht te krijgen op wat de organisatie voor uw mantelzorgers betekent. 
De raad is benieuwd naar het aanbod voor de mantelzorg voor, tijdens en na uw revalidatie proces. Zoals bekend zal de zorg u èn uw mantelzorger(s)  ten goede komen wanneer de mantelzorg wordt  betrokken bij uw revalidatieproces.
U zal hierover lezen in de volgende Spatie-nummer.

De volgende Informatiemarkt zal plaatsvinden op donderdag 30 oktober 2014 van 14.30-16.00 uur bij Sophia Revalidatie Den Haag aan de Vrederustlaan.
De bezoekers (patiënten/familie van patiënten etc.) kunnen op deze markt informatie inwinnen omtrent hun aandoening en hoe zij met/na hun aandoening hun leven weer op de rit kunnen krijgen. De Cliëntenraad bestaat hoofdzakelijk uit ervaringsdeskundigen, die hebben ondervonden dat er veel op een revalidant en hun familie/vrienden afkomt, door de recentelijke (medische) gebeurtenissen, die hebben geleid tot opname/behandeling in Sophia Revalidatie.
De Cliëntenraad hoopt, dat we middels de informatiemarkt de revalidanten en hun familie meer wegwijs kunnen maken in wat er allemaal mogelijk is op het gebied van zorg, hulpmiddelen, (aangepast) sporten, (aangepast) autorijden, patiëntenverenigingen, lotgenotencontact etc.

Standhouders zijn o.a.:
 • Patiëntenvereniging Samen verder en Cerebraal (beide  verenigingen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel)
 • Reumavereniging
 • MS vereniging
 • Korter maar krachtig (vereniging voor geamputeerden)
 • Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)?
 • Mantelzorg
 • Stichting MEE
 • De Belastingdienst
 • Bedrijven voor aanpassingen voor de auto
 • Autorijschool Traject gespecialiseerd in het lesgeven aan mensen met een handicap en/of beperking

Wilt u contact met de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:
 • Schriftelijk: stuur een briefje (afgeven bij de receptie) naar Anna Marie Wechgelaer, secretaris Cliëntenraad ;
 • Telefonisch: 070 – 3593520;
 • Per e-mail: Clientenraad@SophiaRevalidatie.nl 
]]>
Tue, 28 Oct 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Eerste inloopspreekuur Cliëntenraad een feit]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/eerste-inloopspreekuur-clintenraad-een-feit
Wij horen graag van u wat er goed gaat, maar ook waar mogelijke verbetering nodig is en welke ideeën u daarover heeft. Wij hechten zeer aan uw mening en ervaringen en daarvoor bent u meer
dan welkom op ons volgende inloopspreekuur welke gehouden zal worden:

Dinsdag 16 september tussen 11.00 en 12.15 uur bij Sophia Revalidatie Den Haag bij de koffiecorner in restaurant het Buitenhof.

In het najaar zullen wij ook een inloopspreekuur houden bij Sophia Revalidatie Gouda. Als de datum en het tijdstip van dit inloopspreekuur bekend zijn, laten wij dit aan u weten. Ook hier hopen wij u te ontmoeten.]]>
Tue, 01 Jul 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Inloopspreekuur Cliëntenraad]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/inloopspreekuur-clintenraad De Cliëntenraad kan en wil meer betekenen voor revalidanten van Sophia Revalidatie. In de vorm van een inloopspreekuur kunnen revalidanten terecht met hun vragen, ideeën of andere zaken die zij met iemand van de Cliëntenraad willen bespreken.

Wij horen graag wat er goed gaat, maar ook waar mogelijk verbetering nodig is en welke ideeën u daarover heeft. Twee leden van de Raad zullen aanwezig zijn. Het 1e inloopspreekuur is op maandag 30 juni 2014 tussen 11.00 en 12.15 uur bij Sophia Revalidatie Den Haag in de
koffiecorner, bij restaurant het Buitenhof.

NB Natuurlijk wordt dit initiatief geëvalueerd en ook kan bekeken worden om dit uit te breiden naar andere locaties

Wilt u contact met de Cliëntenraad?

Dat kan:
Meer informatie over de Cliëntenraad vindt u hier op de website.
]]>
Mon, 02 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Succesvolle realityserie Pure Kracht opnieuw op TV West]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/succesvolle-realityserie-pure-kracht-opnieuw-op-tv-west
Hoe ziet het leven eruit na een verkeersongeval, ziekte of hersenaandoening? Wat kom je tegen als je moet leren omgaan met beperkingen? TV West volgde acht weken lang een aantal bijzondere patiënten die revalideren bij Sophia Revalidatie.

Maak kennis met de helden

In Pure Kracht maakt de kijker kennis met een aantal van de patiënten, waaronder: Walid (11 jaar), Sita (21 jaar), Maureen (46 jaar) en Fred (52 jaar). Om uiteenlopende redenen zijn zij in behandeling of in opname bij Sophia Revalidatie Den Haag. Zo heeft Walid een door een erfelijke aandoening moeite met lopen. Op school is hij vaak gepest en door mee te doen aan Pure Kracht laat hij zien dat hij een normale jongen is. De 22-jarige Sita leeft als het gevolg van een ziekte op sondevoeding en heeft onlangs een nieuwe heup gekregen. Moeder van twee dochters en juffrouw op de basisschool Maureen heeft door een ongeluk Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Door een val uit een wandrek was zij negen dagen buiten bewustzijn: “Ik ben blij dat ik nog leef, ik vind het echt een cadeautje”. We zien ook Fred, wiens been is geamputeerd. Hij leert onder meer om te gaan met zijn prothese.

‘Pure Kracht – de helden van Sophia Revalidatie’ is van 18 oktober tot en met 13 december 2014 elke zaterdag van 15.00 tot 19.00 uur, op het hele uur, te zien op TV West. In totaal bestaat de serie uit acht afleveringen van twintig minuten. Aflevering gemist? Geen zorgen: dan kunt u de serie ook terugkijken via het Sophia Revalidatie YouTube-kanaal. ]]>
Wed, 15 Oct 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Jongeren naar eigen regie - een geslaagd symposium]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/jongeren-naar-eigen-regie-een-geslaagd-symposium
Meer over dit symposium leest u binnenkort hier op de website. Bekijk alvast de foto's:

[photoalbum_33]]]>
Fri, 10 Oct 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Doe ook duurzaam!]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/doe-ook-duurzaam

Wat houdt dit in? Iedere medewerker kan een foto digitaal aanleveren met zijn of haar duurzaamheidsactie. Denk bijvoorbeeld aan op de fiets naar het werk, een broodtrommel in plaats van plastic zakjes, de thermostaat wat lager zetten, enzovoorts. Maar natuurlijk zijn we ook benieuwd wat u doet om duurzamer te zijn! Stuur een bericht naar onze Facebook-pagina of een reply naar @Sophia_Revalid

Sophia Revalidatie en duurzaamheid

Omdat Sophia Revalidatie duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, wordt dit op diverse manier toegepast binnen de organisatie. Zo heeft Sophia Revalidatie vorig jaar de overstap gemaakt naar 60% groene energie. Dit geldt voor alle locaties in Gouda, Delft, Zoetermeer en Den Haag. Daarnaast wordt er gewerkt aan een volledige overstap naar milieuvriendelijke en energiezuinigere bedrijfsauto’s.  Inmiddels zijn al drie bedrijfsauto’ s vervangen door energiezuinige (eco) auto’ s.

In het nieuwe pand van Sophia Revalidatie in Den Haag is ook zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid.  Het gebouw beschikt over een goede isolatie en een Warmte Koude Opslag (WKO). Dit laatste is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte en koude op te slaan in de bodem. Met deze techniek kan het gebouw in de zomer worden gekoeld en in de winter verwarmd. Verder komt er ook een energiedak. De warmte op daken kan oplopen tot zo’n 80 graden Celsius. Deze warmte wordt omgezet in energie, die bestemd is voor het verwarmingssysteem in het gebouw.

De Dag van de Duurzaamheid benadrukt nog maar eens dat duurzaamheid een hot topic is. Sophia Revalidatie vindt duurzaamheid een belangrijk maatschappelijk issue en als maatschappelijke organisatie past zij dit toe op allerlei gebieden.]]>
Fri, 10 Oct 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Gameworkshop met Oculus Rift]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/gameworkshop-met-oculus-rift
Jongeren die bij de PRJ revalideren of hebben gerevalideerd zijn op woensdag 29 oktober van harte welkom om mee te doen aan deze gameworkshop. Deze vindt van 15.00 tot 17.00 uur plaats in het SmartLab op de begane grond.

Oculus Rift

Naast de andere beschikbare games is speciaal voor deze workshop de Oculus Rift in het SmartLab. Wat dat is? De Oculus Rift is een virtual reality-bril met een breed stereoscopisch gezichtsveld, ontwikkeld voor gamers. Het toestel meet de bewegingen van het hoofd van de speler zodat deze bewegingen gebruikt kunnen worden als besturing van het spel. Dit zorgt er voor dat de speler zich meer ondergedompeld voelt in de virtuele wereld.

Poliklinische Revalidatie Jongeren

Het zorgaanbod van de Poliklinische Revalidatie Jongeren (PRJ) is speciaal ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 25 jaar met een lichamelijke of cognitieve beperking. De overgang van kind naar volwassene is voor een jongere al lastig genoeg, zeker in combinatie met een beperking. Samen met behandelaren werken de jongeren aan verbeteringen op het gebied van communicatie, mobiliteit, verzorging, wonen, dagbesteding en relaties.

Jubileumjaar

Er is gekozen voor het zesjarige in plaats van het vijfjarige jubileum in verband met de overgang van de oud- naar de nieuwbouw. Het jubileum kan nu gevierd worden in een prachtig nieuw gebouw!

Wil je meedoen met de gameworkshop? Meld je dan via de mail aan bij Chantal Lek via c.lek@sophiarevalidatie.nl.]]>
Thu, 02 Oct 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sophia Revalidatie in Revalidatie Magazine met LEAN]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-in-revalidatie-magazine-met-lean Daarom een artikel over LEAN en de dagelijkse rondvraag in de kliniek, die vorig jaar naar aanleiding van de verhuizing in Den Haag is ingezet. 

De lean-filosofie is ontwikkeld in de auto-industrie. Het staat voor het verbeteren  van werkprocessen,  door  werknemers  zelf  verspilling  te laten aanwijzen en oplossen. De ‘klantwaarde’ staat daarbij centraal: in de revalidatie datgene dat voor de revalidant van waarde is. In de zorg wordt lean steeds vaker toegepast, maar in de revalidatiesector is  het  dus  nog nieuw.  

Lees hier het artikel.]]>
Mon, 29 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Help onze patiënten mee op zitskireis!]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/help-onze-patinten-mee-op-zitskireis

Voor wie?

De zitskireis is bedoeld voor patiënten die in behandeling zijn bij de Klinische Revalidatie (KR), Poliklinische Revalidatie Volwassenen (PRV) en Poliklinische Revalidatie Jongeren (PRJ, vanaf 18 jaar) bij Sophia Revalidatie. Belangrijkste voorwaarde is dat er sprake is van een lichamelijke beperking waardoor staand skiën niet mogelijk is. Zitskiën wordt ook aangeboden als therapievorm, waarbij patiënten op de indoor skibaan in de Uithof in Den Haag en/of Zoetermeer kunnen werken aan verschillende revalidatiedoelen. Via de behandelaar kan hiervoor een aanvraag worden gedaan. Om in te kunnen schrijven voor de zitskireis moeten patiënten vier keer training hebben gehad op deze indoorskibaan.

Over de reis

De zitskireis is enerzijds bedoeld om het zitskiën als sport te ervaren en anderszijds om revalidatiedoelen (op een leuke manier) te bereiken. Denk hierbij aan het verbeteren van de balans, spierkracht en conditie en het trainen van zelfredzaamheid in een niet-volledig aangepaste omgeving. “Het was een week om nooit te vergeten, nu kon ik ook mijn grenzen leren bepalen”, aldus een deelnemer aan de zitskireis in 2013. Een andere patiënt: “Mijn angst is voor een groot deel weg, omdat ik gedwongen werd om mij te storten in nieuwe, vooral niet geprogrammeerde situaties.”

De appartementen, het vervoer en de begeleiding zijn uiteraard wel aangepast. De deelnemers kunnen tijdens deze reis zelfs binnen het appartement hun grenzen verkennen en verleggen: “Ik ben zelfstandig in bad geweest, iets waarvan ik dacht het niet te kunnen!” In Alpbach verblijft de groep in vier- tot achtpersoons rolstoelvriendelijke appartementen. Iedere dag krijgen de deelnemers in twee groepen les om het zitskiën in echte sneeuw te leren beheersen.

Doneer nu!

Voor realisatie van dit succesvolle project hebben wij de steun nodig van bedrijven, fondsen en donateurs. Helaas heeft de zitskireis momenteel nog niet voldoende sponsors gevonden. Kent of bent u iemand die graag een bijdrage wil leveren aan deze bijzondere ervaring voor patiënten van Sophia Revalidatie? Dit kan direct via een donatie op onze website, of u kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL22 RABO 0136429092 t.n.v. Sophia Revalidatie o.v.v. zitskireis 2015. Wij beschikken over een ANBI-beschikking zodat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. Heeft u nog vragen neem dan contact op met Jim Svenoy van de afdeling Marketing, Communicatie & Fondsenwerving via 070 - 359 3568 of fondsenwerving@SophiaRevalidatie.nl. meer informatie is ook te lezen op: www.sophiarevalidatie.nl/zitskireis.

Meer informatie

Per locatie binnen Sophia Revalidatie zijn er contactpersonen die u meer informatie kunnen (mee)geven over het zitskiën:
 • Den Haag: Renate Bakker of Lisanne Koudijs
 • PRK/PRJ: Den Haag: Linda Schoorl
 • Delft: Ruben Groenendijk
 • Zoetermeer: Ineke Duijzer
 • Westeinde: Lieke Peskens
 • Gouda: Angelique de Haas
   
Er zijn ook informatieboekjes beschikbaar.

Vorige jaren

Nieuwsgierig en/of enthousiast geworden naar de zitskireis? Bekijk het filmpje van de zitskireis 2014 voor een impressie.Oud-deelnemers zijn erg enthousiast: “Vorig jaar lag ik in het ziekenhuis en dacht ik dat ik niets meer zou kunnen en een jaar later zat ik bovenop een berg!”

Lees hier meer patiëntervaringen om te beleven wat de reis voor patiënten betekent (2013).
Of lees het Grote Sophia Revalidatie Zitskireis gedicht.
Of het sfeerverslag met foto's om een indruk te krijgen hoe zo'n week verloopt.

Wilt u op een andere manier helpen de zitskireis mogelijk te maken? Deel dan dit bericht in uw netwerk, via e-mail of social media en help op deze manier ook mee! Alvast bedankt namens alle patiënten.]]>
Fri, 26 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Golfen met een beperking (video)]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/golfen-met-een-beperking-video

Patiënten van Sophia Revalidatie vertellen waarom zij voor de golfsport hebben gekozen. Sophia Revalidatie biedt golf aan in het verlengde van het revalidatieaanbod en werkt hierbij samen met Stichting Golf voor Gehandicapten en golfbaan Leeuwenbergh.Op het Sophia Revalidatie YouTube-kanaal vindt u nog vele andere video's zoals instructies voor valpreventie, onze realityserie Pure Kracht en een terugblik op de officiële koninklijke opening van de nieuwbouw van Sophia Revalidatie Den Haag.]]>
Mon, 22 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Wijziging orthopedisch schoenmaker bij het technisch spreekuur kinderafdeling Den Haag]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/wijziging-orthopedisch-schoenmaker-bij-het-technisch-spreekuur-kinderafdeling-den-haag

Dit spreekuur is een specialistisch spreekuur en wij hebben de ambitie om een verbetering aan te brengen in het zorgproces. Hieruit is naar voren gekomen dat wij meerwaarde zien in het veranderen van orthopedisch schoenmaker en verder te gaan met één firma.
Met ingang van 25 augustus 2014 gaat  Penders Voetzorg deelnemen aan het technisch spreekuur. Penders Voetzorg heeft een eigen locatie binnen Sophiarevalidatie in het souterrain.

Welke consequenties heeft dit voor u?
 

U wilt bij Huykman & Duyvestein of Linneweever blijven, wat nu?

Huykman & Duyvestein en Linneweever bieden hun diensten nog steeds aan op hun eigen locatie. Wij kunnen ons goed voorstellen dat patiënten willen blijven bij hun vertrouwde schoenmaker. U kunt dan op hun locatie vervolgafspraken maken en na 21 juli streven wij naar heldere communicatie tussen de behandelend artsen, u en Huykman & Duyvestein of Linneweever. Vragen aan de arts wat betreft de schoenen kunnen gesteld worden tijdens een afspraak op het reguliere spreekuur.

Ik wil een afspraak in het revalidatiecentrum met Penders voetzorg, hoe regel ik dit?

Vanaf 25 augustus begint het technisch spreekuur op de maandagochtend met Penders voetzorg in combinatie met revalidatiearts mw M. Wuisman of physician assistent i.o. dhr H. Horninge. U kunt hiervoor nieuwe afspraken plannen via het medisch secretariaat van de kinderafdeling.

Met vriendelijke groet,
mede namens Hein Horninge, PA i.o
Mw. M.C Wuisman, revalidatiearts kinderafdeling]]>
Fri, 19 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Schilderij van Museum Gouda in bruikleen bij Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/schilderij-van-museum-gouda-in-bruikleen-bij-sophia-revalidatie

'Droom van een kat' maakt deel uit van een serie schilderijen, tekeningen en etsen die Smit in de periode 1983-1986 maakte tijdens en na haar afstuderen aan de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. In deze serie spelen katachtigen, die soms menselijke trekjes hebben, een grote rol.

Sophia Revalidatie heeft een actief kunstbeleid om patiënten, bezoekers en medewerkers te inspireren. Ook in moeilijke tijden kan kunst helpen om ergens anders aan te denken, iets van een andere kant te bekijken of motiveren om door te zetten.

Over Museum Gouda

Museum Gouda is sinds 1874 het stedelijk museum van Gouda. Naast een collectie van hedendaagse kunst, heeft het museum ook de beschikking over diverse voorwerpen en schilderijen uit de zestiende en negentiende eeuw.
Museum Gouda is van dinsdag t/m zondag geopend van 11:00-17:00, Oosthaven 9, Gouda. Voor meer informatie over het museum: www.museumgouda.nl.]]>
Fri, 19 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Doen wat je kunt bij Sophia Revalidatie Gouda]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/doen-wat-je-kunt-bij-sophia-revalidatie-gouda
 
De dag werd geopend door clustermanager Poliklinische Revalidatie Volwassenen mw. drs. J.H. 
(Jolanda) Hennink van Sophia Revalidatie. Zij blikte terug op twintig jaar Sophia Revalidatie Gouda. Hennink benadrukte het belang van participatie, sport en bewegen en bedankte stichting Jac. Besemer en Stichting Vrienden van Sophia Revalidatie voor hun financiële bijdrage die deze dag mogelijk maakte.

Wethouder Laura Werger gaf aan vereerd te zijn aanwezig te mogen zijn bij de viering jubileum. “Jullie zijn al twintig jaar lang bezig met mensen te helpen om weer meer zelf te kunnen doen én om ze om te leren gaan met hun beperking, zowel fysiek als mentaal. Hier ben ik van onder de indruk”, aldus de Goudse wethouder van Zorg en Welzijn.

Na de plenaire bijeenkomst waren er door het gehele gebouw aan de Büchnerweg diverse activiteiten en belevingen. Zo konden bezoekers kijken naar een demonstratie in schermen voor mensen met een beperking en was er een demo rolstoeldansen. Ook het snoezelen kon worden uitgetest, in de mooie donkere ruimte met veel lichtjes en andere prikkelingen. De patiënten van Sophia Revalidatie Gouda worden multidisciplinair behandeld. Dit betekent dat zij veelal door verschillende behandelaars worden gezien. Al deze disciplines waren ook aanwezig op de Open Dag. Denk hierbij aan een fysiotherapeut en een ergotherapeut, maar bijvoorbeeld ook een logopedist.

Buiten in het zonnetje kon de rolstoelvaardigheid van zowel mensen met als zonder beperking worden getest. Wethouder Werger waagde zich zelfs nog even aan het achteruit inparkeren van de scootmobiel. Voor de kleine bezoekers was er ook een luchtkasteel.

Een persoonlijk verhaal werd verteld door patiënten van Sophia Revalidatie Gouda én door paralympisch zitskiër Kees-Jan van der Klooster. Hij liep in 2001 door een wintersportongeluk een dwarslaesie op. Van der Klooster mocht al tweemaal meedoen aan de Paralympische Winterspelen en won op de Winter X-Games zelfs een gouden medaille. “Natuurlijk heb ik tegenslagen gehad, maar het is belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden. Hierbij heb je ook veel aan medepatiënten”, aldus Van der Klooster. Verder haalde hij aan hoe belangrijk het is om zelfvertrouwen te halen en eigen regie te nemen. Dit zijn waarden die ook binnen Sophia Revalidatie hoog in het vaandel staan.

[photoalbum_32]
]]>
Tue, 16 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Symposium ter ere 6-jarig jubileum Poliklinische Revalidatie Jongeren]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/symposium-ter-ere-6-jarig-jubileum-poliklinische-revalidatie-jongeren

Keynote speaker tijdens dit symposium is Monique Samsen. Zij studeerde af als beeldend therapeut en klinisch psycholoog. Samsen is specialist in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT leert je een ‘zachtaardige’ houding aan te nemen ten opzichte van alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je tegelijkertijd op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.

 

Programma

Meer informatie over het programma van deze middag is te vinden op de website van de PRJ.

Over de PRJ

Het zorgaanbod van de Poliklinische Revalidatie Jongeren (PRJ) is speciaal ontwikkeld voor 14- tot 25-jarige jongeren met een lichamelijke of cognitieve beperking. De overgang van kind naar volwassene is soms al vervelend genoeg, zeker in combinatie met een beperking. Met vallen en opstaan leren jongeren eigen keuzes te maken. Training en ondersteuning hierbij kan fijn zijn. ]]>
Thu, 11 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Onderzoek MRSA afgerond

]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/onderzoek-mrsa-afgerond
De inventarisatie van zowel patiënten als medewerkers is afgerond.  ]]>
Wed, 10 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Innovatie: eerste Medido ingezet in onze behandeling!]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/innovatie-eerste-medido-ingezet-in-onze-behandeling Focus Cura is een eerste patiënt van Sophia Revalidatie geholpen met de Medido


Veel patiënten van Sophia Revalidatie gebruiken een hoop medicijnen en vinden het soms complex om deze op de juiste manier in te nemen. Meestal ontvangen zij daarvoor hulp uit hun omgeving of van de thuiszorg die ze ondersteunt met de medicatie. De Philips Medido is een slimme medicatiemanagement dienst, die werkt met een volledig automatisch uitgiftesysteem, medicijnrollen (baxtersysteem) en een speciaal e-healthplatform. Het zorgt ervoor dat patiënten de juiste medicatie op het juiste moment ontvangen en herinnert worden deze in te nemen.

Bij een eerste testpatiënt in de kliniek is de Medido nu succesvol ingezet. Door de inzet van de Medido is deze cliënt in staat om veiliger en langer zelfstandig thuis te blijven wonen! De volgende stap is een behandelmodule te ontwikkelen binnen Sophia Revalidatie waarin beschreven staat hoe wij in de toekomst efficiënt een testperiode inzetten voor onze overige patiënten.

De Medido is een mooi voorbeeld hoe het Smartlab werkt: door behandelaren en patiënten de mogelijk te bieden te kunnen experimenteren met innovatieve en slimme technologische producten ontstaan nieuwe oplossingen om onze zorg te optimaliseren. De Medido is te bewonderen in het Smartlab net zoals nog meer technologische snufjes!

© Foto: Philips
]]>
Mon, 08 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Foto's graffitiworkshop]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/fotos-graffitiworkshop
De foto's zijn hier onder te bewonderen.

[photoalbum_30]]]>
Mon, 08 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Open dag 20-jarig jubileum Sophia Revalidatie Gouda]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/open-dag-20-jarig-jubileum-sophia-revalidatie-gouda

De Open Dag begint om 11.00 uur met een gezamenlijke bijeenkomst waarin mw. Drs. M.E. (Marien) van der Meer, Raad van Bestuur, vertelt over Sophia Revalidatie en mw. Drs. L.J. (Laura) Werger, wethouder Zorg en Welzijn in de gemeente Gouda, vertelt over de betrokkenheid en maatschappelijke participatie. Daarna stelt de dagvoorzitter een aantal vragen aan Kees-Jan van der Klooster, paralympisch skiër. Aansluitend verricht wethouder Werger het startschot voor 
de Open Dag. U kunt hier het programma bekijken. Enkele van de activiteiten zijn aangepast schermen, 
rolstoeldansen, snoezelen en de NAH-beleving. Voor kinderen is er ook genoeg te doen en uit te proberen tijdens deze dag.


Parkeren

Als u met de auto komt, kunt u parkeren op het parkeerterrein van het Groene Hart Ziekenhuis op drie minuten loopafstand van Sophia Revalidatie.

 

Geschiedenis

Twintig jaar geleden startte Sophia Revalidatie in de oude psychiatrievleugel van de Jozeflocatie van het Groene Hart Ziekenhuis. In 2009 verhuisde de locatie naar het huidige pand aan de Büchnerweg. Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum wil Sophia Revalidatie u graag laten zien wat uw mogelijkheden zijn binnen het thema van de dag ‘doen wat je kunt’. 


De jubileumactiviteiten zijn mede mogelijk gemaakt door
• Stichting Vrienden van Sophia Revalidatie
• Stichting Jac. Bezemer
 
]]>
Fri, 05 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Mevrouw prof. dr. M.J.E. Mourits benoemd als lid Raad van Commissarissen Sophia Revalidatie]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/mevrouw-prof-dr-mje-mourits-benoemd-als-lid-raad-van-commissarissen-sophia-revalidatie
Marian Mourits (1956) heeft gestudeerd in Nijmegen en is sinds 1991 werkzaam in het UMCG, eerst als gynaecoloog en  sinds 1996 als gynaecologisch oncoloog. In het UMCG is ze sinds 2006 hoofdopleider en sinds 2013 hoofd van de onderafdeling gynaecologische oncologie.


Mourits is ook lid van de Raad van Toezicht van Stichting Oranjewoud in Heerenveen en voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie en van de Werkgroep Proefvisitatie en Audit, opleidingen van het UMCG.  Daarnaast is zij ook voorzitter van het college Vervolgopleidingen van het NVOG.


Mw. drs. E.C.M. (Els) van der Wilden-van Lier is, op 1 juni, tussentijds afgetreden. Zij vervult (ad interim) de functie van programmadirecteur voor de curatief somatische specialistische zorg (onder meer ziekenhuizen). Deze functie valt niet te verenigen met haar functie als commissaris (sinds 2009) bij Sophia Revalidatie.
]]>
Tue, 02 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Stem op Mantel Chat+ als online favoriet]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/stem-op-mantel-chat-als-online-favoriet
Door het verzamelen van ‘likes’ in de ideeënbank van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs maakt Mantel Chat+ kans op een promotiefilm ter waarde van 5.000 euro. Stemmen kan tot en met 9 november. Op de Nationale Zorgvernieuwingsdag op 10 november wordt de winnaar bekend gemaakt. Stemmen kan hier

Mantel Chat+

Het idee is een mantelzorg-app voor mensen die mantelzorg verlenen. Op een centrale plek is er de mogelijkheid om:

- De meest up-to-date informatie te kunnen lezen over mantelzorg en alle wet- en regelgeving en mogelijkheden voor onder andere  respijtzorg*;
- De mogelijkheden om direct digitaal in contact te komen met mensen in een vergelijkbare situatie;
- De mogelijkheid de wat meer privacygevoelige vragen te stellen op individueel niveau;
- Tevens de mogelijkheid om een professional te raadplegen;
- Aan te bieden welke hulp je kunt leveren en/of aangeven welke hulp je nodig zou hebben;
- Professionals en/of mantelzorgers kunnen bijeenkomsten (of netwerkborrels) organiseren. We denken dan aan een faciliteit waar de zorg, die de mantelzorgers doorgaans bieden, tijdelijk uit handen worden genomen door studenten (VP, SPW, SPH, MWD), en alwaar de mantelzorgers met elkaar in gesprek kunnen gaan onder begeleiding van maatschappelijk werk.

Nationale Zorgvernieuwingsprijs

Elke twee jaar is er de mogelijkheid om een goed idee voor betere zorg en welzijn in te sturen. Dat idee hoeft nog niet helemaal uitgewerkt te zijn. Uit de inzendingen kiezen we circa honderd kanshebbers. Die komen naar het Zorgvernieuwingsatelier. Daar krijgen ze hulp en advies bij het uitwerken van hun idee. Het uitgewerkte idee sturen ze opnieuw in. Een speciale vakjury kiest daaruit de genomineerden. Bezoekers van de Nationale Zorgvernieuwingsdag bepalen uiteindelijk wie van de genomineerden de prijs wint.

* Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft.]]>
Mon, 01 Sep 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Donatie Sociaal Fonds door oud-patiënt]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/donatie-sociaal-fonds-door-oud-patint
Het Sociaal Fonds van Sophia Revalidatie is bedoeld om medewerkers financieel te kunnen ondersteunen als zij buiten hun schuld in financiële problemen zijn gekomen. Voorbeelden zijn moeilijk te geven, omdat iedere aanvraag apart bekeken wordt. Het vermogen van het fonds is opgebouwd uit gelden die in het verleden door het personeel bijeen gebracht zijn. Af en toe krijgen we ook gelden binnen specifiek voor het Sociaal Fonds. ]]>
Fri, 22 Aug 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Opnamestop kliniek Sophia Revalidatie Den Haag opgeheven]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/opnamestop-kliniek-sophia-revalidatie-den-haag-opgeheven
De MRSA-bacterie is tot op heden niet aangetroffen bij onderzochte patiënten en medewerkers. De twee patiënten en het personeelslid bij wie de MRSA-bacterie eerder is vastgesteld, worden momenteel behandeld. Dit gebeurt volgens het MRSA-protocol van Sophia Revalidatie, gebaseerd op de richtlijn van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Alle patiënten en personeelsleden van verpleegafdeling 4 zijn gekweekt en uit voorzorg zijn ook kweken afgenomen bij het personeel van afdeling 3. Zoals hierboven reeds is gemeld, zijn de tot nog toe bekende uitslagen van de kweken negatief. Nog enkele kweekuitslagen ontbreken; die verwachten we in de loop van deze week en begin volgende week binnen te krijgen. We houden u op de hoogte.

Welk beleid geldt voor patiënten bij wie MRSA is aangetoond?

De patiënten bij wie MRSA is aangetoond, zijn in strikte isolatie geplaatst. Welke regels hierbij precies gelden, is toegelicht aan de betreffende patiënt en betrokkenen.]]>
Thu, 21 Aug 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Bed in de tuin van Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/bed-in-de-tuin-van-sophia-revalidatie
 
Hartjes was gevraagd om een sculptuur van beton te maken voor de openluchttentoonstelling 
Beelden in Leiden eerder dit jaar. Ze wilde iets maken wat er zachter uit zou zien dan beton en maakte een bed met daarop een matras van beton. Het matras ziet er niet alleen zacht uit, er is bovendien een patroon én de afdruk van een lichaam zichtbaar. Het lijkt alsof iemand net uit bed is gegaan. Met de afdruk van haar eigen lichaam op het matras weet Hartjes een zacht materiaal te verbeelden in keihard beton. Hartjes won met dit beeld de Frans de Wit prijs. De jury koos unaniem voor dit werk omdat Hartjes op een niet voor de hand liggende manier met het weerbarstige beton werkt.

Hartjes omschrijft haar kunst als ‘een ode aan de tijdelijkheid’. Ook in dit beeld heeft hartjes een tijdelijk moment vast weten te leggen. Ze specificeert niet wie hier heeft gelegen, maar laat het aan iedereen open om zelf het beeld te interpreteren. Bij Sophia Revalidatie kan een verband worden gelegd met de voorloper van het revalidatiecentrum, de vroegere Sophiastichting in Scheveningen, wat later veranderde in het zeehospitium in Kijkduin. Op het terras van het zeehospitium stonden vaak rijen bedden met kinderen erin, die beter werden van de frisse lucht en een zonnekuur.

Kunst bij Sophia Revalidatie

Het beeld is een bruikleen van Museum Beelden aan Zee. De collectie van Museum Beelden aan Zee is gericht op de menselijke figuur, wat mooi aansluit bij Sophia Revalidatie. Sophia Revalidatie heeft een actief kunstbeleid om patiënten, bezoekers en medewerkers te inspireren. Ook in moeilijke tijden kan kunst helpen om ergens anders aan te denken, iets van een andere kant te bekijken of motiveren om door te zetten. Bruiklenen vormen een duurzame en betaalbare manier om de kunstcollectie tijdelijk te verrijken.

Over Museum Beelden aan Zee

Museum Beelden aan Zee organiseert tentoonstellingen over moderne en hedendaagse beeldhouwkunst. Daarnaast organiseert Beelden aan Zee jaarlijks de tentoonstelling Den Haag Sculptuur op het Lange Voorhout. In de zomer van 2014 is in Beelden aan Zee een solotentoonstelling van Henri Laurens en op het Lange Voorhout een expositie met hedendaagse Franse beeldhouwkunst.

Museum Beelden aan Zee is van dinsdag t/m zondag geopend van 10.00u tot 17.00u, Harteveltstraat 1, Den Haag. Voor meer informatie over het museum: www.beeldenaanzee.nl.
]]>
Sun, 17 Aug 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[MRSA in Klinische Revalidatie Sophia Revalidatie Den Haag]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/mrsa-in-klinische-revalidatie-sophia-revalidatie-den-haag RIVM-richtlijnen.


Door de MRSA-besmetting zijn we genoodzaakt om, tot nader order, een opnamestop af te kondigen voor de klinische afdeling orthopedie (vierde etage).

Hoe ernstig is het dat MRSA is aangetroffen in Sophia Revalidatie?

Zowel de twee patiënten als het personeelslid zijn niet ziek van de MRSA-bacterie. Op basis van de gegevens die momenteel bekend zijn, lijkt de aanwezigheid van de MRSA-bacterie bij deze drie personen niet met elkaar samen te hangen. Met andere woorden: zij lijken de bacterie niet aan elkaar te hebben overgedragen. Het is niet meer te achterhalen waar deze patiënten en het personeelslid de MRSA-bacterie hebben opgelopen. Het is goed mogelijk dat dit buiten Sophia Revalidatie is gebeurd, bijvoorbeeld in het ziekenhuis.

Meer informatie over MRSA is te vinden op de website van het RIVM.]]>
Thu, 14 Aug 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Internationaal bezoek uit Shanghai bij Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/internationaal-bezoek-uit-shanghai-bij-sophia-revalidatie
 
Sprekers tijdens dit bezoek waren Karin van Londen (Revalidatie Nederland),
Henk J. Stam (Eramsus MC en voormalig CEO Rijndam Revalidatie) en Hans van Dijk (AMEHR). De internationale delegatie werd verwelkomd door Jolanda Hennink, clustermanager bij Sophia Revalidatie.

Karin van Londen van Revalidatie Nederland vertelde over de functie van de koepelorganisatie en de actuele onderwerpen binnen de revalidatiezorg. Hierbij stipte zij het belang van de revalidatiezorg aan: “Iedere euro die je in revalidatie investeert, levert vijf euro op.” Het gaat daarbij om de kwaliteit van leven van de patiënt, het resultaat van de revalidatie waardoor mensen weer kunnen werken of minder uitkering nodig hebben.

Hans van Dijk vertelde over de werkwijze van medisch specialistische revalidatie in Nederland en de daarvan los staande eerstelijns fysiotherapie-praktijken. Deze zijn in China veel meer geïntegreerd als een organisatie. Ook de multidisciplinaire aanpak, met behandeldoelen de eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts, werd uitgelegd. Verder werd er gesproken over hoe wetenschappelijk onderzoek bij de manier van behandelen steeds meer aansluiting vindt. Innovatie onder andere door serious gaming en thuis oefenen, om de zorg ook betaalbaar te houden, gaat een grotere rol spelen.

Na de presentaties werd het internationale gezelschap rondgeleid in het nieuwe gebouw van Sophia Revalidatie Den Haag, met als afsluiting een demonstratie bij het SmartLab.

Men was onder de indruk van het licht en de kleuren in het gebouw. De in drie delen bewegende bodem van het zwembad werd indrukwekkend gevonden.
]]>
Fri, 01 Aug 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Jaarbeeld 2013 Revalidatie Nederland]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/jaarbeeld-2013-revalidatie-nederland Onlangs is het jaarbeeld van Revalidatie Nederland verschenen. Dit is een digitaal jaarbeeld, met onder andere een jaarbeeldjournaal. Hierin laat Marc de Hond in 4 minuten de belangrijkste ontwikkelingen bij Revalidatie Nederland zien. Het jaarbeeld en het journaal zijn te vinden op www.jaarbeeldrevalidatie.nl.Het jaarbeeldjournaal is niet alleen een jaarverslag van Revalidatie Nederland, maar geeft ook een mooi overzicht van de ontwikkelingen in de branche. ]]>
Mon, 21 Jul 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Stilteruimte in nieuwe gebouw Sophia Revalidatie Den Haag]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/stilteruimte-in-nieuwe-gebouw-sophia-revalidatie-den-haag
De ruimte beoogt geen kerk, moskee, synagoge of tempel te zijn. Wel zijn de heilige boeken uit de grote religieuze stromingen daar te vinden: de Bijbel (christenen), de Tenach (joden), de Koran (moslims) en de Baghavad Gita (hindoes) als ook een map met gedichten waaruit bemoedigende of troostende gedichten kunnen worden meegenomen. Zowel religieus gekleurde, als niet-religieus van inhoud en toon.

Concept

Gekozen is voor de elementen vuur, aarde, lucht en water  – de vier elementen waaruit het leven op aarde is opgebouwd volgens veel levensbeschouwelijke tradities. De kleuren van deze elementen zijn terug te zien in de inrichting van de Oase: blauw voor water en lucht, oranje voor vuur en bruin voor aarde. Van de vier elementen heeft fotografe Miranda Vijfvinkel een prachtige compositie gemaakt. Rustgevend om naar te kijken, inspirerend om op te mediteren.
       

Inrichting

De sponsors die deze ruimte mogelijk hebben gemaakt zijn Protestantse Kerk Wassenaar en Harting Bank. Enkele enthousiaste medewerkers van Harting Bank hebben een schitterende bank ontworpen en gemaakt voor de Oase.                 

Hoewel de Oase kerk noch moskee, synagoge of tempel is, wil Sophia Revalidatie voor haar patiënten en medewerkers die in de Oase willen bidden,  wél goede voorwaarden scheppen. Daartoe zijn er voor de moslim patiënten en medewerkers wastafels aangebracht om de rituele wassing –ook vanuit de rolstoel- mogelijk te maken en zijn er ook gebedskleedjes aanwezig. Een kleine windroos waaraan het oosten kan worden afgelezen, wordt nog aangebracht.

Dat de stilteruimte bedoeld is voor álle patiënten en medewerkers, van welke religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond ook, heeft fotografe Miranda Vijfvinkel  uitgedrukt in een compositie waarin ze de geloofstekens van de grootste religieuze en levensbeschouwelijke stromingen heeft samengevoegd met een mooie natuurfoto van wolken, lucht en zonlicht. 

[photoalbum_29]]]>
Wed, 16 Jul 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Europese prijs uitgereikt aan dhr. dr. Boldingh]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/europese-prijs-uitgereikt-aan-dhr-dr-boldingh
Boldingh ontving de prijs op dinsdag 27 mei 2014 uit handen van mevrouw M.A. Chamberlain (Emeritus Professor of Rehabilitation Medicine, University of Leeds) en prof. dr. G. Vanderstraeten (revalidatiearts, lid van de European Board of Physical and Rehabilitation Medicine). De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een in Europa verschenen proefschrift met als onderwerp revalidatiegeneeskunde. Aan het tweejaarlijkse congres van de ESPRM deden 600 deelnemers mee.

Het proefschrift over klachten in relatie tot heupluxatie bij volwassenen met een ernstige cerebrale parese werd op 15 maart 2013 verdedigd door Boldingh aan de Vrije Universiteit. Dit proefschrift bekijken? Download het via deze website. Zie ook eerdere berichtgeving over het proefschrift.]]>
Fri, 04 Jul 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Geslaagde fietsvierdaagse voor patiënten]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/geslaagde-fietsvierdaagse-voor-patinten

De deelnemers legden vier dagen lang dagelijks gemiddeld 50 kilometer af. Onder deze deelnemers was ook Harm. Vorig jaar december werd zijn linker onderbeen geamputeerd, wegens acute trombose in de slagaderen. Inmiddels zit hij weer op de fiets!

Hij kijkt tevreden en blij terug op de fietsvierdaagse: “Van tevoren was ik onzeker of het fietsen in een groep zou kunnen. Vanwege mijn recente beenprothese heb ik nog onvoldoende kracht om snel van de fiets af te stappen. Ook het snel optrekken en aansluiten bij de groep na stilstaan is lastig. Als ik nu terugkijk is dat allemaal heel goed gegaan.”

Over het evenement zelf is Harm ook tevreden. “Ik vond de sfeer heel fijn en inspirerend. De locaties waren prima, de organisatie was goed. Tenslotte boften we ook nog met het heerlijke weer.” Ook andere deelnemers waren positief en hebben veel uit de fietsweek gehaald.

De fietsweek 2014 werd mede mogelijk gemaakt door: Fonds 1818, Stichting 'De Boor', Edwin van der Sar Foundation, AutoHaag Zeeuw, Achttax BV Personenvervoer en de Stichting Vrienden van Sophia Revalidatie.
Ook in 2015 willen we weer een fietsvierdaagse organiseren. Dit kan alleen met uw steun! Doneren kan via onze speciale donatiepagina, of door contact op te nemen met fondsenwerving@SophiaRevalidatie.nl.

[photoalbum_28] ]]>
Thu, 03 Jul 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad juni 2014]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-juni
Inmiddels hebben Sophia Revalidatie en de Cliëntenraad (CR) op 25 april jl. afscheid genomen van de oud-voorzitter CR Annemiek Koremans. Annemiek was gedurende bijna 20 jaar voorzitter. Eind 2013 heeft zij aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Tijdens haar afscheid werd Annemiek in het zonnetje gezet door de leden van de CR alsmede door therapeuten en (oud)bestuurders van Sophia en werd Annemiek bedankt voor haar tomeloze inzet voor de revalidanten binnen SR.De CR is blij dat ze op korte termijn een nieuwe voorzitter hebben gevonden in de persoon van Marieke Brink. Wij wensen Marieke veel inspiratie, succes en een fijne samenwerking toe.

Patiënteninformatiemarkt

Donderdag 15 mei 2014 van 14.30 tot 16.00 uur op de locatie Sophia Revalidatie Den Haag heeft er een Patiënteninformatiemarkt plaatsgevonden. Wij hopen dat er wederom velen van u geprofiteerd hebben van deze markt en er adviezen gegeven konden worden op het gebied
van zorg, hulpmiddelen, (aangepast) sporten, (aangepast) autorijden, patiëntenverenigingen,
lotgenotencontact etc. waar u ook echt verder mee kunt.
De volgende Patiënteninformatiemarkt is op dinsdag 1 juli 2014 van 11.00 tot 13.00 uur, locatie Sophia Revalidatie Delft.

 

Renumeratie

Jaarlijks worden de voorzitter en enkele CR-leden door de Raad van Commissarissen uitgenodigd voor een zogenoemd renumeratie gesprek. Dit gesprek heeft plaatsgevonden en de CR werd ook betrokken bij de werving van een nieuw lid van Commissarissen. 

Openingsweek

Tijdens de openingsdagen van Sophia Revalidatie Den Haag zullen de Cliëntenraadsleden natuurlijk ook aanwezig zijn en aan het programma meewerken. Zondag 15 juni bijvoorbeeld zal in het teken van (oud-)patiënten staan en óók daar zal u ons treffen.]]>
Mon, 02 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Video officiële koninklijke opening]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/video-officile-koninklijke-opening
U kunt hier de samenvatting met enkele hoogtepunten van de officiële koninklijke opening bekijken.

]]>
Mon, 30 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kijk terug: laatste aflevering Pure Kracht]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kijk-terug-laatste-aflevering-pure-kracht
]]>
Mon, 30 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Jongeren pakken de spuitbus!!]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/jongeren-pakken-de-spuitbus

De deelnemers  gaan onder begeleiding van een graffiti artist van de Haagse Stichting AIGHT aan de slag.

De planning ziet er als volgt uit:
- 15.00 uur  uitleg over de techniek van graffiti en wordt er individueel geoefend;
- 17.00 uur Pizza’s eten;
- 17.30 uur gezamenlijk één groot graffiti stuk maken;
- 18.30 uur verwachten we klaar te zijn.

Ben jij of ken jij een jongere die revalideert of gerevalideerd heeft bij de PRJ?  Weet je welkom of vertel het door en meld je aan; alleen of met een brusje of iemand uit je vriendenkring. Wees er snel bij: het is kort dag!!

Meer info? Mail naar j.woesthuis@sophiarevalidatie.nl,  a.degrund@sophiarevalidatie.nl  of c.lek@sophiarevalidatie.nl  En kijk op de site : www.aight.nu  En wie weet zien we jou dan op 2 juni!
]]>
Tue, 24 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Foto's openingsweek juni 2014]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/fotos-openingsweek-juni-2014 communicatie@SophiaRevalidatie.nl en dan verschijnen ze in één van de onderstaande foto-albums.

 

[photoalbum_25]

[photoalbum_26]

 

[photoalbum_27]

 

[photoalbum_31]

]]>
Tue, 24 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kijk terug: aflevering 7 realityserie Pure Kracht]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kijk-terug-aflevering-7-realityserie-pure-kracht
Bekijk deze bijzondere aflevering terug via het Sophia Revalidatie YouTube-kanaal of door op onderstaande video te klikken.

]]>
Thu, 19 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Bruikleen Museum Beelden aan Zee]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/bruikleen-museum-beelden-aan-zee
De bruikleen vormt het begin van een inspirerende samenwerking met het museum. Tijdens de openingsweek in juni werden de beelden officieel gelanceerd en werd er een bezoek voor patiënten naar het museum georganiseerd. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om kunst in de therapie te brengen. Er bestaan verschillende methodes waarbij het kijken naar kunst gebruikt wordt om de hersenactiviteit te stimuleren.

De kunstwerken

Bij de entree staat het levensgrote draadfiguur Man Cage (1984) van Ben Jakober (1930) en achter dit beeld zweeft in het atrium de draadfiguur Instant Release (1984) van dezelfde kunstenaar. Terwijl Man Cage een statische figuur is, lijkt Instant Release een sprong in de lucht te maken.

Op de tweede etage staat Woolly Bully (2005) van de kunstenaar Nicolas Dings (1953). Dings combineert vaak klassieke vormen met alledaagse voorwerpen. Zo is het bovenlichaam van deze figuur gehuld in een bol wol. Dings wil niet per se iets overbrengen met zijn beelden, maar hij wil wel de verbeelding van de kijker stimuleren. Deze kunstwerken zijn een genereuze bruikleen van Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Museum Beelden aan Zee heeft een omvangrijke collectie moderne en hedendaagse sculpturen.

Kunstbeleid Sophia Revalidatie

Sophia Revalidatie heeft een actief kunstbeleid om patiënten, bezoekers en medewerkers te inspireren. Ook in moeilijke tijden kan kunst helpen om ergens anders aan te denken, iets van een andere kant te bekijken of motiveren om door te zetten. Bruiklenen vormen een duurzame en betaalbare manier om de kunstcollectie tijdelijk te verrijken.

In de afgelopen jaren heeft Sophia Revalidatie een bescheiden kunstcollectie opgebouwd bestaande uit 160 werken. Tot de collectie behoren werken van historische waarde en moderne- en hedendaagse kunst. Als eerste uitbreiding van de kunstcollectie en ter gelegenheid van het nieuwe gebouw de Haagse/Turkse fotograaf Ahmet Polat in opdracht van Sophia Revalidatie een kunstwerk gemaakt.

Polat portretteerde acht nog in leven zijnde leden van de Raad van Bestuur en directeuren van Sophia Revalidatie op de bouwplaats van het nieuwe pand. Met behulp van spiegels waarin het strand wordt gereflecteerd verwijst hij naar het verleden van het revalidatiecentrum, dat voorheen was gevestigd in Kijkduin en Scheveningen.

Museum Beelden aan Zee

Museum Beelden aan Zee organiseert tentoonstellingen over moderne en hedendaagse beeldhouwkunst. Daarnaast organiseert Beelden aan Zee jaarlijks de tentoonstelling Den Haag Sculptuur op het Lange Voorhout. In de zomer van 2014 is in Beelden aan Zee een solotentoonstelling van Henri Laurens en op het Lange Voorhout een expositie met hedendaagse Franse beeldhouwkunst.

Museum Beelden aan Zee is van dinsdag t/m zondag geopend van 10.00u tot 17.00u, Harteveltstraat 1, Den Haag. Voor meer informatie over het museum: www.beeldenaanzee.nl]]>
Wed, 18 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vierde koninklijke opening Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/vierde-koninklijke-opening-sophia-revalidatie

Op dinsdag 17 juni, de geboortedag van Koningin Sophia, vond de officiële opening plaats. Het was de vierde keer dat Sophia Revalidatie een koninklijke opening mocht ervaren. Eerder gingen Koningin Juliana, Prinses Beatrix en in 1991 Prinses Juliana voor. Ditmaal was de eer aan Prinses Margriet. Voorzitter Raad van Bestuur Marien van der Meer gaf aan zeer verblijd te zijn met de komst van Prinses Margriet. U toont grote betrokkenheid bij de gezondheidszorg, onder meer bent u beschermvrouwe van het Revalidatiefonds, erevoorzitter van het Rode Kruis en hebt u veel affiniteit met de paralympische sporters.” Architect Joost Berger van MAS Architectuur legde de zaal iets uit over het ontwerp van het nieuwe gebouw.  “Voor u staat een trots man, een blij man”, vertelde hij aan de zaal. “Het is geen confectie, maar maatwerk. Met de identiteit van Sophia Revalidatie.”

Prinses Margriet kreeg het nieuwe magazine Pure Kracht van Sophia Revalidatie overhandigd. Amina Jibriel (4), die op de cover staat, mocht samen met de Prinses de openingshandeling verrichten.

Tijdens de plenaire bijeenkomst was er een muzikaal intermezzo door Musicanti (van de Academy of Vocal Arts), een woord van inspiratie door Paralympisch gouden kampioene Bibian Mentel én de uitvoering van het lied Nieuwe Kracht, gemaakt en uitgevoerd door medewerkers van Sophia Revalidatie. De clip van dit lied is binnenkort op het YouTube-kanaal van Sophia Revalidatie te bewonderen. Verder werd er een compilatie vertoond van de realityserie Pure Kracht van TV West.

Na de plenaire bijeenkomst ging het gevolg naar het Binnenhof van Sophia Revalidatie. De Prinses kreeg nog een bloemetje uitgereikt van de vijfjarige Noud Kradolfer, bekend van de realityserie Pure Kracht.

In het Binnenhof werd prachtige muziek ten gehore gebracht door het Westlandse theatergezelschap Dario Fo en was er een spectaculaire tissue-act door danseressen en vond de openingshandeling plaats. Hierna kreeg de Prinses nog een korte rondleiding, waarin het SmartLab en zorginhoudelijke projecten met kinderen werden uitgelegd.

Open dagen

Zaterdag 14 juni waren alle (oud-)medewerkers en vrijwilligers uitgenodigd op de open dag. Ook familie en andere aanhang van medewerkers waren welkom. Op de verschillende verdiepingen en op het terras waren diverse activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen. (oud-)Patiënten, hun familie, buurt en andere geïnteresseerden kwamen op zondag 15 juni het nieuwe gebouw aan de Vrederustlaan bewonderen. Op beiden dagen waren de bezoekers zeer enthousiast en in het weekend werden ruim 2.000 bezoekers verwelkomd.

Symposia

Op dinsdag 17 juni en vandaag op woensdag 18 juni wordt het symposium Multitrauma, je hoofd en je lijf georganiseerd. Hierbij waren vooraanstaande nationale en internationale sprekers aanwezig. Bij dit symposium wordt de complexiteit van hersenletsel en lichamelijk letsel bij kinderen, jongeren en volwassenen uiteengezet. ]]>
Wed, 18 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[The role of the patient with rheumatoid arthritis in multidisciplinary care]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/the-role-of-the-patient-with-rheumatoid-arthritis-in-multidisciplinary-care
Reumatoïde artritis (RA) is een chronische aandoening die snelle en adequate medicamenteuze behandeling vereist. Goede informatievoorziening aan de patiënt is een voorwaarde voor optimale (medicamenteuze) behandeling. Daarnaast bestaat er nog altijd een groep patiënten met RA die onvoldoende reageert op medicatie en daardoor behandeling door een team van zorgverleners nodig heeft.

In het proefschrift ‘The role of the patient with rheumatoid arthritis in multidisciplinary care’ wordt onderzoek beschreven dat dieper ingaat op de informatiebehoefte en op de multidisciplinaire revalidatie bij  patiënten met RA.Noodzaak van informatie

Het kennisnemen van ziektegerelateerde informatie is belangrijk voor patiënten met RA omdat het hen helpt om te gaan met de gevolgen van RA en een actieve rol te spelen in de eigen behandeling. Daarom is het aanbieden van relevante informatie een belangrijk onderdeel van de patiëntenzorg. De Nederlandse vertaling van de vragenlijst ENAT (Educational Needs Assessment Tool) is een geschikt instrument gebleken om de informatiebehoeften van patiënten met RA te inventariseren. Hierdoor kan het aanbod van informatie afgestemd worden op de individuele informatiebehoefte. Patiënten met  RA blijken vooral behoefte aan informatie over de behandeling en de zorg van de verschillende hulpverleners te hebben. Dergelijke informatie bleek op een effectieve manier aangeboden te kunnen worden via het internet. Een website met informatie over de inhoud en toegankelijkheid van regionale zorg (bijvoorbeeld de ergotherapeut, fysiotherapeut, orthopedisch schoenmaker of maatschappelijk werker) voor RA patiënten had een positief effect op de informatiebehoefte van patiënten, het effect op het kennisniveau was daarentegen beperkt.Nut van multidisciplinaire teamzorg bij RA

Ondanks vooruitgang in medicamenteuze behandelmogelijkheden ervaren veel patiënten met RA aanzienlijke problemen in het functioneren. In een studie waarin 4 onderzoeken uit de afgelopen 20 jaar vergeleken zijn, blijkt dat de fysieke  beperkingen gemiddeld afgenomen  zijn, maar dat  multidisciplinaire revalidatie nog steeds tot dezelfde mate van verbetering in het fysiek functioneren leidt.

Het ontbreken van een gemeenschappelijke structuur om de inhoud van complexe ‘multidisciplinaire teamzorg’ te omschrijven maakt het echter moeilijk om de effectieve componenten aan te wijzen en onderzoeksresultaten in de klinische praktijk te implementeren. In een Noord-Europees samenwerkingsverband  (STAR-ETIC) is recent een raamwerk ontwikkeld voor  reumarevalidatie om een basale beschrijving van reumarevalidatie onder verschillende omstandigheden mogelijk te makenMultidisciplinaire teamzorg: patiëntenperspectief en behandeldoelen

Het is belangrijk dat revalidatiezorg voldoet aan de behoeften en verwachtingen van de patiënt. Uit dit onderzoek blijkt dat de revalidatie-instrumenten die gebruikt worden in de multidisciplinaire teamzorg voor patiënten met RA onvoldoende overeenkomen met het patiëntenperspectief op teamzorg en de in de klinische praktijk gestelde revalidatiedoelen.

De ‘ICF Core sets for RA’ bleken een goed alternatief voor de gangbare revalidatie-instrumenten . Bij andere aandoeningen, zoals de multidisciplinaire revalidatie van patiënten met een dwarslaesie worden de ICF Core sets al succesvol  toegepast als een digitale checklist om de patiënt te screenen, doelen te stellen en uiteindelijk doelen te evalueren.Kortom

Het systematisch aanbieden van informatie op basis van de individuele behoefte van de RA-patiënt moet een vast onderdeel van de behandeling worden. Daarnaast moet het patiëntenperspectief beter vertegenwoordigd worden in de  multidisciplinaire revalidatie voor de RA-patiënt.
]]>
Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Videos Valmodule op YouTube]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/videos-valmodule-op-youtube

Het idee om deze video’s te maken kwam van fysiotherapeut Eveline Kobessen. “De film kan van betekenis zijn voor het zelfmanagement van onze patiënten. De Valmodule is een compact programma,  waar de deelnemers baat bij hebben. Na het volgen van deze module, blijven ze de oefeningen thuis herhalen."

Natuurlijk bent u nu nieuwsgierig geworden naar de filmpjes! Bekijk ze via het Sophia Revalidatie YouTube-kanaal.

]]>
Thu, 12 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Bereikbaarheid en parkeren tijdens de openingsweek]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/bereikbaarheid-en-parkeren-tijdens-de-openingsweek website van de gemeente Den Haag. 

Parkeren op het terrein van Sophia Revalidatie is helaas niet mogelijk, wij verzoeken u om in de wijk te parkeren. U kunt natuurlijk ook met het openbaar vervoer komen: tram 9 richting Vrederust rijdt vanaf Den Haag Centraal en Den Haag HS naar de Vrederustlaan. Bij die halte kunt u uitstappen.]]>
Thu, 12 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Officiële opening door HKH prinses Margriet]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/officile-opening-door-hkh-prinses-margriet
Naast onze eregast HKH prinses Margriet, zijn ook de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, burgemeester Jozias van Aartsen van de gemeente Den Haag en Paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel aanwezig. Daarnaast wonen revalidatieartsen, verwijzers en andere relaties de opening bij.

Openingsweek

De officiële opening is onderdeel van een openingsweek. Meer hierover kunt u lezen op www.SophiaRevalidatie.nl/openingsweek

Nieuwbouw

Eind december verhuisden medewerkers en patiënten van het oude gebouw aan de Vrederustlaan naar de nieuwbouw pal naast het oude pand. Het nieuwe gebouw is specifiek gebouwd voor patiënten die revalideren.  Het concept ‘healing environment’ is tot in de puntjes doorgevoerd. Patiënten verblijven in een gemoedelijke omgeving, zodat ze op een zo prettige mogelijke - en minder klinische - manier kunnen revalideren. Dit heeft invloed op de ervaring van de patiënt en het verloop van het revalidatieproces.]]>
Tue, 03 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad april 2014]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-april-2014

Nieuwe voorzitter Cliëntenraad

Kon u in de vorige Spatie nog lezen, dat de Cliëntenraad op zoek ging naar een nieuwe voorzitter. Inmiddels zijn wij verheugd u te kunnen melden dat we hierin geslaagd zijn.
Vanaf 1 april jl. is mw. M. (Marieke) Brink-Zimmerman de nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad. Binnenkort zal ook zij zich aan u voorstellen op de site van Sophia Revalidatie in het gedeelte van de Cliëntenraad, waar ook de overige raadsleden zich aan u hebben gepresenteerd.

Patiënteninformatiemarkten

De Cliëntenraad organiseert ook dit jaar weer de patiënteninformatiemarkt. De bezoekers (revalidanten/familie van revalidanten etc.) kunnen op deze markt informatie inwinnen omtrent hun aandoening en hoe zij met/na hun aandoening hun leven weer op de rit kunnen krijgen. De Cliëntenraad bestaat hoofdzakelijk uit ervaringsdeskundigen, die hebben ondervonden dat er veel op een revalidant en hun familie/vrienden afkomt, door de recentelijke (medische) gebeurtenissen, die hebben geleid tot opname/behandeling in Sophia Revalidatie.
De Cliëntenraad hoopt, dat we middels de informatiemarkt de revalidanten en hun familie meer wegwijs kunnen maken in wat er allemaal mogelijk is op het gebeid van zorg, hulpmiddelen, (aangepast) sporten, (aangepast) autorijden, patiëntenverenigingen, lotgenotencontact etc.

Standhouders zijn o.a.:
 • Patiëntenvereniging Samen verder en Cerebraal (beide  verenigingen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel)
 • Reumavereniging
 • MS vereniging
 • Korter maar krachtig (vereniging voor geamputeerden)
 • Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)
 • Mantelzorg
 • Stichting MEE
 • De Belastingdienst
 • CBR
 • Bedrijven voor aanpassingen voor de auto
 • Autorijschool Traject gespecialiseerd in het lesgeven aan mensen met een handicap en/of beperking

De data voor de informatiemarkten 2014 zijn:
 • Donderdag 15 mei 2014 van 14.30-16.00 Locatie Sophia Revalidatie Den Haag
 • Dinsdag 01 juli 2014 van 11.00-13.00 Locatie Sophia Revalidatie Delft.
 • Donderdag 30 oktober 2014 van 14.30-16.00 Locatie Sophia Revalidatie Den Haag

Wilt u contact met de Cliëntenraad? Dat kan:]]>
Tue, 01 Apr 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuws van de Cliëntenraad januari/februari 2014]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuws-van-de-clintenraad-januarifebruari-2014
De Cliëntenraad van Sophia Revalidatie is op 14 januari 2014 voor het eerst in vergadering in de nieuwbouw Den Haag bijeengekomen. Dit als afsluiting van een bewogen jaar 2013 en als voorproefje op de officiële opening tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 20 januari 2014.
Helaas heeft onze voorzitter Annemiek Koremans in december de Cliëntenraad verlaten. Wij bedanken haar voor haar optimale inzet voor de cliënten van Sophia Revalidatie gedurende de afgelopen jaren.
(N.B. bijna 20 jaar)

Doordat Annemiek Koremans afscheid heeft genomen als voorzitter van de Cliëntenraad is in samenwerking met de Raad van Bestuur,  mw. Marien van der Meer en dienst Personeel en Organisatie een procedure gestart voor het werven van een nieuwe voorzitter. De continuïteit van activiteiten blijft uiteraard gewaarborgd doordat alle leden van de Cliëntenraad actief zijn in het signaleren en mee¬denken op verschillende terreinen. We noemen hierbij weer de nieuwbouw, cliëntenperspectief in het algemeen, sport en beweging, interculturalisatie, mantelzorg, kopij in Spatie, digitale nieuwsbrief, informatiemarkten,  informatiemap en vele zaken die cliënten van Sophia Revalidatie op hun pad krijgen. Totdat er een nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad is, wordt deze post tijdelijk ingevuld door de vice-voorzitter dhr. Nico Wiese.

In 2014 gaat onze aandacht uit naar het gebruik van de nieuwbouw, speciaal het gebruik en ervaringen van patiënten en cliënten. Hierbij hopen wij dat u ons meldt wat verbeterd zou kunnen worden. In 2014 is er ook aandacht voor de informatiemarkten en de weerklank van andere culturen en de behoefte aan interculturalisatie als passende weergave van onze maatschappij.

Verdere onderwerpen die op ons pad komen zijn dit jaar onder andere de mantelzorg en het betrekken van mantelzorgers bij de behandeling door Sophia Revalidatie. Ook zullen de leden van de Cliëntenraad nu de website kunnen gaan bijwerken. De kopij die de Cliëntenraad nu aanlevert voor SPATIE zal dan ook op de website te lezen zijn.

Wilt u contact met de Cliëntenraad? Dat kan:]]>
Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Mantel Chat+ en Jonge Mantelzorger door voor Nationale Zorgvernieuwingsprijs!]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/mantel-chat-door-voor-nationale-zorgvernieuwingsprijs


Inzendingen van Sophia Revalidatie

Mantel Chat+, Mantelzorgcodicil en Jonge Mantelzorgers zijn drie innovatieve ideeën die door Sophia Revalidatie zijn ingezonden. Mantel Chat+ is uitgekozen om verder uit te werken en daarmee kans te maken om bij de vijf genomineerden te komen die kans maken op € 75.000 om het idee uit te voeren. De prijs is een initiatief van ZonMw en VSBfonds. In totaal zijn er maar liefst 291 ideeën binnengekomen. Alle ideeën zijn beoordeeld door een speciaal samengesteld leescomité. Van alle ingediende ideeën heeft het comité een selectie gemaakt van 84 kanshebbers.
Mantel Chat+ is een idee van Debbie Buisman (maatschappelijk werker), Sandra Ferwerda (maatschappelijk werker) en Sander Houdijk (staffunctionaris Zorginnovatie & fysiotherapeut).

Mantel Chat+

Het idee is een mantelzorg-app voor mensen die mantelzorg verlenen. Op een centrale plek is er de mogelijkheid om:

- De meest up-to-date informatie te kunnen lezen over mantelzorg en alle wet- en regelgeving en mogelijkheden voor onder andere  respijtzorg*;
- De mogelijkheden om direct digitaal in contact te komen met mensen in een vergelijkbare situatie;
- De mogelijkheid de wat meer privacygevoelige vragen te stellen op individueel niveau;
- Tevens de mogelijkheid om een professional te raadplegen;
- Aan te bieden welke hulp je kunt leveren en/of aangeven welke hulp je nodig zou hebben;
- Professionals en/of mantelzorgers kunnen bijeenkomsten (of netwerkborrels) organiseren. We denken dan aan een faciliteit waar de zorg, die de mantelzorgers doorgaans bieden, tijdelijk uit handen worden genomen door studenten (VP, SPW, SPH, MWD), en alwaar de mantelzorgers met elkaar in gesprek kunnen gaan onder begeleiding van maatschappelijk werk.

Jonge Mantelzorgers

Het doel van project Jonge Mantelzorgers is om een passend en innovatief aanbod ontwikkelen voor jonge mantelzorgers van een gezinslid na een beroerte (CVA). Er wordt een nieuw aanbod wordt ontwikkeld, gebruik makend van:
- Aanbevelingen uit ‘Jonge mantelzorgers en hun zorgverantwoordelijkheid voor naaste familieleden’ (Evers, 2014);
- Het ‘Friends4Friends’ project, een buddyproject met studenten om sociaal participeren (sociale relaties, v.t.besteding) van revalidanten te versterken;
- Specifieke kennis en vaardigheden ten aanzien van sociaal-culturele factoren, onder andere van lectoraten ‘Mantelzorg’ en ‘Burgerschap en diversiteit’;
- Het ICT- en gamelab van Sophia Revalidatie, ten behoeve van toepassingen op het gebied van psycho-educatie, belasting-belastbaarheid, ondersteuning op afstand en lotgenotencontact. 
 

Nationale Zorgvernieuwingsprijs

Elke twee jaar is er de mogelijkheid om een goed idee voor betere zorg en welzijn in te sturen. Dat idee hoeft nog niet helemaal uitgewerkt te zijn. Uit de inzendingen kiezen we circa honderd kanshebbers. Die komen naar het Zorgvernieuwingsatelier. Daar krijgen ze hulp en advies bij het uitwerken van hun idee. Het uitgewerkte idee sturen ze opnieuw in. Een speciale vakjury kiest daaruit de genomineerden. Bezoekers van de Nationale Zorgvernieuwingsdag bepalen uiteindelijk wie van de genomineerden de prijs wint.

Tijdspad

Twee medewerkers gaan op 18 juni naar het Zorgvernieuwingsatelier in Utrecht om tips en trucs te bemachtigen om het projectplan zo goed mogelijk uit te werken. Het definitieve projectplan
moet vóór 11 september worden ingediend en uit deze inzendingen kiest de jury vijf projecten die uiteindelijk meedingen naar de Nationale Zorgvernieuwingsprijs.
Tijdens de Nationale Zorgvernieuwingsdag op 10 november bepalen de bezoekers uiteindelijk wie van de genomineerden de prijs wint.

* Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft.
]]>
Mon, 02 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen bezoekt Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nederlandse-vereniging-voor-ziekenhuizen-bezoekt-sophia-revalidatie
Voorzitter Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie, mevrouw drs. M.E. (Marien) van der Meer, ontving mevrouw Yvonne van Rooy (voorzitter NVZ), mevrouw Ingeborg van der Heijden (hoofd Communicatie NVZ), de heer Heino van Essen (voorzitter Revalidatie Nederland) en  Jannie Riteco (directeur Revalidatie Nederland). Na het ontvangst werden zij rondgeleid door het nieuwe gebouw, dat specifiek is gebouwd voor revalidatiepatiënten. Tijdens deze rondleiding kwamen ook de healing environment en duurzaamheid aan bod, waarmee bij de bouw rekening is gehouden.

Het gezelschap keek mee bij de kinderrevalidatie, één van de speerpunten van Sophia Revalidatie. Ook gingen zij met een jongere met NAH, een ander speerpunt van Sophia Revalidatie, in gesprek. Hij vertelde over zijn aandoening en zijn revalidatieproces. Daarnaast werd er een bezoek gebracht aan het SmartLab. Dit is een samenwerking met de Haagse Hogeschool, TU Delft en het bedrijfsleven. Innovatie staat er centraal. In het SmartLab werd uitleg gegeven over serious gaming en werd de werking van deze manier van revalideren gedemonstreerd. Er zijn momenteel twee onderzoekslijnen die als doel hebben om de verhoogde effectiviteit van serious gaming aan te tonen.

Het bezoek werd afgerond met een bespreking van de actuele stand van zaken in het huidige zorglandschap. Het was een interessant en leerzaam werkbezoek, waarin de specialisatie van een categoraal ziekenhuis op het gebied van revalidatie goed naar voren kwam. Daarnaast was men met name onder de indruk was van alle inspanningen die er geleverd worden binnen Sophia Revalidatie op het gebied van innovatie in het SmartLab.
]]>
Mon, 02 Jun 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Aflevering 6 Pure Kracht terugkijken]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/aflevering-6-pure-kracht-terugkijken

Dat kan door op de onderstaande video te klikken, of door naar de website van Omroep West te gaan.
]]>
Fri, 30 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Openingsweek Sophia Revalidatie Den Haag]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/openingsweek-sophia-revalidatie-den-haag

Open dagen

Op zaterdag 14 juni is er een open dag voor (oud-)medewerkers en vrijwilligers van Sophia Revalidatie. Oud-patiënten, huidige patiënten, buurtbewoners en verwijzers zijn van harte welkom op de open dag op zondag 15 juni.

Officiële opening en symposia

Naast de officiële opening op dinsdag 17 juni, vindt er op diezelfde dag ook een symposium plaats voor medisch specialisten, huisartsen en behandelaars uit het verzorgingsgebied van Sophia Revalidatie. Thema van dit symposium, dat op woensdag 18 juni nogmaals plaatsvindt, is ‘Multitrauma; je hoofd en je lijf’. Hierbij gaat het zowel om kinderen als jongeren en volwassenen.

Tijdens deze symposia, die zowel op dinsdag 17 als woensdag 18 juni plaatsvinden, zullen nationaal en internationaal vooraanstaande specialisten uit zowel eigen, regionale en academische centra spreken. Zo spreekt mevrouw dr. L.W. (Lucia) Braga uit Brazilië, medisch directeur van acht revalidatiecentra en groot voorstander van family intervention.

 

Programma openingsweek

De programma's van de verschillende dagen kunt u hier teruglezen.

Nieuwbouw

Eind december verhuisden medewerkers en patiënten van het oude gebouw aan de Vrederustlaan naar de nieuwbouw pal naast het oude pand. Het nieuwe gebouw is specifiek gebouwd voor patiënten die revalideren. Het concept healing environment is tot in de puntjes doorgevoerd. Patiënten verblijven in een gemoedelijke omgeving, zodat ze op een zo prettige mogelijke - en minder klinische - manier kunnen revalideren. Dit heeft invloed op de ervaring van de patiënt en het verloop van het revalidatieproces. ]]>
Mon, 26 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Opbrengst beachvolleybaltoernooi voor Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/opbrengst-beachvolleybaltoernooi-voor-sophia-revalidatie

De twee goede doelen van het toernooi waren Sophia Revalidatie en Stichting Leergeld Westland, die beiden 3.000 euro in ontvangst mochten nemen. Het toernooi eindigde met een nipte winst tijdens een spannende finale voor team Valstar Holland.

Met de opbrengst van het toernooi zal Sophia Revalidatie een Race Runner aanschaffen ten behoeve van de kinderafdeling in Den Haag. De Race Runner is een hulpmiddel om buiten te lopen en te rennen. Wij bedanken Ronde Tafel Westland en alle deelnemende teams voor deze donatie!]]>
Mon, 26 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vice-voorzitter Cliëntenraad ontvangt lintje]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/vice-voorzitter-clintenraad-ontvangt-lintje
]]>
Thu, 22 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kijk terug: aflevering 5 Pure Kracht]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kijk-terug-aflevering-5-pure-kracht
Dat kan door op de onderstaande video te klikken, of door naar het Sophia Revalidatie YouTube-kanaal te gaan.

]]>
Thu, 22 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Beachvolleybaltoernooi met opbrengst voor Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/beachvolleybaltoernooi-met-opbrengst-voor-sophia-revalidatie
Natuurlijk zijn supporters van harte welkom! De wedstrijden starten om 10.00 uur. Tussen dan en 12.30 uur zullen de poulewedstrijden gespeeld worden. De finale is rond 15.30 uur. Er zal over de gehele dag voor muziek en vermaak worden gezorgd. De laatste informatie is te vinden via het speciale Twitter-account: @RT97Beachvolley.]]>
Tue, 20 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Realityserie Pure Kracht: aflevering 5]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/realityserie-pure-kracht-aflevering-5


Maak kennis met Manon

De negentienjarige Manon heeft een scooterongeluk gehad begin januari 2014. Haar hoofd heeft een klap gehad en haar bovenbeen was verbrijzeld. In eerste instantie had ze geheugenverlies, maar daar heeft ze nu geen last meer van. Ze is wel impulsiever geworden. Waar ze eerst over na zou denken, doet ze nu meteen. Dit heeft met haar hersenbeschadiging te maken. Ze is weer redelijk mobiel, want ze kan nu lopen met een kruk. Het gaat volgens haar weer helemaal goedkomen met haar been.

De afgelopen afleveringen van Pure Kracht zijn terug te kijken via het Sophia Revalidatie YouTube-kanaal.

]]>
Tue, 20 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Jongeren koken voor behandelaren]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/jongeren-koken-voor-behandelaren
De heerlijke geur komt je in de gang van de ergotherapie al tegemoet. In de keuken zijn zeven jongeren bezig met het bereiden van een maaltijd, onder leiding van Tom Splinter van Kook- en Proefstudio Den Haag. Voorafgaand aan het koken gingen de jongeren op maandag 12 mei  onder zijn leiding naar de Haagse Markt om inkopen te doen.

Na een middag gezellig te hebben gewerkt in de keuken, waarbij de jongeren elkaar geregeld plagen en er veel gelachen wordt, is het tijd voor een toost. Onder luid applaus van zo’n 20 behandelaren komen de jongeren binnen met de door hen gemaakte lekkernijen.

[photoalbum_24]

Poliklinische Revalidatie Jongeren

Het zorgaanbod van de Poliklinische Revalidatie Jongeren (PRJ) is speciaal ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 25 jaar met een lichamelijke of cognitieve beperking. De overgang van kind naar volwassene is voor een jongere al lastig genoeg, zeker in combinatie met een beperking. Samen met behandelaren werken de jongeren aan verbeteringen op het gebied van communicatie, mobiliteit, verzorging, wonen, dagbesteding en relaties.

Na landelijk wetenschappelijk onderzoek, waaruit bleek dat er behoefte is aan op maat gesneden zorg voor jongeren en aandacht voor transitieproblematiek, is Sophia Revalidatie in februari 2008 gestart met de PRJ. “Sophia Revalidatie was het eerste revalidatiecentrum in het land, dat dit inrichtte met de oprichting van een gespecialiseerd team”, vertelt Roy Reichel, unitmanager van de PRJ. “Het team is zoveel mogelijk samengesteld uit behandelaren die werkzaam zijn op de kinderafdeling en behandelaren van de volwassenafdeling, met de gedachte de specifieke kennis hierdoor te bundelen.” Er is voor de jongeren ook een speciale website waar zij informatie kunnen vinden over de PRJ, maar ook verhalen kunnen lezen van jonge lotgenoten. Deze website is te vinden via www.SophiaRevalidatie.nl/jongeren.

Jubileumjaar

De kookworkshop is de ‘kick-off’ voor het zesjarige jubileumjaar van de PRJ. Er staan dit jaar nog meerdere activiteiten gepland om het jubileum te vieren. Er is gekozen voor het zesjarige in plaats van het vijfjarige jubileum in verband met de overgang van de oud- naar de nieuwbouw. Het jubileum kan nu gevierd worden in een prachtig nieuw gebouw!]]>
Mon, 19 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kijk terug: aflevering 4 Pure Kracht]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kijk-terug-aflevering-4-pure-kracht

Ook deze aflevering is weer terug te bekijken, door op onderstaande filmpje te klikken of door naar het Sophia Revalidatie YouTube-kanaal te gaan.

]]>
Thu, 15 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sculpturen van Museum Beelden aan Zee in Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sculpturen-van-museum-beelden-aan-zee-in-sophia-revalidatie
Bij de entree staat het levensgrote draadfiguur Man Cage (1984) van Ben Jakober (1930) en achter dit beeld zweeft in het atrium de draadfiguur Instant Release (1984) van dezelfde kunstenaar. Terwijl Man Cage een statische figuur is, lijkt Instant Release een sprong in de lucht te maken. Op de tweede etage, bij het zitgedeelte richting het sportdak staat Wooly Bully (2005) van de kunstenaar Nicolas Dings (1953). Dings combineert vaak klassieke vormen met alledaagse voorwerpen. Zo is het bovenlichaam van deze figuur gehuld in een bol wol. Dings wil niet per se iets overbrengen met zijn beelden, maar hij wil wel de verbeelding van de kijker stimuleren.

[photoalbum_22]

Deze genereuze bruikleen vormt het begin van een inspirerende samenwerking met het museum. Tijdens de openingsweek in juni worden de beelden officieel gelanceerd en wordt er een bezoek voor revalidanten naar het museum georganiseerd. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om kunst in de therapie te brengen.

Sophia Revalidatie heeft een actief kunstbeleid om patiënten, bezoekers en medewerkers te inspireren. Ook in moeilijke tijden kan kunst helpen om ergens anders aan te denken, iets van een andere kant te bekijken of motiveren om door te zetten. Bruiklenen vormen een duurzame en betaalbare manier om de kunstcollectie tijdelijk te verrijken.

Over Museum Beelden aan Zee

Museum Beelden aan Zee organiseert tentoonstellingen over moderne en hedendaagse beeldhouwkunst. Daarnaast organiseert Beelden aan Zee jaarlijks de tentoonstelling Den Haag Sculptuur op het Lange Voorhout. In de zomer van 2014 is in Beelden aan Zee een solotentoonstelling van Henri Laurens en op het Lange Voorhout een expositie met hedendaagse Franse beeldhouwkunst.

Museum Beelden aan Zee is van dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00u tot 17.00u, Harteveltstraat 1, Den Haag. Voor meer informatie over het museum: www.beeldenaanzee.nl.]]>
Tue, 13 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Realityserie Pure Kracht: aflevering 4]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/realityserie-pure-kracht-aflevering-4

Maak kennis met Sita

De 21-jarige Sita is een echte vechter. Als gevolg van ziekte leeft ze op sondevoeding en heeft ze onlangs een nieuwe heup gekregen waarvoor ze revalideert bij Sophia Revalidatie.
Sita: “Nog steeds is het zwaar en misschien word ik niet meer beter. Maar ik blijf altijd vechten”.

De afgelopen afleveringen van Pure Kracht zijn terug te kijken via het Sophia Revalidatie YouTube-kanaal.]]>
Tue, 13 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Dag van de Beroerte 13 mei 2014]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/dag-van-de-beroerte-13-mei-2014

Zo worden er voor patiënten die in het verleden een CVA (beroerte) hebben ondergaan door de CVA-keten DWO (Reinier de Graaf Gasthuis, Pieter Foreest, Sophia Revalidatie en Careyn) twee CVA-cafés georganiseerd. De desbetreffende patiënten zijn hiervoor uitgenodigd.
Wat is een CVA precies en hoe herken je het? Kijk hiervoor onderstaand interessante filmpje van de Nederlandse Hartstichting. Eventueel ook in het Turks beschikbaar op YouTube.]]>
Tue, 13 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[ALS-informatiebijeenkomst en A Local Swim Westland]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/als-informatiebijeenkomst-en-a-local-swim-westland
Dit keer was het thema van de avond: ‘Hoe houd ik mijn lichaam gezond door middel van voeding en beweging’. Er werd toelichting gegeven door een fysiotherapeut, diëtiste en bewegingsagoog en er was gelegenheid voor de aanwezigen om met elkaar in gesprek te raken. De avond werd afgesloten met een potje sjoelen, om te laten zien dat je met een beperking nog sociaal en op een leuke manier actief kunt zijn. Er was een grote opkomst, waaronder ook twee vrijwilligers van Stichting ALS Westland. Zij hebben nog iets verteld over hun lopende projecten, zoals ‘A Local Swim Westland’.

A Local Swim Westland

Op zaterdagmiddag 16 augustus aanstaande organiseert Stichting ALS Westland ‘A Local Swim Westland’. Dit is een open water zwemtocht van bijna twee kilometer, in het water De Lee dat dwars door de kern De Lier loopt. U kunt zich tijdens deze zwemtocht laten sponsoren en de opbrengst gaat naar belangrijke onderzoeken naar een oplossing voor de ingrijpende ziekte ALS. Meer informatie vindt u in de folder van Stichting ALS Westland of op hun website. Hier kunt u zich ook inschrijven. ]]>
Mon, 12 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe voorzitter Cliëntenraad]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-voorzitter-clintenraad

"Mijn naam is Marieke Brink-Zimmerman, ik ben 44 jaar en woon met mijn man en twee kinderen in Santpoort-Zuid. Ik ben geboren in Voorburg en opgegroeid in Zoetermeer en Noordwijkerhout. Na mijn studie technische bedrijfskunde heb ik een aantal jaren als organisatie-adviseur gewerkt bij KPMG. In 1999 ben ik bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gaan werken. Sinds 2007 ben ik daar directeur bedrijfsvoering van de divisies Operatiecentrum & Intensive Care en Beeldvormende specialismen & Behandelcentrum. De afdeling Revalidatie van het AMC valt binnen één van mijn divisies.

Mijn betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de zorgsector is groot. Ik ervaar dagelijks de uitdaging om de kwaliteit van behandeling en zorg voor patiënten op niveau te houden en verder te verbeteren, terwijl tegelijk moet worden gelet op de kosten om de zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te houden. De ervaring en mening van patiënten en cliënten horen naar mijn idee een belangrijke rol te spelen in het maatschappelijk debat over de zorg en ook in de keuzes en het beleid van elke zorginstelling.

Uit de organisatie en samenstelling van de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie spreekt de ambitie om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten effectief en professioneel te behartigen. Ik wil hieraan de komende jaren graag mijn bijdrage leveren, zowel tijdens de overleggen van de Cliëntenraad als samen met alle andere leden in de communicatie met de achterban, het bestuur en de medewerkers van Sophia Revalidatie."]]>
Fri, 09 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Bibian Mentel geeft workshops bij Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/bibian-mentel-geeft-workshops-bij-sophia-revalidatie
Bibian vertelde haar verhaal en ging met de deelnemers in gesprek. Daarnaast liet ze alles aan haar protese zien en wat er allemaal mogelijk is. “Ik ben nog niets tegengekomen wat ik niet kan met mijn protesebeen”, aldus de topsportster. Ze liet deelnemers met verhalen en anekdotes uit haar eigen leven merken wat de grootste beperking is: de focus van jezelf en van de mensen om je heen op alles wat je niet meer kan.


Méérvalide

Het advies van Bibian is om het gewoon te proberen, er is volgens haar zoveel mogelijk. Dat bewijst ze zelf ook: ze rijdt in een gewone auto, zeilt, brengt haar zoontje naar school, geeft voorlichting op scholen en heeft haar stichting Mentelity Foundation opgericht. Hiermee stimuleert ze kinderen met een beperking om het beste uit zichzelf te halen. En natuurlijk is Bibian bovenal ook nog eens topsporter, paralympisch kampioen snowboardcross en traint ze vele weken in binnen- en buitenland. Of zoals haar zoontje het zegt: “Mama, jij bent eigenlijk méérvalide dan andere mama’s met twee benen!”

De deelnemers werden gestimuleerd om uit te zoeken wat hun drijfveer is in het leven en om hier iets mee te doen. Op deze manier kunnen zij positiever in het leven staan.
We willen Bibian Mentel, Livit Orthopedie en alle medewerkers van Sophia Revalidatie hartelijk bedanken voor hun medewerking. Hierdoor kon deze workshop tot stand komen. Nieuwsgierig geworden naar wat Bibian nog meer vertelde? Kijk dan naar aflevering 6 van realityserie Pure Kracht bij TV West

[photoalbum_21]]]>
Thu, 08 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Aflevering 3 Pure Kracht: kinderrevalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/aflevering-3-pure-kracht-kinderrevalidatie onze jonge helden Noud (5) en Walid (11). Aflevering 3 van realityserie Pure Kracht op TV West is nu online terug te kijken. Deze aflevering staat in het teken van kinderrevalidatie.

U kunt de video terugkijken via het Sophia Revalidatie YouTube-kanaal of door op onderstaande video te klikken.

]]>
Thu, 08 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Video zitskireis 2014 online]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/video-zitskireis-2014-online
Kijk de video over de zitskireis 2014 terug via ons YouTube-kanaal of door op het onderstaande filmpje te klikken.

]]>
Tue, 06 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Maak kennis met onze helden: Noud en Walid]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/maak-kennis-met-onze-held-noud

Noud – 5 jaar

De vrolijke 5-jarige jongen Noud is één van een tweeling. Een week voor zijn geboorte liep hij 
hersenschade op waardoor het motorisch gedeelte van zijn hersenen is aangedaan. Noud kan één hand niet gebruiken en zit in een aangepaste rolstoel. Hij volgt een aantal behandelingen bij Sophia Revalidatie: onder meer fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, hydrotherapie en een botox behandeltraject.  

Walid – 11 jaar

Walid revalideert bij Sophia Revalidatie omdat hij een erfelijke aandoening heeft. Zijn hersenen geven een verkeerd signaal geven af waardoor hij moeite heeft met lopen.
Op school is hij gepest en door mee te doen aan Pure Kracht wil hij laten zien dat hij een normale jongen is en zeker niet dom is.
]]>
Tue, 06 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Cheque namens Tyltylcentrum De Witte Vogel]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/cheque-namens-tyltylcentrum-de-witte-vogel
Gesteund door collega’s, familie en vrienden hebben zij daarmee een bijdrage geleverd aan onderstaande Fondsenwerving van Sophia Revalidatie.

In het nieuwe zwembad is een kwalitatief goede muziekinstallatie gewenst, waarmee een grote variatie aan muzikale ondersteuning mogelijk is. Hier hebben zij zich voor ingezet. Afgelopen 10 april is de cheque van 465 euro overhandigd aan Jim Svenoy. ]]>
Tue, 06 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Patiënteninformatiemarkt 15 mei 2014]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/patinteninformatiemarkt-15-mei-2014
]]>
Tue, 06 May 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Terugkijken: tweede aflevering Pure Kracht]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/terugkijken-tweede-aflevering-pure-kracht
U kunt deze online terugkijken via de website van Omroep West. Laat ons ook weten wat u van de aflevering vond, bijvoorbeeld via onze Facebook-pagina of op Twitter door gebruik van de hashtag #PureKracht. ]]>
Wed, 30 Apr 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Officiële opening Sportloket]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/officile-opening-sportloket
“Sport is belangrijk voor ons allemaal en ook voor u”, sprak Marien van der Meer, Raad van Bestuur Sophia Revalidatie, de patiënten toe. Het Sportloket is er zowel voor volwassenen als voor kinderen. Een aantal weken voordat patiënten het revalidatietraject verlaten, worden zij in verbinding gesteld met sportverenigingen en -clubs. Dit maakt de overgang om het sporten thuis door te zetten wat gemakkelijker. “Wij realiseren ons dat dat niet altijd eenvoudig is, daarom wil ik u ook complimenteren met het doorzettingsvermogen en de wil om het te doen.”

Workshop Zumba

Na de officiële opening was er voor patiënten, oud-patiënten en andere geïnteresseerden een workshop Zumba, gegeven door Liz Dans. Deelnemers deden vol enthousiasme mee.

[photoalbum_20]

Ambitie om te verdubbelen

Momenteel worden er 5 personen per week geholpen door het Sportloket en de ambitie is om dit te verdubbelen, naar 40 personen per maand.

Samenwerking

Het Sportloket is financieel mede mogelijk gemaakt door Stichting Onbeperkt Sportief en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast wordt er veel samengewerkt met sportverenigingen in Delft en Den Haag.

Meer weten?

Lees meer over het Sportloket Den Haag of het Sportloket Delft.]]>
Fri, 25 Apr 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sporten bij Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sporten-bij-sophia-revalidatie

Het betreft de volgende sportruimtes:
- Zwembad;
- Sporthal;
- Fitnessruimte.

Bent u lid van een sportvereniging of kent u een sportvereniging die belangstelling heeft, neem dan contact op met Margreet Beerhorst via m.beerhorst@sophiarevalidatie.nl. Uitgebreide gegevens van de sportaccommodaties zoals oppervlakte, faciliteiten en tarieven zijn ook op te vragen.]]>
Thu, 24 Apr 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kijk terug: eerste aflevering 'Pure Kracht']]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kijk-terug-eerste-aflevering-pure-kracht
De aflevering is ook online terug te bekijken, via de website van Omroep West.

‘Pure Kracht – de helden van Sophia Revalidatie’ is van 23 april tot en met 25 juni* elke woensdag om 17.00 uur te zien op TV West. In totaal bestaat de serie uit acht afleveringen van twintig minuten. Aflevering gemist? Geen zorgen: de serie wordt op woensdag ieder uur herhaald, tot de volgende dag 15.00 uur. Daarnaast zijn de afleveringen online terug te bekijken.

(* uitzondering op 4 en 11 juni in verband met specials rond het WK Hockey)]]>
Thu, 24 Apr 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Opbrengst DaDa Run for Value maar liefst 72.000 euro!]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/opbrengst-dada-run-for-value-maar-liefst-72000-euro


We willen alle renners, sponsoren en Peak Value en Stichting DaDa (de organisatoren van de DaDa Run for Value) hartelijk bedanken. Wat een geweldige prestatie! Doel was om meer binnen te halen dan in 2013 en toen werd al een prachtig bedrag van 52.000 euro opgehaald. Dit jaar was de opbrengst dus maar liefst 20.000 euro meer. 

Het bedrag is in zijn totaal nodig om de speeltuin te kunnen realiseren. Aangepaste speeltoestellen zijn immers veel duurder dan de gewone speeltoestellen.

Wat die speeltuin nu precies inhoudt en voor ons betekent, vertelt hoofd Marketing, Communicatie en Fondsenwerving van Sophia Revalidatie Dorien Korsten.

]]>
Mon, 14 Apr 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Realityserie Pure Kracht bij Omroep West]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/realityserie-pure-kracht-op-omroep-west
In 'Pure Kracht' maakt u kennis met een aantal van onze patiënten, waaronder: Walid (11 jaar), Sita (21 jaar), Maureen (46 jaar) en Fred (52 jaar). Om uiteenlopende redenen zijn zij in behandeling of in opname bij Sophia Revalidatie Den Haag.

Zo heeft Walid een door een erfelijke aandoening moeite met lopen. Op school is hij vaak gepest en door mee te doen aan Pure Kracht laat hij zien dat hij een normale jongen is. De 22-jarige Sita leeft als het gevolg van een ziekte op sondevoeding en heeft onlangs een nieuwe heup gekregen. Moeder van twee dochters en juffrouw op de basisschool Maureen heeft door een ongeluk Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Door een val uit een wandrek was zij negen dagen buiten bewustzijn: “Ik ben blij dat ik nog leef, ik vind het echt een cadeautje”. We zien ook Fred, wiens been is geamputeerd. Hij leert onder meer om te gaan met zijn prothese.

‘Pure Kracht – de helden van Sophia Revalidatie’ is van 23 april t/m 25 juni* elke woensdag te zien op TV West. In totaal bestaat de serie uit acht afleveringen van twintig minuten. Aflevering gemist? Geen zorgen: de serie wordt op woensdag ieder uur herhaald, tot de volgende dag 15.00 uur.


(* uitzondering op 4 en 11 juni in verband met specials rond het WK Hockey).

]]>
Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Tussenstand DaDa Run for Value 52.000 euro!]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/tussenstand-dada-run-for-value-52000-euro
Meer weten over de DaDa Run for Value? Lees het vorige bericht op onze website.

De Rotterdam Marathon is aanstaande zondag 13 april en alle donaties zijn nog steeds welkom! Wilt u ons helpen om deze speciale speeltuin te realiseren? U kunt hier online doneren.

Waarom doneren? Bekijk het filmpje hieronder:

]]>
Wed, 09 Apr 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Jongeren koken voor behandelaars ]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/jongeren-koken-voor-behandelaars
De deelnemers koken niet alleen, maar krijgen hierbij hulp van Tom van der Splinter van Kook- en Proefstudio Den Haag. Ook bij de voorbereidingen en de inkoop op de markt zijn de deelnemers betrokken. Nadat ze hard hebben gewerkt om een heerlijke maaltijd te bereiden voor de behandelaars, wordt dit gezamenlijk in een gezellige sfeer gegeten.

De planning ziet er als volgt uit:
-          Dinsdag 6 mei van 15.00 tot 17.00 uur – voorbereidingsdag;
-          Maandag 12 mei van 15.00 tot 17.00 uur – inkoop op de markt;
-          Dinsdag 13 mei van 14.00 tot 17.00u – kookworkshop met aansluitend een gezellig samenzijn tot 18.30 uur.

Wil je meedoen?

Ben jij een jongere die gerevalideerd heeft bij de PRJ of hier nog steeds in behandeling is? Meld je dan nu aan! Mail naar j.woesthuis@sophiarevalidatie.nl, a.degrund@sophiarevalidatie.nl of c.lek@sophiarevalidatie.nl. En wie weet zien we je dan wel op 13 mei!]]>
Fri, 04 Apr 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Peak Value en Stichting DaDa lopen voor Sophia Revalidatie
]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/peak-value-en-stichting-dada-lopen-voor-sophia-revalidatie Peak Value en Stichting DaDa geld ophalen voor Sophia Revalidatie. Tijdens de marathon vindt het jaarlijkse evenement DaDa Run for Value plaats. Dit is een samenwerking tussen Peak Value en Stichting DaDa.


Peak Value loopt met hun klanten en relaties mee met de Business Runs van de Rotterdam Marathon, bestaande uit estafetteteams van vier personen. Het doel is om zoveel mogelijk geld bijeen te lopen voor projecten van Stichting DaDa. We zijn blij om te vermelden dat het project van de DaDa Run for Value van dit jaar Sophia Revalidatie is! Stichting DaDa en Peak Value zullen ons helpen om de speeltoestellen in de speeltuin bij onze nieuwbouw in Den Haag te realiseren. Deze speeltuin is bedoeld voor de 700 kinderen die jaarlijks bij Sophia Revalidatie worden behandeld, maar ook voor de kinderen van school de Piramide, die zich op ons terrein bevindt. Hier gaan kinderen met een enkelvoudig of meervoudige handicap naar school.

Over Peak Value en DaDa

Stichting DaDa zet zich in voor het verbeteren en kindvriendelijk maken van de zorg aan kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland. Dankzij de opbrengst van de voorgaande DaDa Run for Value-edities hebben onder andere het Ikazia Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis interactieve speeltoestellen gekregen, om voor afleiding te zorgen voor zieke kinderen, die vanwege een onderzoek of behandeling naar de poli moesten. In 2013 werd er maar liefst 57.500 euro bij elkaar gebracht! Bij het vijfde jubileum van de DaDa Run for Value willen zij hier natuurlijk graag weer overheen.

Doneer nu!

Namens deze hartverwarmende actie roepen wij natuurlijk iedereen op om te doneren. Dat kan via de speciaal aangemaakte crowdfundingspagina. Hier zijn ook alle teams die meedoen terug te vinden. En doneren wordt nog leuker:

Donatie van 100 euro: 1x knuffelbeer Lars (10x)
Donatie van 250 euro: 1x boek ‘Verhalen voor na de maaltijd’ van oud-patiënt Mart van der Sar (10x)
Donatie van 500 euro: 1x Sophia Revalidatie drinkbeker
Donatie van 1000 euro: event voor teams van vijf personen op locatie van Sophia Revalidatie.In september is de therapeutische oefentuin klaar voor gebruik en kunnen mensen ervaren hoe het is om in een rolstoel een (hindernis)parcours af te leggen. De teams worden ontvangen en begeleid door drievoudig Olympisch steeplechase finalist (en fondsenwerver bij Sophia Revalidatie) Jim Svenøy, die ook vele obstakels moest tackelen in zijn topsportcarrière.

Dus steun de Dada Run for Value en gun onze kinderen een speciaal aangepaste speeltuin.]]>
Thu, 03 Apr 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Fietsvierdaagse Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/fietsvierdaagse-sophia-revalidatie
Deze fietsvierdaagse is bedoeld voor mensen die in klinische of poliklinische revalidatiebehandeling zijn bij Sophia Revalidatie. Er kunnen maximaal acht deelnemers mee. Het fietsen en het opbouwen van de conditie worden van tevoren getraind bij de bewegingsagogie en fysiotherapie middels een trainingsprogramma. Het is voor de fietsvierdaagse nodig dat je dagelijks 30 - 50 kilometer kunt fietsen op je eigen manier.

De fietsvierdaagse is bedoeld om het fietsen als ontspanning en sport te ervaren, maar ook om revalidatiedoelen te bereiken zoals het verbeteren van balans, spierkracht en conditie. Tijdens de reis zal ook de zelfredzaamheid in een niet aangepaste omgeving een revalidatiedoel zijn.

Lees hier meer over de fietsvierdaagse van vorig jaar.

Misschien is onze fietsvierdaagse ook iets voor u. Vraag bij uw bewegingsagoog, fysiotherapeut of revalidatiearts naar de uitgebreide informatie. ]]>
Tue, 01 Apr 2014 00:00:00 +0200
<![CDATA[Start aanleg tuin Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/start-aanleg-tuin-sophia-revalidatie

De mannen van T&G zijn druk bezig op het terrein en ook de paden van de oefentuin worden al zichtbaar. “Op 1 april worden enkele paden geasfalteerd, waarna we vaste planten zullen platen, gras inzaaien en dat soort zaken”, vertelt George van Lit, bedrijfsleider T&G. Ondertussen zijn twee medewerkers bezig met het planten van een volgende boom “Ja, het wordt steeds een stukje mooier”, aldus Van Lit.

Voor de aanleg van het gehele terrein is een jaar uitgetrokken, zo vertelt hij. Dit heeft ook te maken met de afbraak van het oude gebouw. Het terrein verandert echter nu al met de dag en met het planten van bomen en planten worden de veranderingen alleen maar groter.]]>
Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Prof. Dr. Thea Vliet Vlieland houdt oratie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/prof-dr-thea-vliet-vlieland-houdt-oratie


‘Zicht op zorgprocessen’

Oratie uitgesproken door prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op het gebied van Doelmatigheid van Revalidatieprocessen, in het bijzonder Fysiotherapie aan de Universiteit Leiden vanwege het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie op vrijdag 21 maart 2014.

Per jaar krijgen ongeveer 90.000 mensen in Nederland specialistische revalidatiezorg in revalidatiecentra en ziekenhuizen en maakt 20% van de bevolking gebruik van fysiotherapie.
Welke behandelingen leveren de meeste gezondheidswinst op en welke kosten en besparingen worden er mee bereikt?

Om het antwoord op deze vragen te vinden moeten we doordringen in de ‘black box’ van de vele verschillende interventies waaruit revalidatie en fysiotherapie kunnen bestaan.
Allereerst door alle kenmerken van de vaak complexe zorgprocessen onder de loep te nemen en deze op een systematische manier te beschrijven.
Dan kunnen we de uitkomsten ervan beter begrijpen en verschillende zorgprocessen op een verantwoorde manier met elkaar vergelijken. Daarmee krijgen we meer inzicht in wat de meest werkzame elementen van revalidatie en fysiotherapie zijn.
Economische analyses werpen weer een heel ander licht op zorgprocessen. Zij maken duidelijk welke kosten en besparingen revalidatie en fysiotherapie met zich mee brengen.
zorgprocessen die in wetenschappelijk onderzoek kosteneffectief zijn gebleken moeten ook hun weg vinden naar de praktijk. Onderzoek naar succes- en faalfactoren bij implementatie geeft ons belangrijke informatie over hoe deze stap het beste kan worden gezet.
Een ander belangrijk perspectief is dat van de mensen die van revalidatie en fysiotherapie gebruik maken. Door de ervaringsdeskundigheid van patiënten op structurele basis te benutten wordt duidelijk in hoeverre zorgprocessen en het daaraan verbonden onderzoek aansluiten bij hun behoeften en mogelijkheden.
Met bovengenoemde accenten zet de bijzondere leerstoel “Doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie” zorgprocessen in deze vakgebieden in de schijnwerpers.


Prof. dr. T.P.M. (Thea) Vliet Vlieland (Leiden, 1961) is onder andere werkzaam als Coördinator Onderzoek bij Sophia Revalidatie Den Haag. ]]>
Wed, 26 Mar 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[NLdoet bij Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nldoet-bij-sophia-revalidatie
’s Morgens gingen de vrijwilligers na een kop koffie aan de slag. De tafels werden schoon gespoten door middel van de hogedrukspuit en het onkruid werd tussen de tegels verwijderd. Dit alles in de regen, wat de vrijwilligers extra doorzetters maakt!

Om 12 uur stond te lunch klaar en konden de vrijwilligers even bijkomen. Daarna ging gelukkig de zon schijnen en werden de tafels in de beits gezet. De bakken in de tuin werden met plantjes gevuld en hiermee is de tuin weer helemaal klaar voor de patiënten. Na afloop stond er een drankje klaar.

[photoalbum_17]

Vrijwilligers, hartelijk bedankt voor jullie hulp!

Wilt u ook vrijwilliger worden bij Sophia Revalidatie? Neem dan een kijkje op onze webpagina over vrijwilligers, of neem contact op met coördinator vrijwilligers Inge van Driel, i.vandriel@sophiarevalidatie.nl.]]>
Mon, 24 Mar 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[WinterFUNdag voor wintersporters met lichamelijke beperking]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/winterfundag-voor-wintersporters-met-lichamelijke-beperking
Ben jij sportief en wil je gaan skiën/snowboarden? Tijdens de WintersportFUNdag wordt voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar met een lichamelijke beperking een leuk wintersportaanbod geboden. Je kunt zowel staand of zittend skiën en snowboarden.

Ben je een gevorderde skiër/ snowboarder en wil je graag eens een wedstrijdje meedoen (wellicht heb je wel hogere ambities), dan kun je je opgeven voor het middagprogramma. Wie weet word je dan opgemerkt door de trainers van de NSkiV en word je uitgenodigd om mee te doen met de wedstrijdtrainingen. Met als mogelijk gevolg dat jij volgend jaar al aan de start kunt staan bij een internationale wedstrijd!

Dit jaar zijn ook veel van onze nationale selectieleden aanwezig. Zij vertellen jou graag wat hun ervaringen bij de Paralympische Spelen in Sochi waren en hoe je daar kan komen.
Op de FUNdag wordt rekening gehouden met jouw lichamelijke beperking en is er genoeg materiaal aanwezig om jou te laten skiën/snowboarden. Naast het materiaal is de begeleiding in deze sport heel belangrijk. Tijdens deze dag is dan ook volop begeleiding aanwezig om je te ondersteunen en voor de beginnende zitskiërs onder ons is er zelfs 1 op 1 begeleiding aanwezig.

Wanneer:  zondag 18 mei 2014
Waar: SnowWorld Zoetermeer
Tijd: 09.00 tot 14.00 uur of  van 12.00 tot 16.00
Kosten: € 5 (incl. baantoegang, materiaalhuur, begeleiding en leraren).

Programma kennismakingsles (beginnend)
09.00 uur: Ontvangst
09.30 uur: Opening
10.00 uur: Kennismakingsles (p.p. 1,5 uur les)
13.00 uur: Persconferentie Paralympiërs
14.00 uur: Afsluiting

Programma training gevorderden
12.00 uur: Ontvangst (eerder indien passen materiaal)
12.30 uur: Opening
13.00 uur: Persconferentie Paralympiërs
14.00 uur: Ski/ Snowboard training
16.00 uur: Afsluiting

Inschrijvingen voor zowel de deelnemers als vrijwilligers verlopen via onze website. Zie http://www.wintersport.nl/wintersportfundag/]]>
Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Hersenletsel en jeugd]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/hersenletsel-en-jeugd

“Niet alleen bij kinderen met ernstig hersenletsel vinden wij schade in de neurale netwerken, ook na licht traumatisch hersenletsel is dit nu zichtbaar in met name de hersenbalk”,  aldus Marsh König van VU Amsterdam. Zij voert belangrijk onderzoek uit om vooral de cognitieve gevolgen van traumatisch hersenletsel beter te begrijpen. Het ‘neurale netwerk’ is een groep van verbonden neuronen (zenuwcellen). De hersenbalk verbindt de twee grote hersenhelften met elkaar en zorgt dat ze informatie kunnen uitwisselen.

Een stevige binnenkomer voor de 200 aanwezigen bij het symposium in de Brain Awareness Week, dat De Haagse Hogeschool, Hersenstichting Nederland en Sophia Revalidatie organiseerden met medewerking van Hersenletsel en Jeugd en Stichting Transmurale Zorg Den Haag en Omstreken. Gevolgen zijn niet altijd direct zichtbaar, deze kunnen ook na verloop van tijd pas optreden en komen het vaakst voor in periodes waarin er voor een kind veel veranderd, zoals de overstap van basisschool naar middelbare school of als het op zichzelf gaan wonen.

Gevolgen

De problemen die uitgesteld kunnen optreden, zijn een vertraagde informatieverwerking en concentratieproblemen, vertraagd aanleren van vaardigheden en gedragsproblematiek. Dit ontstaat door beschadigingen in het netwerk in de hersenen; kinderen kunnen niet altijd presteren op de momenten dat dit van hen verwacht wordt, omdat de hersenen in een ‘ruststand’ staan.

Om de kwaliteit van zorg voor kinderen met traumatisch hersenletsel in heel Nederland te kunnen waarborgen wordt een zorgstandaard opgesteld door een brede groep zorgprofessionals. De zorgstandaard wordt eind 2014 verwacht.

Onderzoek

Op verschillende gebieden van traumatisch hersenletsel wordt onderzoek gedaan, dit is terug te vinden op www.hersenletselenjeugd.nl. Tijdens het symposium kwam een aantal van deze gebieden aan bod, waaronder:
- Preventie op de Intensive Care (IC) bij vroeggeboorte;
- Korte en lange termijn gevolgen van licht traumatisch hersenletsel;
- Cohortonderzoek revalidatie (over de voorspellers van latere problemen) ;
- Brainpower (over vermoeidheid bij traumatisch hersenletsel).

Brain Awareness Week

Tijdens de jaarlijkse Brain Awareness Week wordt internationaal aandacht gegeven aan de hersenen. Vanuit het lectoraat Revalidatie organiseren De Haagse Hogeschool, Hersenstichting Nederland en Sophia Revalidatie elk jaar twee symposia. Ook voor volgend jaar staat de Brain Awareness Week al vast: van 9 tot en met 15 maart 2015. ]]>
Fri, 14 Mar 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[CPC Loop 2014: in de zon, maar zwaar]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/cpc-loop-2014-in-de-zon-maar-zwaar

Het was een hele prettige sfeer onderling en de lopers werden erg gastvrij ontvangen in het Provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland. Het was al met al een geslaagde dag. Het totale bedrag dat is opgehaald zal later nog bekend gemaakt worden.

We willen iedereen die gelopen heeft, of op enerlei wijze heeft ingezet heel erg bedanken. Zonder jullie kan het niet tot een succes worden.

We hopen dat er volgend jaar meer mensen mee zullen doen. CPC-loop 2015 here we come. 

[photoalbum_18]]]>
Mon, 10 Mar 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Bereikbaarheid Sophia Revalidatie tijdens atoomtop]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/bereikbaarheid-sophia-revalidatie-tijdens-atoomtop
Alle locaties van Sophia Revalidatie zijn beide dagen gewoon bereikbaar. Revalideert u bij ons en verwacht u deze dagen niet naar ons toe te kunnen komen, neem dan contact op met ons Afsprakenbureau, 070 - 3593500. Dan zoeken we samen naar andere mogelijkheden om uw behandeling door te laten gaan. 

Meer informatie bijvoorbeeld over welke wegen zijn afgesloten, kunt u vinden op https://www.nss2014.com/nl/nss-2014/faq, www.vanAnaarBeter.nl/voorbereidopweg/nss en www.denhaag.nl/nss2014]]>
Tue, 25 Feb 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Ahmet Polat maakt kunstwerk voor Sophia Revalidatie]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/ahmet-polat-maakt-kunstwerk-voor-sophia-revalidatie

Met behulp van spiegels waarin het strand wordt gereflecteerd verwijst hij naar het verleden van het revalidatiecentrum, dat voorheen was gevestigd in Kijkduin en Scheveningen. De twee foto’s van Polat hangen op de eerste verdieping in het hoofdgebouw en zijn voor iedereen te bezichtigen.

Met het kunstwerk van Polat blikt Sophia Revalidatie terug op het verleden en wordt er tegelijkertijd een startschot gegeven voor de actualisering van het kunstbeleid. Sophia Revalidatie heeft als visie dat kunst een positieve invloed kan hebben op patiënten en medewerkers. Met die reden zijn we bezig om kunst een prominentere rol te geven binnen de organisatie. We gaan de samenwerking aan met Haagse kunstinstellingen, bedrijven of particuliere verzamelingen om kunstwerken voor Sophia Revalidatie in bruikleen te krijgen. Daarnaast wordt onderzocht hoe we op termijn kunst kunnen inzetten in de behandeling van patiënten.]]>
Thu, 20 Feb 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Giftshop Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/giftshop-sophia-revalidatie

Deze items zijn te koop voor zowel patiënten als bezoekers. Om cadeau te geven, of om gewoon lekker zelf te houden. In de giftshop vindt u onder andere:

- Een stappenteller;
- Hoofdtelefoon;
- Rode fleecedeken;
- Onze pluchen IJsbeer Lars;
- Drinkbeker;
- Het boek van oud-patiënt Mart van der Sar, ‘Verhalen voor na de maaltijd’.

De producten zijn praktisch voor patiënten, maar veelal leuk voor iedereen!

Word dus vriend van Sophia Revalidatie en steun onze patiënten. Hiermee helpt u om het revalidatieproces van onze patiënten prettiger te maken.

Mist u iets in onze giftshop? Laat het ons weten door te mailen naar communicatie@SophiaRevalidatie.nl. U kunt ons ook een bericht sturen op Facebook of Twitter.]]>
Tue, 18 Feb 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Symposia Brain Awareness Week]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/symposia-brain-awareness-week


‘E-revalidatie: blik op de toekomst’, dinsdag 11 maart

Revalidatie Nederland, het Revalidatiefonds en het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool organiseren met medewerking van de Hersenstichting Nederland het symposium ‘E-revalidatie: een blik op de toekomst’. Naast diverse sprekers reikt het Revalidatiefonds ’s middags voor de eerste keer de ‘E-revalidatie prijs’ uit aan een organisatie met een goed idee om met e/ict-toepassingen te bevorderen dat mensen met een beperking zelf vorm en inhoud kunnen geven aan hun leven.
Het volledige programma leest u op de website van het lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool

‘Hersenletsel en Jeugd’

Het symposium ‘Hersenletsel en Jeugd’ wordt georganiseerd door De Haagse Hogeschool, Sophia Revalidatie en Hersenstichting Nederland met medewerking van Hersenletsel en Jeugd en Stichting Transmurale Zorg Den Haag en Omstreken. Er zijn lezingen en na de lunch zijn er een aantal workshops waarin nieuwe producten en initiateven worden gepresenteerd. Het volledige programma leest u hier

Aanmelden

De symposia zijn bedoeld voor bestuurders en professionals in de revalidatie, patiënten- en belangenverenigingen, beleidsmakers en –ontwikkelaars en onderzoekers. Deelname kost € 35, kosteloos voor studenten van De Haagse Hogeschool en voor deelnemers die werkzaam zijn bij een lidinstelling van Revalidatie Nederland. Aanmelden voor symposium e-revalidatie kan hier. Aanmelden voor het symposium ‘Hersenletsel en Jeugd’ kan via dit formulier
Locatie van beide symposia is De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 in Den Haag.

Alle activiteiten die tijdens de Brain Awareness Week 2014 in Nederland worden georganiseerd zijn te vinden op de website www.jaarvanhetbrein.com. Tweeten over de BAW? Dat kan via #BAW14NL!]]>
Fri, 14 Feb 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Gezocht: kinderrevalidatiearts]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/gezocht-kinderrevalidatiearts KINDERREVALIDATIEARTS met wetenschappelijke ambitie

(0,6 – 0,8 fte)Ook kandidaten en AIOS-revalidatieartsen aan het eind van de opleiding, die geen wetenschappelijk profiel hebben, maar wel ambitie op wetenschappelijke gebied, worden verzocht te reageren., net Evenals revalidatieartsen of AIOS-revalidatieartsen zonder wetenschappelijke ambitie.

Sophia Revalidatie biedt revalidatie op medisch specialistisch niveau voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op de locaties Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Het doel van onze revalidatiegeneeskundige zorg is de patiënt te helpen de door haar/hem gewenste rol in de samenleving (weer) zo goed mogelijk te kunnen vervullen, ondanks eventuele participatieproblemen. Sophia Revalidatie is een gezonde instelling, met een stabiele basis., die momenteel in doorontwikkeling is.

Sophia Revalidatie heeft de ambitie om een topklinisch revalidatiecentrum ziekenhuis te zijn op het gebied van medisch specialistische revalidatiezorg en werkt intensief samen met een groot aantal instellingen voor gezondheidszorg, zoals alle ziekenhuizen in de regio, verpleeghuizen en instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten. In totaal werken er ruim 650 medewerkers en 50 vrijwilligers. 

Sophia Revalidatie is een opleidingsinstituut, en verzorgt onder andere de opleiding Revalidatiegeneeskunde met het OOR Leiden, en ook de opleiding GZ psychologie. Naast het aanbieden van uitstekende zorg, dicht bij de klant, heeft Sophia Revalidatie de ambitie om deze zorg te innoveren, deze innovatie te toetsen middels wetenschappelijk onderzoek, en om de opgedane expertise te delen met andere instellingen. Deze activiteiten zijn ondergebracht in het Sophia Revalidatie Kenniscentrum. Om hierin nieuwe stappen te zetten kunnen we een nieuwe collega gebruiken die zich daar hard voor wil maken. Wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met het LUMC (waarmee ook een academiseringsovereenkomst is gesloten). Er is een onderzoekscoördinator aangesteld voor Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatiecentrum (RRC) in Leiden.

Het cluster Poliklinische Revalidatie Kinderen is gevestigd op vier4 locaties: Gouda, Delft (met ook samenwerking met mytyl- en tyltylschool Maurice Maeterlinck), Den Haag, locatie Vrederustlaan, (met ook samenwerking met mytylschool de Piramide) en Den Haag, locatie De Witte Vogel, (samenwerking met tyltylschool). Er zijn acht8 revalidatieartsen werkzaam binnen het kindercluster. De totale medische staf bestaat uit ruim 30 revalidatieartsen.
Op 1 januari jongstleden is de nieuwbouw op de hoofdlocatie in Den Haag in gebruik genomen.

De functie

De reguliere patiënt gerelateerde werkzaamheden hebben betrekking op Poliklinische Revalidatie Kinderen  in het revalidatiecentrumSophia Revalidatie op de locatie Den Haag. Uw takenpakket bestaat uit: diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen uit verschillende diagnosegroepen. De taken worden in overleg met de revalidatieartsen verdeeld, afhankelijk van de  interessegebieden.

Afhankelijk van uw wetenschappelijke profiel en ambitie wordt in overleg uw rol binnen de verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek bepaald.
U krijgt wetenschapstijd om uw eigen onderzoek uit te voeren.

Wij vragen

U bent als revalidatiearts ingeschreven in het (specialisten)register of uU rondt binnen afzienbare tijd uw specialisten opleiding tot revalidatiearts af.
Met betrekking tot de wetenschappelijke ambitie  heeft uU aantoonbare interesse en zo mogelijk ervaring.

U bent collegiaal, flexibel en u beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Interesse of ervaring in managementparticipatie, kwaliteitsontwikkeling of opleiderschap op termijn strekt tot aanbeveling.

Wij bieden

De gelegenheid om te werken in een nieuw, ruim, modern revalidatieziekenhuiscentrum met één van de grootste patiëntenpopulaties binnen de kinderrevalidatie in Nederland.
De mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek in de kinderrevalidatie te doen en afhankelijk van uw wetenschappelijke ervaring dit onderzoek te leiden als senior onderzoeker.
De kans om leidinggevend te functioneren.

Een aanstelling van 0,6 – 0,8 fte met dedicated wetenschapstijd van 0.1-0,2 fte.
De kans om te wonen en werken in de Randstad met alle bijbehorende faciliteiten zoals: universiteitssteden, uitgaanscentra, strand en zee, het Groene Hart, etc.  Korte reisafstanden naar de rest van Nederland.

De mogelijkheid tot samenstelling van uw takenpakket gericht op uw interesses (in overleg met uw collega’s).

U treedt in dienst bij Sophia Revalidatie en u bent met name werkzaam op de locatie Den Haag. Als revalidatiearts maakt u deel uit van de Medische Staf van Sophia Revalidatie. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling.

Interesse?
Inlichtingen worden graag verstrekt door:
mw. M.A. Heydenrijk, medisch manager en revalidatiearts
telefoon (070) 359 3697
e-mail: m.heydenrijk@SophiaRevalidatie.nl

Stuur uw schriftelijke sollicitatie vóór 24 februari aanstaande aan mw. D. (Daniëlle) Loomans, Sophia Revalidatie, Personeel & Organisatie, Reinier de Graafweg 1, 2625 AD Delft of
per e-mail: werken@SophiaRevalidatie.nl

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.]]>
Tue, 04 Feb 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Onderwijs studenten geneeskunde LUMC]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/onderwijs-studenten-geneeskunde-lumc

160 studenten

Op 30 januari, 3 februari, 5 februari en 6 februari 2014 komen in totaal 160 tweedejaarsstudenten verdeeld over vier middagen gesprekken voeren met patiënten. In groepjes van vier studenten zullen zij per middag drie gesprekken voeren. Dit gaat onder begeleiding van een revalidatiearts, met als doel om een objectief beeld te krijgen van de revalidatiezorg en om gespreksvaardigheden te oefenen. Zij starten de middag met een rondleiding door het nieuwe gebouw aan de Vrederustlaan.

Aan het einde van de traject heeft de student:
- Een objectief beeld van de revalidatie;
- Vaardigheden om de hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen;
- De ervaring zelf een gesprek over de voorgeschiedenis van de patiënt (anamnese) af te nemen.

Hiertoe kunnen de studenten het niveau van functioneren bevragen bij de patiënt en kunnen zij zich een beeld vormen van een mogelijk behandelplan. De patiënten gaan in gesprek met de studenten. Hun antwoorden worden niet verwerkt in het dossier, zij zijn uitsluitend bedoeld voor het oefenen.]]>
Thu, 30 Jan 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Zitskireis 2014]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/zitskireis-2014


Zaterdag 18 januari, rond kwart voor zeven zijn de deelnemers en begeleiders van de negende zitskireis vertrokken naar Alpbach, Oostenrijk. Ze kwamen 's avonds rond half 9 aan op plaats van bestemming.

De begeleiders waren om 05.00 uur bij Sophia Revalidatie Den Haag. De deelnemers mochten een half uurtje langer blijven liggen en arriveerden om 05.30 uur.
Vervolgens werd de bus ingeladen en dronken de deelnemers, begeleiders en de brengers een kopje koffie/thee en was er nog even een laatste mogelijkheid voor een toiletstop.

Eerste dag was voor allemaal een hele mooie dag, echte sneeuw, buitenlucht , ervaren wat je kunt. De eersten zijn al zover dat ze zelfstandig de lift in kunnen. Dinsdag 21 januari viel er nog behoorlijk wat sneeuw.

De deelnemers en begeleiders hebben een geweldige week gehad. Alle soorten sneeuw, goede pistes, goede skilessen van Sepp Margreiter (zelf een zitskier). Geen incidenten. Het is een erg gemotiveerde groep, waarvan meerderen dit echt gaan gebruiken om met familie te gaan skiën.

 Vrijdag werd een afsluitende slalom/afdaling gemaakt, met een deelnemer die de afdaling zelfstandig gemaakt heeft!

Een andere prachtige prestatie: "Ik merk dat ik 1 stok minder nodig heb door al dat trainen", aldus deelneemster Ilona.

Via Facebook en Twitter zijn de belevenissen te volgen.

Bekijk hier en hier filmpjes van het zitskieën.

De reis in 2014 is mede mogelijk gemaakt dankzij:
- Jan Boonfonds;
- VOC (Vlietstede Ondernemers Club);
- Stichting de Vrienden van Sophia Revalidatie;
- Stichting Protestants Steunfonds;
- SnowWorld, Zoetermeer;
- BMT - koeriers te Leidschendam;
- MK Skiservice ;
- Online donaties van particulieren;
- Sophia Revalidatie.

Ook voor 2015 hoopt Sophia Revalidatie dat er genoeg sponsors gevonden worden, zodat zij de zitskireis weer kan organiseren voor haar patiënten.

[photoalbum_15]
]]>
Sat, 18 Jan 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Dag van de Muziektherapie op Blue Monday]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/dag-van-de-muziektherapie-op-blue-monday

Muziek maakt gezond!

Uit onderzoek blijkt dat muziek goed is voor je brein, je wordt er slimmer van, het is prima voor je lijf, je gaat erdoor bewegen, muziek maakt je emoties los en brengt je in een goede stemming. Je kunt de kracht van muziek zelf inzetten, door bewust muziek te kiezen, een instrument te bespelen of je stem muzikaal te gebruiken. Het positieve gezondheidseffect daarvan is aangetoond.


Muziektherapie bij Sophia Revalidatie

Ook binnen Sophia Revalidatie is muziektherapie mogelijk. Bij veel ziektes en/of aandoeningen kan muziek bijdragen in het herstel of dragelijker maken van de aandoening. Voor jong en oud. Muziektherapeuten zijn gespecialiseerd in het toepassen van muziek bij ziektes en ernstige problemen. Voor veel mensen is muziek belangrijk in hun leven, voor sommigen essentieel. Het leven is vaak behoorlijk ontwricht voor mensen bij Sophia Revalidatie. Na ziekte of een ongeval en verblijf in een ziekenhuis, volgt een periode van revalideren. Soms is het vooraf niet duidelijk wat het uiteindelijke resultaat van de behandeling zal zijn. Muziek kan dan wonderen doen.De wens van Sophia Revalidatie: een vleugel

Het moge duidelijk zijn. Muziek is belangrijk voor iedereen. Dus ook voor onze patiënten. In ons nieuwe gebouw aan de Vrederustlaan willen we graag een mooie vleugel neerzetten. De muziektherapeut van Sophia Revalidatie ondersteunt mensen bij het beleven van muziek en bij het (weer) zelf musiceren. Wilt u hier aan bijdragen? Lees dan meer over onze wens.

Alle informatie over de Dag van de Muziektherapie te vinden op www.dagvandemuziektherapie.nl.
]]>
Sun, 19 Jan 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[(ex-)Patiënten Sophia Revalidatie halen golfexamen]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/ex-patinten-sophia-revalidatie-halen-golfexamen

Bewegingsagoog Melchior Bigirimana heeft hen, samen met twee andere (ex-)patiënten die al eerder hun GVB behaalden, bij het golfproject op golfclub 'Leeuwenbergh' begeleid.

Golfproject

Vrijdag 27 september 2013 begon de tweede groep (volwassenen) aan de golfopleiding. Deze groep bestond uit drie ex-patiënten en twee patiënten die nog in revalidatie waren. Ze hebben allemaal een traject gevolgd dat bestaat uit een introductiecursus van vier keer 60 minuten en een golfopleiding van tien keer 90 minuten. Alle deelnemers waren enthousiast en wilden graag het golfpaspoort halen.

De golftrainers geven aan dat de vijf (ex-)patiënten zich volledig hebben ingezet en met veel enthousiasme hebben deelgenomen. Elke vrijdag komen ze met plezier naar de les en ze zijn positief ingesteld. Ze beschouwen golf nu als hun sportactiviteit en ze willen het golfen graag blijven beoefenen.

De volgende lesgroep start op 7 februari 2014. Er zijn nog plekken, inschrijven kan tot uiterlijk 24 januari aanstaande. Voor meer informatie en/of om aan te melden, neem contact op met Melchior Bigirimana (m.bigirimana@SophiaRevalidatie.nl).]]>
Fri, 17 Jan 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Gestart in de nieuwbouw]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/gestart-in-de-nieuwbouw
Helaas heeft onze voorzitter Annemiek Koremans in december de Cliëntenraad verlaten. Wij bedanken haar voor haar optimale inzet voor de cliënten van Sophia Revalidatie gedurende de afgelopen 20 (!) jaar.

Doordat Annemiek Koremans afscheid heeft genomen als voorzitter van de Cliëntenraad is in samenwerking met de Raad van Bestuur,  mw. Marien van der Meer en de afdeling Personeel en Organisatie een procedure gestart voor het werven van een nieuwe voorzitter. De continuïteit van activiteiten blijft uiteraard gewaarborgd doordat alle leden van de Cliëntenraad actief zijn in het signaleren en meedenken op verschillende terreinen. We noemen hierbij weer de nieuwbouw, patiëntenperspectief in het algemeen, sport en beweging, interculturalisatie, mantelzorg, kopij in Spatie, informatiemarkten, informatiemap en vele zaken die patiënten van Sophia Revalidatie op hun pad krijgen. Totdat er een nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad is, wordt deze post tijdelijk ingevuld door de vice-voorzitter dhr. Nico Wiese.

In 2014 gaat onze aandacht uit naar het gebruik van de nieuwbouw, speciaal het gebruik en ervaringen van patiënten. Hierbij hopen wij dat u ons meldt wat verbeterd zou kunnen worden.

In 2014 is er ook aandacht voor de informatiemarkten en de weerklank van andere culturen en de behoefte aan interculturalisatie als passende weergave van onze maatschappij. Verdere onderwerpen die op ons pad komen zijn dit jaar onder andere de mantelzorg en het betrekken van mantelzorgers bij de behandeling door Sophia Revalidatie. Ook zullen de leden van de Cliëntenraad nu de website kunnen gaan bijwerken. ]]>
Wed, 16 Jan 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuwe zwembad Sophia Revalidatie Den Haag open]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-zwembad-sophia-revalidatie-den-haag-open
[photoalbum_14]]]>
Thu, 16 Jan 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Revalidatiebehandeling voor jongeren met pijn]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/revalidatiebehandeling-voor-jongeren-met-pijn

Die pijn kan natuurlijk ook grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor het naar school gaan of het uitvoeren van je hobby’s.  Gelukkig zijn artsen druk bezig met nieuwe ontwikkelingen voor de revalidatiebehandeling van jongeren met pijnklachten. Zo is er bijvoorbeeld vrijdag, 24 januari, een bijeenkomst van verschillende revalidatieartsen. Zij kijken ook hoe de nieuwe ontwikkelingen in de behandelingen kunnen worden toegepast. Aanmelden hiervoor is helaas niet meer mogelijk.

Heb jij al lang last van pijn? Wat voor gevolgen heeft dat voor jou? En heb je advies voor andere jongeren die met hetzelfde probleem zitten?]]>
Tue, 14 Jan 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sophia Revalidatie en Visio werken samen]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-en-visio-werken-samen
Bij Sophia Revalidatie in Delft en Den Haag verzorgt een Visio screening waarbij kinderen een oogmeting krijgen. Zo kan worden vastgesteld of er sprake is van een visuele beperking. Bij tijdige signalering is bij veel kinderen stabilisatie of zelfs verbetering van het zicht mogelijk. Daarnaast bieden de ontwikkelingsbegeleiders van Visio wekelijks training aan kinderen die gediagnosticeerd zijn met een visuele beperking. De samenwerking past goed binnen de multidisciplinaire aanpak die Sophia Revalidatie hanteert. 

Medisch specialistische revalidatiezorg

De gevolgen van een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening kunnen complex en vaak blijvend zijn. Sophia Revalidatie biedt in deze situatie medisch specialistische revalidatiezorg waarbij meerdere disciplines intensief samenwerken mét en voor de patiënt. Het doel van deze revalidatie is het kind te stimuleren zijn of haar mogelijkheden te ontdekken en deze optimaal te benutten.

Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

Bij Koninklijke Visio biedt een speciaal team begeleiding aan kinderen met een visuele en/of meervoudige beperking en hun omgeving. Persoonlijke begeleiding met aandacht voor ontwikkelingsstimulering door middel van training, stimulatie en ondersteuning. Met als uitgangspunt: de wereld verkennen en al lerend in je eigen tempo op weg naar zelfstandigheid!]]>
Mon, 13 Jan 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Problemen met telefonie Sophia Revalidatie Den Haag opgelost]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/problemen-met-telefonie-sophia-revalidatie-den-haag-opgelost
Het algemene telefoonnummer van Sophia Revalidatie Den Haag is 070 - 359 3593.]]>
Fri, 10 Jan 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Marien van der Meer bij Raad van Toezicht Victas]]> (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/marien-van-der-meer-bij-raad-van-toezicht-victas
Zij deed dit samen met Frida van Maagdenberg, lid van de Raad van Bestuur van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis/OLVG. Van Maagdenberg en Van der Meer vervangen de per 1 oktober 2013 teruggetreden Carolien Schippers.

Victas is de grootste aanbieder van verslavingszorg in Midden Nederland.]]>
Thu, 09 Jan 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Afscheid van de oudbouw]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/afscheid-van-de-oudbouw

De patiënten van Sophia Revalidatie mochten in de week voorafgaand aan de verhuizing hun creativiteit de vrije loop laten gaan. Zowel kinderen als volwassenen mochten op de muren schrijven, tekenen en/of graffiti spuiten. De resultaten staan in het fotoalbum.

Medewerkers namen gisteren, maandag 6 januari, definitief afscheid van de oude hoofdlocatie. Dit deden zij door middel van indoor paintballen. Bijna 100 collega’s waren verdeeld in verschillende groepen en moesten de vlag van de tegenstanders zien te veroveren. 

[photoalbum_11]]]>
Tue, 07 Jan 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Telefonische bereikbaarheid nieuwbouw Den Haag]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/telefonische-bereikbaarheid-nieuwbouw-den-haag

Wanneer u ons telefonisch niet kunt bereiken, kunt u een e-mail sturen aan servicepunt@sophiarevalidatie.nl en zullen wij u op deze manier verder helpen.

Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor het begrip. Zodra wij weer volledig telefonisch bereikbaar zijn, zullen wij hiervan melding maken. ]]>
Mon, 06 Jan 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Video Omroep West: verhuizing Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/video-omroep-west-verhuizing-sophia-revalidatie

Een video van de verhuizing van de klinische patiënten en de nieuwbouw vindt u  hier onder.Een geschreven verslag is op de site van Omroep West terug te lezen. Meer lezen over de verhuizing kan ook in het verslag op onze website.]]>
Mon, 30 Dec 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sophia Revalidatie is verhuisd]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-is-verhuisd

De eerste patiënt die verhuisde, mevrouw Kennedie, mocht het lint voor de ingang doorknippen en kon als eerste haar nieuwe kamer bewonderen. Alle 57 patiënten die werden verhuisd, beschikken over een eenpersoonskamer en een eigen badkamer. Onder persoonlijke begeleiding werd iedere vijf minuten een patiënt van de oudbouw naar de nieuwbouw verhuisd. Terwijl zij onder de ballonnenboog naar binnen liepen, kregen zij een muzikaal welkom door de SwingDutch Dixieland. Vervolgens werden de patiënten naar hun kamer gebracht, waar zij rustig konden wennen aan de nieuwe omgeving. Patiënte mevrouw Van Walrave zag op tegen de verhuizing: “Ik ben thuis ook al net verhuisd en nu zit ik hier weer in de verhuizing.” Eenmaal in haar nieuwe kamer, verdwenen deze zorgen als sneeuw voor de zon: “Ik vind mijn kamer fantastisch!”

Vanwege de weersomstandigheden werden de patiënten per auto of busje vervoerd. De bedlegerige patiënten hadden een ligtaxi tot hun beschikking.


Nieuwbouw

Het nieuwe gebouw is specifiek gebouwd voor patiënten die revalideren en er is rekening gehouden met duurzaamheid, door gebruik te maken van de hedendaagse technologische ontwikkelingen. “Het nieuwe gebouw is duurzaam door onder andere materiaalgebruik, Warmte Koude Opslag en groene daken”,  aldus Marien van der Meer, Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie. “Wij vinden als organisatie duurzaamheid belangrijk en laten dit ook zien door te kiezen voor een verhuisbedrijf dat de verhuizing klimaatneutraal heeft uitgevoerd.”
Het concept ‘healing environment’ is tot in de puntjes doorgevoerd: patiënten verblijven in een gemoedelijke omgeving, zodat ze op een zo prettige mogelijke - en minder klinische - manier kunnen revalideren. Dit heeft ook invloed op de ervaring van de patiënt en het verloop van het revalidatieproces.

Foto: Janne van Gilst

]]>
Fri, 27 Dec 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Loop de City-Pier-City Loop 2014 voor Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/loop-de-city-pier-city-loop-2014-voor-sophia-revalidatie
Via http://heldenlopenvoorheldencpc14.alvarum.net/ kun je je aanmelden als fondsenwerver en je eigen sponsorpagina aanmaken. De projecten waarvoor we deze editie lopen staan allemaal in het teken van 'beleving' met de thema's innovatie, muziek en groen (IMG):
1. ICT lab en gameroom
2. De vleugel
3. Bomen (1 boom planten kost € 380,-)
Kun je niet kiezen, dan doe je een vrije donatie.

Indien je  € 50 of meer ophaalt ontvang jij een knalrood ‘Ik ben ook een held, ik beweeg voor Sophia Revalidatie’ hardloopshirt.


Inschrijfinstructie

Het is de 40e CPCloop dit jaar en de inschrijvingen gaan snel! Je kunt je inschrijven via de website van de CPC Loop.
Kies daar je gewenste loopafstand; de halve marathon, de 10 kilometer of de 5 kilometer.
Als je inschrijving definitief is stuur dan een mailtje naar m.tiggelman@SophiaRevalidatie.nl onder vermelding van:
- je naam;
- functie/relatie tot Sophia Revalidatie;
- de afstand die je gaat lopen;
- voor welk project je je laat sponsoren;
- en welke maat T-shirt je hebt.

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Mail dan naar m.tiggelman@SophiaRevalidatie.nl. Schroom vooral ook niet om anderen te enthousiasmeren om mee te doen! Delen van dit bericht op social media wordt uiteraard ook erg gewaardeerd.
]]>
Tue, 24 Dec 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Zitsnowboardvideo Sophia Revalidatie online!]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/zitsnowboardvideo-sophia-revalidatie-online


Zitsnowboarden is naast zitskiën een andere en vooral ook leuke manier om te trainen tijdens de revalidatieperiode. Bij Sophia Revaildatie is al jaren de mogelijkheid om zitskiën in de therapie te verwerken, nu is ook zitsnowboarden in opkomst.

In december 2013 komt de eerste serie zitsnowboards op de markt. Voor meer informatie over het zitsnowboard neemt u contact op via info@prodaptive.nl en voor informatie over zitskiën en -snowboarden tijdens revalidatie neemt u contact op via info@sophiarevalidatie.nl

]]>
Mon, 23 Dec 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sophia Revalidatie verhuist!]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-verhuist
Een ziekenhuis verhuizen met patiënten is een grote operatie. Iedere vijf minuten zal er een patiënt, onder begeleiding, van de oudbouw naar de nieuwbouw verhuisd worden. De eerste patiënt wordt om 9.00 uur naar de nieuwbouw gebracht. 

Nieuwbouw

Het nieuwe gebouw is specifiek voor patiënten die revalideren gebouwd en er is rekening met duurzaamheid, door gebruik te maken van de hedendaagse technologische ontwikkelingen. Het concept ‘healing environment’ is hier tot in de puntjes doorgevoerd. Patiënten verblijven in een gemoedelijke omgeving, zodat ze op een zo prettige mogelijke - en minder klinische - manier kunnen revalideren. Dit heeft ook invloed op de ervaring van de patiënt en het verloop van het revalidatieproces; gastvrijheid voorop.

[photoalbum_10]]]>
Thu, 19 Dec 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Aan het einde van het jaar ...]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/aan-het-einde-van-het-jaar
Zo heeft de Cliëntenraad samen met Sophia Revalidatie een ronde gemaakt door de regio Haaglanden en Gouda om de (on)toegankelijkheid van zwembaden in kaart te brengen.

De bevindingen per zwemlocatie zijn in een duidelijk overzicht weergegeven. Zo is er te zien in hoeverre de zwembaden rolstoelvriendelijk zijn en of er bijvoorbeeld een zwembadlift aanwezig is. Hebt u interesse in zwemmen, kijk dan even op bij onze zwembadentest naar een zwembad bij u in de buurt die aansluit op uw wensen/mogelijkheden.

De Cliëntenraad probeert zo goed mogelijk de belangen van haar leden en patiëntenorganisaties te behartigen en de zorg en dienstverlening van Sophia Revalidatie zo nodig te verbeteren. Uiteraard kan dit niet zonder geluiden vanuit de achterban. Door middel van het bijwonen van onder andere spiegel¬gesprekken, evaluatiegesprekken, informatiemarkten, bijeenkomsten belangenorganisaties, alsmede de bestudering van servicekaartjes worden signalen opgepakt en besproken met het management en/of de Raad van Bestuur.

Vanaf 2014 zal de Cliëntenraad met enige regelmaat nieuwsberichten op de website plaatsen, ter vervanging van de nieuwsbrief. Hier is voor gekozen omdat het een sneller medium is dan een papieren nieuwsbrief.

Een zeer actueel onderwerp is de realisatie van de nieuwbouw van de vestiging in Den Haag. De verwachting is dat we rond de Kerst overgaan naar de nieuwbouw. De Cliëntenraad is diverse malen gevraagd naar haar mening over diverse zaken betreffende de nieuwbouw. Zo heeft zij advies uitgebracht over onder andere de huisvesting (eenpersoonskamer en meerpersoonskamer), vormen van front- en backoffice, bewegwijzering alsmede diverse vraagstukken op het gebied van patiëntveiligheid.

In het komende jaar zal de Cliëntenraad er uiteraard weer voor haar cliënten zijn en zullen we vinger aan de pols houden/voortborduren over lopende projecten alsmede nieuwe projecten opstarten waar dat mogelijk is.

Ten slotte wenst de Cliëntenraad alle patiënten en medewerkers van Sophia Revalidatie een mooi en gezond 2014!
]]>
Mon, 16 Dec 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sophia Revalidatie scoort beste op hartrevalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-scoort-beste-op-hartrevalidatie

Hartrevalidatie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van hartpatiënten. Het verkleint de kans op overlijden met 32%. Ook een goede leefstijlbegeleiding van patiënten tijdens het hartrevalidatieprogramma is medebepalend voor de prognose van herstel en overleven.
Uit onderzoek van de IGZ blijkt dat het aantal hartpatiënten dat instroomt bij een hartrevalidatieprogramma de afgelopen jaren is gegroeid, maar nog onvoldoende. Daarnaast krijgen patiënten tijdens de revalidatie nog onvoldoende hulp bij het volhouden van een gezonde levensstijl. Volgens de IGZ is de gezondheidswinst voor mensen na een hartinfarct daardoor minder dan mogelijk en wenselijk. Dit maakt het de uitkomst van dit onderzoek en de goede score van Sophia Revalidatieextra belangrijk.


Bij hartrevalidatie speelt het dilemma dat zorgverleners het programma en de bijbehorende leefstijlbegeleiding aanbieden, maar dat de patiënt uiteindelijk zelf beslist waaraan hij meedoet. Bekend is dat mensen bij het aanpassen van een al lang bestaand leefpatroon intensieve begeleiding nodig hebben is. In je eentje lukt het vaak niet goed. Het is daarom van groot belang om patiënten te motiveren om deel te nemen aan de hartrevalidatie en hen daadwerkelijk begeleiding te bieden.

Het behandelprogramma van het hartteam bij Sophia Revalidatie in Delft is te vinden op onze website.
]. Het hele rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is te downloaden.
]]>
Mon, 16 Dec 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Zitskireis Sophia Revalidatie zoekt nog sponsors]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/negende-zitskireis-sophia-revalidatie zijn er weer sponsors en donateurs nodig. Als het ons niet lukt om voldoende geld in te zamelen, kan de reis helaas niet door gaan en dat zou heel erg zonde zijn. Als het ons wel lukt verblijven de deelnemers van 18 tot en met 25 januari 2014 in het mooie en sneeuwzekere Alpbach in Oostenrijk. 

Voor wie?

De zitskireis is bedoeld voor patiënten die in behandeling zijn bij de Klinische Revalidatie (KR), Poliklinische Revalidatie Volwassenen (PRV) en Poliklinische Revalidatie Jongeren (PRJ, vanaf 18 jaar) bij Sophia Revalidatie. Belangrijkste voorwaarde is dat er sprake is van een lichamelijke beperking waardoor staand skiën niet mogelijk is. Zitskiën wordt ook aangeboden als therapievorm, waarbij patiënten op de indoor skibaan in de Uithof in Den Haag en/of Zoetermeer kunnen werken aan verschillende revalidatiedoelen. Via de behandelaar kan hiervoor een aanvraag worden gedaan. Om in te kunnen schrijven voor de zitskireis moeten patiënten vier keer training hebben gehad op deze indoorskibaan.

Over de reis

De zitskireis is enerzijds bedoeld om het zitskiën als sport te ervaren en anderszijds om revalidatiedoelen (op een leuke manier) te bereiken. Denk hierbij aan het verbeteren van de balans, spierkracht en conditie en het trainen van zelfredzaamheid in een niet-volledig aangepaste omgeving. “Het was een week om nooit te vergeten, nu kon ik ook mijn grenzen leren bepalen”, aldus een deelnemer aan de zitskireis in 2013. Een andere patiënt: “Mijn angst is voor een groot deel weg, omdat ik gedwongen werd om mij te storten in nieuwe, vooral niet geprogrammeerde situaties.”
De appartementen, het vervoer en de begeleiding zijn uiteraard wel aangepast. De deelnemers kunnen tijdens deze reis zelfs binnen het appartement hun grenzen verkennen en verleggen: “Ik ben zelfstandig in bad geweest, iets waarvan ik dacht het niet te kunnen!” In Alpbach verblijft de groep in vier- tot achtpersoons rolstoelvriendelijke appartementen. Iedere dag krijgen de deelnemers in twee groepen les om het zitskiën in echte sneeuw te leren beheersen. 

Doneer nu!

Voor realisatie van dit succesvolle project hebben wij de steun nodig van bedrijven, fondsen en donateurs. Helaas heeft de zitskireis momenteel nog niet voldoende sponsors gevonden. Kent of bent u iemand die graag een bijdrage wil leveren aan deze bijzondere ervaring voor patiënten van Sophia Revalidatie? Dit kan direct via een donatie op onze website, of u kunt uw bijdrage overmaken rekeningnummer 2210470 t.n.v. Sophia Revalidatie o.v.v. zitskireis 2014.  IBAN nummer: NL10 INGB 0002210470. Wij beschikken over een ANBI-beschikking zodat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. Heeft u nog vragen neem dan contact op met Daniëlle Dijke van de afdeling Marketing, Communicatie & Fondsenwerving via 070 - 359 3568 of fondsenwerving@SophiaRevalidatie.nl. meer informatie is ook te lezen op: www.sophiarevalidatie.nl/zitskireis

Meer informatie

Per locatie binnen Sophia Revalidatie zijn er contactpersonen die u meer informatie kunnen (mee)geven over het zitskiën:
 • Den Haag: Renate Bakker of Lisanne Koudijs
 • PRK/PRJ: Den Haag: Linda Schoorl
 • Delft: Ruben Groenendijk
 • Zoetermeer: Ineke Duijzer
 • Westeinde: Lieke Peskens
 • Gouda: Angelique de Haas
Er zijn ook informatieboekjes beschikbaar.

Vorige jaren

Nieuwsgierig en/of enthousiast geworden naar de zitskireis? Bekijk het filmpje van de zitskireis 2012 voor een impressie.

Oud-deelnemers zijn erg enthousiast: “Vorig jaar lag ik in het ziekenhuis en dacht ik dat ik niets meer zou kunnen en een jaar later zat ik bovenop een berg!”
Lees hier meer patiëntervaringen om te beleven wat de reis voor patiënten betekent (2013).
Of lees het Grote Sophia Revalidatie Zitskireis gedicht.
Of het sfeerverslag met foto's om een indruk te krijgen hoe zo'n week verloopt.

Aanmelden

Het behandelend team doet de aanmelding. Aanmelden voor de reis kan nog tot 22 november 2013. In december 2013 wordt iedereen gezien door de revalidatiearts en de verpleegkundige van de reis, waarna keuzes gemaakt worden wie mee mogen met de zitskireis, onder voorbehoud van de financiën. Hierbij zal onder meer gekeken worden naar zelfredzaamheid en de revalidatiedoelen tijdens de zitskireis. Maximaal acht deelnemers kunnen mee met de zitskireis. Interesse? Informeer bij het behandelend team of neem contact op via zitski@SophiaRevalidatie.nl 

Wilt u op een andere manier helpen de zitskireis mogelijk te maken? Deel dan dit bericht in uw netwerk, via e-mail of social media en help op deze manier ook mee! Alvast bedankt namens alle patiënten.]]>
Fri, 13 Dec 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nationale vrijwilligersdag]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nationale-vrijwilligersdag
Momenteel lopen er zo’n 50 vrijwilligers rond die helpen met activiteiten en andere werkzaamheden. Op de afdelingen lopen bijvoorbeeld gastvrouwen die een praatje maken met de patiënt, een boodschap halen of de planten verzorgen. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die helpen bij de Technische Dienst, muziektherapie, in het restaurant en bij de afasiegroep (hersenletsel). Sophia Revalidatie is erg blij met al deze mensen!

Toch zijn we nog altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ken of ben je iemand die ook graag vrijwilliger wil worden? Neem dan contact op met Inge van Driel, coördinator vrijwilligers via: i.vandriel@sophiarevalidatie.nl of telefonisch via 06 - 5324 0659.]]>
Wed, 11 Dec 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Pilot WiiBOL bij Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/demonstratie-wiibol-bij-sophia-revalidatie


De WiiBOL is ontwikkeld door lectoraat ‘gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving’ van de Haagse Hogeschool, het Expertisecentrum Bewegingstechnologie Hogeschool, Het Nederlands Paramedisch Instituut en het Lectoraat Revalidatie van Sophia Revalidatie en de Haagse Hogeschool (lector Arend de Kloet). De vraag voor het ontwikkelen van deze game kwam van Andre Cats, chef de mission van de paralympische ploeg om paralympische snowboarders extra te laten trainen met de snowboardgames van de Wii Fit (Plus). Vervolgens is gebleken dat de bol voor andere balansgames goed te gebruiken is, bijvoorbeeld om mensen in een rolstoel de zit- en rompbalans te laten oefenen. De WiiBOL zit nu in de laatste ontwikkelfase. Als deze klaar is, dan kan de bol bijvoorbeeld gebruikt worden in de nieuwbouwlocatie van Sophia Revalidatie Den Haag.

Vooral voor kinderen en jongeren met cerebrale parese en behandeling van volwassenen na een beroerte is het Wii-project erg nuttig.

Vindt u het Wii-project een goed initiatief en wilt u ook bijdragen aan deze ontwikkelingen? Neem dan contact op via fondsenwerving@SophiaRevalidatie.nl of doneer direct aan het project ICT lab en gameroom.
]]>
Fri, 06 Dec 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sinterklaasfeest voor therapeutische peutergroep]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sinterklaasfeest-voor-therapeutische-peutergroep

]]>
Thu, 05 Dec 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Internationale Wetenschappelijke Publicatie voor PRJ-module]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/internationale-wetenschappelijke-publicatie-voor-prj-module

Onder leiding van dr. Sander Hilberink, coördinator van TransitieNet en onder supervisie van prof. dr. Thea Vliet Vlieland (onderzoekscoördinator Sophia Revalidatie) is de VVV-module uitgezet en wetenschappelijk gevolgd bij twee andere revalidatiecentra (Rijnlands revalidatie centrum te Leiden en de revalidatieafdeling van VUmc te Amsterdam) en twee scholen (Ariane de Ranitz te Utrecht en Mariëndael te Arnhem). De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het internationale tijdschrift Sexuality & Disability. Egbert Kruijver, die eerder al een artikel over de VVV-module gepubliceerd zag in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatie Geneeskunde (NTRG) werkt momenteel aan een Nederlandstalige publicatie voor het Tijdschrift voor Seksuologie.


   v.l.n.r.: Egbert Kruijver, Sander Hilberink en Thea Vliet Vlieland]]>
Tue, 03 Dec 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Verslag: kindermeeloopmiddag wint De Duim]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/verslag-kindermeeloopmiddag-wint-de-duim
Maatschappelijk werker Sandra Ferwerda presenteerde de kindermeeloopmiddag. “Dit is Merel, 8 jaar oud. Stelt u zich eens voor dat zij op een dag thuis komt en hoort dat haar vader een auto-ongeluk heeft gehad en met hersenletsel naar het ziekenhuis is gebracht. Hersenletsel is voor u en mij al moeilijk te begrijpen, laat staan voor Merel van 8.” Tijdens de uitreiking van De Duim legt collega Ineke Luchtenberg, zelf behandelaar in het team van de kindermeeloopmiddag, het als volgt uit: “Wat hersenletsel met je vader of oma doet, moet je zelf ervaren. Wij doen dit aan de hand van allerlei opdrachten, bijvoorbeeld dat je je hand in een doos moet doen waar een spiegel in zit en dan een figuur na moet tekenen.  Zo gaat het ook met hersenletsel: je ziet het, je begrijpt het, maar toch lukt het niet.”

De kindermeeloopmiddag ontstond ongeveer  twee jaar geleden. Het is erg belangrijk om naasten nauw te betrekken bij het revalidatieproces, zeker de kinderen. Maatschappelijk werkers merkten op dat kinderen, onbedoeld, een beetje buiten de boot vielen. Ouders zelf gaven dit ook regelmatig aan en er ontstond een behoefte. Maatschappelijk werkster Annelies Vos opperde daarom het idee van het ontwikkelen van een dergelijke middag en met collega’s samen is er hard gewerkt om het project eind 2012 definitief op poten te hebben. Inmiddels is de kindermeeloopmiddag al ruim een jaar een groot succes.

De volgende collega’s willen we speciaal bedanken voor het opzetten van deze succesvolle middagen:
- Annelies Vos
- Jacobine Schoemaker
- Roeli Wierenga
- Ineke Luchtenberg
- Sandra Ferwerda

Na drie wervende presentaties in de namiddag van het congres mocht Sophia Revalidatie met 43,6 procent van de stemmen van aanwezigen De Duim in ontvangst nemen. De Duim richt zich op het beste vernieuwende zorginitiatief vanuit de patiënt, dat ook gemakkelijk te implementeren is in andere zorginstellingen. Bekijk hieronder de ode die 'Clip Training en Theater' uitbracht aan de dames van het kindermeeloopmiddagteam!Lees op www.SophiaRevalidatie.nl/kindermeeloopmiddag meer over dit project. Heeft u nog vragen stuur dan een e-mail naar s.ferwerda@SophiaRevalidatie.nl.]]>
Thu, 28 Nov 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuwbouw officieel eigendom Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwbouw-officieel-eigendom-sophia-revalidatie

De heer Van der Wal, directeur van Waal Bouw, noemde het gebouw een ‘schitterend pand’ en bedankte hiervoor ook architect Berger van MAS Architectuur.  “We bouwen niet veel in de zorg”, aldus Van der Wal. “Maar dit was een heel vernieuwend project. Ook wat betreft de sfeer, dat is absoluut geen ‘ziekenhuissfeer’.”

De heer Jans van PTG Advies: “We hebben dit ervaren als een leuk en goedlopend project. Er was sprake van betrokkenheid vanuit Sophia Revalidatie op een goede manier en met korte lijnen. Het is een onderscheidend gebouw geworden.”

“Het is een prachtig gebouw geworden met een bijzondere sfeer. We hebben gestreefd naar een gastvrij gebouw. Een ‘healing environment’ dat ook nog eens past in deze economische tijden”, aldus mevrouw Van der Meer, Raad van Bestuur Sophia Revalidatie.

De aannemer blijft nog even hard in het pand werken, want er zijn nog wat restpunten. Deze worden afgerond op 7 december aanstaande.

Foto: Janne van Gilst]]>
Tue, 26 Nov 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Kindermeeloopmiddag wint De Duim 2013!]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kindermeeloopmiddag-wint-duim-2013
Van de 35 projecten die waren ingediend, werden er acht door de jury genomineerd. Tot en met 4 november jongstleden kon online gestemd worden op ieders favoriete project. In totaal zijn er 2637 stemmen binnengekomen. Natuurlijk iedereen nogmaals dank voor het stemmen, delen en retweeten ten gunste van Sophia Revalidatie. En dit alles is niet voor niets geweest. 

De drie kanshebbers waren:

Kindermeeloopmiddag - Sophia Revalidatie
Zichtbare levensverhalen voor dementerende ouderen - Stichting Mara
Pink Donut - Parnassia

Na drie wervende presentaties in de namiddag van het congres mocht Sophia Revalidatie met 43,6 procent van de stemmen van aanwezigen De Duim in ontvangst nemen.

Lees en zie binnenkort meer... over het verhaal, achter De Duim op www.SophiaRevalidatie.nl/deduim
]]>
Wed, 20 Nov 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Extra groen voor Sophia Revalidatie]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/extra-groen-voor-sophia-revalidatie
Patiënten van het revalidatiecentrum kunnen in het nieuw ontworpen groen oefenen met situaties als stoepranden, verschillende ondergronden en andere obstakels  die ze in het dagelijkse leven tegen zullen komen en moeten zien te overwinnen. Escampse bewoners kunnen hier ook rondwandelen en genieten van de omgeving.  De buurtbewoners krijgen er dus een mooi stuk groen bij waar ook zij gebruik van kunnen maken. “Ik hoop dat de buurtbewoners Sophia Revalidatie gaan zien als een ‘bewoner’ van de buurt. Er is sprake van gastvrijheid voor de wijk, waarbij de deuren letterlijk open gaan”,  aldus Haagse wethouder Rabin Baldeswingh van onder andere Volksgezondheid. Een speeltuin voor jonge patiënten en kinderen uit de buurt staat ook gepland, maar hiervoor worden momenteel nog sponsoren gezocht.

Het terrein rondom Sophia Revalidatie is onderdeel van het zogenoemde Groene Assenkruis, het groengebied tussen Natuurpark De Uithof en het Zuiderpark. Het water uit dit gebied wordt doorgetrokken naar  het terrein van Sophia Revalidatie, waardoor het revalidatiecentrum op een eiland komt te liggen.  “We zijn de gemeente buitengewoon dankbaar voor de samenwerking en hopen een wisselwerking te creëren tussen de wijk en Sophia Revalidatie”,  aldus Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie Marien van der Meer. “Het idee van een eiland vind ik erg mooi. Midden volgend jaar hopen we de eerste groene resultaten te zien.”]]>
Tue, 19 Nov 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Het Sportloket]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/het-sportloket
Het Sportloket is een onderdeel van het project Revalidatie, Sport en Bewegen. Dit is een landelijke project , waar nog 17 andere revalidatie instellingen aan deelnemen. Het belangrijkste doel van het  project is het opzetten van een Sportloket.

Een Sportloket is een fysieke ruimte waar patiënten een sport- en beweegadvies kunnen krijgen van de sport- en beweegconsulent. Het sport- en beweegadvies heeft als doel de patiënt een zo gezond, actieve (sportieve) leefstijl te laten ontwikkelen en te behouden. Het Sportloket zal zo een verbinding vormen tussen de zorgsector aan de ene kant en de sport- en beweegsector aan de andere kant.

Het sport- en beweegadvies duurt gemiddeld 45 tot 60 minuten. Tijdens het gesprek wordt door de sport- en beweegconsulent gekeken in welke fase van gedragsverandering iemand zit met betrekking tot bewegen en sport. Het uiteindelijk doel is het verstrekken van leefstijladviezen gericht op bewegen en sport in de thuissituatie en het geven van een op maat sport- en beweegadvies. Na ontslag van de patiënt zullen er nog maximaal 4 telefonische consulten zijn om te checken hoe het gaat en of er eventueel problemen zijn etc.
Het Sportloket is bedoeld voor alle volwassen patiënten en jongeren. Patiënten kunnen alleen op afspraak komen. In principe is het de bedoeling dat alle poliklinische patiënten voor ontslag een gesprek krijgen op het Sportloket. Klinische patiënten komen in aanmerking voor het Sportloket wanneer zij na ontslag niet poliklinisch verder revalideren.

Informatie over het Sportloket kunt u krijgen bij de afdeling bewegingsagogie of bij uw revalidatiearts.]]>
Tue, 19 Nov 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Cliëntenraad Sophia Revalidatie test zwembaden]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/clintenraad-sophia-revalidatie-test-zwembaden


Afgelopen maanden onderzocht de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie in Den Haag en omgeving de toegankelijkheid en veiligheid van 19 zwembaden voor mensen met een beperking. Zwemmen is één van de minst zware en toch effectieve revalidatiemethodes. De zwembaden van Sophia Revalidatie in Den Haag en Delft zijn speciaal ingericht voor patiënten en dus veilig, toegankelijk en met extra warm water. Na ontslag uit het revalidatiecentrum vinden patiënten het lastig om een zwembad te vinden met dezelfde kwaliteiten. Daarom zijn de zwembaden in Den Haag en omgeving onderzocht, om patiënten ook na het revalidatietraject een goed alternatief te bieden. Voorzitter van de Cliëntenraad Annemiek Koremans is rolstoelgebonden en fanatiek zwemmer, en is persoonlijk bij alle zwembaden langsgegaan.

Conclusies

De conclusies van het onderzoek van de Cliëntenraad zijn positief: zwembaden in de regio scoorden goed. Zwembad De Viergang in Pijnacker komt als beste uit de test en voldoet aan alle gestelde eisen. Het sportfondsenbad in Delft kwam als minste uit de test. Hier zijn geen faciliteiten voor mensen met een beperking aanwezig, behalve twee gehandicaptenparkeerplaatsen. In totaal werden 22 zwembaden in Den Haag en omgeving onderzocht en bezocht.

Roland Scholtz van Sophia Revalidatie: “De meeste zwembaden zijn goed toegankelijk, maar er zijn verschillen in de gebruiksvriendelijkheid hiervan. Iedereen wil het liefst zonder hulp toegang tot het zwembad. Toch moet bij sommige baden moeite worden gedaan om letterlijk toegang te krijgen.” Hierbij kan gedacht worden aan gesloten liften waarbij eerst gebeld moet worden, afgesloten kleedkamers en dergelijke zaken.
Verder is de standaard zwemwatertemperatuur vaak te koud voor patiënten. Bijna alle zwembaden hebben echter dagen waarop het water extra verwarmd wordt. Het is dus belangrijk dat patiënten weten welke dagen dit zijn.

Voorzitter van de Cliëntenraad Koremans  denkt dat dit de bewustwording van de zwembaden zelf ook heeft vergroot. “Het heeft hopelijk als gevolg dat zwembaden, waar nodig, ook verbeteringen aan gaan brengen”, zegt ze.

Een overzicht van alle geteste zwembaden vindt u terug op deze website.


Fotocredits: http://www.flickr.com/photos/youasamachine/

]]>
Tue, 19 Nov 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Patiënteninformatiemarkt]]> noreply@SophiaRevalidatie.nl (Sophia Revalidatie) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/patinteninformatiemarkt
Bekijk hier de poster voor meer informatie.
Wilt u meer weten over de cliëntenraad van Sophia Revalidatie ga dan naar deze pagina.]]>
Thu, 25 Jun 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kindermeeloopmiddag bij laatste drie kanshebbers!]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/kindermeeloopmiddag-bij-laatste-drie-genomineerden Eerder meldden we al dat we uit de 35 ingediende projecten bij de laatste acht zaten. Afgelopen dinsdag hebben we te horen gekregen dat wij door zijn naar de laatste drie, fantastisch!

Tot en met 4 november jonstleden kon er gestemd worden op één van de acht projecten. De drie organisaties die de meeste stemmen hebben gehaald, mogen tijdens het congres 'De zorgvrager als parter' op woensdag 20 november 2013 in Rotterdam het project presenteren. Het publiek bij dit congres stemt dan op het beste zorginitiatief van Zuid-Holland en de winnaar ontvangt de Zorgbelang Zuid-Holland Duim 2013.

Natuurlijk willen we iedereen die op ons gestemd heeft en/of die anderen heeft geënthousiasmeerd om op ons te stemmen bedanken! Meer uitleg over ons project de Kindermeeloopmiddag vindt u hier.]]>
Tue, 05 Nov 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Gecombineerde bouw Piramide en De Witte Vogel]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/gecombineerde-bouw-piramide-en-de-witte-vogel
De Piramide (school voor LG/LZ) onderdeel van De Haagsche Scholen, De Witte Vogel, school voor MG, onderdeel van RESPONZ gaan het onderwijs verzorgen binnen dit gebouw. Middin zal, net als in het huidige gebouw van De Witte Vogel, haar Kinderdagcentrum (voor kinderen met een meervoudige beperking in de leeftijd van 0 t/m 5 jaar) gaan vestigen.

Daarnaast zal Sophia Revalidatie participeren in dit project. Zij verzorgen de revalidatiebehandeling en onderwijsondersteuning aan de kinderen van het KDC, de leerlingen van De Witte Vogel en de leerlingen van de Piramide. In dit bouwproces wordt actief ondersteuning geboden door de gemeente Den Haag.

De verwachting is dat medio 2016 de verhuizing zal plaats vinden waardoor vier partijen zo optimaal gebruik kunnen maken van elkaars expertise en vanuit een aansluitend aanbod een sterke positie kunnen blijven innemen in onderwijs- en zorg land. ]]>
Thu, 31 Oct 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Bewegen op eigen manier bij Het Westerhonk]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/bewegen-op-eigen-manier-bij-het-westerhonk
Onder het genot van gezellige muziek en een lekker zonnetje staan de enthousiaste deelnemers bij de start. Na de officiële opening door Roy Reichel, unitmanager Sophia Revalidatie en de bemoedigende woorden van wethouder Arne Weverling van de gemeente Westland, wordt het startsein gegeven.

De tocht BOUEM is niet bedoeld als een wedstrijd, maar als een pleziertocht. Toch zijn de deelnemers fanatiek en behalen zij persoonlijke overwinningen. Een aantal enthousiaste deelnemers hebben zich zelfs laten sponsoren en de opbrengst gaat naar verschillende goede doelen in het Westland. De tocht is georganiseerd door Sophia Revalidatie in samenwerking met ’s Heeren Loo en de Van den Bos Wollebrandcross en bedoeld voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Het parcours liep over het terrein van ’s Heeren Loo locatie Het Westerhonk, woongebied Polanen. Dit is een woonwijk waar mensen met en zonder een verstandelijke beperking samen wonen. Het (opnieuw) leren bewegen op een leuke en prettige manier, is het doel van de tocht BOUEM. Het was een groot succes! 

“Ik ga niet opgeven”, zegt deelneemster Annie. Met haar beenprothese gebruikte zij eerder een rollator, maar sinds twee weken loopt zij met een stok. De deelnemers worden begeleid door behandelaars en vrijwilligers en zeker in het geval van de fanatieke Annie is dit af en toe nodig.

Bij de pitstop halverwege het parcours kunnen de deelnemers even bijkomen waarna de tocht weer verder gaat. Onderweg worden de deelnemers her en der nog door publiek aangemoedigd. Over de route zijn de deelnemers achteraf zeer te spreken. “De omgeving is heel mooi, zeker nu in de herfst. En het weer is ook nog eens heerlijk”, aldus Karin, een andere deelneemster. De sfeer zit er onderling goed in en na afloop praat men onder het genot van een broodje na. Ook kunnen de deelnemers handbikes testen van de firma Ottobock. “Het was hartstikke leuk”, zegt Karin enthousiast. “Ik heb wel onwijze spierpijn, dus ik denk dat ik morgen dubbele spierballen heb!”

[photoalbum_13] ]]>
Tue, 29 Oct 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Inloopbijeenkomst terrein Sophia Revalidatie Den Haag voor buurtbewoners Escamp]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/inloopbijeenkomst-terrein-sophia-revalidatie-den-haag-voor-buurtbewoners-escamp

Al een lange tijd wordt er op het terrein aan de Vrederustlaan 180 in Den Haag hard gewerkt aan de nieuwbouw van Sophia Revalidatie. Het vergt professie en vakmanschap alle werkzaamheden rondom de nieuwbouw in goede banen te geleiden. Dit blijft bij buurtbewoners niet onopgemerkt. Zo is er bewegwijzering terug te vinden op de omliggende wegen, arriveert regelmatig bestemd bouwverkeer bij de locatie en hoor je het harde werken terug in het geluid van de machines.

De werkzaamheden rondom de nieuwbouw roepen mogelijk vragen op bij de buurtbewoners. Om hen de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en de buurt tevens van informatie te voorzien, heeft de gemeente Den Haag in samenwerking met Sophia Revalidatie een inloopbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst vond plaats op 28 oktober aan de Vrederustlaan. De ruimte vulde zich met geïnteresseerde omwonenden en er werden diverse vragen gesteld. Eén van de vragen ging in op duurzaamheid, waarbij de vraag luidde of er voldoende bomen en ander groen zichtbaar aanwezig bleven. De architect gaf een positieve reactie; duurzaamheid staat bij Sophia Revalidatie hoog in het vaandel en er komt meer groen dan voorheen aanwezig was. Een andere vraag ging in op het openbare karakter van het buitenterrein van Sophia Revalidatie. Ook dit is positief te beantwoorden: het terrein is openbaar en toegankelijk is voor iedereen.]]>
Tue, 29 Oct 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Dr. E.J.K. Boldingh wint prijs]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/eric-boldingh-wint-prijs
De prijs zal worden uitgereikt tijdens het congres van de Europeaan Society of Physical Medicine and Rehabilitation (ESPRM). Het congres vindt plaats van 26 tot en met 31 mei 2014 in Marseille.

Voor meer informatie over het proefschrift, zie eerdere berichtgeving. Om het proefschrift te downloaden ga naar: www.sophiarevalidatie.nl/proefschriftEB]]>
Tue, 29 Oct 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Mart van der Sar presenteert boek]]> (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/mart-van-der-sar-presenteert-boek
Foto: Rolf van Koppen

Zo’n vijf jaar geleden belandde Mart van der Sar door een ongeluk in een rolstoel. Zijn revalidatieproces was zwaar, maar inmiddels heeft Mart ook alweer een hoop bereikt. Hij zet zich veel in voor goede doelen, ging de Alpe d’Huzes op met zijn rolstoel en inmiddels heeft hij ook zijn eigen boek geschreven. Het boek ‘Verhalen voor na de maaltijd’ bevat korte verhalen, veelal gebaseerd op de waarheid met hier en daar een eigen draai.

“Mart hanteert de stijl van de directe reden, het staat er zoals hij het zegt. In zijn ontwikkeling van de afgelopen jaren was de rode draad humor en dit is ook terug te lezen in het boek”, luidt het als Mart geïntroduceerd wordt door een goede vriend. De humor is duidelijk ook terug te vinden in het praatje van Mart: “Ik had niet gedacht dat ik een boek zou schrijven. Tot een jaar of zes geleden kwam ik niet verder dan de Playboy.” Na gelach van het publiek voegt hij daar aan toe: “En dan bekeek ik meestal nog alleen de plaatjes.”

Het boek ‘Verhalen voor na de maaltijd’ is een humoristisch boek met korte verhalen, die over het dagelijkse leven in het Westland en omstreken gaan.

Bij interesse om het boek van Mart van der Sar aan te schaffen graag een e-mail sturen aan: communicatie@SophiaRevalidatie.nl. Het boek kost €12,50 maar levert nog veel meer op!]]>
Thu, 24 Oct 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nominatie Sophia Revalidatie - Stem nu!]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nominatie-sophia-revalidatie-stem-nu Stem nu! Uit 35 ingediende projecten zijn er acht kanshebbers genomineerd. 


Stemmen!

Uit acht geselecteerde projecten worden drie winnaars gekozen op basis van de meeste stemmen. Stemmen kan dagelijks tot en met 4 november aanstaande via deze link. De drie organisaties met de meeste stemmen mogen tijdens het congres ‘De zorgvrager als partner’ op woensdag 20 november 2013 in Rotterdam het project presenteren. Het publiek op dit congres stemt dan op het beste zorginitiatief van Zuid-Holland en de winnaar ontvangt de Zorgbelang Zuid-Holland Duim 2013.

Dus wij vragen uw hulp

 • Stem nu op de Kindermeeloopmiddag van Sophia Revalidatie
 • Vraag aan familie, vrienden en kennissen om ook te stemmen
 • Gebruik hiervoor de volgende link bit.ly/GZgfbu
 • Deel dit bericht via mail, Facebook, LinkedIn en/of Twitter!

De Kindermeeloopmiddag

De Kindermeeloopmiddag is een zorgvernieuwingsproject dat sinds 2011 binnen Sophia Revalidatie bestaat en zich in deze tijd zeer zeker heeft bewezen. Op woensdagmiddagen zijn (klein)kinderen van klinische patiënten die recent hersenletsel hebben opgelopen welkom om mee te doen met deze meeloopmiddag. Tijdens de middag worden door een team van specialisten oefeningen en activiteiten gedaan met de kinderen om ze bekender te maken met hoe onze hersenen werken, en wat hersenletsel voor impact kan hebben op het leven van hun (groot)ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast maken de kinderen ook kennis met elkaar en ontdekken zij dat zij niet de enige zijn met een familielid met hersenletsen. 
Meer uitleg over de Kindermeeloopmiddag leest u hier

Alvast bedankt voor uw stem!]]>
Thu, 17 Oct 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Website Sophia Revalidatie jongeren online ]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/website-sophia-revalidatie-jongeren-online
Op de website is informatie te vinden over ziektebeelden, behandelingen en verschillende disciplines. Ook zijn er filmpjes en persoonlijke verhalen van jongeren te bekijken, waarin zij vertellen over hun leven en hun revalidatie.

Ook vinden de jongeren er handige links naar patiënten- en sportverenigingen en andere interessante jongerenwebsites, zelfgemaakte cartoons en krantenartikelen over jongeren die bij Sophia Revalidatie hebben gerevalideerd.

Kortom, het is dé plek voor jongeren die alles willen weten over revalideren (bij Sophia Revalidatie) en waar zij verhalen van leeftijdsgenoten kunnen lezen. Benieuwd geworden? Bekijk dan nu de website:

www.SophiaRevalidatie.nl/jongeren

]]>
Tue, 15 Oct 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Golfen met een beperking]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/golfen-met-een-beperking
Er zullen nog drie kennismakingslessen volgen. De eerste kennismakingsles wordt door Sophia Revalidatie vergoed. Na deze les kunnen deelnemers aangeven of ze door willen gaan. Degenen die dat willen, kunnen 15 lessen voor een golfvaardigheidsbewijs volgen. Patiënten van alle locaties van Sophia Revalidatie die golf willen beoefenen en toestemming hebben van hun eigen revalidatiearts, kunnen zich aanmelden. Dit kan door een e-mail te sturen naar m.bigirimana@sophiarevalidatie.nl.

Wilt u graag meedoen? De eerstkomende golfclinic is op woensdag 16 oktober aanstaande. Het golfproject is een samenwerking van Stichting Golf voor Gehandicapten, Golfvereniging Leeuwenbergh, De Haagse Hogeschool en Sophia Revalidatie.  ]]>
Fri, 11 Oct 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Video over triatlon Zoetermeer]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/video-over-triatlon-zoetermeer
Wilt weten hoe de dag was en wat de deelnemers er van vonden? Of als u hebt deelgenomen de dag herbeleven? Bekijk dan het onderstaande filmpje. Meer foto's volgen nog:
[photoalbum_6]]]>
Fri, 11 Oct 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Dag van de Duurzaamheid]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/dag-van-de-duurzaamheid
Vandaag zal er op verschillende manieren aandacht besteed worden aan duurzaamheid. Op diverse plekken in het gebouw liggen informatiefolders klaar voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Op de Tv-schermen draait een presentatie waarin aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en in de liften en op verschillende plekken in het gebouw hangen posters.

In het restaurant zal vandaag aandacht besteed worden aan biologisch eten. Voor de snack van de dag zijn er twee keuzemogelijkheden, een biologische kroket of een biologische bagel met kruidenkaas. Eén van de soepen van de dag is een groentesoep, gemaakt van streekproducten. Verder staat in het restaurant een uitstalling van lokale producten, geleverd door de groenteboer.


Sophia Revalidatie bewust groen

Om duurzaamheid binnen zoveel mogelijk onderdelen van Sophia Revalidatie door te voeren heeft zij een duurzaamheidsbeleidsplan. Met uiteenlopende maatregelen en plannen draagt Sophia Revalidatie bij aan een duurzame toekomst. Op de Dag van de Duurzaamheid wordt het belang van duurzaamheid extra onder de aandacht gebracht.

Sophia Revalidatie en duurzaamheid

Zo heeft Sophia Revalidatie in 2013 de overstap gemaakt naar 60% groene energie. Dit geldt voor alle locaties in Gouda, Delft, Zoetermeer en Den Haag. Verder wordt er gewerkt aan het opstellen van een afvalbeleid voor al deze locaties. Hierin wordt vermeld wat Sophia Revalidatie doet op het gebied van afvalscheiding en -reducering en er wordt gezocht naar verdere mogelijkheden om duurzaam met afval om te gaan.  Op het gebied van voedsel wordt op dit moment ook in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn om over te stappen naar duurzame producten binnen het voedingsassortiment van de keuken.

Vervoer

Daarnaast wordt er gewerkt aan een volledige overstap naar milieuvriendelijke/energiezuinigere bedrijfsauto’s.  Inmiddels zijn al drie bedrijfsauto’ s vervangen door energiezuinige (eco) auto’ s. De Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie gaat voor het einde van 2013 rijden in een hybride auto, waarvoor op het terrein van Sophia Revalidatie een oplaadpaal wordt geplaatst. Aan deze oplaadpaal kunnen twee auto’s tegelijkertijd worden opgeladen.

Nieuwbouw

In het nieuw te betrekken pand van Sophia Revalidatie in Den Haag is ook zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid.  Het gebouw beschikt over een goede isolatie en een Warmte Koude Opslag (WKO). Dit laatste is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte en koude op te slaan in de bodem. Met deze techniek kan het gebouw in de zomer worden gekoeld en in de winter verwarmd. Verder komt er ook een energiedak. De warmte op daken kan oplopen tot zo’n 80 graden Celsius. Deze warmte wordt omgezet in energie, die bestemd is voor het verwarmingssysteem in het gebouw.

De Dag van de Duurzaamheid benadrukt nog maar eens dat duurzaamheid een hot topic is. Sophia Revalidatie vindt duurzaamheid een belangrijk maatschappelijk issue en als maatschappelijke organisatie past zij dit toe op allerlei gebieden.]]>
Thu, 10 Oct 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Enthousiaste vrijwilligers gezocht]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/enthousiaste-vrijwilligers-gezocht


Deze vrijwilligersmiddag is speciaal bedoeld voor mensen die interesse hebben in de bovenstaande vacature. Het is mogelijk om tussen 14.00 en 16.00 uur even binnen te lopen bij de afdeling Poliklinische Revalidatie Kinderen (PRK), Vrederustlaan 180, Den Haag.

De vrijwilligers in deze functie worden vanaf november 2013 ingewerkt en starten op 6 januari 2014. De kinderen worden in groepjes of individueel (maximaal acht, met twee begeleiders) lopend begeleid vanaf de school (gebouw van (V)So ‘de Piramide’) naar Sophia Revalidatie. Dit bevindt zich allemaal op eigen terrein: vanuit school, over de speelplaats en door de tuin, dan bij Sophia Revalidatie naar binnen en naar de behandelaren, (meestal) op de eerste etage. De functie is voor maximaal drie dagdelen per week. De dagdelen zijn van 08.15 tot 12.00 uur en van 12.00 tot 15.15 uur. In de schoolvakanties vindt deze begeleiding niet plaats.

Patiënten/ouders van patiënten

Beleid is dat patiënten minimaal een half jaar uitbehandeld moeten zijn, voordat zij zich kunnen aanmelden als vrijwilliger. Dit geldt ook voor familieleden van patiënten. Voor bovenstaande functie is het verder noodzakelijk dat de vrijwilliger zich zelfstandig te voet kan voortbewegen.

Past deze functie niet bij uw profiel? We hebben altijd nog meer vrijwilligers nodig! Geïnteresseerden kunnen vacatures bekijken op onze website: www.sophiarevalidatie.nl/werken/vacatures en meteen via internet reageren. Voor meer informatie neemt u contact op met Inge van Driel (06-53240659).

Om meer te weten te komen over de informatiemiddag of de bovenstaand beschreven functie kunt u contact opnemen  met Klaasjan van Haastrecht (070 - 359 3528 of k.vanhaastrecht@SophiaRevalidatie.nl) of Inge van Driel (06 - 5324 0659 of i.vandriel@sophiarevalidatie.nl).]]>
Wed, 09 Oct 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Inschrijving BOUEM verlengd]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/inschrijving-bouem-verlengd

Inschrijven of meer informatie? Lees dan het vorige bericht op onze website.]]>
Wed, 09 Oct 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Patiënten Sophia Revalidatie doen mee aan fietsvierdaagse]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/patinten-sophia-revalidatie-doen-mee-aan-fietsvierdaagse
Of het nu met een normale fiets, een fiets met een trapondersteuning of een handbike was: de deelnemers legden allemaal ongeveer 200 kilometer af. Een deelneemster: “Iedereen heeft deze fietstocht van 200 kilometer met veel humor, emotie, positiviteit en doorzettingsvermogen tot een goed resultaat gebracht. De fietsvierdaagse was ook dit jaar voor mij weer een enorm succes.” Het enthousiaste verslag van deze deelneemster is ook terug te lezen.

Grenzen verleggen

De fietsvierdaagse is het uitgelezen moment om de grenzen te verleggen als patiënt. Weken van tevoren wordt er gestart met trainen, om uiteindelijk de uitdaging aan te gaan. Per patiënt worden doelen opgesteld waaraan wordt gewerkt, bijvoorbeeld:
- Hoe zorg ik er voor dat ik zoveel kilometers kan afleggen?
- Blijf ik alert als ik moe ben?
- Hoe vind ik de weg?
- Hoe zorg ik er voor dat ik inspanning en ontspanning in balans breng?
- Hoe geef ik mijn grenzen aan?
Er kunnen ook specifiekere doelen worden gesteld zoals bijvoorbeeld: hoe houd ik rekening met verminderde kracht aan één lichaamshelft, terwijl ik toch veilig op- en afstap?
Maar naast het werken aan de revalidatiedoelen met fietsen, is er natuurlijk ook genoeg ruimte voor gezelligheid. Patiënten zijn ook lotgenoten van elkaar en komen op deze manier met elkaar in aanraking. De patiënt staat er niet alleen niet alleen voor de uitdaging. Bij vermoeidheid motiveren de patiënten elkaar.

Een warm onthaal

De deelnemers werden opgewacht door familieleden, vrienden en medewerkers van Sophia Revalidatie. Een warm onthaal volgde, waarbij werd geknuffeld en hier en daar ook een traan werd gelaten. De sfeer binnen de groep was hartelijk en ontspannen te noemen en een ieder was trots op zichzelf en op de medefietsers. Tijdens de fietsvierdaagse hebben de patiënten een prestatie geleverd die zij aanvankelijk niet voor mogelijk hadden gehouden. Het mag duidelijk zijn, sport en bewegen is voor iedereen mogelijk: ook voor mensen met een beperking.

De fietsvierdaagse werd mede mogelijk gemaakt door stichting Vrienden van Sophia Revalidatie, Achttax, AutoHaagZeeuw, Fonds Gehandicaptensport, Sophia Revalidatie zelf en via verschillende (al dan niet anonieme) online donaties.]]>
Fri, 04 Oct 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Doe mee aan pleziertocht Beweeg Op Uw Eigen Manier!]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/doe-mee-aan-pleziertocht-beweeg-op-uw-eigen-manier vooraankondiging: de tocht ‘Beweeg Op Uw Eigen Manier!’ (BOUEM) vindt voor de tweede keer plaats op zaterdag 26 oktober aanstaande. Vanaf nu kunt u zich inschrijven om mee te doen.

De BOUEM is een pleziertocht waarbij een parcours van 2,5 kilometer afgelegd kan worden. Dit kan te voet, in de rolstoel of met de fiets en zo vaak als men wil. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren en hiermee geld inzamelen voor goede doelen. Hiervoor hebben wij een speciaal formulier of u kunt een online donatiepagina aanmaken. 

De tocht is geen wedstrijd, maar een manier voor deelnemers om plezier te hebben en ervaring op te doen in bewegen op een prettige manier en op eigen tempo. De eerste BOUEM vond afgelopen juni plaats en was een groot succes.

Het parcours bevindt zich op het terrein van het Westerhonk (Polanen), Vijverweg 11 in Monster. Het woongebied Polanen is een woonwijk waar mensen met en zonder een verstandelijke beperking samen wonen. Om 13.00 uur is de start en bij voldoende belangstelling wordt er na de tocht een gezellige barbecue of andere hap georganiseerd. Hierover ontvangt u dan nog informatie. Deelname aan de BOUEM kost € 2,50 per persoon en een eventuele barbecue ongeveer € 5,00.

Bent u enthousiast geworden en doet u graag mee aan de BOUEM? Dit kan door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Deze kan per e-mail verzonden worden naar c.vanschie@SophiaRevalidatie.nl of per post aan Sophia Revalidatie t.a.v. Claudia van Schie, antwoordnummer 43004, 2504 VB Den Haag. U kunt het formulier ook inleveren bij de contactpersoon per locatie:
- Den Haag: Chantal Lek
- Delft: Linda Kloppenberg
- Zoetermeer: Sandra Rutjens
- Gouda: Angelique de Haas
- Westeinde: Lieke Peskens
Inschrijven kan tot en met 15 oktober 2013. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en meer informatie.

De BOUEM wordt georganiseerd in samenwerking met ’s Heeren Loo en de Wollebrandcross. ]]>
Wed, 25 Sep 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Update inventarisatie mazelenstatus]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/update-inventarisatie-mazelenstatus lezen dat de risico's rondom eventuele verdere uitbreiding van de mazelen in kaart gebracht zouden worden. Dit vanwege de steeds groter wordende groep kinderen in Nederland die besmet is met de mazelen. De betrokken patiëntengroepen werden per brief aangeschreven. De inventarisatie is inmiddels zo goed als afgerond.(Ouders van) patiënten die niet zijn gevaccineerd krijgen binnenkort een brief met het nadrukkelijke verzoek zich alsnog te laten inenten. In het geval dat een patiënt daadwerkelijk besmet blijkt te zijn, wordt het gangbare beleid betreffende infectieziekten  gevolgd. Dit houdt in dat er per patiënt zal worden bekeken of de behandeling wel of niet wordt onderbroken. Verdere communicatie over de mazelen verloopt dus persoonlijk.

Voor het onderzoek werden de volgende patiëntengroepen aangeschreven met de vraag of zij waren ingeënt of de mazelen al hadden gehad:

Alle* ouders/verzorgers van patiënten van Sophia Revalidatie vanaf een leeftijd van 14 maanden tot en met 12 jaar
Alle* (ouders/verzorgers van) patiënten in Gouda tussen de 12 en 18 jaar
Alle* volwassen patiënten in Gouda vanaf 18 jaar
Alle* ouders/verzorgers van patiënten van Sophia Revalidatie vanaf een leeftijd van 14 maanden tot en met 12 jaar

Alle* betreft hier de patiënten die op 14 augustus jongstleden geregistreerd in behandeling waren bij Sophia Revalidatie.

Ook de inventarisatie onder medewerkers is inmiddels afgerond, zij worden hierover verder intern geïnformeerd.]]>
Wed, 25 Sep 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Stralende gezichten tijdens triatlon Zoetermeer]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/stralende-gezichten-tijdens-triatlon-zoetermeer
Met 5 jaar is de locatie in Zoetermeer de jongste van de 6 locaties. “Wij zijn erg blij dat Sophia Revalidatie in de afgelopen 5 jaar ook op Zoetermeer haar stempel heeft kunnen drukken”, aldus de wethouder.  Hij gaf ook aan dat deze triatlon een statement was naar de maatschappij. “Beperkingen hoeven je er niet van te weerhouden om mee te doen in de samenleving. Als mindervalide kun je ook nog heel goed uitdagingen aangaan.” Ook de Raad van Bestuur, mevrouw drs. (Marien) Van der Meer, sprak haar bewondering uit naar de deelnemers.

Nadat de wethouder het startsein had gegeven, gingen de deelnemers van start met de fietstocht. Er was de keuze tussen een tocht van 3 en 6 kilometer. Na een korte pauze konden de verschillende groepen gaan zeilen en wandelen. Vooral het zeilen viel bij veel van de deelnemers erg in de smaak. Tussen de onderdelen door en bij afsluiting van de triatlon bleek ook dat deze middag een groot succes was. “Wanneer je begint met revalideren dan moet je van alles. Dit doe ik omdat ik het zelf wil”, aldus deelnemer Guus. “En ook het contact met medepatiënten is erg belangrijk.” Een wedstrijdelement was niet aanwezig, het ging vooral om het opnieuw, beter of anders leren bewegen tijdens en na de revalidatie.

Ook vanuit Sophia Revalidatie was men erg tevreden. “Het was geweldig om alle grijnzende gezichten te zien van de mensen die uit de zeilboot stapten”, sprak clustermanager Jolanda Hennink na afloop van de middag. “Sophia Revalidatie koestert haar helden en gebruikt deze in therapie om nieuwe patiënten te stimuleren. Vanmiddag waren jullie allemaal helden.”

Benieuwd naar de triatlon? Bekijk dan ons YouTube-filmpje.

De triatlon was een samenwerking tussen Sophia Revalidatie en de Zoetermeerse Watersportvereniging ‘Noord-AA’, die het onderdeel zeilen mogelijk maakt. Financiële steun voor de triatlon is er vanuit de gemeente Zoetermeer, Fonds 1818 en het Fonds Gehandicaptensport.
]]>
Fri, 20 Sep 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Wetenschappelijk onderzoek 'Spelenderwijs' naar volgende fase]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/wetenschappelijk-onderzoek-spelenderwijs-naar-volgende-fase
Doel van het onderzoek is een nieuw, aantrekkelijk en uitdagend trainingsprogramma voor het verbeteren van de denkvaardigheid van mensen die een beroerte hebben gehad te onderzoeken op effectiviteit. Deze training bestaat uit games die geschikt lijken om de denkvaardigheden te verbeteren. Als dit programma effectief blijkt te zijn, dan zal dit ook in de revalidatiepraktijk worden toegepast. Meer informatie over het onderzoek 'Spelenderwijs' vindt u in de nieuwsbrief. ]]>
Mon, 16 Sep 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Teksten website ook te beluisteren]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/teksten-website-ook-te-beluisteren

De tekst wordt voorgelezen en kan op ieder willekeurig moment worden gepauzeerd. Ook kan de tekst worden gedownload als mp3-bestand. Door deze nieuwe toepassing is de website van Sophia Revalidatie nog toegankelijker geworden.  ]]>
Fri, 13 Sep 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sophia Revalidatie en Bartiméus screenen zicht patiënten ]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-en-bartimus-screenen-zicht-patinten
“Wij zijn blij met deze mooie samenwerking”, aldus Marjolein de Leeuw, manager bij Sophia Revalidatie in Den Haag. “Samen met Bartiméus kunnen wij onze patiënten nu een gedegen diagnose en ondersteuning bieden op het gebied van zichtproblemen. Wij constateren steeds vaker visuele beperkingen bij onze patiënten. Het is fijn dat we nu de juiste kennis in huis hebben om ze verder op weg te helpen naar zelfstandigheid.”

Lex van den Bos, low vision specialist bij Bartiméus: “Indien nodig kunnen wij tijdens of na de revalidatieperiode begeleiding bieden in de thuissituatie. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteitstraining, het gebruik van hulpmiddelen en voorleesapparatuur, het uitoefenen van hobby's en begeleiding rondom werk en aanpassingen op de werkplek. Ook bieden we psychosociale begeleiding en psychologische behandeling in het kader van handicapverwerking en acceptatie. Al onze maatwerkadviezen en de ondersteuning hebben als doel de kwaliteit van leven voor mensen die slechtziend of blind zijn te verbeteren. Bartiméus ziet mogelijkheden!”

Bartiméus

Bartiméus is als revalidatiecentrum specialist in leven met een visuele beperking. Iedereen die hierover vragen heeft, kan bij Bartiméus terecht, ook als er sprake is van een meervoudige beperking. Meer info? Ga dan naar www.bartimeus.nl]]>
Tue, 10 Sep 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwe vereniging voor geamputeerden]]> d.huisman@sophiarevalidatie.nl (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwe-vereniging-voor-geamputeerden

KMK is een samenwerking tussen organisaties die de belangen behartigen van geamputeerden. De werkgroep ‘Wegen naar de toekomst’ had als doel om alle bestaande activiteiten te bundelen zodat de dienstverlening aan geamputeerden verbeterd werd en er één aanspreekpunt zou komen namens alle geamputeerden.

Zij moesten tot een oplossing komen om de versnippering van de voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met een ledemaat-amputatie of aangeboren verkorting van arm of been op te lossen. Samen zijn zij tot de oprichting gekomen van één gezamenlijke vereniging die direct gekoppeld is aan de stichting Korter Maar Krachtig met hun activiteiten, waaronder een forum.

De vereniging wordt officieel opgericht op zaterdag 12 oktober aanstaande bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Het symposium ter gelegenheid van de oprichting begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Mensen die nu al lid willen worden, kunnen op de website terecht.]]>
Tue, 10 Sep 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vooraankondiging oktobertocht 'BOUEM']]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/vooraankondiging-tocht-bouem
BOUEM is een pleziertocht en dus géén wedstrijd. De bedoeling is dat alle deelnemers vooral plezier hebben in de tocht en ervaring opdoen in bewegen op een prettige manier en in een eigen tempo. Deelnemers kunnen zich ook laten sponsoren en hiermee geld inzamelen voor de goede doelen, hierover binnenkort meer!

Deze tocht wordt georganiseerd in samenwerking met 's Heeren Loo en de Wollebrandcross en vindt plaats op 's Heeren Loo locatie Het Westerhonk.

Wilt u alvast extra informatie ontvangen of wilt u zich aanmelden als deelnemer dan kunt u een e-mail sturen naar Claudia van Schie.]]>
Tue, 10 Sep 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Triatlon voor mensen met beperking]]> (Deborah Huisman) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/triatlon-voor-mensen-met-beperking

Net als tijdens de revalidatie staat bij de triatlon het opnieuw, anders of beter leren bewegen centraal. Deelnemers kunnen (aangepast) fietsen, wandelen en/of zeilen. Dit alles uiteraard onder begeleiding en met afstanden die afgestemd zijn op de mogelijkheden van de deelnemers. Vanaf 13.30 uur kunnen deelnemers terecht bij de vestiging van Sophia Revalidatie in Zoetermeer (Kadelaan 6). Om 14.00 uur wordt de triatlon feestelijk geopend door wethouder De Jong van Zorg, Welzijn, Ouderen en Groen. Daarna start de triatlon met het onderdeel fietsen.

Deze dag wordt gezellig afgesloten met een barbecue, waarvoor een kleine bijdrage van 10 euro wordt gevraagd, deelname aan de triatlon zelf is gratis. Om u aan te melden voor één of meerdere onderdelen en eventueel voor de barbecue of bij vragen, kunt u tot en met maandag 16 september aanstaande bellen naar 079-5938166.

De triatlon is een samenwerking tussen Sophia Revalidatie en de Zoetermeerse Watersportvereniging “Noord-AA”, die het onderdeel zeilen mogelijk maakt. Financiële steun voor de triatlon is er vanuit de gemeente Zoetermeer, Fonds 1818 en het  Fonds gehandicaptensport, waarvoor dank! ]]>
Mon, 09 Sep 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwbouw info 9]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwbouw-info-9
]]>
Thu, 05 Sep 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Promotie dhr. J.J.L. Meesters]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/promotie-dhr-jjl-meesters

In het proefschrift ligt de nadruk op een productieve interactie tussen ‘de geïnformeerde en geactiveerde patiënt’ en ‘een voorbereid en proactief team van zorgverleners’.
Reumatoïde artritis vraagt om een snelle en adequate behandeling door middel van medicijnen, om de symptomen van deze chronische ziekte zo beperkt mogelijk te houden. Een goede informatievoorziening naar de patiënt toe en goede samenwerking tussen patiënt en reumatoloog is een belangrijke voorwaarde om optimale behandeling te bewerkstelligen, aldus Meesters.

De behandeling van reumatoïde artritis met medicijnen heeft de afgelopen jaren een grote vooruitgang meegemaakt. Volgens Meesters’ proefschrift is er desondanks nog steeds een groep patiënten die grote beperkingen ervaren in het dagelijkse functioneren. Zij hebben een multidisciplinair team nodig.

Informatie voor patiënten

Patiënten met reumatoïde artritis hebben een relatief grote behoefte aan informatie over hun aandoening en de behandeling hiervan, blijkt uit onderzoek van Meesters. Nieuwe vormen van informatievoorziening moeten volgens hem een belangrijke rol krijgen in de zorg naar patiënten met reumatoïde artritis. Daarnaast zijn de huidige meetinstrumenten in de reumarevalidatie niet voldoende afgestemd op wat de patiënten met reumatoïde artritis belangrijk vinden. Volgens Meesters moet er daarom een (meet)instrument of checklist worden ontwikkeld om beperkingen van de patiënt te inventariseren, revalidatiedoelen te stellen en deze doelen daarna te evalueren.

Jorit Meesters

In 1998 sloot Meesters de opleiding tot fysiotherapeut af aan de Hogeschool te Enschede, waarna hij in 2001 aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam afstudeerde. Zijn promotieonderzoek startte hij in 2008 aan het LUMC onder begeleiding van prof. dr. Huizinga en prof. dr. Thea Vliet Vlieland bij de afdeling Reumatologie. In juni 2011 begon Meesters in de afrondende fase van zijn promotieonderzoek als ‘coördinator onderzoek’ bij het Kenniscentrum van Sophia Revalidatie. Daarnaast is hij werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit van Lund in Zweden, waar hij zich bezig houdt met epidemiologisch onderzoek.

Jorit Meesters promoveert met zijn proefschrift ‘The role of the patient with rheumatoid arthritis in multidisciplinary care’ op woensdag 4 september aanstaande aan de Universiteit Leiden. Deze gelegenheid is vrij toegankelijk en start om 16.15 uur in de aula van het Academiegebouw aan de Universiteit Leiden, Rapenburg 7.]]>
Tue, 03 Sep 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Patiënten Sophia Revalidatie ontvangen brief over mazelen]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/patinten-sophia-revalidatie-ontvangen-brief-over-mazelen
In de brief wordt gevraagd of de betreffende patiënt is ingeënt tegen de mazelen, of dat deze de ziekte al heeft gehad. Als u zelf een brief hebt ontvangen, is het belangrijk dat u deze zo spoedig mogelijk beantwoordt. Op deze manier kan er snel een complete inventarisatie van het risico op besmetting plaatsvinden. Een concreet advies aan de patiënten die zijn aangeschreven volgt na afronding van het onderzoek. Naast een inventarisatie onder de patiënten loopt ook een inventarisatie onder de betrokken medewerkers van Sophia Revalidatie. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Ontvangers van de brief

Er zijn verschillende patiëntgroepen van Sophia Revalidatie aangeschreven:
 • Alle* ouders/verzorgers van patiënten van Sophia Revalidatie vanaf een leeftijd van 14 maanden tot en met 12 jaar
 • Alle* (ouders/verzorgers van) patiënten in Gouda tussen de 12 en 18 jaar
 • Alle* volwassen patiënten in Gouda vanaf 18 jaar
De redenen dat in Gouda meerdere patiëntgroepen zijn aangeschreven zijn enerzijds  de wachtkamers waar zowel volwassenen als kinderen plaatsnemen. Anderzijds vormen veel volwassenen in Gouda reeds een risicogroep, omdat Gouda in het gebied ligt waar de mazelenepidemie is begonnen.

Overleg met scholen

De inventarisatie omtrent de mazelen vindt plaats in overleg met de directies van de scholen voor speciaal onderwijs waar Sophia Revalidatie mee samenwerkt, alsmede met Middin (kinderen van het KDC van De Witte Vogel). Wij willen u er van verzekeren dat de inventarisatie en opvolging uiterst zorgvuldig worden aangepakt. Als u of uw kind op dit moment de mazelen heeft, meld dit dan direct.

Mocht u aan de hand van dit bericht of de door u ontvangen brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Miriam van Binsbergen via telefoonnummer 070-3593510 of door een e-mail te sturen naar m.vanbinsbergen@sophiarevalidatie.nl.

Alle* betreft hier de patiënten die op 14 augustus jongstleden geregistreerd in behandeling waren bij Sophia Revalidatie]]>
Wed, 28 Aug 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Bereikbaarheid Sophia Revalidatie Den Haag]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/bereikbaarheid-sophia-revalidatie-den-haag
Tijdens de werkzaamheden is op het terrein een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar, deze zijn gereserveerd voor patiënten. Bezoekers en medewerkers zullen moeten uitwijken naar de parkeerplekken die beschikbaar zijn in de wijk. In de wijk is parkeren gratis.

Plattegrond inrit kant Melis Stokelaan.

Wij begrijpen dat deze tijdelijke situatie voor overlast zorgt. Wij proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
]]>
Fri, 23 Aug 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Haags TestTeam in Hart van Nederland]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/haags-testteam-in-hart-van-nederland
Voor de website en app van Ongehinderd die tot stand is gekomen in samenwerking met de gemeente Den Haag, ging een TestTeam deze zomer meerdere malen naar het strand. Namens Voorall, belangenbehartiger voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte, zijn jongeren met paviljoenhouders in gesprek gegaan over de toegankelijkheid van hun strandtenten.

Zien hoe dat in zijn werk gaat? Bekijk dan hier de reportage die SBS6 zondagavond 18 augustus heeft uitgezonden. 

Jongeren – met en zonder beperking – die ook willen deelnemen aan het TestTeam kunnen zich daarvoor opgeven via info@voorall.nl. Vanaf september 2013 richt het jongerenteam zich weer op andere locaties. Mogelijk keert het TestTeam volgend jaar terug naar het strand om te kijken of ondernemers die hebben gezegd hun wc’s en drempels aan te passen hun woord hebben gehouden.

Foto: Frank van Lierop]]>
Mon, 19 Aug 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Jongeren testen Scheveningse strandtenten op toegankelijkheid]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/jongeren-testen-scheveningse-strandtenten-op-toegankelijkheid
Dit is een website met informatie over toegankelijkheid van gebouwen in Den Haag.

De testteams kijken tijdens hun bezoek bijvoorbeeld naar:

 • Is de strandtent toegankelijk?
 • Zijn er drempels?
 • Is het personeel hulpvaardig?
 • Is er een invalidenparkeerplaats in de buurt?
 • Kun je er met het openbaar vervoer komen?
 • Is er een invalidentoilet aanwezig? Of wellicht een ‘bruikbaar toilet’?
 • Kun je er glutenvrij voedsel krijgen?
 • Zijn (hulp)honden er welkom?

Voor sommige strandtenthouders betekent een bezoek van het TestTeam dat ze voor het eerst nadenken over de toegankelijkheid van hun zaak. Een aantal houders van stranttenten hebben beloofd oprijplanken te plaatsen waarmee rolstoelen makkelijker over drempels kunnen rijden. Ook worden bij een aantal strandtenten wc’s aangepast voor mensen met een beperking. Voor een overzicht van de resultaten ga naar www.ongehinderd.nl/denhaag.


TestTeamleden gezocht voor Ongehinderd

Elke 3 weken gaat het TestTeam op pad om per thema te onderzoeken of locaties geschikt zijn voor mensen met een fysieke, visuele of andere beperking. Wilt u deel uitmaken van het TestTeam? Dat kan! Jongeren (18 tot en met 30 jaar) met en zonder beperking kunnen zich hiervoor aanmelden via info@voorall.nl. De eerstvolgende test is op zaterdag 17 augustus 2013, van 10.00 tot 13.00 uur.

 

Voorall voor Hagenaars met een beperking

Het TestTeam is een initiatief van Voorall, de Haagse belangenvereniging voor mensen met een beperking. Vrijwillig opgegeven jongeren met en zonder beperking vormen het TestTeam. Voorall werkt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte in Den Haag. Voorall adviseert de gemeente over het gehandicaptenbeleid en vertegenwoordigt de groep Hagenaars met een beperking. Kijk voor meer informatie op de website van Voorall

Bovenstaande informatie komt van www.denhaag.nl.


]]>
Tue, 13 Aug 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwbouw info 8]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwbouw-info-8
]]>
Wed, 17 Jul 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Bouwbedrijf Waal neemt contract Nieuwbouw over]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/bouwbedrijf-waal-neemt-contract-nieuwbouw-over
Wij feliciteren Waal met de overname van het contract en wensen hen veel succes bij het afronden van de nieuwbouw.

]]>
Fri, 12 Jul 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Probleem NAH bij jongeren groter dan gedacht]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/probleem-nah-bij-jongeren-groter-dan-gedacht

In de vijf grote ziekenhuizen in Rotterdam en Den Haag is geregistreerd hoeveel kinderen, adolescenten en jongvolwassenen tot 24 jaar een NAH-diagnose hebben gekregen in 2008 en 2009. Op basis van deze getallen is uitgerekend hoeveel kinderen en jongeren in Nederlandse ziekenhuizen jaarlijks de diagnose NAH krijgen.  Naar schatting wordt in Nederland jaarlijks bij 19.000 kinderen en jongeren in de leeftijd tot 24 jaar een diagnose NAH gesteld: 12.000 in de leeftijdsgroep 0-14 jaar en 7000 in 15-24 jaar oud.

De oorzaak is meestal een harde klap tegen het hoofd door een ongeval, val of mishandeling.  Een op de vier diagnoses heeft een niet-traumatische oorzaak, namelijk een hersenaandoening als hersenvliesontsteking, een hersentumor of beroerte.

Het is voor het eerst dat op deze schaal onderzoek werd gedaan naar NAH. Vervolgonderzoek richt zich specifieker op de mogelijke gevolgen van NAH, die onder andere door de ernst van het letsel, leeftijd en omgevingsfactoren bepaald worden. Dit onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in risicofactoren en welke zorg nodig is. Gevolgen van NAH, vooral op leren en gedrag, zijn vaak niet zichtbaar en hebben een forse impact op ontwikkeling en participeren van de jongere en het gezin. Zo hebben jongeren met NAH een verhoogde kans op gezondheidsrisico’s, maatschappelijk disfunctioneren en hoge zorgvraag en -kosten. Ook wordt de impact van NAH op het gezin onderschat, terwijl juist het gezinsfunctioneren een bepalende factor voor herstel is.

De onderzoeksgroep trekt op basis van het onderzoek de volgende conclusies:
- NAH bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen komt vaak voor.
- De mogelijke gevolgen vereisen meer maatschappelijke en politieke bewustwording en specifiek en samenhangend beleid in de gezondheidszorg.
- Er moet meer aandacht komen voor voorlichting en preventie, bijvoorbeeld om het aantal valincidenten op jonge leeftijd uit kinderzitjes/fietsstoeltjes te verminderen (Zie rapport van Task Force Kinderveiligheid van juni 2013) en de toename in het aantal hersenschuddingen en/of hersenkneuzingen door ongevallen of geweld na middelengebruik in de groep 15 jaar en ouder te stoppen.]]>
Thu, 11 Jul 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sophia Revalidatie ontvangt gift]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-ontvangt-gift

Persoonlijk doel
Vier jaar geleden werd Henk van Duuren medisch opgegeven, waarna een moeizame periode van herstel volgde. Van Duuren stelde zichzelf een doel: de pelgrimstocht in Spanje lopen, zelfstandig en niet gehinderd door beperkingen. Na een intensieve periode van revalidatie, dagelijks trainen en veel doorzettingsvermogen is het Van Duuren gelukt zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella met succes te volbrengen.

Geldinzamelingsactie
Gedurende de revalidatieperiode bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht en Sophia Revalidatie in Gouda heeft Van Duuren aan den lijve ondervonden dat er veel inzet en doorzettingsvermogen van revalidatiepatiënten gevraagd wordt. Om deze reden wilde Van Duuren naast zijn persoonlijke doel ook geld inzamelen om andere revalidatiepatiënten te steunen. “Met dit geld kunnen er weer nieuwe middelen om te revalideren aangeschaft worden. Ik doe het graag om zo nieuwe patiënten te ondersteunen.”, aldus Henk van Duuren.

Van Duuren heeft  vele sponsors bereid gevonden om geld in te zamelen voor het goede doel. Eén van de bijzondere sponsors is de kerkgemeenschap PKN de Veste.  In totaal is er € 6.750 opgehaald, waarvan € 2.250 is geschonken aan Sophia Revalidatie. Sophia Revalidatie is zeer  dankbaar voor de schenking van Van Duuren. “Wij zijn de heer Van Duuren zeer dankbaar dat hij dit mogelijk heeft gemaakt voor toekomstige lotgenoten. Het is echt een prestatie die getuigt van karakter”, aldus Stefan van Luik, unitmanager Sophia Revalidatie Gouda. ]]>
Thu, 04 Jul 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Annemiek Koremansprijs]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/annemiek-koremansprijs
]]>
Tue, 02 Jul 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Pilot Sportloket]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/pilot-sportloket
Van 1 juli tot 1 september 2013 zal Sophia Revalidatie starten met een pilot. Het Sportloket zal dan voor een kleine patiëntengroep geopend zijn. Na deze pilotperiode zal het Sportloket vanaf 1 september beschikbaar zijn voor alle patiëntgroepen van Sophia (zowel Delft als Den Haag).

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen wordt landelijk gecoördineerd en aangestuurd door Gehandicaptensport Nederland. Bij de uitvoering wordt nauw samengewerkt met veel verschillende partijen binnen de zorg en de sport. Het doel van het programma is de patiënt een gezonde (sportieve), actieve leefstijl te laten ontwikkelen en behouden. Om deze structurele gedragsverandering te realiseren stimuleert Revalidatie, Sport en Bewegen de patiënten zowel tijdens als na het revalidatieproces tot beweeg- en sportdeelname met counseling (motiverende gespreksvoering).

Het programma heeft een looptijd van drie jaar. Na deze drie jaar is het de bedoeling dat het Sportloket is ingebed in de behandeling van Sophia Revalidatie. De komende drie jaar wordt het programma gedeeltelijk gefinancierd door het Ministerie van VWS.]]>
Tue, 18 Jun 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Sophia Revalidatie doet mee aan project e-rev@lidatie]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-doet-mee-aan-het-project-e-revlidatie Arend de Kloet, Sander Houdijk, Eelco Sengers, Henk Arwert en Jorit Meesters zijn de contactpersonen binnen Sophia Revalidatie. 


Korte beschrijving project

Een initiatiefgroep van deskundigen in Nederland wil een kennisnetwerk vormen om uitdagingen in de revalidatie en chronische zorg te verbinden met de kansen op ICT- gebied.  De initiatiefgroep, waar onder andere enkele revalidatiecentra, hogescholen en universiteiten deel van uitmaken,  wil de rol spelen van kenniscentrum, innovatie stimuleren en zowel consumenten, ontwikkelaars als professionals inspireren tot ontwikkeling en gebruik van toepassingen voor:
 • mobiele platforms (tablets en smartphones);
 • telemedicine;
 • gamen (met name 'off the shelf' apparatuur).


Wat is het doel van het project?

 • Het delen van huidige projecten en producten en digitaal aan elkaar en aan het publiek beschikbaar stellen via een gezamenlijke, interactieve webomgeving;
 • Het verder organiseren en faciliteren van een 'taskforce ICT' en Revalidatie met professionals, ontwikkelaars en onderzoekers; met committment van een breed platform van professionals, consumentgebruikers, koepelorganisaties voor professionals en patiënten in Nederland;
 • Gezamenlijke ICT-agenda voor de revalidatie: stimuleren van implementatie, (door)ontwikkeling en (effect)onderzoek; gezamenlijk te investeren in het voorbereiden en aanvragen van toekomstige, innovatieve projecten en onderzoek.
          

Wat zijn de producten/activiteiten van het project?

1e helft 2013
 • ontwerp webomgeving 
 • invullen vanuit initiatiefgroep
 • lancering landelijk
2013-2014redactie (leden initiatiefgroep) webomgeving zoekt actief naar content en sleutelfiguren. Webomgeving wordt hierna ‘zelfonderhoudend’
1e helft 2014symposium; presentatie gezamenlijke agenda aan overheid en fondsen;
2e helft 2014start uitvoering gezamenlijke agenda.
]]>
Wed, 12 Jun 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[“Beweeg op uw eigen manier!”]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/beweeg-op-uw-eigen-manier
“Beweeg op uw eigen manier!” is een tocht van 2,5 kilometer per ronde die bijvoorbeeld te voet, in de rolstoel of op een fiets kan worden afgelegd. Het idee van de tocht is dat de deelnemers zoveel mogelijk kilometers in een uur tijd afleggen op hun eigen tempo en niveau.

De tocht wordt gehouden op het terrein van Westerhonk (Polanen, Vijverweg 11, Monster) op zaterdag 22 juni aanstaande om 13.00 uur. BOUEM is een pleziertocht en dus géén wedstrijd. Het doel is dat iedereen die deelneemt de tocht met veel plezier aflegt en tevens wat meer ervaring opdoet in bewegen op ieders eigen manier en tempo.

Aanmelden voor de BOUEM-tocht op 22 juni aanstaande, kan via het inschrijfformulier tot en met uiterlijk 14 juni 2013.

Let op: bij deelname van patiënten is toestemming van de behandelend revalidatiearts noodzakelijk.

]]>
Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Thea Vliet Vlieland benoemd tot bijzonder hoogleraar]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/thea-vliet-vlieland-benoemd-tot-bijzonder-hoogleraar
Deze benoeming stimuleert de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek rondom de zorg voor patiënten die complexe, multidisciplinaire revalidatiezorg nodig hebben. Fysiotherapie maakt hiervan in veel gevallen deel uit. De leerstoel onderstreept de intensieve samenwerking tussen het LUMC, het Rijnlands Revalidatie Centrum, Sophia Revalidatie Den Haag, de Universiteit Leiden en het KNGF. Ook wordt nauw samengewerkt met Hogeschool Leiden en het Lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool.


Aandachtsgebied van de leerstoel

In het onderzoek op het gebied van complexe, multidisciplinaire revalidatiezorg ligt het accent op fysiotherapie en op doelmatigheid van zorg en op de implementatie van doelmatige interventies. Gezondheidseconomische analyses en onderzoek naar patiëntenpreferenties zijn hierbij belangrijke speerpunten. Samenwerking met een breed scala aan deskundigen in het LUMC is daarbij onontbeerlijk.
Door de intensieve samenwerking tussen het LUMC, de revalidatiecentra en de hogescholen worden patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek met elkaar verbonden. Daarnaast wordt de samenwerking met de Technische Universiteit Delft, binnen de Medical Delta geïntensiveerd, om door middel van gezamenlijk onderzoek de inzet van technologie in de revalidatie en fysiotherapie te optimaliseren.


Achtergrond van Prof.dr. Thea Vliet Vlieland

Prof. dr. Thea Vliet Vlieland behaalde in 1983 het diploma Fysiotherapie aan de Opleiding Fysiotherapie van het Academisch Ziekenhuis Leiden. Vanaf 1983 studeerde zij Geneeskunde aan de Universiteit Leiden, waar zij in 1990 het artsexamen behaalde. Daarna was zij werkzaam als arts-assistent en later als onderzoeker bij de afdeling Reumatologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (hoofd: Prof.dr. F.C. Breedveld). In 1995 rondde zij de opleiding tot Medisch Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker Epidemiologie B af en 1996 voltooide zij haar proefschrift getiteld: “Multidisciplinary team care in rheumatoid arthritis”. Vanaf die tijd was zij werkzaam bij de afdelingen Medische Besliskunde en Reumatologie en de Dienst Fysiotherapie van het LUMC.

Thea Vliet Vlieland is (mede)auteur van meer dan 160 internationale peer-reviewed artikelen en diverse Nederlandstalige publicaties. Zij begeleidde vele promovendi en studenten fysiotherapie en geneeskunde bij de opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. In het onderwijs participeerde zij in de opleidingen fysiotherapie (bachelor en master) en geneeskunde (bachelor) en in bij- en nascholingen voor fysiotherapeuten en medisch specialisten. Zij heeft vele presentaties gegeven op nationale en internationale congressen. Voor haar werk ontving zijn in 1997 de Prof.Dr. J.Goslingsprijs (Vereniging voor Reumatologie / Nationaal Reumafonds), in 2004 de Nationale Reumaprijs (Reumafonds) en in 2008 de Distinguished Scholar Award van de Association of Rheumatology Health Professionals, American College of Rheumatology.

De laatste 5 jaar is zij verbonden aan de afdeling Orthopaedie van het LUMC (hoofd: Prof.dr. Rob G.H.H. Nelissen), het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden en Sophia Revalidatie in Den Haag. Hier initieert en coördineert zij klinisch, toegepast onderzoek op het gebied van doelmatigheid van zorg binnen de revalidatie en orthopedie, met een belangrijk accent op fysiotherapie.]]>
Tue, 04 Jun 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Dwarslaesierevalidatie samenwerkingsovereenkomst gesloten ]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/dwarslaesierevalidatie-samenwerkingsovereenkomst-gesloten

De reden van samenwerking

De achtergrond waarom tot samenwerking wordt overgegaan heeft de volgende reden: de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) ontwikkelt behandelkaders om eisen voor behandeling van een specifieke diagnosegroep te formuleren. Door het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) is een behandelkader ontwikkeld voor patiënten met een dwarslaesie. Centra die dwarslaesiepatiënten behandelen, moeten voldoen aan de eisen in het behandelkader dwarslaesie (VRA, 2011). Eén van de uitgangspunten hierin is specialisatie. De patiëntenvereniging van dwarslaesiepatiënten (Dwarlaesieorganisatie Nederland) streeft (ook) naar een specialisatie van de behandeling van dwarslaesiepatiënten in de gespecialiseerde dwarslaesierevalidatiecentra.

Het behandelkader dwarslaesie kent de volgende 2 NVDG niveaus:
NVDG niveau 1: Volwassenen en kinderen met
 • Langer bestaande complete en incomplete dwarslaesie
 • Langer bestaande conus/cauda laesie
 • Recent ontstane conus/cauda laesie zonder blaas-/darm- of seksuele stoornissen
 • Volwassenen met een spina bifida, die specialistische revalidatiebehandeling nodig hebben voor secundaire stoornissen als decubitus, blaas- of darmproblematiek, spasticiteit of voor rolstoel, transfer of looptraining
NVDG niveau 2: Volwassenen en kinderen met
 • Recent ontstane complete of incomplete dwarslaesie
 • Recent ontstane conus/cauda laesie met blaas-, darm-, seksuele stoornissen


Huidige situatie

Sophia Revalidatie voldoet aan de eisen voor de behandeling van NVDG-niveau 1 patiënten onder wervel thoracale 6 (hierna Th6). Patiënten met een dwarslaesie boven Th6 NVDG niveau 1 en 2 worden verwezen naar centra die voldoen aan de eisen die het behandelkader stelt, bijvoorbeeld Rijndam revalidatiecentrum of De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.

Sophia Revalidatie heeft een gespecialiseerd team voor de revalidatie van patiënten met een dwarslaesie onder Th6. Sophia Revalidatie heeft de beschikking over een continentieverpleegkundige, wondverpleegkundige en sexuoloog. Veertien bedden zijn binnen Sophia Revalidatie geoormerkt als dwarslaesiebedden. Rijndam revalidatiecentrum is een gespecialiseerd dwarslaesiecentrum met bovenregionale functie en voldoet aan de eisen zoals genoemd in het behandelkader NVDG niveau 1 en 2.

Gewenste situatie voor de toekomst

Sophia Revalidatie en Rijndam revalidatiecentrum onderschrijven het behandelkader dwarslaesie komen het volgende overeen:


Sophia Revalidatie

1. Behandelt patiënten uit de regio Den Haag en omstreken met een dwarslaesie van NVDG niveau 1.
2. Behoudt de ervaring en deskundigheid passend bij de behandeling van NVDG niveau 1 patiënten.
3. Verwijst NVDG niveau 2 patiënten naar revalidatiecentra (waaronder Rijndam revalidatiecentrum) die voldoen aan de eisen gesteld in het behandelkader voor deze patiënten.
4. In bijzondere gevallen neemt zij tijdelijk patiënten van NVDG niveau 2 op tot overplaatsing naar een NVDG niveau 1 en 2 centrum.


Rijndam revalidatiecentrum

1. Behandelt patiënten met een dwarslaesie niveau 1 en 2 uit de regio zuidwest Nederland.
2. Zorgt voor voldoende capaciteit om patiënten uit onder andere de regio Den Haag te behandelen.
3. Streeft naar een opnametermijn binnen (maximaal) 2twee weken na definitieve aanmelding. Indien hieraan niet kan worden voldaan, zal Sophia Revalidatie patiënten tijdelijk opnemen.

Oudere patiënten met een recente dwarslaesie komend uit de regio Den Haag en omstreken (formeel NVDG 2) worden in Sophia Revalidatie behandeld indien het hun voorkeur is dichterbij huis te blijven. Expliciet zal besproken worden dat zij kiezen voor een niet-gespecialiseerd centrum. Patiënten met conus/cauda laesies na lage rugoperaties vanuit het MCH Westeinde Ziekenhuis zullen revalideren in Sophia Revalidatie.

Conclusie

De samenwerking tussen Rijndam revalidatiecentrum en Sophia Revalidatie ligt met name in  het gezamenlijk komen tot optimale dwarslaesierevalidatie in  regio. De beide centra werken samen in de ontwikkeling, scholing en behoud van expertise voor de behandeling van dwarslaesiepatiënten in hun gezamenlijke verzorgingsgebied. Gezamenlijk wordt er informatie verstrekt aan verwijzers en aan regionale en supra-regionale media over de gemaakte afspraken.
Na een half jaar vindt er een evaluatie plaats op nader te omschrijven doelen omtrent onder andere kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid en logistiek.]]>
Mon, 03 Jun 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Henk van Duuren bereikt zijn doel!]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/henk-van-duuren-bereikt-zijn-doel
Als ondernemer in Gouda is Henk van Duuren altijd al een doorzetter geweest. Hij heeft jarenlang zijn eigen binnenhuisarchitectenbureau gehad en met veel enthousiasme en plezier de Gouwse medemens van zijn adviezen voorzien. Vier jaar geleden werd hij medisch opgegeven en daarna volgde een moeizame periode van herstel. Dit weekend heeft Henk van Duuren zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella met succes weten te volbrengen.

Het was zijn droom om deze bedevaartstocht zelfstandig te ondernemen, niet gehinderd door zijn beperkingen. Tevens heeft hij vele sponsors bereid gevonden om geld in te zamelen voor het goede doel. Henk heeft gerevalideerd bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht en bij Sophia Revalidatie locatie Gouda. Daar heeft hij aan den lijve ondervonden welke inzet en doorzettingsvermogen er van revalidatiepatiënten gevraagd wordt. ”Daarom wil ik dit volbrengen, met dit geld kunnen er weer nieuwe middelen om te revalideren aangeschaft worden. Ik doe het graag om zo nieuwe patiënten te ondersteunen.”, aldus Henk van Duuren.

Hierbij feliciteren wij Henk van Duuren met zijn prestatie en bedanken wij hem voor de geworven sponsorgelden!]]>
Wed, 29 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Eke Zijlstra op werkbezoek bij Sophia Revalidatie]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/eke-zijlstra-op-werkbezoek-bij-sophia-revalidatie

Het bezoek verliep in een prettige sfeer waarin Sophia Revalidatie in haar breedheid en met al haar ambities gepresenteerd werd. Na de introductie over Sophia Revalidatie door Dorien Korsten had de initiator van het bezoek, Jan Verberne, een uitgebreid programma opgezet met een rondleiding waarin Karin Straver (kinderfysiotherapeut) en Ruben Groenendijk (fysiotherapeut Poliklinische Revalidatie Volwassenen (PRV)) uitleg gaven over de toegepaste methodes en de patiënten die wij in behandeling hebben. Er werd lang stilgestaan bij de gangbeeldanalyse. Tijdens de lunch werd er samen met de twee Delftse unitmanagers, Wil den Draak en Mireille Koster gesproken over de rol van het KNGF voor de individuele fysiotherapeut en de fysiotherapeuten verbonden in een collectief of in loondienst zoals de situatie bij Sophia Revalidatie is. Het belang en de noodzaak van een keurmerk voor fysiotherapeuten kwam ruim aan de orde. Het blijkt dat slechts een enkele fysiotherapeut van ons, lid is van het KNGF.

Anderzijds is onderkend dat het KNGF meer zou kunnen betekenen voor fysiotherapeuten die in instellingen werken. Het was een zeer goede manier om Sophia Revalidatie onder de aandacht te brengen bij een belangrijke speler in de branche. Op het komend congres van de KNGF in september van dit jaar mag Sophia Revalidatie ook sprekers aanleveren. 

De heer Zijlstra gaf aan het werkbezoek als zeer nuttig te hebben ervaren, getuige zijn uitspraak: "Ik ben onder de indruk van de professionaliteit en de ambitie die bij Sophia Revalidatie heerst, zeker ook in het licht van alle nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied in relatie tot de nieuwbouw."

Wil je  meer over de besproken onderwerpen weten of over het werkbezoek dan kun je terecht bij Jan Verberne of Gerard Groenendijk. ]]>
Tue, 28 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Businessteam loopt voor Sophia Revalidatie]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/businessteam-loopt-voor-sophia-revalidatie

De initiatiefnemer, Jan-Willem Dijksman van Dijksman en Kruiper Bedrijfsmakelaars & Taxateurs, had voor Sophia Revalidatie gekozen omdat een familielid bij Sophia Revalidatie revalideert. Daardoor heeft hij zelf gezien hoe men zich bij Sophia Revalidatie inzet ten behoeve van de patient. “Dan besef je pas wat revalidatie inhoudt en dan realiseer je dat alle patienen van jong tot oud dit kan overkomen en dat het noodzakelijk is om je steentje bij te dragen” aldus Jan-Willem Dijksman.

Het was een zeer gezellige loop door de mooie stad Delft en de Delftse Hout al maakte het warme weer het extra zwaar voor de deelnemers. Sophia Revalidatie is het hele team erg dankbaar dat zij zich zo voor ons in het zweet hebben gewerkt en dat ze met elkaar het prachtige bedrag van  €1805,00 bijeen hebben gebracht en schenken aan de muziekinstallatie voor de sportaccommodatie.

Sophia Revalidatie bedankt het Business & Friends Golden Ten-team ! ]]>
Mon, 13 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Nieuwbouw info 7]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwbouw-info-7
]]>
Fri, 19 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[ParkinsonApps gepresenteerd ]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/parkinsonapps-gepresenteerd
Sophia Revalidatie ontwikkelde samen met studenten van De Haagse Hogeschool, de app Cue2Walk. De app kan door gebruik te maken van sensoren in de iPhone en iPod, een bewegingsanalyse maken en  een freezingmoment herkennen om vervolgens een sein te geven door geluid en/of trilling waardoor de patiënt het lopen opnieuw en makkelijker op kan starten.

Het eerste exemplaar van deze app werd op donderdagmiddag 21 maart, tijdens de Brain Awareness Week, door mw. Marien van der Meer, Raad van Bestuur van  Sophia Revalidatie uitgereikt aan de heer C. Valk. De heer Valk is Parkinsonpatiënt en heeft al kennis mogen maken met de voordelen van de app.

Een tweede applicatie is DAMO (Digitale Activiteiten en Medicatie Observatie). Deze app registreert en analyseert het bewegen en het effect van de medicijnen op het bewegen. De app stuurt de informatie naar een server. De neuroloog kan inloggen en de verzamelde gegevens analyseren.]]>
Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Uitreiking sportpakket]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/uitreiking-sportpakket


Het sportpakket is een schenking van de Edwin van der Sar Foundation aan Sophia Revalidatie. De Edwin van der Sar Foundation zet zich in voor mensen met een Hersenbeschadiging. Ter ondersteuning bij het revalidatieproces van patiënten heeft de foundation een aantrekkelijk aanbod ontwikkeld voor zorginstellingen. Dhr. J. van Straaten: “Deze nieuwe spullen en materialen zullen zeker bijdragen aan mijn herstel en het herstel van de andere patiënten die revalideren bij Sophia Revalidatie”.

Naast allerlei sportmaterialen zijn het voornamelijk evenwichts- en coördinatiespellen, ideaal om te gebruiken in de sportzaal of oefenruimte. De pakketten zijn uitermate geschikt voor revalidatie-oefeningen van mensen met een hersenbeschadiging, zoals bewegingsagoog Angelique de Haas kan beamen: “Dankzij het sportpakket van de Edwin van der Sar Foundation hebben we hebben nieuwe mogelijkheden gekregen en kunnen nieuwe variaties aanbieden, het plezier in bewegen wordt hiermee duidelijk groter. Dank je wel, Edwin van der Sar Foundation!”

]]>
Wed, 24 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[ALS - Sophia Revalidatie helpt]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/als-sophia-revalidatie-helpt
De medewerkers van Sophia Revalidatie hebben, naar eigen zeggen, een hele leuke avond gehad bij het ALS galadiner in het Kurhaus. De burgemeesters van Rijswijk, Wassenaar, Voorburg en Den Haag hebben gekookt voor ruim 400 gasten. De aanwezige gasten waren allemaal mensen betrokken bij ALS vanuit het bedrijfsleven of persoonlijke kring. Bij het diner waren ook 12 ALS patiënten met hun familie en vrienden aanwezig.

Vrijwilligers vanuit verschillende ALS teams, de ALS Stichting en anderen die het goede doel een warm hart toedragen hebben de hele avond geholpen. De ALS teams van Sophia Revalidatie Den Haag en Delft hebben aan de 48 tafels geholpen met het uitserveren van de maaltijden en het schenken van wijn en water. Uiteraard hebben zij tussen de gangen door de aanwezigen informatie verstrekt over wat het ALS team doet en wat Sophia Revalidatie doet. Dit werd door de gasten zeer gewaardeerd en men vond het érg leuk dat er mensen aan hun tafel kwamen bedienen voor wie dit niet het dagelijks werk was.

De ALS teams hebben echt een geweldige avond gehad, waarbij zij letterlijk een kijkje in de keuken van het Kurhaus hebben gekregen. De aanwezigheid werd enorm gewaardeerd. “Jullie zichtbare aanwezigheid als niet-horecamensen gaf de avond die dimensie van ontspanning die wij als Commissie zo belangrijk vonden; geen opgedirkte Gala avond maar een avond in een prachtige locatie waarbij ontspanning, lekker eten afgewisseld met serieuze ALS momenten centraal staan. Daar zijn wij mede door jullie aanwezigheid meer dan in geslaagd.”, aldus Eric Nolet, Directeur-bestuurder van Stichting ALS Nederland.

Er is die avond maar liefst € 141.750,00 euro opgehaald. De hele avond was in alle opzichten een zeer waardevolle ervaring. Volgend jaar is Sophia Revalidatie er zeker weer bij!]]>
Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Revalidatiefonds ondersteunt Sophia Revalidatie, bedankt! ]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-doet-mee-aan-het-project-e-revlidatie-1

Sophia Revalidatie bedankt revalidatiefonds voor het mede mogelijk maken van dit Kenniscentrumproject!


]]>
Wed, 20 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Brain Awareness Week 2013]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/brain-awareness-week-2013
Het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool, Sophia Revalidatie, de Stichting Transmurale Zorg e.o. leveren hier, in samenwerking met de Hersenstichting, een bijdrage aan door twee symposia te organiseren. Open hier het volledige programma van 20 & 21 maart 2013.]]>
Mon, 21 Jan 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Promotie Dr. E.J.K. Boldingh]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/promotie-dr-ejk-boldingh
Eric Boldingh heeft na 21 jaar onderzoek een volwassen resultaat gepresenteerd. Na een interessant verweer werd hij door zijn opponenten meerdere malen geroemd om zijn bijdrage en nieuwe inzichten in de behandeling van spasticiteit en cerebrale parese (CP).

Als kinderrevalidatiearts werd Eric Boldingh geconfronteerd met de vraag: 'patiënten met een cerebrale parese ontwikkelen heupaandoeningen'. Is dat een aandoening die klachten veroorzaakt in hun jeugd bij het bereiken van de volwassen leeftijd en/of later? En zo ja, hoe kunnen we deze mensen helpen door het voorkómen of verhelpen van deze klachten?

Belangrijkste conclusie van dit promotieonderzoek: heupafwijkingen bij spastische CP veroorzaken pijn, leveren beperkingen op en moeten zo mogelijk worden voorkomen of behandeld. Echter niet tot elke prijs: zorgvuldige beoordeling, evaluatie en discussie zijn nodig bij iedere individuele patiënt en deze dienen te worden uitgevoerd door een ervaren team van professionals, met affiniteit voor de doelgroep. Het proefschrift (thesis) is hier te downloaden. 

Naast de ontwikkeling van een pijninstrument (PAICP) voor patiënten met CP heeft dit onderzoek ook een beslisboom voor de behandeling van heupafwijkingen bij patiënten met spastische CP opgeleverd. De beslisboom is gepresenteerd en besproken in de reguliere vergaderingen van de Nederlandse kinderrevalidatieartsen en wordt beschouwd als de ‘Dutch consensus’. Dit stroomschema (decision tree) treft u hier aan.]]>
Tue, 19 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[NL Doet - 15 maart 2013]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nl-doet-15-maart
De vijf vrijwilligers die zich hadden aangemeld hebben zich ingezet om plantenbakken te vullen met planten om het terrein en terras wat gezelliger te maken tijdens de laatste zomer in de oudbouw. Het weer zat helaas niet mee, dus hadden de vrijwilligers een extra zware taak te vervullen. De sneeuw weerhield ze er echter niet van om zich in te zetten voor Sophia Revalidatie. In de middag zat de klus erop en kregen de vrijwilligers een oorkonde, het door hun gebruikte schepje en handschoenen mee als dank voor hun fantastische inzet.

Het leuke van dit initiatief is dat ook de hovenier van Delft, van der Heijden, en de hovenier van Den Haag, T&G, een steentje bijdragen aan dit mooie initiatief. T&G sponsort de plantenbakken. Van der Heijden sponsort de grond.

Hierbij willen we iedereen hartelijk danken voor hun bijdrage!
]]>
Mon, 18 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Helden lopen voor Helden ]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/helden-lopen-voor-helden
Namens de Helden van Sophia Revalidatie bedanken we iedereen voor hun bijdrage! De opbrengsten van de CPC loop 2013 gaan, op wat specifieke donaties na, naar het project ICT-lab en gameroom. Dit hebben de deelnemers met elkaar besloten!Een van de deelnemers 'met de griep nog in de benen' zei: "Ik vond het fijn om voor Sophia Revalidatie te lopen. Zonder sponsoring was ik waarschijnlijk niet gestart vandaag, ik wilde de sponsoren (en mezelf) niet teleurstellen."

We hopen bij de volgende publieke actie nóg meer mensen te enthousiasmeren en in beweging te krijgen voor de Helden van Sophia Revalidatie!

Heeft u een leuk idee om op uw manier ook bij te dragen; stuur ons dan een email!]]>
Sun, 17 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Verbeterpunten vragen om Verbeteracties]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/verbeterpunten-vragen-om-verbeteracties

(On)veilige situaties

Er zijn een aantal verbetersuggesties aangereikt met betrekking tot warmere douches, onveilige situaties in het zwembad, et cetera. De Facilitaire Dienst bekijkt momenteel hoe deze suggesties gerealiseerd kunnen worden. Oplossingen voor een aantal genoemde knelpunten in Den Haag zijn in de huidige bouw niet meer te realiseren, daarom kijken wij, met u, uit naar de nieuwbouw! In verband met deze nieuwbouw bleken er onveilige situaties te ontstaan bij de uitrit van de Vrederustlaan.  De Facilitaire Dienst heeft naar aanleiding hiervan de bouw gevraagd geen busjes meer te parkeren op de parkeerplaatsen links van deze uitrit. Het advies is wel om, bij grote drukte, de terreinuitgang aan de Melis Stokelaan te gebruiken.

Een aantal patiënten gaf aan bang te zijn om in het zwembad bekneld te raken wanneer de vloer omhoog komt. Dit is niet mogelijk, omdat er tussen de twee bodems een (soort)rek zit waardoor er nooit een persoon tussen de beide bodems terecht kan komen. Daarnaast zorgen de behandelaars er altijd voor dat, wanneer de vloer omhoog komt, de andere patiënten op een veilige afstand zijn. Een ander genoemd punt is dat sommige (rolstoel)patiënten bang zijn dat zij het risico lopen met de voeten vast komen te zitten tussen de liftdeuren wanneer deze zich sluiten. Zij vragen zich af of het  'elektronische oog' op die hoogte hier wel rekening mee houdt. Het antwoord van de Facilitaire Dienst hierop is dat in het kozijn van de lift een lichtlijst zit die voortijdig sluiten tegengaat.

Er waren een aantal opmerkingen over onveilige situaties door afwezigheid van personeel of slechte bereikbaarheid van de arts. Omdat er genoemd werd dat er soms op een afdeling geen verpleegkundige aanwezig is bij de maaltijd, is dit punt direct door de verantwoordelijke verpleegkundigen opgepakt. Hier wordt nu nauwlettend op toegezien. Om de bereikbaarheid van de arts voor patiënten te verbeteren is het nodig dat er een nieuwe procedure wordt opgesteld. Dit vraagt wel de nodige tijd, omdat een (telefonisch)verzoek dikwijls over verschillende schijven loopt.
 

Voorkomen van diefstal

Het beveiligen van eigendommen is een blijvend punt van aandacht. In de nieuwbouw krijgt iedere patiënt een kamer met een kluisje. Daarnaast geldt natuurlijk ook de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Op diverse wijzen, o.a. bij opname, wordt iedere patiënt hierover geïnformeerd. Daarnaast worden alle medewerkers van Sophia Revalidatie er voortdurend op gewezen om ‘verdachte bezoekers’ aan te spreken. In het voorstel om iedere bezoeker zich te laten melden bij de receptie kunnen wij ons niet vinden. Wij zijn een ‘open’ instelling waarbij bezoekers en patiënten zich, tot op zekere hoogte, vrij kunnen bewegen. Hierin past het niet dat iedere bezoeker van Sophia Revalidatie zich eerst moet melden bij de receptie. Onze eigen medewerkers zijn herkenbaar door het dragen van een badge van Sophia Revalidatie. Dit is overigens verplicht.
 

Brandveiligheid

Een andere vraag betreft de veiligheid voor patiënten in het geval van het uitbreken van brand en of er een ‘ Evacuatieplan’ beschikbaar is. Ook blijkt dat patiënten bang zijn dat zij opgesloten raken, zeker als de tussendeuren dicht zijn. We kunnen u zeggen dat op alle locaties van Sophia Revalidatie relgelmatig brandoefeningen plaats vinden. BHV’ers (bedrijf hulpverleners) trainen frequent op dit soort situaties. Door middel van verschillende  oefeningen wordt  het ontruimingsplan met medewerkers besproken. Ook wordt er getraind op specifieke situaties in de kliniek, zoals de avond, nacht en weekend. De patiëntenmap bevat over het onderwerp 'Wat te doen bij brand en een calamiteit' uitgebreide informatie. Deze map wordt verstrekt aan zowel klinisch- als poliklinische patiënten.

 

Ervaringsdeskundigen

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld over ‘het inzetten van ervaringsdeskundigen’ in de behandeling. We kunnen u melden dat we dit onderwerp in 2013 bespreken. Hieraan zijn enige voorwaarden verbonden. Het is uiteraard van belang dat de juiste voorlichting wordt gegeven. De besluitvorming hierover zal voor het begrotingsjaar 2014 gelden.

 

Verzoeken

Naar aanleiding van het verzoek van patiënten in Gouda om een elektrisch oplaadpunt, geldt dat de mogelijkheid om een elektrisch oplaadpunt voor een fiets, auto, of scootmobiel te realiseren door het clustermanagement en de Facilitaire Dienst wordt besproken. Een aantal patiënten gaf aan om veiligheidsredenen behoefte te hebben aan elleboog-, pols- en kniebeschermers en een helm bij de fietstherapie. Hiervoor wordt een set op de begroting gezet om aan te kunnen bieden aan mensen die dit graag willen.

We danken u voor de moeite die u hebt genomen om verbeterpunten aan te geven. Omdat veiligheid een dagelijks aandachtpunt blijft binnen onze organisatie vragen we u om onveilige situaties, knelpunten of verbeterpunten ons altijd te melden. ‘ Uw veiligheid is immers onze zorg’!

]]>
Thu, 14 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Sophia Revalidatie helpt! ]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/sophia-revalidatie-helpt
Vijf medewerkers vanuit het ALS team Den Haag en Delft van Sophia Revalidatie en andere (para-)medici zijn als vrijwilliger aanwezig om de gasten te bedienen. Wij wensen deze helden alvast veel succes!
]]>
Thu, 14 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Revalidatie, Sport en Bewegen]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/revalidatie-sport-en-bewegen
Het besef dat bewegen, sporten en een actieve leefstijl structureel aandacht verdient binnen de zorg, wint steeds meer terrein. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen speelt hier actief op in en legt de verbinding tussen de zorgsector en de sport- en beweegsector. Het programma richt zich op het structureel aanbieden van bewegen en sporten aan patiënten tijdens en na het revalidatieproces. Het doel van het programma is dat sporten een blijvend onderdeel wordt van het dagelijks leven.

Sportloket

Het Sportloket, op de locaties Den Haag en Delft, van Sophia Revalidatie vervult hierbij een belangrijke rol. Hier kunnen patiënten terecht voor een persoonlijk sport- en bewegingsadvies, ondersteuning en informatie over mogelijkheden om te bewegen en sporten in de buurt. Het Sportloket vormt daardoor de schakel tussen de zorgsector en de sport- en beweegsector.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Belangrijk onderdeel van het programma vormt het meten van de effecten van het beweegprogramma op het beweeg- en sportgedrag en de gezondheid van de (ex)patiënt. Dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum voor Bewegingswetenschappen, de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Centrum voor Revalidatie van het UMCG/RUG en de Hanzehogeschool Groningen. Aan het recent gestarte onderzoek doen minimaal 1.500 patiënten mee. Sophia Revalidatie vindt het belangrijk dat bewegen en sporten onder de aandacht gebracht wordt en stimuleert patiënten dan ook mee te werken aan dit onderzoek.
]]>
Tue, 12 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Helden lopen voor Helden sponsorloop]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/helden-lopen-voor-helden-sponsorloop

De lopers, waaronder medewerkers en betrokkenen, zetten zich vrijwillig in om sponsorgelden voor Sophia Revalidatie binnen te halen. Alle opbrengsten van de deelnemers die lopen voor Sophia Revalidatie gaan naar 'De Wensen van Sophia Revalidatie'. Wij willen al deze lopers graag een hart onder de riem steken, hetzij door ze te sponsoren hetzij door ze zondag langs de kant van de weg aan te gaan moedigen. Onze lopers zijn aanstaande zondag te herkennen aan onze rode "Ik ben ook een held; ik beweeg voor Sophia Revalidatie" hardloopshirts! Sponsoren kan heel eenvoudig via onze campagnepagina van Alvarum. 

De CPC loop vindt plaats op zondag 10 maart aanstaande vanaf het Malieveld in Den Haag. Er zijn verschillende onderdelen en starttijden; de volledige informatie is te vinden op www.cpcloopdenhaag.nl.

Starttijden
11.30 uur is de start van de 5 kilometer
12.30 uur is de start van de 10 kilometer
14.30 uur is de start van de 21 kilometer

Twitter: #CPC13 #heldenlopenvoorhelden @Sophia_Revalid

]]>
Wed, 06 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Helden aan de top!]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/helden-aan-de-top
De zitskireis is zeker geen vakantiereis want naast de leuke aspecten van het zitskiën werken de patiënten heel  hard aan hun revalidatiedoelen. Zij overwinnen angsten en kunnen gelukkig weer iets doen dat door hun ongeluk of ziekte niet meer mogelijk leek. Zowel lichamelijk als psychisch levert de zitskireis voor patiënten heel veel op. Zij moeten in een onaangepaste omgeving heel inventief zijn. De reacties van de patiënten tijdens en na de zitskireis zijn hartverwarmend.

Helden aan de top!

De zitskireis betekent voor patiënten heel veel. Het is een hele ervaring om in een onaangepaste omgeving terecht te komen. Een van de patiënten die deelnam aan de zitskireis 2013: “Ik heb deze week ontdekt dit ik nog lang niet klaar ben, ik heb nog een heel leven voor me!”. Een andere patiënt verwoordt het als:  “Ik heb al veel mooie dingen in mijn leven gedaan, maar deze zitskireis staat op drie, na mijn vrouw en mijn wereldreis!”. Kortom de zitskireis heeft een enorme indruk achtergelaten bij de deelnemers.

De reis in 2013 is mede mogelijk gemaakt dankzij Stichting Vrienden van Sophia Revalidatie; Dr. C.J. Vaillantfonds; Stichting Protestants Steunfonds; Revalidatiefonds; dhr. A. van Elsen; BMT-koeriers; Snowworld; Europeesche verzekeringen en MK Skiservice. Ook voor 2014 hoopt Sophia Revalidatie dat er genoeg sponsors gevonden worden, zodat zij de zitskireis weer kan organiseren voor haar patiënten.]]>
Wed, 27 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Implementatie USER: kansen en knelpunten]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/implementatie-user-kansen-en-knelpunten Werkt Klinische Revalidatie voor een patiënt? Hoe maken we zichtbaar voor de patiënt, de familie en het behandelteam wat de effecten zijn van Klinische Revalidatie? Op deze vragen kan het meetinstrument USER (Utrechtse Schaal voor Revalidatie) een antwoord geven. De USER meet hoe zelfstandig een klinisch opgenomen patiënt is op het gebied van mobiliteit, zelfverzorging en cognitie. Daarnaast worden ook subjectieve aspecten als stemming, vermoeidheid en pijn gemeten.

Het Kenniscentrum van Sophia Revalidatie heeft onderzocht hoe revalidatiecentra en ziekenhuisafdelingen met revalidatie in Nederland de USER gebruiken. De gebruikerservaringen van revalidatiecentra die de USER gebruiken en de visie van artsen die de USER gebruiken, zijn beschreven in een artikel dat in februari 2013 is verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde.

Het artikel geeft een overzicht van kansen en knelpunten die revalidatiecentra en artsen in de praktijk tegenkomen. De belangrijkste kansen voor de USER bij het gebruik in de praktijk:

 • biedt mogelijkheid tot beslishulp voor ontslag;
 • als hulpmiddel om met de patiënt in gesprek te gaan over zijn/haar stemming, vermoeidheid en pijn;
 • als instrument om de vorderingen van de Klinische Revalidatie zichtbaar te maken aan zowel patiënt en familie alsook aan behandelend arts en team.

Ook kunnen USER uitslagen gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek en meer transparantie bieden in het effect van de klinische behandeling.


De belangrijkste knelpunten zijn:

 • investeringen in de software die de USER ondersteunt;
 • het bedenken en inbedden van de USER-resultaten in de praktijk van het klinisch revalidatieproces;
 • het intern moeten blijven stimuleren van het afnemen en gebruiken van de USER.

 

Download hier het volledige artikel


Heeft u vragen over dit artikel? Stel ze aan Jacomijn Harmsen, staffunctionaris projectmanagement Kenniscentrum. T  070 – 3593554.

 

Kenniscentrum Sophia Revalidatie
Het Kenniscentrum van Sophia Revalidatie bundelt kennis en expertise op het gebied van opleiden, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteit & veiligheid. Door die bundeling en samenwerking kan het Kenniscentrum innovaties stimuleren binnen de revalidatie.

Door het toepassen van kennis, profiteren patiënten van de best mogelijke zorg, ontwikkelt de organisatie haar personeel, onderzoekt zij belangrijke vraagstukken binnen de revalidatie en verankert de organisatie alle kennis in de behandelingen en het beleid.


]]>
Wed, 27 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Nieuwbouw info 6]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/nieuwbouw-info-6
]]>
Mon, 18 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Intentieverklaring Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel getekend]]> d.dijke@SophiaRevalidatie.nl (Daniëlle Dijke) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/intentieverklaring-zorgstandaard-traumatisch-hersenletsel-getekend
Jaarlijks lopen naar schatting 85.000 mensen een traumatisch hersenletsel (hersenletsel na een ongeval) op. Inmiddels zijn er in de zorgverlening veel goede behandelmethodes ontwikkeld om deze mensen te helpen. Dit blijkt ook uit de inventarisatie van goede voorbeelden in Nederland die onderzoeksbureau Conclusion recent in opdracht van de Hersenstichting heeft uitgevoerd. Toch blijkt dat de aanwezigheid van goede zorg vaak erg regionaal bepaald is en dat patiënt en hulpverlener de juiste zorg niet altijd kunnen vinden. Vooral patiënten ervaren de zorg als een doolhof, bleek uit eerder onderzoek van de Hersenstichting. Zorgvraag -en aanbod komen niet altijd goed bij elkaar en de samenhang in de zorg ontbreekt. Hersenstichting Nederland wil helpen om met behulp van alle vergaarde kennis en goede voorbeelden te komen tot een éénduidige, kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. Om dit te bereiken ondersteunt de Hersenstichting de ontwikkeling van een Zorgstandaard voor Traumatisch Hersenletsel die door mensen uit het zorgveld en met expertise zal worden opgesteld. Deze Zorgstandaard kan later als format dienen voor andere ziektebeelden met niet-aangeboren hersenletsel tot gevolg.
De intentieverklaring werd ondertekend door:

Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)
Sectie neuropsychologie van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Specialisten in Ouderengeneeskunde (Verenso)
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Landelijk Overleg Hersenletsel (LOHL)
MEE Nederland
NAH Stichting SHON
Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SHV)
Mezzo - Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Vilans - Kenniscentrum voor langdurige zorg
Hersenstichting Nederland

Ondertekening zorgstandaard traumatisch hersenletsel

Foto: Gabriëlle de Kok

Op de website www.zorgstandaardnah.nl kan men de voortgang van het traject volgen en kan iedereen vragen en opmerkingen kwijt. Deze input wordt zeer op prijs gesteld!

Bron: www.hersenstichting.nl  

]]>
Tue, 05 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Terugblik op de Week van de Patiëntveiligheid in 2012]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/terugblik-op-de-week-van-de-patintveiligheid-in-2012

De Cliëntenraad heeft de patiënten gestimuleerd om (verbeter)punten in te dienen. In totaal hebben we hier 46 reacties op gekregen. Wij zijn hier erg blij mee en gaan hiermee aan de slag. De reacties bestaan uit knelpunten, onveilige situaties, maar ook uit tips. De betrokken managers zijn over al deze punten geïnformeerd en laten voor maart weten welke actie zij op genoemde punten ondernemen.

In maart 2013 kunt u op onze website meer lezen over deze acties.

Al diegenen die een reactie hebben gegeven en een bijdrage hebben geleverd aan deze week willen we hartelijk bedanken.
]]>
Fri, 01 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Zitskireis 2013]]> j.overgaag@sophiarevalidatie.nl (Joyce Overgaag) https://www.sophiarevalidatie.nl/nieuws/zitskireis-2013Wij zijn dan ook heel erg blij u te kunnen berichten dat onze helden deze week in Alpbach verblijven en aan hun revalidatiedoelen kunnen werken tijdens deze bijzondere reis. Onze dank gaat uit naar het Dr. C.J. Vaillantfonds, Stichting Protestants Steunfonds, het Revalidatiefonds, De Vrienden van Sophia Revalidatie en verschillende sponsoren die er mede voor hebben gezorgd dat de reis weer plaats kan vinden.

Deze reis is veel meer dan een wintersportreis. Het toepassen van de revalidatiedoelstellingen in een onbekende omgeving is een uitdaging waarin tegelijkertijd de grootste meerwaarde ligt. De reis geeft zelfvertrouwen en zelfwaardering, bevordert de sociale contacten doordat mensen weer mee kunnen en durven doen, vergroot de zelfstandigheid, geeft blijdschap en laat door dit alles weer een toekomst met mogelijkheden zien.