home

Verwijzen van kinderen (0 - 18 jaar)


Wat

Sophia Revalidatie biedt medisch poliklinische revalidatie aan zowel kinderen, jongeren als volwassenen. De kinderrevalidatie biedt behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Behalve behandeling in groepsvorm wordt ook interdisciplinaire poliklinische behandeling aangeboden. In overleg met ouders wordt bepaald welke vorm van behandeling het meest geschikt is. Het doel van kinderrevalidatie is dat het kind zo zelfstandig mogelijk wordt.
 

Waar

Sophia Revalidatie vindt dat zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt zelf moet worden verleend. Daarom zijn we overal in de regio aanwezig. U vindt onze eigen vestigingen in Den Haag, Delft en Gouda. Wij trachten onze specialisaties zo veel mogelijk over alle locaties te verspreiden. Daarnaast zijn onze revalidatieartsen vertegenwoordigd in veel ziekenhuizen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Delft, Westland, Oostland. Onze revalidatieartsen werken daar op de polikliniek revalidatiegeneeskunde. 
 

De verwijzing

U kunt een patiënt uitsluitend schriftelijk verwijzen. U richt uw brief aan één van onze Medisch Secretariaten. Vermeld duidelijk naam en adres van uw patiënt, en de reden van verwijzing. Stuur daarnaast alle relevante medische voorinformatie mee. Na aanmelding ontvangt uw patiënt - binnen drie weken - een uitnodiging voor het eerste consult.


Als u een patiënt met risico op BRMO/MRSA-dragerschap naar Sophia Revalidatie verwijst, dan vragen wij u ons dit vooraf te melden. Kijk voor meer informatie op onze pagina over infectiepreventie.

De verwijsadressen zijn:

 • Sophia Revalidatie Den Haag
  Vrederustlaan 180
  2543 SW Den Haag
  T: 070 - 3593 713 of 070 - 2107 330 (Juliana Kinderziekenhuis)
  F: 070 - 3593 501
   
 • Sophia Revalidatie Delft
  Reinier de Graafweg 1
  2625 AD Delft
  T: 015 - 2780 230
  Reinier de Graaf Gasthuis, polikliniek Revalidatie
  Postbus 5011, 2600 GA Delft
  T: 015 - 2603 999
  F: 015 - 2603 450
   
 • Sophia Revalidatie Gouda
  Groene Hart Ziekenhuis, polikliniek Revalidatie
  Postbus 1098, 2800 BB Gouda
  T: 0182 - 505 103
  F: 0182 - 505 739
  E: afd.revalidatie@ghz.nl

   

Na de verwijzing

Uw patiënt komt bij de revalidatiearts. Deze heeft dan de volgende mogelijkheden:

 • een eenmalig onderzoek en rapportage naar de verwijzer en huisarts;
 • een onderzoek en extern behandeladvies met zonodig regelmatige controle (perifere behandeling fysiotherapie, logopedie of ergotherapie);
 • advies voor spalk/schoenaanpassing via orthopedisch instrumentmaker of orthopedisch schoenmaker tijdens gezamenlijke poli;
 • een eerste onderzoek met observatie door één of meer leden van het behandelteam, naar aanleiding waarvan de revalidatiearts besluit tot:
  • geen voortgezette behandeling;
  • een perifere behandeling; 
  • een voortgezette interdisciplinaire behandeling door leden van het revalidatieteam, waarbij mogelijk worden ingeschakeld: ergotherapeut, fysiotherapeut, hydrotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, orthopedagoog, bewegingsagoog, revalidatietechnicus, diëtist en verpleegkundige.

Voor een aantal patiëntengroepen zijn speciale screenteams opgezet, waarbij binnen een korte periode een behandeladvies wordt gegeven (0 - 4 jaar screenteam, DCD screenteam, eetadviesteam en screenteam chronische pijn).
 

Wat kan ik terugverwachten?

 • een brief met bevindingen en behandeladvies van de revalidatiearts;
 • zonodig telefonisch overleg met de revalidatiearts.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie