home

Welke arts?


Voor overleg kan uw huisarts of specialist contact opnemen met een van de revalidatieartsen van het ALS-team. De revalidatieartsen zijn graag bereid tot overleg.

 

Mw. drs. H.A. Berendsen

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft / Reinier de Graaf Gasthuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma ochtend, di,  do,  vr
T 015 - 2780230 (Sophia Revalidatie)
T  015 - 2603999 (Reinier de Graaf Gasthuis)
@  h.berendsen@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie onderste extremiteit
Neuromusculaire aandoeningen 
CRPS (complex regionaal pijnsyndroom)
Orthopedie/ chirurgie

Subspecialisaties
Diabetische voet
ALS team

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Diabetische voeten polikliniek
CRPS polikliniek (op de pijnpolikiniek)
Beide poliklinieken vinden plaats in het Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG). Aanmelding via het secretariaat in het RdGG: 015 - 2603999

Nevenfuncties
Medisch manager revalidatiegeneeskunde RdGG
Lid commissie kwaliteit VRA
Lid commissie richtlijnen VRA
Lid stuurgroep wond en decubitus in RdGG
Lid landelijke werkgroep VSN (Vereniging Spierziekten Nederland)

Mw. drs. A.L. Bruinings

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda / Groene Hart Ziekenhuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 0182 - 555600 (Sophia Revalidatie)
T  0182 - 505003  (Groene Hart Ziekenhuis)
@  a.bruinings@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
ALS
Multipele Sclerose
Neuromusculaire aandoeningen

Nevenfuncties
Lid stafbestuur Sophia Revalidatie
Lid   landelijke VRA werkgroep VSN (Vereniging Spierziekten Nederland)
Bestuurslid landelijke VRA werkgroep Multiple Sclerose
Voorzitter van de MS-keten   Gouda 

Mw. drs. S.G. Heemskerk

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 015 - 2780231
@ s.heemskerk@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
ALS/PSMA
Beroerte (CVA)
Oncologische Revalidatie
Chronische rugklachten

Nevenfuncties
Lid VRA werkgroep Oncologische Revalidatie
Lid VRA Toetsingscommissie

Mw. drs. S. Pieters

Revalidatiearts en Medisch Manager Volwassenenrevalidatie


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie  Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T  070 - 3593510 (managementassistente)
T 070 - 3593635 (medisch secretariaat)
@  s.pieters@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
ALS/PLS/PSMA
Oncologische revalidatie

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Zitadviesteam (ZAT)

Nevenfuncties
Lid Infectiepreventie Commissie (IPC)
Lid werkgroep  Neuromusculaire Aandoeningen, VSN

Mw. drs. A.D. Rambaran Mishre

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do, vr
T  015 - 2780231
@  r.rambaran@SophiaRevalidatie.nl


Diagnosegroep
Beroerte/CVA
Neuromusculaire   aandoeningen
Neurorevalidatie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisatie
Gangbeeldanalyse
Spasticiteitsbehandeling

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Spasticiteitsspreekuur met neuroloog en orthopeed Reinier de Graaf Gasthuis
Spreekuur met orthopedie
Nazorgpoli met  neuroloog,  psycholoog en CVA  verpleegkundige

Nevenfuncties
Opleider revalidatiegeneeskunde Reinier de Graaf Gasthuis
Lid Werkgroep CVA Nederland
Lid ketenzorg CVA: innovatief ketenoverleg/stuurgroep CVA/DWO
Werkgroep GBA / spasticiteitsbehandeling


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie