home

Welke arts?

 

Voor overleg kan uw huisarts of specialist contact opnemen met een van de revalidatieartsen met een subspecialisatie op het gebied van ampuatie. De revalidatieartsen zijn graag bereid tot overleg.


Dhr. drs. H.J. Arwert

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Westeinde, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T 088 - 9792758
@  h.arwert@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Dwarslaesie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multitrauma

Subspecialisaties
Spasticiteitsbehandeling

Nevenfuncties
Lid Werkgroep Amputatie Prothesiologie (VRA)

Promotieonderzoek
Lange termijn gevolgen van een beroerte.

Promotor
Mw. prof. dr. T.P.M.  Vliet Vlieland, LUMC

Mw. drs. H.A. Berendsen

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft / Reinier de Graaf Gasthuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma ochtend, di,  do,  vr
T 015 - 2780230 (Sophia Revalidatie)
T  015 - 2603999 (Reinier de Graaf Gasthuis)
@  h.berendsen@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie onderste extremiteit
Neuromusculaire aandoeningen 
CRPS (complex regionaal pijnsyndroom)
Orthopedie/ chirurgie

Subspecialisaties
Diabetische voet
ALS team

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Diabetische voeten polikliniek
CRPS polikliniek (op de pijnpolikiniek)
Beide poliklinieken vinden plaats in het Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG). Aanmelding via het secretariaat in het RdGG: 015 - 2603999

Nevenfuncties
Medisch manager revalidatiegeneeskunde RdGG
Lid commissie kwaliteit VRA
Lid commissie richtlijnen VRA
Lid stuurgroep wond en decubitus in RdGG
Lid landelijke werkgroep VSN (Vereniging Spierziekten Nederland)

Mw. drs. R.G.A. de Boer

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do, vrij
T 070 - 3593593
r.deboer@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren hersenletsel (NAH)
Orthopedie

Nevenfuncties
Lid scholingscommissie VRA
 

Mw. drs. J. Darby

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag /Haga Ziekenhuis
volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, vr (locatie Haga Ziekenhuis) en wo (Sophia Revalidatie)
T: 070 - 210 2801 (Haga Ziekenhuis)
T: 070 - 359 1006 (Sophia Revalidatie)
@ j.darby@SophiaRevalidatie.nl
 
Diagnosegroepen
Amputatie
Beroerte (CVA)
Diabetische voet
Chronisch pijn
Multitrauma
Dwarslaesie

Mw. drs. C.D. van Houten

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Groene Hart Ziekenhuis en Hand- en Polscentrum Gouda
Werkdagen: ma, di, wo
T 0182 - 505003
@ catharina.van.houten@ghz.nl

Diagnosegroep
Amputatie onderste extremiteit
Chronische pijn
Multitrauma
Oncologische Revalidatie
Handletsel
Complexe voetproblematiek o.a. diabetische voet

Subspecialisaties
Ziekenhuisrevalidatie

Nevenfuncties
Lid decubitus commissie Groene Hart Ziekenhuis (GHZ)
Medisch manager RVE revalidatiegeneeskunde GHZ
Plaatsvervangend opleider GHZ
Opleider PA Hand- en Polscentrum Gouda
Visitatielid Commissie  Kwaliteit VRA
Lid kernstaf Medische Staf Sophia Revalidatie
 

Mw. drs. E.A.C. Jacobs

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda en Zoetermeer, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 0182 - 555600 (Gouda)
T 070 - 3593400 (Zoetermeer)
@ e.jacobs@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Chronische pijn
Dwarslaesie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Sporten met een beperking

Nevenfuncties
Werkgroep sportinnovatie
Sporttechpoli
Landelijke werkgroep Bewegen en Sport
Redactielid NTR


 


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie