home

Welke arts?


Voor overleg kan uw huisarts of specialist contact opnemen met een van de revalidatieartsen met een subspecialisatie op het gebied van beroerte. De revalidatieartsen zijn graag bereid tot overleg.

Dhr. drs. H.J. Arwert

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Westeinde, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T 088 - 9792758
@  h.arwert@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Dwarslaesie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multitrauma

Subspecialisaties
Spasticiteitsbehandeling

Nevenfuncties
Lid Werkgroep Amputatie Prothesiologie (VRA)

Promotieonderzoek
Lange termijn gevolgen van een beroerte.

Promotor
Mw. prof. dr. T.P.M.  Vliet Vlieland, LUMC

Mw. drs. M. Bijleveld

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Zoetermeer/LangeLand Ziekenhuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di ochtend, wo, vr
T 070 - 3593 400
@ m.bijleveld@SophiaRevalidatie.nl 

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Technisch spreekuur met orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentmaker in LangeLand Ziekenhuis
Consulent Vivaldi/behandelcentrum Gouden Hart Zoetermeer (geriatrische revalidatie)

Nevenfuncties
Lid Expertgroep CVA van Sophia Revalidatie

Mw. drs. R.G.A. de Boer

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do, vrij
T 070 - 3593593
r.deboer@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren hersenletsel (NAH)
Orthopedie

Nevenfuncties
Lid scholingscommissie VRA
 

Mw. drs. J. Darby

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag /Haga Ziekenhuis
volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, vr (locatie Haga Ziekenhuis) en wo (Sophia Revalidatie)
T: 070 - 210 2801 (Haga Ziekenhuis)
T: 070 - 359 1006 (Sophia Revalidatie)
@ j.darby@SophiaRevalidatie.nl
 
Diagnosegroepen
Amputatie
Beroerte (CVA)
Diabetische voet
Chronisch pijn
Multitrauma
Dwarslaesie

Mw. drs. S.G. Heemskerk

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 015 - 2780231
@ s.heemskerk@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
ALS/PSMA
Beroerte (CVA)
Oncologische Revalidatie
Chronische rugklachten

Nevenfuncties
Lid VRA werkgroep Oncologische Revalidatie
Lid VRA Toetsingscommissie

Mw. drs. E.A.C. Jacobs

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda en Zoetermeer, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 0182 - 555600 (Gouda)
T 070 - 3593400 (Zoetermeer)
@ e.jacobs@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Chronische pijn
Dwarslaesie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Sporten met een beperking

Nevenfuncties
Werkgroep sportinnovatie
Sporttechpoli
Landelijke werkgroep Bewegen en Sport
Redactielid NTR

Mw. drs. E. Jagersma

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do,  vr
T  070 - 3593500
@  e.jagersma@SophiaRevalidatie.nl 

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
 Cognitieve revalidatie

Nevenfuncties
Lid landelijke werkgroep Traumatisch Hersenletsel (WTH)
Lid regionale stuurgroep Transmuraal netwerk NAH

Mw. drs. M.C. van Mechelen

Revalidatiearts

Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Zoetermeer/LangeLand Ziekenhuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 070 359 3400
m.vanmechelen@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Algemene ziekenhuisrevalidatie
Beroerte (CVA)
Hartrevalidatie
Spasticiteitsbehandeling

Subspecialisaties
Diabetische voetproblematiek

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Consulent bij het behandelcentrum Vierstroom in Zoeteremer (geriatrische revalidatie)

Nevenfuncties
Lid commissie decubitus preventie van het LangeLand Ziekenhuis

Mw. drs. A.D. Rambaran Mishre

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do, vr
T  015 - 2780231
@  r.rambaran@SophiaRevalidatie.nl


Diagnosegroep
Beroerte/CVA
Neuromusculaire   aandoeningen
Neurorevalidatie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisatie
Gangbeeldanalyse
Spasticiteitsbehandeling

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Spasticiteitsspreekuur met neuroloog en orthopeed Reinier de Graaf Gasthuis
Spreekuur met orthopedie
Nazorgpoli met  neuroloog,  psycholoog en CVA  verpleegkundige

Nevenfuncties
Opleider revalidatiegeneeskunde Reinier de Graaf Gasthuis
Lid Werkgroep CVA Nederland
Lid ketenzorg CVA: innovatief ketenoverleg/stuurgroep CVA/DWO
Werkgroep GBA / spasticiteitsbehandeling

Mw. drs. C. Reinders

Revalidatiearts

Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda / Groene Hart Ziekenhuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:   ma, di, do, vr
T  0182 - 505003
c.reinders@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Ziekenhuisrevalidatie
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Mw. drs. N. Roux-Otter

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T  070 - 3593593
@  n.roux@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Wondproblematiek

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Technisch spreekuur (schoenen, protheses)

Nevenfuncties
Lid werkgroep Traumatisch Hersenletsel (WTH)
Voorzitter Hersenletselteam

Mw. drs. A.E. Teplova

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Westeinde / Haaglanden Medisch Centrum (HMC), volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo (locatie Westeinde), do (locatie Antoniushove)
T  088 - 9797900
@ a.teplova@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Neurodegeneratieve aandoeningen, o.a. MS en Parkinson
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Spierziekten

Subspecialisaties
Spasticiteitbehandeling

Nevenfuncties
Lid landelijke werkgroep Multipele sclerose (VRA)


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie