Welke arts?


Voor overleg kan uw huisarts of specialist contact opnemen met een van de revalidatieartsen met een subspecialisatie op het gebied van beroerte. De revalidatieartsen zijn graag bereid tot overleg.

Dhr. drs. H.J. Arwert

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Westeinde, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T 088 - 9792758
@  h.arwert@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Dwarslaesie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multitrauma

Subspecialisaties
Spasticiteitsbehandeling

Nevenfuncties
Lid Werkgroep Amputatie Prothesiologie (VRA)

Promotieonderzoek
Lange termijn gevolgen van een beroerte.

Promotor
Mw. prof. dr. T.P.M.  Vliet Vlieland, LUMC

Mw. drs. M. Bijleveld

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Zoetermeer/LangeLand Ziekenhuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di ochtend, wo, vr
T 070 - 3593 400
@ m.bijleveld@SophiaRevalidatie.nl 

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Technisch spreekuur met orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentmaker in LangeLand Ziekenhuis
Consulent Vivaldi/behandelcentrum Gouden Hart Zoetermeer (geriatrische revalidatie)

Nevenfuncties
Lid Expertgroep CVA van Sophia Revalidatie

Mw. drs. J. Darby

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag /Haga Ziekenhuis
volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, vr (locatie Haga Ziekenhuis) en wo (Sophia Revalidatie)
T: 070 - 210 2801 (Haga Ziekenhuis)
T: 070 - 359 1006 (Sophia Revalidatie)
@ j.darby@SophiaRevalidatie.nl
 
Diagnosegroepen
Amputatie
Beroerte (CVA)
Diabetische voet
Chronisch pijn
Multitrauma
Dwarslaesie

Mw. drs. S.G. Heemskerk

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 015 - 2780231
@ s.heemskerk@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
ALS/PSMA
Beroerte (CVA)
Oncologische Revalidatie
Chronische rugklachten

Nevenfuncties
Lid VRA werkgroep Oncologische Revalidatie
Lid VRA Toetsingscommissie

Mw. drs. N.N. Hofmeyer

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do, vr
T  070 - 3593593
@  n.hofmeyer@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Nevenfuncties
Lid geneesmiddelencommissie Sophia Revalidatie
Lid expertgroep CVA Sophia Revalidatie
Lid werkgroep CVA Nederland (WCN)

Mw. drs. E.A.C. Jacobs

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda en Zoetermeer, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 0182 - 555600 (Gouda)
T 070 - 3593400 (Zoetermeer)
@ e.jacobs@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Chronische pijn
Dwarslaesie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Sporten met een beperking

Nevenfuncties
Werkgroep sportinnovatie
Sporttechpoli
Landelijke werkgroep Bewegen en Sport
Redactielid NTR

Mw. drs. E. Jagersma

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do,  vr
T  070 - 3593500
@  e.jagersma@SophiaRevalidatie.nl 

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
 Cognitieve revalidatie

Nevenfuncties
Lid landelijke werkgroep Traumatisch Hersenletsel (WTH)
Lid regionale stuurgroep Transmuraal netwerk NAH

Mw. drs. N.A.A. van Kleef

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do,  vr
T 070 - 3593637
@ n.vankleef@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
PSMA
Dwarslaesie/Spina Bifida
Multiple Sclerose
Neuromusculaire aandoeningen
Neurodegeneratieve aandoeningen

Subspecialisaties
Specialistisch zitadviesteam voor patiënten met complexe zitproblematiek
Neurorevalidatie

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
MS keten Den Haag
Specialistisch zitspreekuur

Nevenfuncties
Lid commissie Kwaliteit van de VRA
Lid stafbestuur Medische Staf van Sophia Revalidatie (portefeuille Kwaliteit en Veiligheid)

Mw. drs. A.D. Rambaran Mishre

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do, vr
T  015 - 2780231
@  r.rambaran@SophiaRevalidatie.nl


Diagnosegroep
Beroerte/CVA
Neuromusculaire   aandoeningen
Neurorevalidatie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisatie
Gangbeeldanalyse
Spasticiteitsbehandeling

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Spasticiteitsspreekuur met neuroloog en orthopeed Reinier de Graaf Gasthuis
Spreekuur met orthopedie
Nazorgpoli met  neuroloog,  psycholoog en CVA  verpleegkundige

Nevenfuncties
Opleider revalidatiegeneeskunde Reinier de Graaf Gasthuis
Lid Werkgroep CVA Nederland
Lid ketenzorg CVA: innovatief ketenoverleg/stuurgroep CVA/DWO
Werkgroep GBA / spasticiteitsbehandeling

Mw. drs. N. Roux-Otter

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T  070 - 3593593
@  n.roux@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Wondproblematiek

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Technisch spreekuur (schoenen, protheses)

Nevenfuncties
Lid werkgroep Traumatisch Hersenletsel (WTH)
Voorzitter Hersenletselteam

Mw. drs. T. Veenis

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Westeinde en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) locaties Westeinde en Bronovo, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 088 - 9792758  (Sophia Revalidatie Westeinde)
T 070 - 330 2000 (HMC  locatie Westeinde)
T 070 - 3124141 (HMC  locatie Bronovo)
@ t.veenis@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
CVA
Cerebrale parese
MS
Parkinson

Nevenfuncties
Lid stuurgroep nazorg Sophia
Lid transmuraal CVA
Lid concilium
Voorzitter scholingscommissie
Opleider Sophia Revalidatie


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie