home

Revalidatiebehandeling beroerte


Doel

Doel van de revalidatie is dat u leert om te gaan met de gevolgen van het CVA en leert weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren, eventueel met gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen.
 

Behandelprogramma

Uw behandeling vindt poliklinisch of klinisch (opname) plaats. In beide gevallen bepaalt u samen met de revalidatiearts welke doelen u wilt bereiken. Het behandelteam stelt hierna een behandelplan op. Het programma, bestaande uit zowel individuele als groepsbehandelingen: 
 • brengt de cognitieve gevolgen van het CVA in kaart;
 • informeert u over de gevolgen van het CVA;
 • traint het zitten, staan, lopen en traplopen;
 • leert u zich te verplaatsen in een rolstoel;
 • adviseert u over uw zelfverzorging;
 • biedt strategieën om taal beter te begrijpen en te gebruiken;
 • helpt uw huishoudelijke werkzaamheden en dagbesteding beter aan te pakken;
 • biedt oefeningen ter verbetering van geheugen en concentratie;
 • begeleidt bij de verwerking en acceptatie van uw CVA;
 • adviseert u over woningaanpassingen en voorzieningen;
 • adviseert u over arbeidsmogelijkheden;
 • adviseert u over het omgaan met vermoeidheid;
 • begeleidt u bij stemmingsproblematiek.
 
Ook uw eigen omgeving kan worden betrokken bij de therapie. Zo wordt speciaal voor kinderen van (groot)ouders en/of verzorgers die met niet-aangeboren hersenletsel, waaronder een CVA, bij Sophia Revalidatie zijn opgenomen een kindermeeloopmiddag georganiseerd. 
 

FAST@HOME

Wij bieden onze CVA-patiënten de mogelijkheid om, naast hun reguliere behandelingen, extra te oefenen. Thuis of in de kliniek. Hiervoor maken ze gebruik van een digitaal platform, genaamd ‘FAST@HOME’, met instructievideo’s voor fysieke oefeningen, cognitieve oefeningen, een activiteitenmonitor en psycho-educatie. De patiënt bekijkt deze met zijn computer, tablet of smartphone.


 

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit de revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker,  psycholoog en bij een klinische opname aangevuld met een team van verpleegkundigen en verzorgenden.  Afhankelijk van uw revalidatiedoelen kunnen ook andere behandelaars worden ingeschakeld, zoals de bewegingsagoog, de muziektherapeut of de seksuoloog.
 

Duur revalidatie

In ons centrum behandelen wij patiënten met problemen die een complexe diagnostiek en/of interdisciplinaire behandeling vragen. Onze behandeling is kort en intensief en kent dus grenzen. Zodra uw situatie geen interdisciplinaire aanpak meer vereist, nemen anderen de zorg over, zoals de huisarts of andere zorgverleners in de eerste lijn. Als het gaat om de klinische of poliklinische behandeling is het lastig om een behandelduur aan te geven. Dat is voor iedereen anders en hangt af van uw individuele behandelplan. Hoe complex zijn uw doelen? Hoe verloopt uw herstel na het CVA? Dat speelt allemaal mee. Uiteraard blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe uw traject verloopt.
 

Nazorg

Na de revalidatiebehandeling krijgt u een controleafspraak met de revalidatiearts. Zit u na uw revalidatie nog met veel vragen en/of is uw partner (of mantelzorger) zwaar belast? Dan kunt u terecht op onze nazorgpoli in Den Haag. Tijdens de nazorg is er in het bijzonder aandacht voor de mogelijke gevolgen na het CVA in de chronische fase, zoals cognitieve problemen, depressie, vermoeidheid, seksualiteit en de zorglast van de mantelzorger. 


 
 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie