home

Welke arts?


Voor overleg kan uw huisarts of specialist contact opnemen met een van de revalidatieartsen met een subspecialisatie op het gebied van chronische pijn. De revalidatieartsen zijn graag bereid tot overleg.

Mw. drs. H.A. Berendsen

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft / Reinier de Graaf Gasthuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma ochtend, di,  do,  vr
T 015 - 2780230 (Sophia Revalidatie)
T  015 - 2603999 (Reinier de Graaf Gasthuis)
@  h.berendsen@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie onderste extremiteit
Neuromusculaire aandoeningen 
CRPS (complex regionaal pijnsyndroom)
Orthopedie/ chirurgie

Subspecialisaties
Diabetische voet
ALS team

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Diabetische voeten polikliniek
CRPS polikliniek (op de pijnpolikiniek)
Beide poliklinieken vinden plaats in het Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG). Aanmelding via het secretariaat in het RdGG: 015 - 2603999

Nevenfuncties
Medisch manager revalidatiegeneeskunde RdGG
Lid commissie kwaliteit VRA
Lid commissie richtlijnen VRA
Lid stuurgroep wond en decubitus in RdGG
Lid landelijke werkgroep VSN (Vereniging Spierziekten Nederland)

Mw. drs. J. Blaauw

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T 015 - 2780230
@ j.blaauw@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Chronische pijn
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Ontwikkelingsachterstand 0-4 jarigen
Bindweefselaandoeningen/reumatoïde artritis

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Poli ontwikkelingsachterstand Reinier de Graaf Gasthuis
Consulent Ipse de Bruggen

Mw. drs. M.C. Borgerhoff Mulder

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, vr
T 015 - 2780230
@ m.borgerhoff@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Chronische pijn
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multitrauma

Subspecialisatie
Diabetische voet

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Diabetische voetenpoli Reinier de Graaf Gasthuis

Nevenfuncties
Lid Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland van de VRA

Mw. drs. J. Darby

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag /Haga Ziekenhuis
volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, vr (locatie Haga Ziekenhuis) en wo (Sophia Revalidatie)
T: 070 - 210 2801 (Haga Ziekenhuis)
T: 070 - 359 1006 (Sophia Revalidatie)
@ j.darby@SophiaRevalidatie.nl
 
Diagnosegroepen
Amputatie
Beroerte (CVA)
Diabetische voet
Chronisch pijn
Multitrauma
Dwarslaesie

Dhr. drs. F. Harberts

Revalidatiearts

Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do,  vr
T  070 - 3593500
f.harberts@SophiaRevalidatie.nl 

Diagnosegroep
Neuromusculaire aandoeningen
Multiple Sclerose (MS)
Dwarslaesie
Chronische pijn

Subspecialisaties
 Zit-Advies-Team

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Consulent Revalidatiegeneeskunde bij Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam

Mw. drs. S.G. Heemskerk

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 015 - 2780231
@ s.heemskerk@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
ALS/PSMA
Beroerte (CVA)
Oncologische Revalidatie
Chronische rugklachten

Nevenfuncties
Lid VRA werkgroep Oncologische Revalidatie
Lid VRA Toetsingscommissie

Mw. drs. C.D. van Houten

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Groene Hart Ziekenhuis en Hand- en Polscentrum Gouda
Werkdagen: ma, di, wo
T 0182 - 505003
@ catharina.van.houten@ghz.nl

Diagnosegroep
Amputatie onderste extremiteit
Chronische pijn
Multitrauma
Oncologische Revalidatie
Handletsel
Complexe voetproblematiek o.a. diabetische voet

Subspecialisaties
Ziekenhuisrevalidatie

Nevenfuncties
Lid decubitus commissie Groene Hart Ziekenhuis (GHZ)
Medisch manager RVE revalidatiegeneeskunde GHZ
Plaatsvervangend opleider GHZ
Opleider PA Hand- en Polscentrum Gouda
Visitatielid Commissie  Kwaliteit VRA
Lid kernstaf Medische Staf Sophia Revalidatie
 

Mw. drs. E.A.C. Jacobs

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda en Zoetermeer, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 0182 - 555600 (Gouda)
T 070 - 3593400 (Zoetermeer)
@ e.jacobs@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Chronische pijn
Dwarslaesie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Sporten met een beperking

Nevenfuncties
Werkgroep sportinnovatie
Sporttechpoli
Landelijke werkgroep Bewegen en Sport
Redactielid NTR

Mw. drs. H.E. Kattenbusch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do
T  015 - 2780230
@  r.kattenbusch@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
 Cerebrale Parese
 Chronische pijn
 DCD
 Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij kinderen
 Ontwikkelingsachterstand eci
 Psychomotore retardatie/ syndromen
 Plexusletsel
 Neuromusculaire aandoeningen
 Spina Bifida

Subspecialisaties
Therapeutische  Peuter Groep

Nevenfuncties
Lid van de Nederlandse vereniging voor dans- en muziekgeneeskunde

Mw. drs. F. van Markus-Doornbosch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie (jongerenpoli)
Werkdagen:   ma, di, wo
T  070 - 3593500
@  f.vanmarkus@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Chronische pijn
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multiple Sclerose
Spina Bifida

Subspecialisaties
Jongerenpoli (14-25 jaar)
NAH poli / nazorg voor jongeren (14-25 jaar)

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
NAH spreekuur met de Jutters en Juliana Kinderziekenhuis/ MCH

Nevenfuncties
Lid kinderwerkgroep chronische pijn
Lid kinderwerkgroep NAH (Hersenletsel en Jeugd)
Lid onderzoekscommissie (Hersenletsel en Jeugd) 

Promotieonderzoek
Vermoeidheid en fysieke activiteit in kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Promotor
Mw. prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland, LUMC

Mw. drs. P. van der Meer

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr
T 070 - 3593639
@ pa.vandermeer@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Chronische pijn
Dwarslaesie
Perifeer zenuwstelsel
Reconditionering
Multiple Sclerose
Neuromusculaire aandoeningen
Spina Bifida


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie