home

Revalidatiebehandeling dwarslaesie


Doel

Doel van de behandeling is dat u leert om te gaan met de gevolgen van uw dwarslaesie, eventueel met gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen.
 

Behandelprogramma

Uw behandeling vindt poliklinisch of klinisch (opname) plaats. In beide gevallen bepaalt u samen met de revalidatiearts welke doelen u wilt bereiken. Het behandelteam stelt hierna een behandelplan op. Het programma, bestaande uit zowel individuele als groepsbehandelingen:
  • informeert u over de gevolgen van uw dwarslaesie;
  • traint u in het verplaatsen met de rolstoel
  • bij een lage of incomplete dwarslaesie, leert u mogelijk lopen met hulpmiddelen;
  • leert u hoe u uzelf kunt wassen en aankleden;
  • leert u hoe u zelf complicaties als infecties en drukplekken kunt voorkomen;
  • leert u uzelf te katheteriseren en te laxeren;
  • adviseert u bij het verkrijgen van aanpassingen en voorzieningen;
  • adviseert u over werkhervatting en (vrije)tijdsbesteding, zoals hobby’s en sport;
  • begeleidt u bij de verwerking en acceptatie van uw dwarslaesie.  
 

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit de revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker,  de bewegingsagoog en bij een klinische opname aangevuld met een team van verpleegkundigen en verzorgenden.  Het team werkt zeer nauw samen met de orthopedisch instrumentmaker. Afhankelijk van uw revalidatiedoelen kunnen ook andere behandelaars worden ingeschakeld, zoals de  logopedist,  psycholoog of seksuoloog.
  

Duur revalidatie 

De klinische revalidatie duurt gemiddeld 4 tot 5 maanden. De duur van poliklinische revalidatie loopt uiteen van een 2 tot 5 maanden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan deze periode langer of korter zijn. De behandeling eindigt als de revalidatiedoelen zijn bereikt, er een stabiele situatie is ontstaan of als er geen vooruitgang wordt geboekt.
 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie