Welke arts?


Voor overleg kan uw huisarts of specialist contact opnemen met een van de revalidatieartsen met een subspecialisatie op het gebied van hartaandoeningen. De revalidatieartsen zijn graag bereid tot overleg.

Mw. drs. M.P.B. van de Leemput

Arts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, wo, vr
T 015 2780228
@ m.vandeleemput@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Hartaandoeningen
Oncologische Revalidatie
Reconditionering

Nevenfuncties
Buitengewoon lid van de Medische Staf van Sophia Revalidatie

Mw. drs. E.H.T. Los

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Westeinde , Hartrevalidatie Den Haag,  
Haaglanden Medisch Centrum (HMC) locatie Antoniushove, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do,  vr
T  088 - 9792758 (Sophia Revalidatie)
T  070 - 2102353 (Hartrevalidatie Den Haag)
@  e.los@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Hartrevalidatie
Ziekenhuisrevalidatie

Nevenfuncties
Lid stafbestuur Medische Staf Sophia Revalidatie

Mw. drs. A.E. Teplova

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Zoetermeer en LangeLand Ziekenhuis
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 070 - 3593400
@ a.teplova@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Hartaandoeningen
Multipele sclerose
Neuromusculaire aandoeningen
Perifere zenuwletsel
Spasticiteitbehandeling
Spierziekten

Subspecialisaties
Diabetische voetproblematiek

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Consulent bij het behandelcentrum Vierstroom in Zoetermeer (geriatrische revalidatie)
Ziekenhuisrevalidatie

Nevenfuncties
Lid landelijke werkgroep Multipele sclerose (VRA)
Lid commissie decubitus preventie van het LangeLand Ziekenhuis 


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie