home

Revalidatiebehandeling

 

Doel

Het doel van de behandeling is om beperkingen in het functioneren op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak te voorkomen of te verminderen. Advies en begeleiding bij het omgaan van de ziekte staan daarbij centraal.
 

Behandelprogramma

Samen met de revalidatiearts bepaalt u welke doelen u wilt bereiken. Het behandelteam stelt hierna een behandelplan op. Het programma, dat veelal plaatsvindt in groepen maar soms ook individueel:
  • begeleidt u bij het optimaliseren van uw lichamelijk functioneren;
  • leert u omgaan met lichamelijk beperkingen;
  • begeleidt u bij het overwinnen van angst voor inspannen/bewegen;
  • biedt strategieën om een nieuw emotioneel evenwicht te bereiken;
  • adviseert u over (gedeeltelijke) hervatting werk/andere activiteiten;
  • leert u functioneel omgaan met beschikbare energie;
  • adviseert u over (gedeeltelijke) hervatting rol gezin/sociale relaties.
 
Het programma is opgebouwd uit verschillende modules:
 

Module Fysieke training

Deze module bestaat uit lichaamstraining; het opbouwen van de conditie en spierkracht zodat u uw dagelijkse activiteiten en sport weer kunt gaan oppakken.
 

Module Energie coaching en praktisch handelen

In deze module wordt aandacht besteed aan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het uiteindelijke doel is om optimaal te kunnen functioneren met de beschikbare energie en mogelijkheden die u hebt.
 

Module Psychosociale begeleiding

In deze module  staan de gevolgen van de ziekte en/of behandeling op uw sociale relaties (partner, gezin en werk) centraal. Daarnaast besteden we aandacht aan verwerking van deze ingrijpende periode.
 

Module Psycho-educatie

Onderwerpen die in deze module besproken worden zijn bijvoorbeeld verwerking, sociale steun en omgaan met stress en angst. Daarnaast biedt de groep ook gelegenheid voor lotgenotencontact.
 

Module arbeid

In deze module ligt de focus op werkhervatting. De praktische zaken rondom arbeid en re-integratie worden hierbij besproken.
 

Behandelteam

Het oncologisch behandelteam bestaat uit de revalidatiearts, fysiotherapeut, bewegingsagoog, ergotherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog. Een diëtist, logopedist of seksuoloog kunnen indien nodig worden ingeschakeld.
 

Duur revalidatie 

De behandeling duurt 12 weken. Het programma is intensief en vraagt van u een beschikbaarheid van ongeveer vijf uur per week verdeeld over twee tot drie dagdelen.
 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie