home

Welke arts?


Voor overleg kan uw huisarts of specialist contact opnemen met een van de revalidatieartsen met een subspecialisatie op het gebied van Multiple Sclerose. De revalidatieartsen zijn graag bereid tot overleg.

Mw. drs. A.L. Bruinings

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda / Groene Hart Ziekenhuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 0182 - 555600 (Sophia Revalidatie)
T  0182 - 505003  (Groene Hart Ziekenhuis)
@  a.bruinings@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
ALS
Multipele Sclerose
Neuromusculaire aandoeningen

Nevenfuncties
Lid stafbestuur Sophia Revalidatie
Lid   landelijke VRA werkgroep VSN (Vereniging Spierziekten Nederland)
Bestuurslid landelijke VRA werkgroep Multiple Sclerose
Voorzitter van de MS-keten   Gouda 

Dhr. drs. F. Harberts

Revalidatiearts

Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do,  vr
T  070 - 3593500
f.harberts@SophiaRevalidatie.nl 

Diagnosegroep
Neuromusculaire aandoeningen
Multiple Sclerose (MS)
Dwarslaesie
Chronische pijn

Subspecialisaties
 Zit-Advies-Team

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Consulent Revalidatiegeneeskunde bij Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam

Mw. drs. F. van Markus-Doornbosch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie (jongerenpoli)
Werkdagen:   ma, di, wo
T  070 - 3593500
@  f.vanmarkus@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Chronische pijn
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multiple Sclerose
Spina Bifida

Subspecialisaties
Jongerenpoli (14-25 jaar)
NAH poli / nazorg voor jongeren (14-25 jaar)

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
NAH spreekuur met de Jutters en Juliana Kinderziekenhuis/ MCH

Nevenfuncties
Lid kinderwerkgroep chronische pijn
Lid kinderwerkgroep NAH (Hersenletsel en Jeugd)
Lid onderzoekscommissie (Hersenletsel en Jeugd) 

Promotieonderzoek
Vermoeidheid en fysieke activiteit in kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Promotor
Mw. prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland, LUMC

Mw. drs. P. van der Meer

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do, vr
T 070 - 3593639
@ pa.vandermeer@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Chronische pijn
Dwarslaesie
Perifeer zenuwstelsel
Reconditionering
Multiple Sclerose
Neuromusculaire aandoeningen
Spina Bifida

Mw. drs. S. Pieters

Revalidatiearts en Medisch Manager Volwassenenrevalidatie


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie  Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T  070 - 3593510 (managementassistente)
T 070 - 3593635 (medisch secretariaat)
@  s.pieters@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
ALS/PLS/PSMA
Oncologische revalidatie

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Zitadviesteam (ZAT)

Nevenfuncties
Lid Infectiepreventie Commissie (IPC)
Lid werkgroep  Neuromusculaire Aandoeningen, VSN

Mw. drs. J.J.M.F. van der Putten

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, do
T  015 - 2780230
@  j.vanderputten@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Multiple Sclerose/NMA
Parkinson

Subspecialisaties
Neurorevalidatie
Spasticiteit/gangbeeldanalyse

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Multidisciplinair overleg Multiple Sclerose (MS) in Reinier de Graaf Gasthuis

Nevenfuncties
Lid landelijke VRA werkgroep Multiple Sclerose
Lid landelijke VRA werkgroep Parkinson en bewegingsstoornissen

Mw. drs. A.D. Rambaran Mishre

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do, vr
T  015 - 2780231
@  r.rambaran@SophiaRevalidatie.nl


Diagnosegroep
Beroerte/CVA
Neuromusculaire   aandoeningen
Neurorevalidatie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisatie
Gangbeeldanalyse
Spasticiteitsbehandeling

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Spasticiteitsspreekuur met neuroloog en orthopeed Reinier de Graaf Gasthuis
Spreekuur met orthopedie
Nazorgpoli met  neuroloog,  psycholoog en CVA  verpleegkundige

Nevenfuncties
Opleider revalidatiegeneeskunde Reinier de Graaf Gasthuis
Lid Werkgroep CVA Nederland
Lid ketenzorg CVA: innovatief ketenoverleg/stuurgroep CVA/DWO
Werkgroep GBA / spasticiteitsbehandeling

Mw. drs. A.E. Teplova

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Westeinde / Haaglanden Medisch Centrum (HMC), volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo (locatie Westeinde), do (locatie Antoniushove)
T  088 - 9797900
@ a.teplova@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Neurodegeneratieve aandoeningen, o.a. MS en Parkinson
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Spierziekten

Subspecialisaties
Spasticiteitbehandeling

Nevenfuncties
Lid landelijke werkgroep Multipele sclerose (VRA)


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie