home

Welke arts?


Voor overleg kan uw huisarts of specialist contact opnemen met een van de revalidatieartsen met een subspecialisatie op het gebied van multitrauma. De revalidatieartsen zijn graag bereid tot overleg.

Dhr. drs. H.J. Arwert

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Westeinde, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T 088 - 9792758
@  h.arwert@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Dwarslaesie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multitrauma

Subspecialisaties
Spasticiteitsbehandeling

Nevenfuncties
Lid Werkgroep Amputatie Prothesiologie (VRA)

Promotieonderzoek
Lange termijn gevolgen van een beroerte.

Promotor
Mw. prof. dr. T.P.M.  Vliet Vlieland, LUMC

Mw. drs. J. Darby

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag /Haga Ziekenhuis
volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, vr (locatie Haga Ziekenhuis) en wo (Sophia Revalidatie)
T: 070 - 210 2801 (Haga Ziekenhuis)
T: 070 - 359 1006 (Sophia Revalidatie)
@ j.darby@SophiaRevalidatie.nl
 
Diagnosegroepen
Amputatie
Beroerte (CVA)
Diabetische voet
Chronisch pijn
Multitrauma
Dwarslaesie

Mw. drs. C.D. van Houten

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Groene Hart Ziekenhuis en Hand- en Polscentrum Gouda
Werkdagen: ma, di, wo
T 0182 - 505003
@ catharina.van.houten@ghz.nl

Diagnosegroep
Amputatie onderste extremiteit
Chronische pijn
Multitrauma
Oncologische Revalidatie
Handletsel
Complexe voetproblematiek o.a. diabetische voet

Subspecialisaties
Ziekenhuisrevalidatie

Nevenfuncties
Lid decubitus commissie Groene Hart Ziekenhuis (GHZ)
Medisch manager RVE revalidatiegeneeskunde GHZ
Plaatsvervangend opleider GHZ
Opleider PA Hand- en Polscentrum Gouda
Visitatielid Commissie  Kwaliteit VRA
Lid kernstaf Medische Staf Sophia Revalidatie
 

 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie