home

Welke arts?


Voor overleg kan uw huisarts of specialist contact opnemen met een van de revalidatieartsen met een subspecialisatie op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. De revalidatieartsen zijn graag bereid tot overleg.

Dhr. drs. H.J. Arwert

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Westeinde, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T 088 - 9792758
@  h.arwert@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Dwarslaesie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multitrauma

Subspecialisaties
Spasticiteitsbehandeling

Nevenfuncties
Lid Werkgroep Amputatie Prothesiologie (VRA)

Promotieonderzoek
Lange termijn gevolgen van een beroerte.

Promotor
Mw. prof. dr. T.P.M.  Vliet Vlieland, LUMC

Mw. drs. M. Bijleveld

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Zoetermeer/LangeLand Ziekenhuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di ochtend, wo, vr
T 070 - 3593 400
@ m.bijleveld@SophiaRevalidatie.nl 

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Technisch spreekuur met orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentmaker in LangeLand Ziekenhuis
Consulent Vivaldi/behandelcentrum Gouden Hart Zoetermeer (geriatrische revalidatie)

Nevenfuncties
Lid Expertgroep CVA van Sophia Revalidatie

Mw. drs. J. Blaauw

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr
T 015 - 2780230
@ j.blaauw@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Chronische pijn
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Ontwikkelingsachterstand 0-4 jarigen
Bindweefselaandoeningen/reumatoïde artritis

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Poli ontwikkelingsachterstand Reinier de Graaf Gasthuis
Consulent Ipse de Bruggen

Mw. drs. R.G.A. de Boer

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do, vrij
T 070 - 3593593
r.deboer@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren hersenletsel (NAH)
Orthopedie

Nevenfuncties
Lid scholingscommissie VRA
 

Mw. drs. E.A.C. Jacobs

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda en Zoetermeer, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T 0182 - 555600 (Gouda)
T 070 - 3593400 (Zoetermeer)
@ e.jacobs@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Amputatie
Beroerte (CVA)
Chronische pijn
Dwarslaesie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Sporten met een beperking

Nevenfuncties
Werkgroep sportinnovatie
Sporttechpoli
Landelijke werkgroep Bewegen en Sport
Redactielid NTR

Mw. drs. E. Jagersma

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do,  vr
T  070 - 3593500
@  e.jagersma@SophiaRevalidatie.nl 

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
 Cognitieve revalidatie

Nevenfuncties
Lid landelijke werkgroep Traumatisch Hersenletsel (WTH)
Lid regionale stuurgroep Transmuraal netwerk NAH

Mw. drs. H.E. Kattenbusch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Delft, kinderrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, wo, do
T  015 - 2780230
@  r.kattenbusch@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
 Cerebrale Parese
 Chronische pijn
 DCD
 Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij kinderen
 Ontwikkelingsachterstand eci
 Psychomotore retardatie/ syndromen
 Plexusletsel
 Neuromusculaire aandoeningen
 Spina Bifida

Subspecialisaties
Therapeutische  Peuter Groep

Nevenfuncties
Lid van de Nederlandse vereniging voor dans- en muziekgeneeskunde

Mw. drs. F. van Markus-Doornbosch

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie (jongerenpoli)
Werkdagen:   ma, di, wo
T  070 - 3593500
@  f.vanmarkus@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Cerebrale Parese
Chronische pijn
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Multiple Sclerose
Spina Bifida

Subspecialisaties
Jongerenpoli (14-25 jaar)
NAH poli / nazorg voor jongeren (14-25 jaar)

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
NAH spreekuur met de Jutters en Juliana Kinderziekenhuis/ MCH

Nevenfuncties
Lid kinderwerkgroep chronische pijn
Lid kinderwerkgroep NAH (Hersenletsel en Jeugd)
Lid onderzoekscommissie (Hersenletsel en Jeugd) 

Promotieonderzoek
Vermoeidheid en fysieke activiteit in kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Promotor
Mw. prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland, LUMC

Mw. drs. C. Reinders

Revalidatiearts

Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Gouda / Groene Hart Ziekenhuis, volwassenenrevalidatie
Werkdagen:   ma, di, do, vr
T  0182 - 505003
c.reinders@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Ziekenhuisrevalidatie
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Mw. drs. N. Roux-Otter

Revalidatiearts en unitarts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Den Haag, volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo, do
T  070 - 3593593
@  n.roux@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Subspecialisaties
Wondproblematiek

Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Technisch spreekuur (schoenen, protheses)

Nevenfuncties
Lid werkgroep Traumatisch Hersenletsel (WTH)
Voorzitter Hersenletselteam

Mw. drs. C.C. Stut-van Hagen

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie:  Sophia Revalidatie Den Haag, kinderrevalidatie
Werkdagen:  ma, di, do (even weken),  vr
T 070 - 3593500
@  c.stut@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Vroegbehandeling
Eetproblematiek bij het jonge kind
Mini CIMT BIT behandelingen


Bijzondere poliklinieken en samenwerkingsverbanden
Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) regulier spreekuur revalidatiegeneeskunde 0-4 jarigen
Downteam JKZ
IVH regio Haaglanden

Nevenfuncties
Lid landelijke sectie kinderrevalidatie van de VRA
Lid landelijke werkgroep Vroegbehandeling
Lid kernstaf Sophia Revalidatie

Mw. drs. A.E. Teplova

Revalidatiearts


Contactgegevens
Locatie: Sophia Revalidatie Westeinde / Haaglanden Medisch Centrum (HMC), volwassenenrevalidatie
Werkdagen: ma, di, wo (locatie Westeinde), do (locatie Antoniushove)
T  088 - 9797900
@ a.teplova@SophiaRevalidatie.nl

Diagnosegroep
Beroerte (CVA)
Neurodegeneratieve aandoeningen, o.a. MS en Parkinson
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Spierziekten

Subspecialisaties
Spasticiteitbehandeling

Nevenfuncties
Lid landelijke werkgroep Multipele sclerose (VRA) 


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie