home

Revalidatiebehandeling NAH

 

Doel

Doel van het behandelprogramma is dat u leert weer zo goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren, eventueel met hulp van familie of (gespecialiseerde) thuiszorg.
 

Behandelprogramma

Uw behandeling vindt poliklinisch of klinisch (opname) plaats. In beide gevallen bepaalt u samen met de revalidatiearts welke doelen u wilt bereiken. Het behandelteam stelt hierna een behandelplan op. Het programma, bestaande uit zowel individuele als groepsbehandelingen: 
  • informeert u over de gevolgen van uw hersenletsel;
  • leert u nieuwe vaardigheden en manieren om met uw problemen om te gaan;
  • biedt strategieën om taal beter te begrijpen en te gebruiken;
  • helpt u uw huishoudelijke werkzaamheden en dagbesteding beter aan te pakken.
  • adviseert u over uw zelfverzorging;
  • begeleidt u bij de verwerking en acceptatie van het hersenletsel;
  • adviseert over het verkrijgen van hulpmiddelen en voorzieningen;
  • traint uw geheugen, aandacht, oriëntatie in ruimte of tijd.
 
Het poliklinische programma is opgebouwd uit verschillende modules, dat in groepsvorm wordt gegeven. Uw eigen doelen staan hierin centraal.
 

Gedragsverandering

In deze module leert u om te gaan met uw gevoelens van somberheid, agressie, angst of lusteloosheid krijgt u advies over hoe u problemen of conflicten het beste kunt aanpakken.
 

Oriëntatie in plaats

In deze module traint u uw oriëntatie vermogen en leert u problemen bij het vinden van de weg op te vangen.
 

Arbeidsreïntegratie

In deze module staat het (weer) oppaken van uw werk centraal. Met diverse onderzoeken brengt het team uw mogelijkheden en vaardigheden in kaart.  Dit gebeurt bijvoorbeeld met ons diagnostisch instrument de Participatiemeter.
 

Vrijetijdsbesteding

U krijgt informatie over de mogelijkheden van vrijetijdsbesteding.

 

Planning

Deze module geeft u meer inzicht in uw problemen bij het plannen en organiseren van uw activiteiten.
 

Sociaalvaardig omgaan met NAH

Deze module leert u op andere manieren contacten aan te gaan en te onderhouden.
 

Geheugengroep

U leert in deze groep hoe het geheugen werkt en waar het bij u precies misgaat. U leert nieuwe technieken om bewuster om te gaan met informatie die u wilt onthouden.
 

Lotgenotencontact

In deze gespreksgroep kunt u uw ervaringen delen met lotgenoten.


Partner/familie

Sophia Revalidatie betrekt uw familie, partner en/of vrienden bij onderdelen van het programma, omdat zij een belangrijke rol spelen in het veranderingsproces. Zij kunnen deelnemen aan de partnergespreksgroep. Ook wordt speciaal voor kinderen van (groot)ouders en/of verzorgers die met NAH bij Sophia Revalidatie zijn opgenomen een kindermeeloopmiddag georganiseerd. 
 

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit de revalidatiearts, psycholoog, psychologisch medewerker, maatschappelijk werker, bewegingsagoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en de logopedist.  De behandelaars zijn allemaal gespecialiseerd in NAH. Verder kan een beroep worden gedaan op andere behandelaars zoals de seksuoloog.
 

Duur revalidatie 

De Klinische Revalidatie duurt gemiddeld drie tot vier maanden. De poliklinische revalidatie duurt gemiddeld drie maanden. Afhankelijk van uw situatie kan deze periode langer of korter zijn.
 

Nazorg

Als u uit de regio Den Haag komt, krijgt u na uw revalidatiebehandeling een afspraak met de nazorgconsulent in onze nazorgpoli. Zit u na uw revalidatie nog met veel vragen en/of is uw partner (of mantelzorger) zwaar belast?  In de nazorgpoli is er nadrukkelijk aandacht voor de onzichtbare gevolgen na het hersenletsel, zoals cognitie, depressie, vermoeidheid, seksualiteit en de zorglast van de mantelzorger. 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie