Hartrevalidatie

 

 • Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen met een hartaandoening, zoals:

  • angina pectoris
  • hartritmestoornissen
  • hartfalen
  • cardiomyopathie (aantasting van de hartspier)

  Bij Basalt kunt u ook terecht als u: 

  • gedotterd bent
  • een hartinfarct heeft doorgemaakt.
  • een hartklep- en/of bypassoperatie heeft ondergaan
  • een pacemaker of inwendige defibrillator (ICD) heeft gekregen
  • een harttransplantatie heeft ondergaan
  • wacht op een hartoperatie

  Een hartaandoening kan grote lichamelijke, psychische en sociale gevolgen hebben. Tijdens hartrevalidatie helpt Basalt u met problemen op al deze gebieden. U leert naar uw lichaam te luisteren, er weer op te vertrouwen en zo uw kracht terug te vinden. Ook de emotionele verwerking van uw hartaandoening krijgt bij ons alle aandacht. U verlegt uw grenzen steeds verder. Zo krijgt u weer zoveel mogelijk de leiding over uw leven terug. 

 • Een heel team om u heen 
  Bij Basalt krijgt u begeleiding van een team van verschillende behandelaars, die voor u nauw met elkaar samenwerken. Iedere behandelaar vanuit zijn eigen vakkennis. Afhankelijk van uw situatie zijn uw behandelaars:

  • cardioloog en algemeen arts
  • physician assistant
  • functie-assistent
  • fysiotherapeut
  • bewegingsagoog
  • verpleegkundige
  • maatschappelijk werker
  • psycholoog
  • seksuoloog
  • diëtist
  • logopedist

  De arts is eindverantwoordelijk voor uw revalidatietraject.

  Programma
  Hartrevalidatie bij Basalt bestaat vooral uit trainingen en informatiebijeenkomsten in groepsverband. Afhankelijk van uw programma en uw vragen kunt u ook één op één begeleiding krijgen van bijvoorbeeld de fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, diëtist of logopedist.
  U komt 2 of 3 x per week naar ons toe. 

  Wij helpen ook uw naasten
  Vaak heeft een hartaandoening ook gevolgen voor de relatie met uw naasten, bijvoorbeeld uw partner, ouders of kinderen. Het is belangrijk dat u samen met de veranderde situatie leert omgaan. Daarom zijn uw naasten altijd welkom tijdens de gesprekken met uw behandelaars.

 • Poliklinische revalidatie
  Hartrevalidatie is meestal poliklinisch. Dit betekent dat u meerdere keren per week naar ons toe komt voor therapie. Dat kan zijn na een traject in onze kliniek of via het ziekenhuis of de huisarts. Op basis van de behandeldoelen die u samen met de revalidatiearts en uw behandelteam afspreekt, krijgt u een op maat gemaakt revalidatieprogramma.

  Klinische revalidatie
  Soms kunt u door de ernst van uw beperkingen (nog) niet thuis wonen. U verblijft dan tijdelijk in onze kliniek, waar wij u dag en nacht zorg bieden. Zodra het kan, gaat u in de weekenden naar huis. Als u het nog moeilijk vindt om zelfstandig thuis te wonen, bespreekt u dat met uw behandelaars. Samen gaan jullie daar dan oplossingen voor zoeken. Het doel is uiteindelijk om u zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. 

 • Afhankelijk van wat u nodig heeft, duurt hartrevalidatie 2 tot 3 maanden. De precieze duur is voor iedereen anders en hangt helemaal af van wat er in uw persoonlijke behandelplan staat. Welke doelen wilt u bereiken? En hoe is de ontwikkeling? Dat speelt allemaal mee. Uiteraard blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe uw revalidatie verloopt.

  Het programma kan intensief zijn en vraagt van u een beschikbaarheid van ongeveer zes dagdelen per week. Tijdens het programma is het onderbreken van het programma voor een vakantie van langer dan een week niet mogelijk. Vakantieplannen kunt u bespreken met de revalidatiearts. 

 • Na de revalidatiebehandeling is uw conditie verbeterd. Ook weet u slimmer om te gaan met uw beperkte energie. U heeft geen onzekerheden of angst meer over het functioneren van uw hart en weet precies wat u wel en niet kunt. Daardoor kunt u veel van wat u eerst te zwaar vond nu toch doen. Ook heeft u hulp gekregen met eventuele sociale en/of emotionele problemen en heeft u uw persoonlijke revalidatiedoel behaald.

  Tijdens de hartrevalidatie leert u veel over uw aandoening. Hierdoor weet u beter wat signalen van uw lichaam zijn en hoe u daarop moet reageren, bijvoorbeeld met medicijnen. Uw gezondheid blijft zo stabieler en u hoeft minder vaak naar de huisarts of cardioloog.

  In deze korte film vertelt Pierre over zijn revalidatie.


  Wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling
  We doen toegepast wetenschappelijk onderzoek om het revalidatieprogramma te evalueren en te verbeteren. Zodat wat wij doen echt bijdraagt aan de behandeldoelen van de patiënt.

 • Voor revalidatie bij Basalt heeft u een verwijzing nodig van de cardioloog. Na uw aanmelding volgt een gesprek met de revalidatiearts van Basalt om te bepalen of hartrevalidatie zinvol voor u is. Soms is er een wachttijd.

 • Basalt biedt hartrevalidatie aan op de locaties:

  • Den Haag
  • Delft
  • Leiden
  • Zoetermeer 


  Het programma Hartfalen kunt u alleen volgen op de locaties Delft, Leiden en Den Haag.

 • Basalt biedt Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). Dit betekent dat u bij ons, in de meeste gevallen, wordt geholpen door een team van verschillende soorten behandelaars. De behandelaars hebben ieder hun eigen specialisme. Het team staat onder leiding van een revalidatiearts (of revalidatiecardioloog of - longarts) en stemt uw behandeling zorgvuldig op elkaar af. MSR maakt dat Basalt anders is dan de revalidatiezorg bij bijvoorbeeld een eerstelijns fysiotherapeut, logopedist of psycholoog bij u in buurt.