Orthopedische revalidatie

 • Orthopedische aandoeningen zijn bijvoorbeeld een beenamputatie en complexe rugproblematiek. Revalidatie is bedoeld voor voor volwassenen die vanwege een aandoening beperkt zijn in hun dagelijkse bezigheden. Misschien heeft u bijvoorbeeld moeite met lopen, het huishouden doen, werken, vervoer of hobby’s. Revalidatie kan u dan helpen weer zo goed mogelijk zelfstandig te leven. Mét uw beperking. Uw wensen en vragen staan hierbij in het middelpunt.

 • Een heel team om u heen 
  Bij Basalt krijgt u begeleiding van team van verschillende behandelaars. De verschillende behandelaars werken voor u nauw met elkaar samen. Iedere behandelaar vanuit zijn of haar eigen vakkenis. Afhankelijk van uw situatie en de plaats waar u in behandeling bent, zijn dit:

  • revalidatiearts en arts-assistent
  • verpleegkundige
  • fysiotherapeut
  • ergotherapeut
  • logopedist
  • maatschappelijk werker
  • psycholoog
  • bewegingsagoog
  • activiteitenbegeleider
  • revalidatietechnicus
  • diëtist
  • wondverpleegkundige
  • psychosomatisch therapeut
  • seksuoloog
  • manueel therapeut
  • orthopedisch instrumentmaker
  • orthopedisch schoenmaker

  Uw behandelaars bespreken met elkaar de voortgang van uw revalidatie en stellen zo nodig uw programma bij. U wordt op de hoogte gehouden van wat er in het teamoverleg is besproken. De revalidatiearts heeft de leiding over uw behandeling. Sommige behandelteams zijn specialist op een bepaald gebied, zoals beenamputatie of complexe rugproblematiek.

  Programma
  Het revalidatieprogramma bestaat uit één op één therapie (van bijvoorbeeld de fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, diëtist of logopedist), trainingen en mogelijk groepstherapie.

  Wij helpen ook uw naasten
  Vaak heeft een aandoening ook gevolgen voor de relatie met uw naasten, bijvoorbeeld uw partner, ouders of kinderen. Het is belangrijk dat u samen met de veranderde situatie leert omgaan. Daarom zijn uw naasten altijd welkom tijdens de gesprekken met uw behandelaars.

  Innovatie
  Bij Basalt werken we steeds aan het nog beter afstemmen van de behandelingen op uw behoeften en mogelijkheden. Hiervoor gebruiken we ook vernieuwende, technologische toepassingen. Dat zijn bijvoorbeeld instructievideo’s en games, waarmee u thuis zelfstandig kunt oefenen.

 • Klinische revalidatie
  Soms kunt u door de ernst van uw beperkingen (nog) niet thuis wonen. U verblijft dan tijdelijk in onze kliniek, waar wij u dag en nacht zorg bieden. Zodra het kan, gaat u in de weekenden naar huis. Als het zelfstandig thuis wonen op sommige punten nog lastig is, bespreekt u dat met uw behandelaars. Zij kijken dan hoe zij u samen met u aan kunnen werken. Het doel is uiteindelijk om u zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Zoveel mogelijk zelf doen, en dat in uw eigen omgeving, helpt uw herstel namelijk vooruit. 

  Poliklinische revalidatie
  Poliklinische revalidatie betekent dat u één of meer keer per week naar ons toe komt voor therapie. Dat kan zijn als vervolg op een behandeling in onze kliniek of als u bent doorverwezen uit het ziekenhuis of door de huisarts. 
   

 • Het is lastig om de duur van behandeling van tevoren precies aan te geven. Die is voor iedereen anders en hangt helemaal af van wat er in uw persoonlijke behandelplan staat. Welke doelen wilt u bereiken? En hoe is de ontwikkeling? Dat speelt allemaal mee. Uiteraard blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe het gaat.

 • Na de revalidatie kunt u omgaan met uw beperkingen en uw mogelijkheden weer zo goed mogelijk gebruiken. U heeft, als u dat nodig heeft, een rolstoel, spalk, communicatiehulpmiddel of aanpassingen in uw woning. Ook heeft u, als u dat nodig had, hulp gekregen bij het verwerken van de gevolgen van uw letsel of aandoening.

  Lees het verhaal van ex-patiënt Jenna 

 • Uw huisarts of medisch specialist verwijst u eerst door naar de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het ziekenhuis. Als de revalidatiearts in het ziekenhuis denkt dat revalidatie bij Basalt zinvol voor u is, verwijst hij u door naar ons.
  Na uw aanmelding volgt eerst een intakegesprek met de revalidatiearts van Basalt. Soms is er een wachttijd.

 • Basalt biedt orthopedische revalidatie aan op de locaties: Leiden, Alphen aan den Rijn, Den Haag.

 • Basalt biedt Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). Dit betekent dat u bij ons, in de meeste gevallen, wordt geholpen door een team van verschillende soorten behandelaars. De behandelaars hebben ieder hun eigen specialisme. Het team staat onder leiding van een revalidatiearts en stemt uw behandeling zorgvuldig op elkaar af. Met MSR is Basalt anders dan de revalidatiezorg bij bijvoorbeeld een eerstelijns fysiotherapeut, logopedist of psycholoog bij u in buurt.