Pijnrevalidatie

 

Pijnrevalidatie kan zinvol zijn als u chronische pijn heeft. ‘Chronisch’ betekent dat de pijn langer dan drie maanden bestaat en medische behandeling of therapie nog geen verbetering heeft gegeven. Chronische pijn komt onder andere voor bij:

 • aspecifieke rugklachten 
 • fibromyalgie 
 • nekklachten na trauma (whiplash) 
 • K.A.N.S. = Klachten aan Arm, Nek en/of Schouder (RSI) 
 • chronische pijnklachten in botten, spieren en/of gewrichten.

Een heel team om u heen
Bij Basalt bent u onder behandeling van een heel team van therapeuten die, elk vanuit hun eigen expertise, nauw met elkaar samenwerken. Zij helpen u met alle aspecten van uw chronische pijn; de lichamelijke, de mentale en de gedragsmatige. 
Samen met het team maakt u een plan om uw grenzen te verleggen en zo uw kracht en energie weer op te bouwen. 

Afhankelijk van uw situatie bestaat het team uit:

 • een revalidatiearts
 • een fysiotherapeut
 • een ergotherapeut
 • een maatschappelijk werker
 • een psycholoog
 • een haptonoom/een psychomotore therapeut

De leden van uw behandelteam hebben wekelijks overleg. Zij bespreken dan de voortgang van uw revalidatie en stellen, zo nodig, uw revalidatieprogramma bij. De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor uw revalidatietraject.

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor uw revalidatietraject.

Programma
Pijnrevalidatie bij Basalt bestaat uit individuele therapie en groepstherapie.

De behandelaars werken volgens de ACT methode. Zie in deze korte film wat dat inhoudt. 
(Rijnlands Revalidatie Centrum is nu Basalt)


Wij helpen ook uw naasten
Vaak heeft chronische pijn ook gevolgen voor de relatie met uw naasten, bijvoorbeeld uw partner, ouders of kinderen. Het is belangrijk dat u samen met de veranderde situatie leert omgaan. Daarom zijn uw naasten altijd welkom tijdens de gesprekken met uw behandelaars.

Pijnrevalidatie is intensief. Gedurende drie tot vier maanden komt u een aantal dagdelen, verspreid over meerdere dagen per week, naar ons toe. U moet ook rekening houden met reistijd en ruimte vrij maken voor uw huiswerk en oefeningen. Bij een intensief traject bent u gemiddeld tot twintig uur per week met pijnrevalidatie bezig. 

U heeft de negatieve invloed van pijn op uw leven verminderd en voelt weer een balans tussen willen en kunnen. U heeft uw grenzen verlegd en weet beter welke mogelijkheden u heeft. Daarmee heeft u weer aan kracht en regie over uw eigen leven gewonnen.

In deze korte films vertellen ex-patiënten over het resultaat van hun behandeling:
(Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) is nu Basalt)

 

 

Wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling
We doen toegepast wetenschappelijk onderzoek om het revalidatieprogramma te evalueren en te verbeteren. Zodat wat wij doen echt bijdraagt aan de behandeldoelen van de patiënt.
We deden o.a. onderzoek naar de behandeling van chronisch-pijnpatiënten die op onze vestiging in Leiden revalideerden. (Dit onderzoek is van voor de fusie van het Rijnlands Revalidatie en Sophia Revalidatie naar Basalt)

 

Voor pijnrevalidatie is een verwijsbrief van een (huis)arts nodig.

Wij bieden pijnrevalidatie aan op de locaties:Leiden, Alphen aan den Rijn, Delft, Den Haag en Zoetermeer.

Basalt biedt medisch specialistische revalidatie. Dat betekent dat onze behandelaars:

 • specialistische kennis hebben
 • hun behandelingen structureel met elkaar afstemmen
 • dat het team waarin zij functioneren wordt aangestuurd door een medisch specialist
 • dat al onze behandelaars werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten