Revalidatie na reanimatie

 • Als u een hartstilstand heeft gehad, hebben uw hersenen, tijdens de reanimatie, enige tijd geen zuurstof gehad. Als u het leven weer wil oppakken, kunt u te maken krijgen met concentratieproblemen, een verstoord geheugen, verwardheid en persoonlijkheidsveranderingen. Voor patiënten met lichte tot matige 'cognitieve' stoornissen (problemen met denken), heeft Basalt een revalidatie op maat samengesteld waarin neurologische revalidatie en hartrevalidatie worden gecombineerd. Met deze behandeling willen we bereiken dat u uiteindelijk een betere kwaliteit van leven krijgt, beter terugkeert naar werk en minder afhankelijk bent van anderen. 

 • Als u van de eerste schrik van de reanimatie bekomen bent, is het goed als u zo snel mogelijk begint met hartrevalidatie. Omdat u ook hersenschade heeft, gebeurt dit in een rustige groep. De betrokken fysiotherapeut uit het hartrevalidatieteam is op de hoogte van uw hersenschade.

  De trainers werken met u aan een betere conditie. U leert hoever u zich kunt inspannen. Ttijdens uw bezoeken aan Basalt komt u in contact met lotgenoten. Dit kan u helpen om wat er is gebeurd te verwerken. 

  Tegen het einde van de hartrevalidatie wordt een kennismakingsgesprek ingepland met een neurologische revalidatiearts. Hij of zij is gericht op uw hersenschade. Op basis van uw klachten en hulpvraag beoordeelt de revalidatiearts of vervolgbehandeling voor uw hersenschade gewenst is.

  Doel van de behandeling
  Het doel van de behandeling en begeleiding vanuit Basalt is dat u in staat bent om zelf de leiding te nemen over uw leven. Wij zetten daarvoor een volledig behandelteam in met verschillende soorten behandelaars. Elke behandelaar heeft zijn of haar eigen vakkennis. Alles bij elkaar bieden wij u een gestroomlijnde behandeling. Hierin zijn hartrevalidatie en neurologische revalidatie goed op elkaar afgestemd.

 • De revalidatie kan zowel poliklinisch als klinisch zijn.

  Klinische revalidatie
  Soms kunt u door de ernst van uw beperkingen (nog) niet thuis wonen. U verblijft dan tijdelijk in onze kliniek, waar wij u dag en nacht zorg bieden. Zodra het kan, gaat u in de weekenden naar huis. Als het zelfstandig thuis wonen op sommige punten nog lastig is, bespreekt u dat met uw behandelaars. Zij kijken dan hoe zij u samen met u aan kunnen werken. Het doel is uiteindelijk om u zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Zoveel mogelijk zelf doen, en dat in uw eigen omgeving, helpt uw herstel namelijk vooruit. 

  Poliklinische revalidatie
  Poliklinische revalidatie betekent dat u één of meer keer per week naar Basalt komt voor therapie. 

 • U verblijft bij ons enige tijd op de kliniek. Na dit verblijft volgt vaak nog een periode van poliklinisch revalideren. Dat betekent dat u meerdere keren per week naar Basalt komt voor therapie. Het is lastig om de duur van behandeling van tevoren precies aan te geven. Die is voor iedereen anders en hangt helemaal af van wat er in uw persoonlijke behandelplan staat. Welke doelen wilt u bereiken? En hoe is de ontwikkeling? Dat speelt allemaal mee. Uiteraard blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe het gaat.

 • De verwijzing verloopt in principe via uw cardioloog. Ook uw huisarts of een revalidatiearts kan u verwijzen.

 • Basalt biedt Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). Dit betekent dat u bij ons, in de meeste gevallen, wordt geholpen door een team van verschillende soorten behandelaars. De behandelaars hebben ieder hun eigen specialisme. Het team staat onder leiding van een revalidatiearts en stemt uw behandeling zorgvuldig op elkaar af. MSR maakt dat Basalt anders is dan de revalidatiezorg bij bijvoorbeeld een eerstelijns fysiotherapeut, logopedist of psycholoog bij u in buurt.