home

Kosten en vergoeding


Zorgverzekering

De medisch specialistische revalidatiebehandelingen die Sophia Revalidatie aanbiedt, worden vergoed uit  uw basisverzekering. Dit kan alleen als een arts u heeft verwezen  naar ons revalidatiecentrum. Sophia Revalidatie is in 2018 door alle Nederlandse zorgverzekeraars gecontracteerd. Welke eisen precies worden gesteld voor vergoeding en verwijzing kan per zorgverzekeraar verschillen, lees hiervoor de voorwaarden op de website van uw eigen zorgverzekeraar.
 

Eigen risico

De medisch specialistische revalidatie van Sophia Revalidatie valt onder het wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2018 bedraagt dit € 385 voor iedereen vanaf 18 jaar. Het wettelijk eigen risico geldt vanaf de dag dat iemand 18 jaar wordt. Houd er rekening mee, dat een gemiddelde behandeling bij Sophia Revalidatie meer kost dan dit eigen risico. Als u ook nog een vrijwillig hoger eigen risico hebt afgesproken met uw zorgverzekeraar, is het bedrag dat de zorgverzekeraar met u verrekent maximaal het bedrag  dat u zelf bent overeengekomen. Op de website van uw zorgverzekeraar staat vermeld hoe het wettelijk eigen risico precies wordt verrekend met u.

Houd er ook rekening mee dat een behandeling een wettelijk vastgestelde maximale looptijd heeft van 120 dagen. Bent u na 120 dagen niet uitbehandeld, dan starten wij - administratief gezien - een nieuwe behandeling en wordt opnieuw uw eigen risico berekend.
 

Uw zorgnota

Sophia Revalidatie stuurt de nota's (rekeningen) rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt de kosten aan Sophia Revalidatie.  Een indicatie van onze prijzen vindt u in  onderstaande tarievenlijst met daarin de wettelijke maximale tarieven.
Tarievenlijst  2018

Van uw zorgverzekeraar ontvangt u een zorgnota of declaratieoverzicht waarop alle behandelingen vermeld staan. In dit overzicht staat onder andere: de naam van de zorgaanbieder, de omschrijving van de behandeling(en) en zorgactiviteit(en), de tijdsduur en de kosten. Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen manier om deze gegevens met u te delen. Meestal ontvangt u papieren overzichten of kunt u inloggen op uw persoonlijke pagina van de verzekeraar.

Heeft u een vraag over uw zorgnota? Op de website www.dezorgnota.nl vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Bent u het niet eens met het antwoord van uw zorgverzekeraar, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).


Verandering van zorgverzekeraar

Als u van zorgverzekeraar verandert, geef deze wijziging dan direct door aan het Medisch Secretariaat. Zo voorkomt u dat wij  de kosten van opname en/of behandeling aan u  doorberekenen vanwege het niet tijdig verzekerd zijn.
 

Niet verzekerd?

U bent wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Bent u ondanks deze verplichting  niet verzekerd of betaalt u uw verzekeringspremies niet? Dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. 
Sophia Revalidatie verlangt een bankgarantie, of storting van een voorschot, voordat de behandeling begint. Blijkt tijdens de behandelperiode dat betaling toch niet of onvoldoende is gegarandeerd, dan beëindigen wij de behandeling in overleg met uw revalidatiearts.
 

Een buitenlandse verzekering?

Heeft u een buitenlandse verzekering, dan komt het voor dat Sophia Revalidatie uw behandeling niet altijd vergoed krijgt van uw verzekeraar. Om de financiële afhandeling te garanderen, vragen wij om een schriftelijke garantie van uw zorgverzekeraar. Na administratieve verwerking van deze garantie, informeren wij u over de start van uw behandeling.
 

Veelgestelde vragen

Lees hier de veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden over de kosten en behandelperiode van uw revalidatiebehandeling bij Sophia Revalidatie.


 


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie