Kosten en vergoeding


Zorgverzekering

De medisch specialistische revalidatiebehandelingen die Sophia Revalidatie aanbiedt, worden allemaal vergoed uit uw basisverzekering. Dit kan alleen als een arts u heeft verwezen naar ons revalidatiecentrum. Sophia Revalidatie is in 2017 door alle Nederlandse zorgverzekeraars gecontracteerd. Welke eisen precies worden gesteld voor vergoeding en verwijzing kan per zorgverzekeraar verschillen, lees hiervoor de voorwaarden op de website van uw eigen zorgverzekeraar.
 

Eigen risico

De medisch specialistische revalidatie van Sophia Revalidatie valt onder het wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2017 bedraagt dit € 385 voor iedereen vanaf 18 jaar. Het wettelijk eigen risico geldt vanaf de dag dat iemand 18 jaar wordt. Houd er rekening mee, dat een gemiddelde behandeling bij Sophia Revalidatie meer kost dan dit eigen risico. Als u ook nog een vrijwillig hoger eigen risico hebt afgesproken met uw zorgverzekeraar, is het bedrag dat de zorgverzekeraar met u verrekent maximaal het bedrag  dat u zelf bent overeengekomen.
 
U krijgt geen rekening van Sophia Revalidatie. De zorgverzekeraar brengt u uw eigen risico in rekening.  Op de website van uw zorgverzekeraar staat vermeld hoe het wettelijk eigen risico precies wordt verrekend met u.
 

Tarieven

Een indicatie van onze prijzen vindt u in onderstaande tarievenlijst met daarin de wettelijke maximale tarieven.
Tarievenlijst  2016.xlsx
Tarievenlijst  2017.xlsx


Verandering van zorgverzekeraar

Als u van zorgverzekeraar verandert, moet u deze wijziging direct doorgeven aan het Medisch Secretariaat. Anders loopt u het risico dat de kosten van opname en/of behandeling aan u worden doorberekend vanwege het niet tijdig verzekerd zijn.
 

Niet verzekerd?

U bent wetteljk verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Bent u ondanks deze verplichting  niet verzekerd, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. Sophia Revalidatie verlangt een bankgarantie, of storting van een voorschot, voordat de behandeling begint. Blijkt tijdens de behandelperiode dat betaling toch niet of onvoldoende is gegarandeerd, dan beëindigen wij de behandeling in overleg met uw revalidatiearts.
 

Veelgestelde vragen

Lees hier de veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden over de kosten en behandelperiode van uw revalidatiebehandeling bij Sophia Revalidatie.


 


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie