home

Welkom bij Sophia Revalidatie


Sophia Revalidatie is een van de grootste revalidatiecentra in Nederland en heeft meerdere
vestigingen in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. We werken intensief samen met een
groot aantal instellingen voor de gezondheidszorg in de regio. Bovendien werken we nauw
samen met de mytyl- en tyltylscholen in Den Haag en Delft om onderwijs- en revalidatiedoelen op elkaar af te stemmen.

Door de combinatie van patiëntgerichte zorg, onderzoek en opleiding biedt Sophia
Revalidatie grensverleggende medisch specialistische revalidatie aan volwassenen, jongeren
en kinderen. De gevolgen van hun ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn vaak
complex en soms blijvend. Onze professionals werken samen in een interdisciplinair team
met én voor de patiënt. Het doel is onze patiënten te ondersteunen om hun mogelijkheden
optimaal te benutten en hun grenzen te verleggen. eHealth biedt hier ook goede mogelijkheden voor. Daarom toetsen wij eHealth-ontwikkelingen op bruikbaarheid binnen de
(revalidatie)zorg. Innovaties, die toegevoegde waarde voor de patiënt opleveren, worden
ingezet als regulier onderdeel van onze zorg. Sophia Revalidatie is inmiddels koploper op
het gebied van innovatie-revalidatie.
 

Speerpunten Sophia Revalidatie

1. CVA/NAH
2. Kinderrevalidatie
3. Neurologisch chronisch progressieve aandoeningen
4. Hartrevalidatie/Oncologische revalidatie (reconditionering)
5. Multitrauma revalidatie

Lees meer over deze aandoeningen.
 

Lidmaatschappen

Sophia Revalidatie is lid van de  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en  de branchevereniging Revalidatie Nederland. Revalidatie Nederland heeft haar ambities uitgewerkt in het Strategisch Beleidsplan 2015-2019.  
 
Onze revalidatieartsen zijn bovendien lid van de Nederlandse Vereniging  van Revalidatieartsen (VRA). De vereniging heeft in een Position Paper toegelicht wat de Revalidatiegeneeskunde als vakgebied omvat en beschrijft waar de VRA zich sterk voor maakt.

 

Kwaliteit en Certificering

Sophia Revalidatie beschikt sinds 1 januari 2011 over het HKZ-keurmerk voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg. Deze certificering houdt in dat Sophia Revalidatie haar werk zo heeft georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Sophia Revalidatie is bovendien voortdurend bezig de kwaliteit en veiligheid verder te verbeteren. Meer informatie over het HKZ-keurmerk vindt u op www.hkz.nl.
Daarnaast neemt Sophia Revalidatie deel aan het Kwaliteitsvenster Revalidatie. Via dit Kwaliteitsvenster geeft Sophia Revalidatie online inzicht in de kwaliteit van haar zorg en de ervaringen van patiënten.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie