home

Arbeidsvoorwaarden


Sophia Revalidatie volgt, net als alle andere revalidatiecentra in Nederland, de CAO Ziekenhuizen. Daarnaast heeft Sophia Revalidatie een aantal eigen aanvullende arbeidsvoorwaarden.
 

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

Binnen Sophia Revalidatie is het mogelijk brutoloon te gebruiken voor meerdere, door de belasting vastgestelde, doeleinden. Het voordeel om brutoloon voor deze doeleinden in te zetten, is dat hierover geen loonheffing of sociale premies betaald hoeven te worden. Daartegenover staat dat door verlaging van de sociale premies ook de uitkeringen (zoals WW of WIA), als die worden aangevraagd, worden gebaseerd op het lagere loon.
 

Bedrijfsfietsenplan

Medewerkers die minimaal één maand in dienst zijn bij Sophia Revalidatie kunnen mee doen aan het Bedrijfsfietsenplan. Als je een fiets wilt aanschaffen kun je hiervan om de 3 jaar gebruikmaken. Je kunt hiervoor, gedurende maximaal 24 maanden, je brutoloon laten verlagen. Ook is het mogelijk om met een maximum van de jaaropbouw (een deel van) de Persoonlijk Levensfase Budget uren in te zetten.
Naast de aanschaf van een fiets (ter waarde van maximaal € 1.200, -) kunnen medewerkers ook jaarlijks € 82, - gebruiken om het brutoloon te verminderen voor aanschaf van met de fiets samenhangende zaken of onderhoud aan de fiets. Deze declaratie kan jaarlijks door de medewerker zelf worden ingediend via het aanvraagformulier Meerkeuze arbeidsvoorwaarden (zie Idocument). Hier hoeven geen bewijzen bijgevoegd te worden.
 

Tablet/Laptop -regeling

Medewerkers die minimaal één maand in dienst zijn bij Sophia Revalidatie kunnen mee doen aan de Tablet/Laptop-regeling. Bij het aanvragen van de Tablet/Laptop-regeling kan de medewerker om de drie jaar een tablet óf een laptop exclusief accessoires aanschaffen, ter waarde van maximaal € 450, - (inclusief BTW). Je kunt hiervoor, gedurende maximaal 12 maanden, je brutoloon laten verlagen. Ook is het mogelijk om met een maximum van de jaaropbouw (een deel van) de Persoonlijk Levensfase Budget uren in te zetten.
 

Scholing

De medewerker kan in overleg met de leidinggevende deelnemen aan aanvullende opleidingen en bijscholing voor zover deze noodzakelijk of wenselijk zijn om de functie te kunnen vervullen. Sophia Revalidatie vergoedt de meeste scholingen voor minimaal 50% van de kosten. De medewerkers betalen het resterende gedeelte van de kosten zelf. De beoordeling van de leidinggevende is bepalend voor de mate van de vergoeding. Er wordt hierbij gekeken naar de opleidingsnoodzaak en opleidingsbehoefte. Het deel dat voor je eigen rekening komt, kan worden betaald van het brutoloon.
 

Reiskostenvergoeding Woon-Werk

Standaard vergoedt Sophia Revalidatie reiskosten op basis van de CAO-ziekenhuizen. Er is ook een fiscaal aantrekkelijker mogelijkheid. Medewerkers hebben de mogelijkheid hun reiskostenvergoeding uit te ruilen tegen bruto loon tot maximaal door de overheid fiscaal vrijgesteld bedrag van € 0,19 per km. Het uitruilbedrag kan maandelijks of éénmalig in mei of december worden ingehouden op het brutosalaris.
 

Contributie vakbond of beroepsvereniging

Als je lid bent van een vakbond of beroepsvereniging kun je de eigen bijdrage uitruilen tegen bruto loon. (Bij de beroepsvereniging alleen dat gedeelte wat niet vergoed is via de beroepskosten.)
 

Bedrijfsfitness

In het kader van vitaliteitsbevordering biedt Sophia Revalidatie bedrijfsfitnessregeling aan. Met een aantal fitnessbedrijven hebben we afspraken gemaakt; daar kun je tegen gereduceerd tarief sporten. Als je gebruikmaakt van bedrijfsfitness kun je de contributie in aanmerking laten komen om van je brutoloon te betalen. De rekening van de contributie wordt door Sophia Revalidatie betaald en vervolgens in maandelijkse termijnen van je salaris ingehouden.
 
Let op: Als je je brutoloon verlaagt om arbeidsvoorwaarden te betalen, dan kan dat (weliswaar minimale) gevolgen hebben voor de hoogte van een eventuele WIA of WW-uitkering. Ook kan de berekeningsgrondslag voor het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering veranderen en kunnen inkomensafhankelijke subsidies zoals de huursubsidie en tegemoetkoming in de studiekosten worden beïnvloed. Er zijn geen nadelige gevolgen voor de opbouw van je pensioen.


Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie