home

Scholing en opleiding


Sophia Revalidatie is een lerende organisatie; de organisatie vindt het belangrijk dat haar medewerkers op de hoogte blijven van ontwikkelingen in hun vakgebied. Hiervoor heeft Sophia Revalidatie een aantal scholingsfaciliteiten in het leven geroepen.
 

Sophia Revalidatie interne scholingen

Het werken in een revalidatiecentrum is zeer specialistisch. Om onze medewerkers (en vrijwilligers) kennis te laten maken met dit werk of om te verdiepen en te verbreden biedt Sophia Revalidatie interne scholingen aan. Medewerkers kunnen zich voor verschillende modules aanmelden. De klassikale modules worden gegeven door deskundige behandelaars of externe deskundigen, die hun kennis en ervaring aan anderen overdragen. Daarnaast biedt Sophia Revalidatie veel onderwerpen via e-learning aan. De scholingen zijn gericht op vakinhoud, persoonlijke ontwikkeling of algemene vaardigheden.
 

Opleidingen

Sophia Revalidatie heeft een opleidingsbeleidsplan en een studiefaciliteitenregeling, omdat wij opleiden een belangrijk onderdeel vinden van het werk. Voor de specialistische zorg hebben wij deskundig en goed opgeleid personeel nodig. Opleidingsaanvragen moeten in de lijn liggen van het opleidingsplan van de organisatie en de deskundigheidsprofielen per beroepsgroep. Jaarlijks stellen de teams met hun manager de begroting vast en kiezen zo de speerpunten in de opleidingen voor het komende jaar.
 

Sophia Revalidatie Leert

Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers hebben toegang tot ons LeerManagementSysteem, SophiaRevalidatieLeert.nl. Via deze website kunnen alle intern aangeboden scholingsmomenten worden aangevraagd, is er toegang tot digitaal lesmateriaal en heeft iedere deelnemer een eigen portfolio met verkregen certificaten.
 

Therapeut - revalidatietherapeut

Voor medewerkers die net van de opleiding komen en/of weinig ervaring hebben in de revalidatie heeft Sophia Revalidatie de regeling: therapeut-revalidatietherapeut ontwikkeld. Met deze therapeuten wordt een, meestal vierjarig, traject afgesproken. Hierin worden afspraken gemaakt over te volgen opleidingen, deelname aan werkgroepen en het behandelen van bepaalde doelgroepen. Na dit traject mag de therapeut zich revalidatietherapeut noemen. Meer weten ... ?

 
Leiderschap en Persoonlijk Meesterschap

Het middenkader vormt een belangrijke schakel bij Sophia Revalidatie, zij hebben contacten met de medewerkers én met het managementteam. Voor midden en hoger management vond in 2015-2016 een Leiderschapsprogramma plaats met onderwerpen als persoonlijke ontwikkeling, outputsturing, communicatie en financieel inzicht. In 2017 start voor alle medewerkers van Sophia Revalidatie de leergang Persoonlijk Meesterschap. Deelnemers maken zelf een keuze uit klassikale en e-learningsmodules op het gebied van persoonlijke ontwikkeling om zo het certificaat Persoonlijk Meesterschap te verkrijgen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Opleiden, telefoon 070 - 3593554.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie