home

Stageplaatsen bij Sophia Revalidatie


Sophia Revalidatie biedt studenten en leerlingen stagemogelijkheden aan op verschillende plaatsen binnen de organisatie. Per jaar biedt Sophia Revalidatie aan ongeveer 100 leerlingen en stagiaires een stageplaats. Wij werken met vaste contacten met bepaalde scholen en opleidingsinstituten. Stageplaatsen worden rechtstreeks tussen school en de betreffende afdeling geregeld.  Wij hebben helaas geen ruimte om meer stagiaires te begeleiden. Het sturen van een open sollicitatiebrief is dan ook niet gewenst. Vaste stageplekken zijn mogelijk voor de volgende opleidingen:
 

Specialisme Beschikbaarheid schooljaar 2017/2018
MBO-verpleegkundige (niveau 4) in de kliniek Stageplaatsen worden volgens vaste afspraken met scholen ingevuld
HBO-verpleegkundige (niveau 5) in de kliniek Stageplaatsen worden volgens vaste afspraken met scholen ingevuld
Pedagogisch medewerker (HBO)  Voor het schooljaar 2018/2019 heeft de Therapeutische Peutergroep, locatie Delft, plek voor 1 stagiaire. De locaties Gouda en Den Haag kunnen helaas geen stageplek aanbieden. Selectieprocedure is voorbij.
Maatschappelijk werk (HBO)
 • Volwassenrevalidatie Delft: 1 HBO plaats beschikbaar voor 2018/2019. Screening o.a. op levenservaring/stevigheid.
 • Kinderrevalidatie Delft: per 2018/2019 1 HBO plaats beschikbaar.
Sport en bewegen (niveau 3/4) bij bewegingsagogie Stageplaatsen worden volgens vaste afspraken met scholen ingevuld
Diëtist (HBO) Stageplaatsen worden volgens vaste afspraken met scholen ingevuld. Geen stageplaatsen in 2018.
Fysiotherapeut (HBO)
 • Volwassenenrevalidatie Delft: vaste afspraken met opleidingen,  voor snuffelstages e-mail je naar  n.andriessen@sophiarevalidatie.nl
 • Volwassenrevalidatie Den Haag/Westeinde: stageplaatsen worden volgens vaste afspraken met scholen ingevuld.
Kinderfysiotherapie
 • Kinderrevalidatie Delft: Stageplaatsen worden voornamelijk volgens vaste afspraken met scholen ingevuld. Stagiaires andere KFT-opleidingen incidenteel ook welkom.
 • Kinderrevalidatie Den Haag: stageplaatsen worden volgens vaste afspraken met scholen ingevuld.
Ergotherapeut (HBO)
 • Volwassenenrevalidatie Zoetermeer: een stageplaats per jaar.
 • Volwassenenrevalidatie Den Haag/Westeinde: stageplaatsen worden volgens vaste afspraken met scholen ingevuld. Geen snuffel- en meeloopstages.
 • Kinderrevalidatie De Witte Vogel: 3e en 4de jaars studenten kunnen solliciteren.
 • Kinderrevalidatie Delft: stageplaatsen worden volgens vaste afspraken met scholen ingevuld. Geen snuffel en meeloopstages.
Logopedist (HBO)
 • Kinderrevalidatie: geen stageplek in 2018 beschikbaar
 • Volwassenenrevalidatie Delft: in 2018 geen stageplek beschikbaar.
Revalidatietechniek/
bewegingsagogie
 • Delft gangbeeldanalyse (looplab): alleen 4e-jaars studenten van De Haagse Hogeschool die minor Orthopedie gevolgd hebben.
 • Den Haag: vanaf medio februari 2018 eventueel een stageplek beschikbaar voor student van De Haagse Hogeschool. 3e jaars meeloopstage of 4de jaars met een duidelijke opdracht (16 weken)
Facility Management (MBO en HBO) Alleen studenten facilitaire Dienstverlening van De Haagse Hogeschool
(Neuro)Psychologie Vaste afspraken met universiteiten, geen open sollicitaties mogelijk.
Orthopedagogie/pedagogiek (WO) Kinderrevalidatie Den Haag/Delft/Gouda: geen stagemogelijkheden.
Psychologisch assistent HBO psychologie of PPA. Een half jaar van te voren solliciteren.
Zorgstage Voor medische studenten alleen mogelijk in de zomervakantie (juli)


Bij andere afdelingen zoals Voeding, Informatievoorziening (ICT en Applicatiebeheer) en P&O zijn incidenteel stageplaatsen beschikbaar. Sophia Revalidatie heeft een stagebeleid waarin uitgangspunten en regelingen voor stagiaires zijn opgenomen. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar stage@SophiaRevalidatie.nl.
 

Informatie voor studenten

Sophia Revalidatie krijgt regelmatig het verzoek studenten te ondersteunen bij het schrijven van scripties of het doen van onderzoek. Rekening houdend met de belasting van de medewerkers en patiënten bekijken we elke aanvraag nauwkeurig. Een e-mail met een duidelijke vraagstelling stuur je naar stage@sophiarevalidatie.nl . Algemene informatie vind je in onze informatiebladen. Deze zijn te vinden op onze website, onder andere onder de verschillende diagnoses.
 

Opleidingsplaatsen revalidatieartsen

Sophia Revalidatie biedt samen met het Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden en het LUMC de opleiding tot revalidatiearts aan. Voor deze opleidingsplaatsen geldt een sollicitatieprocedure.
 

Stages voor artsen in opleiding en specialisten

Sophia Revalidatie krijgt van studenten geneeskunde, coassistenten en specialisten aanvragen om mee te lopen en ervaring op te doen. Aanvragen voor alle vormen van stagelopen (van een middagje meekijken door een specialist (ouderengeneeskunde, kindergeneeskunde) tot een keuze coschap) kunnen worden ingediend per e-mail stage@sophiarevalidatie.nl.

 

Pedagogisch medewerker, SPH (HBO) bij de Therapeutische Peuter Groep

De kinderen die naar de Therapeutische Peuter Groep (TPG) komen hebben een leeftijd variërend van 1 tot 4 jaar. Ze hebben een beperking in de (senso-)motoriek en dit beperkt hen nu en/of in de toekomst in één of meerdere ontwikkelingsdomeinen. Als stagiaire word je in tien maanden opgeleid tot het uitoefenen van de werkzaamheden welke behoren tot de taakomschrijving van pedagogisch medewerker. Je bent bezig met het verzorgen, begeleiden, observeren en signaleren van behoeften van de kinderen. Je volgt en stimuleert de ontwikkeling in de vorm van het stellen van doelen, het uitvoeren van individuele en groepsactiviteiten, alsmede op een creatieve manier meedenken in oplossingen. De individuele therapieën (bijvoorbeeld: fysiotherapie, ergotherapie en logopedie) van het kind worden door de pedagogisch medewerkers geïntegreerd in het dagprogramma. Je maakt deel uit van en levert een bijdrage aan het multidisciplinair team. Je schrijft rapportages, onderhoudt oudercontacten en schept een veilig leer- en speelklimaat. Daarnaast neem je deel aan vergaderingen en mentorgesprekken.
 

Verpleegkundige niveau 4 en 5 op de verpleegunits van de kliniek

Als stagiaire bij de verpleging, wordt je ingedeeld in 1 van de 4 units die de kliniek heeft. Op deze units verblijven patiënten 24/7 met de ziektebeelden; CVA, NAH, multitrauma, dwarslaesie, amputatie en diverse neurogene musculaire aandoeningen. Deze units zijn verdeeld over 2 etages, namelijk etage neurologie en etage orthopedie. Als stagiaire word je in je stage begeleid om de diverse competenties van het verpleegkundig beroep te ontwikkelen. Wij bieden verdieping aan door de intensive multidisciplinaire samenwerking. Stagiaires lopen mee met de diverse disciplines om zo de communicatie en verpleegkundige rol in het multidisciplinaire team te ontwikkelen.Wij bieden stageplekken aan MBO niveau 4 van ROC Mondriaan en HBO-V  van de Haagse Hogeschool.  De plaatsing van de MBO stagiaires wordt geregeld door het SBBL van het ROC Mondriaan en de plaatsing van de HBO stagiaires wordt geregeld door de Haagse Hogeschool. Buiten deze toewijzingen hebben wij helaas geen ruimte voor stagiaires van andere opleidingen. De MBO stagiaires lopen stage op beide afdelingen met uitzondering van de PLU (PraktijkLeerUnit). De HBO-V stagiaires lopen stage op de PLU, unit 3.2.

Ergotherapeut (HBO) bij Polikliniek Volwassenen Revalidatie Zoetermeer

De polikliniek in Zoetermeer heeft een kleine setting met een volwaardig revalidatieteam waar twee ergotherapeuten werken. Alle diagnosen worden behandeld, waarbij een grote groep bestaat uit  NAH, CVA, MS, Chronische pijn, vermoeidheid en multitrauma. Alleen ALS patiënten gaan naar andere locaties. Als stagiaire word je in 20 weken opgeleid tot het uitoefenen van de werkzaamheden welke behoren tot de taakomschrijving van de ergotherapeut. Het is afhankelijk van  de 1e of 2e stage wat de verwachtingen en eisen zijn waaraan moet worden voldaan.
Wij werken nauw samen met de opleiding ergotherapie van de hogeschool in Rotterdam. Daar is bekend wanneer wij stagiaires aannemen en wat de procedures zijn.


Sport en bewegen – bewegingsagogie MBO

Als stagiaire sport en bewegen – bewegingsagoog MBO heb je te maken met kinderen en volwassenen in zwembad/zaal en fitnessruimte. Dit kunnen individuele cliënten zijn, maar ook groepen; bijv. kinderen van de Maurice Maeterlinckschool (schoolzwemmen), maar ook groepen volwassen bijv. een oncologiegroep of hartfit.De stagiaires lopen een heel schooljaar, 2 dagen in de week stage. De stageperiode begint met observeren en assisteren, daarna gaan de stagiaires volledig lesgeven onder supervisie van een bewegingsagoog. Elke stagiaire krijgt een eigen stagebegeleider. De stagiaire is verantwoordelijk voor zijn dagindeling. Er is ruimte om bijvoorbeeld aan een casus of opdracht voor school te werken.

Logopedie (HBO); kinderafdeling

De logopedisten van de Kinderrevalidatie begeleiden in alleen vierdejaars studenten. Op enkele locaties kunnen ook snuffelstagiaires een week komen meelopen. De studenten kunnen schriftelijke solliciteren naar een stageplaats.

De vierdejaars studenten kunnen kennis maken met kinderen met een lichamelijke beperking in alle leeftijdsgroepen (0-14 jaar). Als stagiair leer je kinderen met allerlei logopedische problemen te observeren en te behandelen.  Je krijgt te maken met kinderen met communicatieproblemen, die soms ook gebruik maken van ondersteunde communicatie (spraakcomputer, gebaren, picto’s). Er worden kinderen begeleid met voedingsproblemen, waarbij ook het eetteam kan worden ingeschakeld. De kinderen kunnen tot verschillende diagnosegroepen behoren (o.a. DCD, NAH, CP), waarbij behandeling door een de logopedist nodig is. Er worden zowel individuele als groepsbehandelingen gegeven. Je maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, revalidatie artsen en maatschappelijk werkers, dat tot doel heeft het kind zo optimaal mogelijk te laten meedoen met de activiteiten in het dagelijks leven. Je leert, naast het stellen van een logopedische diagnose, het maken van behandelplannen en teamrapportages met smart geformuleerde doelen en het rapporteren in het R-EPD, te participeren in de multidisciplinaire revalidatie planbesprekingen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Om u beter van dienst te zijn, maakt sophiarevalidatie.nl gebruik van cookies. » Meer informatie